Harlingen, inventarisatieboeken

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2024-04-30 18:23:48
Spring naar: Fa  Fe  Fi  Fo  Fu  Fy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Huidig adres: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z   datumboekfolio voorna(a)m(en)patroniemfamilienaamberoephoedanigheidhuidig adres
inventaris1667-12-12208369rvroedsmanClaes Jansen Faberrequirant
inventaris1657-08-27202203rFeycke Jans Faberinventarisant en aangeverNoordijs 25
inventaris1657-08-27202203rFeycke Jans Faberinventarisant en aangeverNoordijs 25
inventaris1657-08-27202203rde drie nagelaten weeskinderen vanFeycke Jans Faberinventarisant en aangeverNoordijs 25
inventaris1658-08-06203142vFijcke Jans Faberaangever
inventaris1683-08-1821810rHendricus FaberRozengracht 19
inventaris1666-02-1420729rHenricus Nanny Faberapothekeraangever
inventaris1666-02-1420729rJoannes Faberchirurgijn
inventaris1666-02-1420729rwijlenJoannes Nanny Faberrector
inventaris1660-04-20204193rburgervaandrigHarmen Pytters Falckrequirant q.q.Voorstraat 31
inventaris1674-05-14212215roud burgerhopmanClaes FalckenBrouwersstraat 1b
inventaris1686-04-09217184vGeertie Buwes FarxinventarisantNoordijs 15
inventaris1679-02-12213304rJanke Reyners FeddemainventarisantVoorstraat 14
inventaris1667-01-22207357rSybrandus FeitemarequirantZuiderhaven 71
inventaris1669-09-2721020rAgnietie FenemaaangeverSint Jacobstraat 12
inventaris1683-01-202171rAnnius Fenemaoud procureur-fiscaalinventarisant
inventaris1669-09-2721020rJan Heerts Fenemamr. goudsmidinventarisantSint Jacobstraat 12
inventaris1686-04-09217184vjonkerCasper van FeugenNoordijs 15
inventaris1686-07-01217233rSybrandt Feytamamr. plateelbakker
inventaris1668-10-14209197rClaes Juiens FonteinrequirantVoorstraat 25
inventaris1656-11-27201140rClaes Jurians Fonteinkoopmanrequirant q.q.
inventaris1659-11-21203470rClaes Jurien Fonteinrequirant q.q.Brouwersstraat 25
inventaris1659-11-2120424rClaes Juriens Fonteinrequirant q.q.Brouwersstraat 25
inventaris1665-02-06206356rGhijsbart Jurians Fonteinrequirant q.q.Voorstraat 8
inventaris1679-02-12213304rwijlenGijsbert Jurjens FonteinVoorstraat 14
inventaris1659-11-21203470rGisbert Juriens Fonteinrequirant q.q.Brouwersstraat 25
inventaris1659-11-2120424rGisbert Juriens Fonteinrequirant q.q.Brouwersstraat 25
inventaris1695-01-08220151rJurjen Claessen FonteinVoorstraat 53
inventaris1698-11-23220167rJurjen Clasen Fonteinaangever
inventaris1681-05-01216170vJurjen Clases FonteinGrote Ossenmarkt 15
inventaris1687-02-02217281rReyner Clasen FonteinKleine Bredeplaats 15
inventaris1656-10-2320139rClaes Jurians Fonteynrequirant q.q.Lanen 2
inventaris1657-08-27202203rClaes Jurriens Fonteynkoopmanrequirant q.q.Noordijs 25
inventaris1671-01-09210367rwijlenClaes Jurriens FonteyninventarisantZuiderhaven 2
inventaris1681-09-2021569rJurien Claessen FonteynkoopmanLanen 19
inventaris1680-01-27214346rJurjen FonteynHavenplein 14
inventaris1679-02-12213304rJurjen Claessen FonteynVoorstraat 14
inventaris1671-01-09210367rJurrien Claesen Fonteynrequireerde en aangeverZuiderhaven 2
inventaris1679-02-12213304rMarijke Gijsberts FonteynVoorstraat 14
inventaris1671-01-09210367rReyner Claesen FonteynrequirantZuiderhaven 2
inventaris1679-02-12213304rReyner Claessen FonteynVoorstraat 14
inventaris1679-02-12213304rReyner Gijsberts FonteynVoorstraat 14
inventaris1666-12-20208311rRippert Jacobs Forsenburghmr. bakkerwaardeerder bakkersgereedschappen
inventaris1667-04-05208156rRippert Jacobs ForsenburghrequirantHofstraat 37
inventaris1669-09-2721020rJoannes FosSint Jacobstraat 12
inventaris1669-09-2721020rMarijcke FosSint Jacobstraat 12
inventaris1663-11-1320669rhet tichelwerk vanWillem Hendrix Fosma
inventaris1682-08-23215145rTyttie Claeses FossingaNieuwstraat 30
inventaris1667-01-02207274rBarent Hiddesde Frieskapitein AdmiraliteitrequirantSint Jacobstraat 9
inventaris1667-01-02207274rTierck Hiddesde Friesluitenant-admiraal AdmiraliteitSint Jacobstraat 9
inventaris1667-01-02207274rde drie nagelaten weeskinderen van wijlenTierck Hiddesde Friesluitenant-admiraal AdmiraliteitSint Jacobstraat 9
inventaris1722-12-01220325vwijlenFrouckjen Abrahamsvan der Fuyck