Harlingen, inventarisatieboeken

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2024-04-30 18:23:48
Spring naar: Fa  Fe  Fi  Fo  Fu  Fy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Huidig adres: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z   datumboekfolio voorna(a)m(en)patroniemfamilienaamberoephoedanigheidhuidig adres
inventaris1667-02-22207403rTrijntie Falentijn inventarisant
inventaris1682-03-07216423rReinskien Feckes Heiligeweg 17
inventaris1665-05-13206365rwijlenSierck Feckes William Boothstraat 39
inventaris1696-05-08219106rAndries Feddes
inventaris1667-01-23207340rwijlenEdger Feddes BangaNoordijs 27
inventaris1691-08-0522014rGeertje Feddes
inventaris1679-01-07214198rGeeske Feddes inventarisantSchoolsteeg
inventaris1664-12-19206274rJaan Feddes requirant q.q.Scheffersplein 25
inventaris1666-03-2920755rwijlenJan Feddes kangieterinventarisant
inventaris1691-08-0522014rJeltje Feddes
inventaris1696-05-08219106rLieuwe Feddes aangever
inventaris1691-08-0522014rMartjen Feddes
inventaris1674-11-14212288rPieter Feddes
inventaris1673-03-25211274rPyter Feddes
inventaris1691-08-0522014rPyter Feddes
inventaris1679-10-02214206rPytter Feddes brouwerNoorderhaven 103
inventaris1677-07-27213105rPytter Feddes mr. brouwer en koopman
inventaris1663-03-1720619rwijlenSirck feddes
inventaris1662-04-2220560rSybe Feddes requireerdeSchoolsteeg
inventaris1677-07-27213105rLiskien Feddrichs
inventaris1680-04-26214324rClaeske Feddricks
inventaris1680-04-26214324rSioerd Feddricks
inventaris1659-01-0220468vwijlenAeltie Feddricx inventarisantHeiligeweg 6
inventaris1663-07-28206123rHendrick Feddrix
inventaris1681-02-10216163rJancke Feddrix Kleine Bredeplaats 19
inventaris1663-07-28206123rMartien Feddrix
inventaris1663-07-28206123rPyter Feddrix
inventaris1698-07-22220165rTierck Feddrix
inventaris1684-06-1321783rTjerck Feddrix koopmanFranekereind 8
inventaris1686-07-13217200vTjerck Feddrix Voorstraat 83
inventaris1701-11-22220185rTjerk Feddrix aangever
inventaris1701-12-22220186rTjerk Feddrix aangever
inventaris1681-08-11216248rTjerk Feddrix Hoogstraat 27
inventaris1685-03-05217160rTjerk Feddrix koopman
inventaris1706-09-16220204vWybe Feddrix Kalff
inventaris1666-09-082080vburgervaandrigHendrick Feickesde Wittinventarisant
inventaris1666-09-082080vburgervaandrigHendrick Feickesde Wittinventarisant
inventaris1657-12-07203131vwijlenHette Feickes
inventaris1666-09-082080vJan Feickes ontvanger van Sint Anna Parochierequirant
inventaris1665-03-05206366vWibrich Feies requirant
inventaris1660-04-20204193rburgervaandrigHendrick Feikckesde WitVoorstraat 31
inventaris1698-07-12220163vArjaentie Feikes inventarisant
inventaris1664-04-28206174vburgervaandrigHendrick Feikesde WittrequirantNoorderhaven 100
inventaris1708-06-19220208rAbbe Feites wijdschipper
inventaris1659-12-162048rJoucke Fetties
inventaris1656-11-17201122rClaes Feyckes requirantFranekereind 23
inventaris1670-01-11210100rClaes Feyckes gortmakerHeiligeweg 56
inventaris1656-11-17201122rEvert Feyckes requirantFranekereind 23
inventaris1656-11-17201122rHaringh Feyckes requirantFranekereind 23
inventaris1676-03-02212428rburgervaandrigHenryck Feyckesde WitNoorderhaven 47
inventaris1660-05-12204220rwijlenHette Feyckes
inventaris1686-10-07217241rLioedtske Feyckes inventarisantScheerstraat 12
inventaris1686-10-07217241rLioedtske Feyckes inventarisantScheerstraat 12
inventaris1656-11-17201122rPyttie Feyckes requirant en aangeverFranekereind 23
inventaris1656-11-17201122rSiouck Feyckes requirant en aangeverFranekereind 23
inventaris1673-06-16211363rde drie nagelaten kinderen vanSjoerdt Feyckes schipper op DokkumSchritsen 5
inventaris1673-06-16211363rSjoerdt Feyckes schipper op DokkumSchritsen 5
inventaris1690-02-06218344rSjoerdt Feyckes trekschipper op DokkuminventarisantHeiligeweg 13
inventaris1656-11-17201122rSymen Feyckes requirantFranekereind 23
inventaris1684-03-24218233rWillem Feyckes mr. chirurgijnaangever
inventaris1679-01-2921440rHaringh Feykes requirantHeiligeweg 68
inventaris1685-02-09217125rAbbe Feytes Rommelhaven 2oost
inventaris1685-02-09217125rClaes Feytes Rommelhaven 2oost
inventaris1685-02-09217125rHoyte Feytes Rommelhaven 2oost
inventaris1685-02-09217125rSipke Feytes smalschipperRommelhaven 2oost
inventaris1686-04-01218261rSipke Feytes
inventaris1685-02-09217125rTeuntie Feytes Rommelhaven 2oost
inventaris1685-02-09217125rTheunis Feytes Rommelhaven 2oost
inventaris1677-01-1021384rwijlenJoost Fijckes Raamstraat 5
inventaris1666-08-11207169rAntie Floris aangever
inventaris1681-04-11216316rAefke Fockes stadsvroedvrouwinventarisant
inventaris1690-02-06218344rBaucke Fockes Heiligeweg 13
inventaris1711-04-23220242vBaucke Fockes AgricolaaangeverKleine Bredeplaats 1
inventaris1677-07-27213105rFeddrick Fockes aangever
inventaris1681-02-10216163rwijlenFeddrick Fockes Kleine Bredeplaats 19
inventaris1680-04-26214324rFeddrick Fockes schuitschipperinventarisant
inventaris1680-04-26214324rFeddrick Fockes schuitschipperinventarisant
inventaris1664-11-04206203rIbel Fockes requireerde
inventaris1667-08-13208262rMettie Fockes aangever
inventaris1658-02-112033vOedts Fockes requireerde
inventaris1658-02-112033vOedts Fockes requireerde
inventaris1667-08-13208262rRuierd Fockes requirant
inventaris1681-10-10216391vRuyrd Fockes Voorstraat 101
inventaris1681-04-11216316rRuyrdt Fockes
inventaris1680-04-26214324rSytse Fockes brouwersknecht
inventaris1681-02-10216163rTrijntie Fockes aangeverKleine Bredeplaats 19
inventaris1681-10-10216391vWypcke Fockes Voorstraat 101
inventaris1679-12-02214147rYebel Fockes inventarisantGrote Bredeplaats 13
inventaris1666-11-21207308rBauke Folckerts
inventaris1679-02-11213297rFoppe Folckerts inventarisantVoorstraat 70
inventaris1679-02-11213297rFoppe Folckerts inventarisantVoorstraat 70
inventaris1663-10-13206126rGeertie Folckerts inventarisant
inventaris1666-11-21207308rGeeske Folckerts
inventaris1671-04-0821144rwijlenHaye Folckerts Hondenstraat 6
inventaris1683-01-23215243rJan Folckerts Graudakoopman
inventaris1694-02-0922097rJetske Folckerts
inventaris1657-08-28202173rwijlenLijsbeth Folckerts Anjelierstraat 1
inventaris1659-05-26203285rwijlenLisbeth Folckerts Anjelierstraat 1
inventaris1677-07-27213105rLisckien Folckerts inventarisant
inventaris1677-07-27213105rLisckien Folckerts inventarisant
inventaris1666-11-21207308rLisk Folckerts
inventaris1662-04-2220594rPieter Folckerts inventarisant
inventaris1666-11-21207308rSymon Folckerts requirant
inventaris1674-07-17212205rUyft Folckerts Zuiderhaven 57
inventaris1666-11-21207308rwijlenWillem Folckerts
inventaris1672-12-12211378rwijlenYdtsche Folckerts Schritsen 7
inventaris1670-05-14210253rwijlenHotsche Folkerts Zoutsloot 45
inventaris1694-02-0922097rJochum Folkerts inventarisant
inventaris1701-12-22220186rLeeuk Folkerts inventarisant
inventaris1685-04-25217168rRintie Folkerts
inventaris1725-08-29220356vTytie Folkerts aangever
inventaris1672-12-12211378rUift Folkerts Schritsen 7
inventaris1678-09-19213243rwijlenWybe Folkerts grootschipper
inventaris1673-12-0221256rAefke Foppes
inventaris1657-01-13201424rAeltie Foppes aangeverLanen 48
inventaris1687-04-04217275rAeltie Foppes aangeverLanen 23
inventaris1691-04-2821947rAeltie Foppes aangeverVoorstraat
inventaris1679-02-11213297rAeltje Foppes requirantVoorstraat 70
inventaris1703-01-02219193rAeltje Foppes inventarisant
inventaris1662-09-152061rwijlenAntie Foppes
inventaris1662-09-152061rAntie Foppes requirant
inventaris1657-02-01201446rAntie Foppes requirant
inventaris1657-02-10201447vAntie Foppes inventarisant en aangever
inventaris1673-12-0221256rAntie Foppes
inventaris1678-10-03213182rAntje Foppes
inventaris1678-10-03213182rAttie Foppes
inventaris1656-10-2820118rBaucke Foppes RomedarequirantLanen 35
inventaris1673-12-0221256rDirck Foppes
inventaris1703-01-02219193rEngeltie Foppes
inventaris1679-02-11213297rFolckert Foppes requirantVoorstraat 70
inventaris1659-02-29203404rFoppe Foppes rentmeester van het weeshuisrequirant q.q.
inventaris1668-03-06208377rFoppe Foppes requirant
inventaris1667-11-0820944rFoppe Foppes rentmeester
inventaris1659-02-05203464rFoppe Foppes wijdschipperrequirant
inventaris1703-01-02219193rFoppe Foppes mr. hoedenmaker
inventaris1669-11-1921047rFouckien Foppes aangever
inventaris1667-11-0820944rwijlenGrietie Foppes
inventaris1670-04-28210238rwijlenGrietie Foppes inventarisant
inventaris1678-10-03213182rGrietie Foppes
inventaris1673-12-0221256rGrietie Foppes
inventaris1670-12-25210407rJan Foppes koopman
inventaris1668-12-02209278rJan Foppes koopman
inventaris1668-08-28209353rJan Foppes requirant
inventaris1670-12-05210351rJan Foppes koopman
inventaris1678-10-03213182rJan Foppes koopmaninventarisant
inventaris1679-02-11213297rJan Foppes requirantVoorstraat 70
inventaris1679-10-28214137rJan Foppes StiensmaVoorstraat 52
inventaris1679-02-11213297rJedske Foppes requirantVoorstraat 70
inventaris1680-11-26214426rJeltie Foppes Hoogstraat 1achter
inventaris1673-12-0221256rMaycke Foppes
inventaris1679-02-11213297rMaycke Foppes requirantVoorstraat 70
inventaris1679-02-11213297rRienskjen Foppes requirantVoorstraat 70
inventaris1657-01-13201424rwijlenSybe Foppes inventarisantLanen 48
inventaris1658-11-09203179vSybe Foppes requirantNieuwstraat 21
inventaris1666-02-2120715rTamme Foppes
inventaris1678-10-03213182rwijlenTheunis Foppes
inventaris1673-12-0221256rTjerck Foppes
inventaris1679-02-11213297rTjetske Foppes requirantVoorstraat 70
inventaris1657-01-13201424rTonis Foppes requirant q.q.Lanen 48
inventaris1662-07-14205219rwijlenNeeltie Formers inventarisant
inventaris1662-07-14205219rUlcke Formers requirant q.q.
inventaris1722-12-01220325vAefke Fransen aangever
inventaris1668-10-14209197rwijlenAegtien Fransen TempelerVoorstraat 25
inventaris1657-01-17201435rAntie Fransen requirant
inventaris1669-03-22209409rAntie Fransen aangever
inventaris1667-01-22207357rArjaantie Fransende AdamZuiderhaven 71
inventaris1679-07-16214180rArjaentie Fransen Hannema
inventaris1680-04-24214302rClaes Fransen
inventaris1668-12-02209278rwijlenGerloff Fransen
inventaris1667-01-22207357rHeiltie Fransende AdamZuiderhaven 71
inventaris1658-01-15203211rHeyn Fransen Visscherrequirant
inventaris1663-01-2920610vJacob Fransen
inventaris1667-01-22207357rJacob Fransende AdamrequireerdeZuiderhaven 71
inventaris1683-05-30215308rJan Fransen mr. gortmakerKleine Bredeplaats 16
inventaris1681-10-07216241rJoannis Fransen
inventaris1675-05-14212351rJoost Fransen
inventaris1681-10-07216241rMaycke Fransen
inventaris1698-06-30220162vPieter Fransen inventarisant
inventaris1658-03-04203198rPitter Fransen requirant q.q.
inventaris1667-03-28208122rSicke Fransen requirant
inventaris1678-10-03213182rSymen Fransen
inventaris1694-07-17220106rSymen Fransen curatorKarremanstraat
inventaris1682-03-27216417rSytse Fransen
inventaris1668-10-14209197rwijlenTrijntie Fransen TemplerVoorstraat 25
inventaris1667-03-092091rTrintie Fransen aangever
inventaris1657-01-17201435rWybe Fransen requirant
inventaris1687-04-04217275rWybe Fransen mr. bakkerrequirantLanen 23
inventaris1686-06-12218285rWybe Fransen mr. bakker
inventaris1682-03-27216417rHans Franses
inventaris1659-01-0220468vAeltie Freddricx inventarisantHeiligeweg 6
inventaris1680-10-15216131rAntie Fredrix Lanen 24
inventaris1680-10-15216131rSalomon Fredrix Lanen 24
inventaris1680-10-15216131rSamuel Fredrix Lanen 24
inventaris1680-10-15216131rdr.Sixtus Fredrix SleeswijkLanen 24
inventaris1680-10-15216131rWypckien Fredrix Lanen 24
inventaris1658-02-0520338vDouue Freercks requirantRommelhaven 8
inventaris1690-04-15218359rwijlenHeere Freercks
inventaris1669-07-1521014rJan Freercks bakkergecommitteerde crediteur
inventaris1675-08-14212367rJan Freercks bakkerRozengracht 17
inventaris1680-10-26214418rJan Freercks bakkerLanen 85oost
inventaris1670-09-12210297rSydts Freercks rogverschieteraangeverMolenpad 6
inventaris1670-09-12210297rde twee kinderen vanSydts Freercks rogverschieteraangeverMolenpad 6
inventaris1666-08-11207169rJan Freerckx bakkerrequirant
inventaris1657-01-17201435rClaes Freercx Braemrequirant q.q.
inventaris1656-11-19201146rJan Freercx mr. bakkerrequirant q.q.
inventaris1660-07-03204205rde nagelaten weeskinderen van wijlenPytter Freercxvan HemertrequirantNoorderhaven 61
inventaris1674-05-14212154rLijsbeth Freeriks inventarisantDroogstraat 57
inventaris1671-12-11211166rJan Freerkx Voorstraat 99
inventaris1681-10-10216391vwijlenAeltie Freerx Voorstraat 101
inventaris1680-09-272151rClaes Freerx BraaminventarisantNoorderhaven 61
inventaris1674-10-15212217rClaes Freerx BraemGrote Bredeplaats 2
inventaris1685-11-13217191rClaeske Freerx BootshaeckSchritsen 27
inventaris1674-10-15212217rEwert Freerx Grote Bredeplaats 2
inventaris1685-11-13217191rFettie Freerx BootshaeckSchritsen 27
inventaris1685-11-13217191rFrederick Freerx BootshaeckSchritsen 27
inventaris1685-11-13217191rJacobus Freerx BootshaeckSchritsen 27
inventaris1667-04-03208295rJan Freerx bakker
inventaris1670-01-29210171rJan Freerx
inventaris1669-10-1021094rJan Freerx bakker
inventaris1674-05-14212154rJan Freerx mr. schoenmakerDroogstraat 57
inventaris1681-09-2021569rJan Freerx BackerkoopmanLanen 19
inventaris1685-11-13217191rJoris Freerx Bootshaeckkapitein gewaldigeinventarisantSchritsen 27
inventaris1674-02-22212245rhuismanNanne Freerx Molenpad 6
inventaris1680-09-272151rPyter Freerx BraemNoorderhaven 61
inventaris1674-02-22212245rSyds Freerx rogverschieterinventarisantMolenpad 6
inventaris1674-02-22212245rSyds Freerx rogverschieterinventarisantMolenpad 6
inventaris1674-10-15212217rSytske Freerx Grote Bredeplaats 2
inventaris1666-03-262071rWytske Freerx aangever
inventaris1666-03-262071rWytske Freerx aangever
inventaris1679-10-02214206rWytske Freerx aangeverNoorderhaven 103
inventaris1684-06-2321842rWytske Freerx aangeverZuiderhaven
inventaris1681-02-28216106rTrijntie Fridses dienstmaagdaangeverRommelhaven 9
inventaris1679-05-09213408rFridts Fridtses requirantSchritsen 55
inventaris1679-05-09213408rPytter Fridtses requirantSchritsen 55
inventaris1679-05-09213408rTrijntie Fridtses requirant en aangeverSchritsen 55
inventaris1679-05-09213408rClaes Friftses requirantSchritsen 55
inventaris1679-05-09213408rAntje Fristzes requirantSchritsen 55
inventaris1656-12-1920237rTettie Fungers aangever