Harlingen, inventarisatieboeken

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2024-04-30 18:23:48
Spring naar: Pa  Pe  Pi  Po  Pu  Py  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Huidig adres: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z   datumboekfolio voorna(a)m(en)patroniemfamilienaamberoephoedanigheidhuidig adres
inventaris1656-11-28201199rJan Jansen Paep
inventaris1662-05-27205134rds.Theodorus Paludanuspastoor te Pingjumrequirant q.q.
inventaris1672-11-22211334rds.Theodorus PaludanuspredikantaangeverBrouwersstraat 13
inventaris1690-02-06218344rWybe Wybes PanningaHeiligeweg 13
inventaris1680-04-16214308rJan Sybrens Pauwinventarisant
inventaris1680-04-16214308rJan Sybrens Pauwinventarisant
inventaris1679-07-1621477rvroedsmanSybrandt PauwaangeverSchritsen 2
inventaris1680-04-16214308rTyeerd Jansen Pauw
inventaris1666-09-21207246rWybe Jansen Pelserschipperinventarisant
inventaris1666-09-21207246rhet achtergelaten kind van wijlenWybe Jansen Pelserschipperinventarisant
inventaris1701-01-17219148vdr.Rudolphus Petriadvocaat Hof van Friesland
inventaris1659-07-29203346rPyter Joris Phiphronrequirant q.q.
inventaris1657-01-2820258rPytter Joris Piphronrequireerde q.q.
inventaris1667-04-0120864rPytter Joris Piphronkoopmancurator ad actum divisionis
inventaris1660-04-05204152rwijlenDionisius Pontanus
inventaris1686-04-09217184vds.Tarquinius PoppingapredikantNoordijs 15
inventaris1672-11-22211334rJoannes ten PostBrouwersstraat 13
inventaris1672-11-22211334rTarquinius ten PostBrouwersstraat 13
inventaris1680-02-13214253rburgervaandrigTheodori PosthumusnotarisaangeverZuiderhaven 6
inventaris1673-10-01211410rTheodorus Theodori Posthumus
inventaris1686-12-28218274rAleff Gerrits Pottermr. pottenbakkerSchritsen 27
inventaris1659-05-05203395rDirck Abbes Pottierequireerde en aangever
inventaris1659-04-27203398rDirck Abbes Pottie
inventaris1664-07-26206225rDirck Abbes Pottieinventarisant
inventaris1696-05-07220138rHans Dirxen Pottiesteenvoerder en winkelierinventarisant
inventaris1661-10-08204426rElbrichtie Reyners Pybema
inventaris1657-01-132021rJoris Symons PyphronrequirantLanen 12
inventaris1657-01-132021rPyter Joris Pyphronrequirant q.q.Lanen 12
inventaris1660-03-1520483rPytter Joris Pyphronkoopmanrequirant
inventaris1659-11-21203470rPytter Joris Pyphronrequirant q.q.Brouwersstraat 25
inventaris1659-11-2120424rPytter Joris Pyphronrequirant q.q.Brouwersstraat 25
inventaris1657-01-132021rwijlenStijntie Joris PyphroninventarisantLanen 12