Harlingen, inventarisatieboeken

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2024-04-30 18:23:48
Spring naar: Da  De  Di  Do  Du  Dy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Huidig adres: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z   datumboekfolio voorna(a)m(en)patroniemfamilienaamberoephoedanigheidhuidig adres
inventaris1684-03-24218233rMincke Daniëls
inventaris1675-02-05212321rHendrickjen Daniels inventarisant
inventaris1659-09-05203389rLijsbeth Daniels aangever
inventaris1678-05-06213180rPhilippus Daniels mr. koekebakker
inventaris1677-08-10213175rPhilippus Daniels mr. koekebakker
inventaris1677-03-0821397rPhilippus Daniels Eylsemiuskoekebakkeraangever
inventaris1677-03-0821397rPhilippus Daniels Eylsemiuskoekebakkeraangever
inventaris1694-03-2022094rTytie Davidts inventarisant
inventaris1676-01-12212396rTyttie Davidts aangever
inventaris1689-01-21218299arAeltje Dircks aangeverNieuwstraat 48
inventaris1681-05-01216170vAntie Dircks Grote Ossenmarkt 15
inventaris1664-11-04206203rwijlenAriaentie Dircks
inventaris1681-05-01216170vBrechttie Dircks Grote Ossenmarkt 15
inventaris1681-05-01216170vClaes Dircks Grote Ossenmarkt 15
inventaris1684-12-05217120rwijlenGeertje Dircks
inventaris1680-02-13214253rwijlenGrietie Dircks Zuiderhaven 6
inventaris1665-05-17206334rsr.Jacob Dircks koopmanrequirantHeiligeweg 20
inventaris1672-12-19211194rJan Dircks mr. bakker
inventaris1681-05-01216170vJan Dircks Grote Ossenmarkt 15
inventaris1669-10-2621035rJancke Dircks
inventaris1680-07-05214366rJetske Dircks Almaaangever
inventaris1680-10-26214408rJetske Dircks Almainventarisant
inventaris1689-04-09218311rwijlenJob Dircks
inventaris1667-01-29207392rwijlenLijsbet Dircks inventarisantHofstraat 16
inventaris1656-10-142014rMein Dircks requirantNoorderhaven 91
inventaris1668-08-28209353rMeyn Dircks
inventaris1667-09-10208284rMoercke Dircks aangever
inventaris1667-09-10208284rMoercke Dircks aangever
inventaris1687-01-22218290rNeeltie Dircks dienstmaagdaangever
inventaris1664-07-26206225rNeeltje Dircks
inventaris1669-07-1521014rOluff Dircks inventarisant
inventaris1684-12-05217120rPieter Dircks
inventaris1666-04-1220735rRinscke Dircks
inventaris1680-07-05214366rSierck Dircks mr. chirurgijn
inventaris1669-10-2621035rSjoerd Dircks
inventaris1688-11-14217318rgemeensmanSyerck Dircks HylaerdaKleine Bredeplaats 23
inventaris1669-11-1921047rTrijntie Dircks
inventaris1681-05-01216170vTrijntie Dircks Grote Ossenmarkt 15
inventaris1688-06-15217304vTrijntje Dircks
inventaris1683-06-21215328rTyttie Dircks Roorda
inventaris1667-07-22209116rWillem Dircks brouwerinventarisantKerkpoort (gebied) 22
inventaris1666-10-16207203rWillem Dircks requirantSchritsen
inventaris1696-09-21220146rWybe Dircks schots koopman
inventaris1681-05-04216180rWyberen Dircks Sint Christoffelsteeg
inventaris1680-07-05214366rwijlenYde Dircks Alma
inventaris1680-10-26214408rwijlenYede Dircks Alma
inventaris1664-07-26206225rYefke Dircks
inventaris1682-09-05215273rDirck Dircksen
inventaris1666-07-13207157rJan Dircksenvan BuitenrequirantHeiligeweg 46
inventaris1667-09-10208284rJan Dircksen Cuyckbakkerrequirant
inventaris1658-01-15203211rAeltie Dircx inventarisant
inventaris1656-09-172018rBrechtie Dircx inventarisant
inventaris1657-07-15202265vClaes Dircx requirantZuiderpoort (gebied)
inventaris1660-07-14204234rCornelis Dircx requirant
inventaris1660-07-14204234rwijlenCornelis Dircx
inventaris1658-03-2220361rDirckien Dircx requireerde en aangever
inventaris1658-03-2220361rDirckien Dircx requireerde en aangever
inventaris1657-07-20202164rFedtie Dircx requirant
inventaris1656-09-172018rgemeensmanFrans Dircx requirant
inventaris1660-07-03204205rFreerck Dircxvan HemerthoutkoperinventarisantNoorderhaven 61
inventaris1660-07-03204205rhet sterfhuis van wijlenFreerck Dircxvan HemerthoutkoperinventarisantNoorderhaven 61
inventaris1660-04-12204190rHootske Dircx getuige
inventaris1659-01-26203254rIede Dircx AlmarequirantSint Jacobstraat 3
inventaris1657-07-15202265vwijlenIJsbrand Dircx inventarisantZuiderpoort (gebied)
inventaris1660-04-12204190rJacob Dircx requirant
inventaris1660-06-05204202rJacob Dircx requirant q.q.
inventaris1657-12-07203131vJasper Dircx requirant q.q.
inventaris1656-10-17201167rgemeensmanJochum Dircx requirantHoogstraat 2
inventaris1658-02-0520338vgezworen gemeensmanJochum Dircx BackerinventarisantRommelhaven 8
inventaris1660-07-14204234rPytter Dircx requirant
inventaris1657-03-12201474vRuirdt Dircx requirant
inventaris1657-07-15202265vwijlenSyts Dircx Zuiderpoort (gebied)
inventaris1656-04-17201412rTrijn Dircx requirantNoorderhaven 57oost
inventaris1660-07-14204234rWillem Dircx requirant
inventaris1656-11-28201175rSymen Dircxen requirant q.q.
inventaris1664-07-26206225rAbbe Dirks
inventaris1664-07-26206225rHans Dirks
inventaris1664-07-26206225rJetse Dirks
inventaris1664-07-26206225rLourens Dirks
inventaris1675-08-14212367rRiemke Dirks Rozengracht 17
inventaris1684-12-05217120rTheunis Dirks inventarisant
inventaris1684-12-05217120rTheunis Dirks inventarisant
inventaris1707-11-25220206rWytske Dirkx aangever
inventaris1677-12-21213144rAlbert Dirx
inventaris1668-05-04208403rAntie Dirx aangever
inventaris1697-01-13219109rAntie Dirx Schritsen 19
inventaris1670-10-292111rAtse Dirx portier [staat: poorter]Brouwersstraat 19achter
inventaris1706-09-16220204vBettje Dirx inventarisant
inventaris1679-07-1621477rBottie Dirx Schritsen 2
inventaris1697-01-13219109rClaes Dirx Schritsen 19
inventaris1719-10-10220267rwijlenCornelis Dirx
inventaris1679-11-28214141rCornelis Dirx Zeilmakersstraat 11
inventaris1695-08-27220125rDouwe Dirx
inventaris1719-10-10220267rEelke Dirx
inventaris1679-12-02214147rwijlenFocke Dirx Grote Bredeplaats 13
inventaris1663-01-3120615rGatske Dirx Hofstraat 47west
inventaris1679-12-02214147rGrietie Dirx Grote Bredeplaats 13
inventaris1673-10-01211410rwijlenGrietje Dirx
inventaris1683-10-0121737rGrytie Dirx aangever en creditrice
inventaris1680-06-17214398rHendrickien Dirx aangever
inventaris1682-05-29215301rIebeltie Dirx aangeverKarremanstraat 27
inventaris1662-04-1320550vJan Dirx inventarisant
inventaris1673-02-10211208rJan Dirx
inventaris1697-01-13219109rJan Dirx Schritsen 19
inventaris1694-08-10220111rJeltie Dirx
inventaris1667-01-29208132rJeppe Dirx requirantHeiligeweg 24
inventaris1696-05-07220138rJetse Dirx
inventaris1673-01-07211419rJob Dirx mr. gortmakeraangever
inventaris1671-12-11211166rde goederen van wijlenJoost Dirx Voorstraat 99
inventaris1676-11-2721364rJop Dirx gortmaker en makelaarinventarisantKleine Bredeplaats 16
inventaris1676-11-2721364rJop Dirx gortmaker en makelaarinventarisantKleine Bredeplaats 16
inventaris1668-07-23209163rwijlenMartien Dirx Grote Ossenmarkt 14
inventaris1679-12-02214147rMayke Dirx aangeverGrote Bredeplaats 13
inventaris1678-02-22213220rPytter Dirx Noorderhaven 18
inventaris1671-12-11211166rRiemke Dirx aangeverVoorstraat 99
inventaris1694-08-10220111rRinnert Dirx
inventaris1680-03-04214276rwijlenRomke Dirx Grote Kerkstraat 27
inventaris1664-12-03206241rSaeck Dirx aangever
inventaris1719-10-10220267rSeerp Dirx
inventaris1667-06-18208227rSible Dirx
inventaris1664-12-03206241rSijke Dirx inventarisant
inventaris1694-08-10220111rSjouckjen Dirx
inventaris1667-04-26208161rTiepke Dirx inventarisantKerkpoortstraat 59
inventaris1663-01-3120615rTiepke Dirx Hofstraat 47west
inventaris1695-08-27220125rTiete Dirx
inventaris1679-01-30213390rTjeerd Dirx
inventaris1686-07-13217200vwijlenTjepke Dirx Voorstraat 83
inventaris1666-07-23207152rTrijntie Dirx aangever
inventaris1677-12-21213144rTrijntie Dirx
inventaris1697-01-13219109rTrijntie Dirx Schritsen 19
inventaris1679-07-1621477rTyttie Dirx Schritsen 2
inventaris1683-01-23215243rTyttie Dirx Roordaaangever
inventaris1683-01-23215243rTyttie Dirx Roordaaangever
inventaris1679-12-02214147rde kinderen vanWytske Dirx Grote Bredeplaats 13
inventaris1663-01-3120615rYde Dirx AlmarequirantHofstraat 47west
inventaris1680-10-26214408rZierck Dirx
inventaris1685-02-09217125rZierk Dirx HylaerdaRommelhaven 2oost
inventaris1679-12-02214147rCornelis Dirx [niet vermeld] Grote Bredeplaats 13
inventaris1665-04-11206340rCornelis Dirxen aangever
inventaris1665-04-11206340rCornelis Dirxen aangever
inventaris1696-05-07220138rHans Dirxen Pottiesteenvoerder en winkelierinventarisant
inventaris1679-01-28213229rJan Dirxen zilversmidcrediteur
inventaris1694-07-17220106rJan Dirxen inventarisantKarremanstraat
inventaris1662-11-19205147rJan Dirxen Gipsonrequirant
inventaris1679-02-19213280rJan Dirxen KuykVoorstraat 71
inventaris1679-07-1621477rJan Dirxen Roordamr. zilversmidSchritsen 2
inventaris1668-12-22209232rJeppe Dirxen requirant
inventaris1668-12-22209232rwijlenPytter Dirxen Cruis
inventaris1667-02-1520827rAafke Doeckes
inventaris1680-11-26214426rAeltie Doeckes Hoogstraat 1achter
inventaris1683-05-30215313rAuckien Doeckes inventarisantZoutsloot 54
inventaris1681-10-10216391vDoecke Doeckes Voorstraat 101
inventaris1681-10-10216391vde eerder genoemdeDoecke Doeckes Voorstraat 101
inventaris1673-05-222129rJoannes Doeckes Noorderhaven 6
inventaris1681-12-07216324vwijlenJoannis Doeckes mr. blokmakerNoorderhaven 8
inventaris1680-11-26214426rPyter Doeckes Hoogstraat 1achter
inventaris1680-11-26214426rSickien Doeckes aangeverHoogstraat 1achter
inventaris1680-11-26214426rSioucke Doeckes Hoogstraat 1achter
inventaris1680-11-26214426rTrijntie Doeckes Hoogstraat 1achter
inventaris1670-05-09210303rAuckjen Doedes Bildtstraat 18
inventaris1659-04-27203398rwijlenBaucke Doedes
inventaris1668-10-27209339rwijlenBauckjen Doedes
inventaris1668-10-27209339rBuwe Doedes
inventaris1656-10-16202199rwijlenClaes Doedes inventarisantLanen 1
inventaris1666-10-16207203rDoede Doedes Schritsen
inventaris1659-11-28203474rEvert Doedes requireerde q.q.Noorderhaven 40
inventaris1659-11-2820410vEvert Doedes requireerde q.q.Noorderhaven 40
inventaris1660-07-13204373rEvert Doedes requirant
inventaris1671-10-10211216rwijlenHere Doedes
inventaris1670-05-09210303rImck Doedes Bildtstraat 18
inventaris1656-11-19201146rJan Doedes mr. timmermanrequirant q.q.
inventaris1671-10-10211216rJan Doedes mr. huistimmermanaangever
inventaris1679-09-08214297rJan Doedes mr. huistimmermanaangeverNoorderhaven 56
inventaris1690-07-2221923rJancke Doedes aangever
inventaris1656-10-17201167rwijlenLuitien Doedes requirantHoogstraat 2
inventaris1690-04-292191rMarta Doedes Rapenburg
inventaris1670-05-09210303rMary Doedes Bildtstraat 18
inventaris1691-04-2821947rNeeltie Doedes Voorstraat
inventaris1670-05-09210303rSinckjen Doedes Bildtstraat 18
inventaris1663-04-1520632rSioerdtie Doedes
inventaris1690-04-292191rSipke Doedes Rapenburg
inventaris1702-09-03220197vSydse Doedes aangever
inventaris1670-05-09210303rSytsche Doedes Bildtstraat 18
inventaris1702-10-18220190rSytse Doedes aangever
inventaris1682-10-14216406rSytske Doedes inventarisant
inventaris1663-05-02205195rSytske Doedes Sinsmarequireerde
inventaris1666-10-16207203rTied Doedes inventarisantSchritsen
inventaris1684-02-0421765rTrijntie Doedes inventarisant
inventaris1668-10-27209339rTrijntie Doedes
inventaris1670-05-09210303rWelmoed Doedes Bildtstraat 18
inventaris1656-10-17201167rYtie Doedes requirantHoogstraat 2
inventaris1690-04-292191rYttie Doedes Rapenburg
inventaris1663-04-1420644vMaike Doekes
inventaris1679-01-10214129rMayke Doekes dienstmaagdaangeverSchritsen 53
inventaris1663-04-02205190rTrijntie Doekes aangever
inventaris1663-04-1420644vTrijntie Doekes inventarisant
inventaris1681-12-07216324vTaecke Doeles Noorderhaven 8
inventaris1668-11-30209250rSiouckien Doies
inventaris1662-12-11205143rde onmondige nagelaten weeskinderen van wijlenRuird Doitses gehuwd met
inventaris1668-12-02209278rSiouckien Dojes inventarisant
inventaris1668-12-02209278rSiouckien Dojes inventarisant
inventaris1663-11-2520683rhet nagelaten weeskind van wijlenJacob Donker Schritsen 42
inventaris1670-12-25210407rSjoukjen Dooyes inventarisant
inventaris1659-01-26203254rCornelis Dousende BoerrequirantSint Jacobstraat 3
inventaris1661-07-06204417rzijn twee kinderen bijAuck Douues
inventaris1657-06-16202212rAucke Douues requirant q.q.Noorderhaven 5
inventaris1658-04-27203113rBartel Douues requirant q.q.
inventaris1656-10-142014rwijlenDirck Douues inventarisantNoorderhaven 91
inventaris1662-05-27205134rDiucke Douues inventarisant
inventaris1661-07-06204417rDoedtie Douues
inventaris1656-10-142014rDouue Douues requirant q.q.Noorderhaven 91
inventaris1662-05-27205134rGerben Douues requirant
inventaris1659-07-29203373rwijlenGrietie Douues Heiligeweg 58
inventaris1659-07-29203373rMeinte Douues requirant q.q.Heiligeweg 58
inventaris1662-05-27205134rRintje Douues requirant
inventaris1659-12-3120421rSioucke Douues aangeverHofstraat 1
inventaris1659-12-3120421rSioucke Douues aangeverHofstraat 1
inventaris1673-03-21211300rAeltie Douwes requirant en aangeverZeilmakersstraat 13
inventaris1674-07-17212205rAndries Douwes Zuiderhaven 57
inventaris1691-11-1022010rAndries Douwes
inventaris1660-02-2020448rAntie Douwes inventarisant
inventaris1660-02-2020448rde twee nagelaten weeskinderen van wijlenAntie Douwes
inventaris1687-01-26217256rwijlenAntie Douwes inventarisantSchritsen 21
inventaris1664-11-14206243rAucke Douwes requireerde
inventaris1664-11-14206243rAucke Douwes requireerde
inventaris1664-11-15206247rAucke Douwes
inventaris1667-08-30208270rAuke Douwes wijdschipperinventarisant
inventaris1667-08-30208270rde twee nagelaten kinderen van wijlenAuke Douwes wijdschipperinventarisant
inventaris1680-11-30214447rBauckien Douwes Lanen 44
inventaris1679-01-30213390rBauckjen Douwes
inventaris1667-06-25208253rClaes Douwes
inventaris1685-08-28218246rClaes Douwes mr. ankersmidinventarisantZuiderhaven
inventaris1666-11-13207216rDirck Douwes herbergierHoogstraat 6
inventaris1673-03-21211300rDirck Douwes requirantZeilmakersstraat 13
inventaris1668-08-28209353rDouwe Douwes oud bierhaler op Haarleminventarisant
inventaris1668-08-28209353rDouwe Douwes requirant
inventaris1673-03-21211300rDouwe Douwes wijdschipperinventarisantZeilmakersstraat 13
inventaris1673-03-21211300rDouwe Douwes wijdschipperinventarisantZeilmakersstraat 13
inventaris1673-03-21211300rDouwe Douwes requirantZeilmakersstraat 13
inventaris1725-08-29220356vwijlenFoppe Douwes
inventaris1675-02-01212327rGerben Douwes
inventaris1723-02-26220333rGerbrich Douwes aangever
inventaris1667-01-21207348rGijsbert Douwes requirantHofstraat 1
inventaris1667-01-21207348rGijsbert Douwes requirantHofstraat 1
inventaris1668-08-28209353rGrietie Douwes
inventaris1673-03-21211300rGrietie Douwes Zeilmakersstraat 13
inventaris1682-08-23215145rGritie Douwes Nieuwstraat 30
inventaris1701-11-22220185rGryttie Douwes inventarisant
inventaris1686-10-07217241rHaentie Douwes Scheerstraat 12
inventaris1679-02-19213280rHans Douwes Voorstraat 71
inventaris1687-03-03217265rHans Douwes
inventaris1656-11-20201114rwijlenHaringh Douwes inventarisantZoutsloot 51
inventaris1696-04-27220133rHarmen Douwes Zeilmakersstraat
inventaris1725-08-29220356vHylke Douwes Hanekuikaangever
inventaris1667-06-25208253rIbeltie Douwes
inventaris1673-03-21211300rJan Douwes requirantZeilmakersstraat 13
inventaris1679-02-19213280rJanke Douwes aangeverVoorstraat 71
inventaris1668-08-28209353rwijlenJarig Douwes
inventaris1687-01-04218268rJelle Douwes Lanen
inventaris1679-02-19213280rJeltje Douwes aangeverVoorstraat 71
inventaris1670-04-28210238rMartien Douwes
inventaris1675-02-01212327rMaycke Douwes inventarisant
inventaris1680-10-26214418rMeyle Douwes Lanen 85oost
inventaris1725-08-29220356vMinne Douwes
inventaris1668-08-28209353rwijlenNeeltie Douwes
inventaris1670-04-28210238rNeeltie Douwes
inventaris1661-07-06204417rOutger Douwes schipper op Bolswardinventarisant
inventaris1666-10-19207231rPytter Douwes inventarisant
inventaris1680-10-26214418rReynsch Douwes Lanen 85oost
inventaris1667-08-30208270rRintie Douwes wijdschipperrequirant
inventaris1667-01-29207392rRintie Douwes wijdschipperrequirantHofstraat 16
inventaris1659-08-1920436rSaske Douwes inventarisantNieuwstraat 58
inventaris1659-08-1920436rSaske Douwes inventarisantNieuwstraat 58
inventaris1687-01-04218268rSijke Douwes Lanen
inventaris1667-01-21207348rhet nagelaten kind van wijlenSiouckien Douwes Hofstraat 1
inventaris1667-01-21207348rde twee kinderen van wijlenSiouckien Douwes Hofstraat 1
inventaris1691-08-072201rSiouckjen Douwes aangeverNoorderhaven 64
inventaris1695-08-27220125rSiouckjen Douwes inventarisant
inventaris1686-10-07217241rwijlenTake Douwes Scheerstraat 12
inventaris1666-11-13207216rwijlenTrijntie Douwes inventarisantHoogstraat 6
inventaris1682-08-23215145rTrijntie Douwes Nieuwstraat 30
inventaris1679-02-19213280rWillem Douwes Voorstraat 71
inventaris1666-11-27207297rwijlenWybrichien Douwes Noorderhaven 80
inventaris1680-10-26214418rYttie Douwes Lanen 85oost
inventaris1656-11-20201114rZirck Douwes tichelaarrequirant q.q.Zoutsloot 51
inventaris1679-05-27214383rAcke Doyes aangeverZuiderhaven 13
inventaris1679-05-27214383rAttie Doyes inventarisantZuiderhaven 13
inventaris1673-03-21211300rwijlenSimck Doyes Zeilmakersstraat 13
inventaris1721-07-22220286rWybe Driesses curator
inventaris1683-01-12215237rvroedsmanJan Durxen Kuyckaangever
inventaris1683-01-12215237rvroedsmanJan Durxen Kuyck