Harlingen, inventarisatieboeken

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2024-04-30 18:23:48
Spring naar: Ra  Re  Ri  Ro  Ru  Ry  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Huidig adres: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z   datumboekfolio voorna(a)m(en)patroniemfamilienaamberoephoedanigheidhuidig adres
inventaris1686-01-05217182vrJan Reinders rogverschieterinventarisantLanen 58
inventaris1662-10-07205129rAntie Reiners requireerde en aangever
inventaris1662-10-07205129rAntie Reiners requireerde en aangever
inventaris1670-08-12210282rwijlenBauck Reiners Both Apothekerstraat
inventaris1669-01-12209260rCornelis Reiners
inventaris1661-10-22204435rElbrichtie Reiners requireerde en aangever
inventaris1668-10-14209197rwijlenFrans Reiners TemplarVoorstraat 25
inventaris1666-02-1320739rItie Reiners inventarisant
inventaris1667-09-10208284rJacob Reiners requirant
inventaris1660-03-20204260vJan Reiners zeilmakerrequirant q.q.Noordijs 25
inventaris1666-09-21207246rJan Reiners zeilmakerrequirant
inventaris1668-10-14209197rwijlenJelle Reiners JeddemaVoorstraat 25
inventaris1698-11-23220167rTieerd Reiners aangever
inventaris1681-11-29216371rTjeerd Reiners mr. zeilmakerRommelhaven 18een_achter
inventaris1670-08-12210286rwijlenLieuwe* Reiners* Both Apothekerstraat
inventaris1663-10-2020673vAntie Reinerts aangeverZoutsloot 20
inventaris1663-10-2020673vJan Reinerts requirantZoutsloot 20
inventaris1701-10-03220178vJohan Reinhard Kutschadvocaat Hof van FrieslandaangeverLombardstraat 4
inventaris1662-02-1320573rAeltie Reins requirantSchritsen 1west
inventaris1662-11-27205159rAeltie Reins requirant en aangeverSchritsen 1west
inventaris1663-02-24205169rBauckien Reins Bientiemainventarisant
inventaris1663-03-1720619rBauke Reins requirant
inventaris1663-03-1720619rBottje Reins inventarisant
inventaris1693-11-2322089rwijlen burgemeesterEdo Reins Winia
inventaris1667-06-13208219rvroedsmanHeere Reins scheepstimmerman
inventaris1664-12-07206292rgemeensmanHere Reins requirant
inventaris1695-06-25220113rHincke Reins aangever
inventaris1679-09-08214297rdiakenHoite Reins Noorderhaven 56
inventaris1662-02-1320573rJan Reins requirantSchritsen 1west
inventaris1660-03-1520483rJelske Reins
inventaris1656-04-17201412rLammert Reins grootschipperrequirantNoorderhaven 57oost
inventaris1667-03-212097rLammert Reins inventarisantKleine Bredeplaats 17
inventaris1667-03-212097rLammert Reins inventarisantKleine Bredeplaats 17
inventaris1662-11-27205159rLijsbet Reins requirantSchritsen 1west
inventaris1662-02-1320573rLisbet Reins requirantSchritsen 1west
inventaris1695-06-25220113rRein Reins
inventaris1685-02-09217125rSicke Reins Rommelhaven 2oost
inventaris1690-05-0622020rSimen Reins schipperinventarisantLanen
inventaris1660-07-14204234rSipcke Reins inventarisant
inventaris1664-04-28206174vTettie Reins BientiemainventarisantNoorderhaven 100
inventaris1664-04-28206174vde vier nagelaten weeskinderen van wijlenTettie Reins BientiemainventarisantNoorderhaven 100
inventaris1688-11-14217318rwijlenTyttie Reins Kleine Bredeplaats 23
inventaris1661-04-09204360rwijlenYede Remmerz
inventaris1668-09-08209329rGrittie Reyers
inventaris1669-10-2621035rwijlenAeltie Reyners inventarisant
inventaris1685-02-09217125rAntie Reyners aangeverRommelhaven 2oost
inventaris1671-01-09210367rwijlenAntie Reyners JeddemainventarisantZuiderhaven 2
inventaris1679-03-11213362rAntje Reyners requirant en aangever
inventaris1661-10-08204426rElbrichtie Reyners Pybema
inventaris1657-02-2720278vFrans Reyners Templarrequirant q.q.Voorstraat 68
inventaris1663-10-2020673vwijlenGrytie Reyners inventarisantZoutsloot 20
inventaris1659-07-03204183rIttie Reyners requireerde en aangever
inventaris1676-06-072131rJan Reyners
inventaris1674-06-23212280rJan Reyners aangever
inventaris1679-02-12213304rJanke Reyners FeddemainventarisantVoorstraat 14
inventaris1669-09-12210217rNeeltie Reyners inventarisantBrouwersstraat 14
inventaris1674-06-23212280rwijlenPiter Reyners
inventaris1660-08-28204299vPyttie Reyners inventarisant en aangever
inventaris1660-08-28204299vPyttie Reyners inventarisant en aangever
inventaris1660-09-04204296rPyttie Reyners Brouwersstraat 11
inventaris1674-06-23212280rTjeerd Reyners aangever
inventaris1669-07-3021030rYbel Reyners aangever
inventaris1685-08-28218246rTjeerd Reynes koopmancrediteurZuiderhaven
inventaris1686-04-13218252rAeffke Reyns aangeverZeilmakersstraat 19
inventaris1681-05-04216180rGertie Reyns aangeverSint Christoffelsteeg
inventaris1688-11-14217318rJancke Reyns Kleine Bredeplaats 23
inventaris1686-04-13218252rMartjen Reyns Zeilmakersstraat 19
inventaris1688-11-14217318rMerckjen Reyns aangeverKleine Bredeplaats 23
inventaris1688-11-14217318rSipke Reyns Kleine Bredeplaats 23
inventaris1676-05-27212413rSytse Reyns
inventaris1680-02-04214344rAntie Riemers Kerkpoortstraat 13
inventaris1686-04-01218261rwijlenHarmen Riemers
inventaris1661-02-02204321rHeert Riemers requirant
inventaris1680-01-29214247rHeert Riemers Bildtpoort (gebied)
inventaris1656-10-2320139rJan Riemers requirant q.q.Lanen 2
inventaris1663-02-24205169rRein Riemers Wijngaerdenrequirant
inventaris1661-02-02204321rTettie Riemers requirant
inventaris1680-01-29214247rTettie Riemers Bildtpoort (gebied)
inventaris1664-07-08206215rWijntie Riencks
inventaris1664-07-08206215rDoedtie Riencs
inventaris1664-07-08206215rWybe Riencs
inventaris1658-02-0520338vRinnert Riencx requirantRommelhaven 8
inventaris1685-03-05217160rAatie Rienx
inventaris1702-09-28220188vBotte Rienx zeevarend persooninventarisant
inventaris1694-08-10220111rDirck Rienx molenaarinventarisant
inventaris1684-12-11218185rFeyke Rienx schuitschipperSint Odolphisteeg 6
inventaris1709-04-30220211rFokeltie Rienx Hoogstraat 7
inventaris1685-03-05217160rFrouckien Rienx
inventaris1709-04-30220211rwijlenGrietie Rienx Hoogstraat 7
inventaris1666-10-05207175rHein Rienx
inventaris1667-05-17208196rHendrick Rienx inventarisant
inventaris1685-04-25217168rHendrik Rienx Vlasbloem
inventaris1686-04-01218261rImcke Rienx inventarisant
inventaris1673-03-07211282rJan Rienx
inventaris1664-07-08206215rJan Rienx
inventaris1686-04-01218261rJetske Rienx aangever
inventaris1666-10-05207175rLijsbet Rienx inventarisant
inventaris1700-06-18220173rNanne Rienx sleefmakeraangever
inventaris1673-06-0521217rPhilips Rienx
inventaris1684-12-11218185rReyn Rienx schuitschipperSint Odolphisteeg 6
inventaris1666-08-11207169rRinnert Rienx wijdschipper
inventaris1673-03-07211282rwijlenTrijntie Rienx
inventaris1709-04-30220211rwijlenWillem Rienx Hoogstraat 7
inventaris1682-09-05215273rwijlenPytter Rieuwerts
inventaris1671-05-1521137rwijlenAeffke Rijckerts
inventaris1694-03-2022094rMaertie Rijcks aangever
inventaris1694-03-2022094rNeeltie Rijcks
inventaris1671-01-02210363rAntie Rijx inventarisantFranekereind 23
inventaris1656-07-22201458rAntie Rinnerts requirant
inventaris1681-09-2921560rAntie Rinnerts Eelcomaaangever
inventaris1661-10-29203507rClaeske Rinnerts aangever
inventaris1666-11-27207297rEelcke Rinnerts koopmanrequirantNoorderhaven 80
inventaris1680-06-17214398rEelcke Rinnerts Eelcoma
inventaris1670-12-23210356rEelco Rinnerts koopmanaangever
inventaris1665-02-20206206rEelke Rinnerts koopmanrequirant q.q.Noordijs 10
inventaris1663-07-28206123rEelke Rinnerts requirant
inventaris1703-01-31219196vGryttie Rinnerts aangever
inventaris1663-10-30206129rwijlenPoppe Rinnerts
inventaris1681-09-2921560rTrijntie Rinnerts Eelcoma
inventaris1656-04-17201412rBauck Rinses requirantNoorderhaven 57oost
inventaris1682-07-18215203rBaucke Rinses Vijver 3
inventaris1656-11-1320151rwijlenCornelis Rinses mr. kuiperinventarisantGrote Bredeplaats 22
inventaris1684-06-2321842rGrietie Rinses RoordaZuiderhaven
inventaris1656-04-17201412rJeltie Rinses requirantNoorderhaven 57oost
inventaris1681-12-15216320rRinske Rinses kraambewaarsteraangever
inventaris1656-04-17201412rSioerd Rinses requirantNoorderhaven 57oost
inventaris1666-09-27207188rwijlenSioerd Rinses grootschipperinventarisant
inventaris1658-09-27203206rAbraham Rinties houtmolenaar
inventaris1674-11-14212288rClaes Rinties koopmanaangever
inventaris1667-03-28208122rGijsbert Rinties
inventaris1657-01-10202195rwijlenJorryt Rinties inventarisant
inventaris1681-09-2021569rwijlenLijsbeth Ripperts Lanen 19
inventaris1664-05-11206169rNeeltje Ripperts
inventaris1705-03-30220203vwijlenTjeerd Ristskes mr. ijzersmid
inventaris1658-06-0420379vAege Ritserts schipper op LeeuwardeninventarisantNieuwstraat 50
inventaris1658-06-0420379vAnsck Ritserts aangeverNieuwstraat 50
inventaris1656-10-16202199rAbe Ritskes requirant q.q.Lanen 1
inventaris1660-07-14204234rAbe Ritskes requirant q.q.
inventaris1660-07-14204234rAbe Ritskes requirant q.q.
inventaris1656-04-17201412rEbe Ritskes requirant q.q.Noorderhaven 57oost
inventaris1661-10-192051rEbe Ritskes inventarisant
inventaris1661-10-29203507rHidde Ritskes getuige
inventaris1657-04-2720245vSaecke Ritskes Lanen 86
inventaris1657-06-16202212rNamck Rochus inventarisant en aangeverNoorderhaven 5
inventaris1657-06-16202212rde nagelaten weeskinderen vanNamck Rochus inventarisant en aangeverNoorderhaven 5
inventaris1670-03-31210210rLijsbeth Rodmers requirantHoogstraat 34
inventaris1670-03-31210210rPyttie Rodmers requirantHoogstraat 34
inventaris1669-04-262101rBente Roelofs
inventaris1692-06-1822068rBente Roelofs koopmaninventarisant
inventaris1669-04-262101rHendrick Roelofs
inventaris1666-03-0020722vwijlenCornelis Roest
inventaris1680-07-27214376rJacob Rogiers HaspelmanscheepstimmermaninventarisantHeiligeweg 58
inventaris1680-07-27214376rNeeltje Rogiers aangeverHeiligeweg 58
inventaris1688-06-15217304vFocke Romckes
inventaris1681-10-10216391vFocke Romckes Voorstraat 101
inventaris1681-10-10216391vFoockel Romckes Voorstraat 101
inventaris1680-09-272151rJacob Romckes BraamNoorderhaven 61
inventaris1661-04-09204412rJouck Romckes
inventaris1668-12-03209304rJouckien Romckes
inventaris1681-10-10216391vLiske Romckes Voorstraat 101
inventaris1683-10-1221743rReyntien Romckesde Vos
inventaris1661-04-09204412rRienck Romckes getuige
inventaris1681-10-10216391vRixt Romckes Voorstraat 101
inventaris1688-06-15217304vRomcke Romckes
inventaris1674-05-14212215rgemeensmanSaecke Romckes GaasmaBrouwersstraat 1b
inventaris1681-10-10216391vTrijntie Romckes Voorstraat 101
inventaris1681-10-10216391vTrijntie Romckes Voorstraat 101
inventaris1688-06-15217304vwijlenTrijntje Romckes
inventaris1680-03-04214276rDirck Romkes mr. kuiperGrote Kerkstraat 27
inventaris1680-03-04214276rDoedtje Romkes aangeverGrote Kerkstraat 27
inventaris1668-12-03209304rGerrit Romkes geauthoriseerde curator ad actum divisionis
inventaris1680-03-04214276rGerrit Romkes Grote Kerkstraat 27
inventaris1698-04-23220161vJacob Romkes Braamaangever
inventaris1709-04-30220211rJacob Romkes BraamHoogstraat 7
inventaris1698-11-11220166vJacob Romkes Braamaangever
inventaris1699-06-28220168vJacob Romkes Braamaangever
inventaris1709-04-30220211rJan Romkes HornstraHoogstraat 7
inventaris1656-10-17201167rReintien Romkes requirantHoogstraat 2
inventaris1667-08-13208262rRomcke Romkes koekbakkerrequirant
inventaris1667-08-13208262rBeidske Ruierds aangever
inventaris1667-04-0120864roud burgemeesterJan Ruierds Sanstrarequirant
inventaris1668-06-04209169roud burgemeesterJan Ruierds Sanstrainventarisant
inventaris1667-05-31209167roud burgemeesterJan Ruierds Sanstrainventarisant
inventaris1660-02-1020458rJitie Ruierdts requirantNoordijs 6
inventaris1658-02-1920320rJochum Ruierdts requireerde en aangever
inventaris1658-02-1920320rJochum Ruierdts requireerde en aangever
inventaris1658-01-15203211rwijlenMinne Ruierdts
inventaris1660-04-12204190rAntie Ruirdts aangever
inventaris1657-03-12201474vvroedsmanEvert Ruirdts requirant q.q.
inventaris1710-02-24220229rImke Ruirdts aangever
inventaris1710-02-24220229rJanke Ruirdts aangever
inventaris1673-03-07211282rJelte Ruirdts inventarisant
inventaris1668-06-04209391rJelte Ruirdts requirant
inventaris1710-02-24220229rJelte Ruirdts
inventaris1710-02-24220229rMeile Ruirdts
inventaris1710-02-24220229rde goederen vanPieter Ruirdts
inventaris1710-02-24220229rSijke Ruirdts aangever
inventaris1657-06-16202212rwijlenSybe Ruirdts BontekoegrootschipperNoorderhaven 5
inventaris1657-06-16202212rwijlenSybe Ruirdts BontekoegrootschipperNoorderhaven 5
inventaris1673-03-17211271rwijlenTjerck Ruirdts
inventaris1656-04-17201412rhet weeskind van wijlenWybren Ruirdts requirantNoorderhaven 57oost
inventaris1686-12-20218279rHilbrandt Ruyrdts RiewallFranekereind 32
inventaris1686-12-20218279rwijlenHiske Ruyrdts Franekereind 32
inventaris1684-03-2521836rJan Ruyrdts Heiligeweg 8
inventaris1684-03-2521836rwijlenJoannis Ruyrdts Heiligeweg 8
inventaris1684-03-2521836rwijlenJochum Ruyrdts Heiligeweg 8
inventaris1684-03-2521836rRienck Ruyrdts inventarisantHeiligeweg 8
inventaris1676-09-1921376rSijke Ruyrdts Grote Kerkstraat 28
inventaris1683-11-23218127rUlbe Ruyrdts
inventaris1684-12-11218185rwijlenUylke Ryenx Sint Odolphisteeg 6