Harlingen, inventarisatieboeken

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2024-04-30 18:23:48
Spring naar: Ea  Ee  Ei  Eo  Eu  Ey  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Huidig adres: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z   datumboekfolio voorna(a)m(en)patroniemfamilienaamberoephoedanigheidhuidig adres
inventaris1702-07-29219179rHendrik Hendrix Eeckholthoutkoper
inventaris1681-09-2921560rAntie Rinnerts Eelcomaaangever
inventaris1680-06-17214398rEelcke Rinnerts Eelcoma
inventaris1681-09-2921560rRinnert Eelckes Eelcomainventarisant
inventaris1681-09-2921560rSuffridus Eelcomaadvocaat Hof van Friesland
inventaris1681-09-2921560rTrijntie Rinnerts Eelcoma
inventaris1667-07-22209116rRinnert Eelkes EelkemakoopmanrequirantKerkpoort (gebied) 22
inventaris1666-03-262071rwijlenClaas Pytters Elbedakoopman
inventaris1667-05-2020935rStijntie Vitus [staat: Vits] Enamainventarisant
inventaris1656-10-22201304rwijlenAntie Pouuels EnnemaGrote Bredeplaats 8
inventaris1656-10-22201304rds.Petrus EnnemapredikantrequirantGrote Bredeplaats 8
inventaris1656-10-22201304rwijlenPouuels Jansen Ennemaraad ter AdmiraliteitinventarisantGrote Bredeplaats 8
inventaris1658-04-1320393vAeltie Agges Ensrequirant en aangever
inventaris1658-04-1320393vAgge Gerrits Ensoud stadsbodeinventarisant
inventaris1658-04-1320393vHarmen Agges Ensrequirant
inventaris1658-04-1320393vMarcus Agges Ensrequirant en aangever
inventaris1726-04-24220362rMarta* Erkelensaangever
inventaris1677-03-0821397rPhilippus Daniels Eylsemiuskoekebakkeraangever
inventaris1677-03-0821397rPhilippus Daniels Eylsemiuskoekebakkeraangever