Harlingen, inventarisatieboeken

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2024-04-30 18:23:48
Spring naar: Ea  Ee  Ei  Eo  Eu  Ey  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Huidig adres: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z   datumboekfolio voorna(a)m(en)patroniemfamilienaamberoephoedanigheidhuidig adres
inventaris1659-07-03204183rEbe Pytters koopmanrequirant q.q.
inventaris1656-04-17201412rEbe Ritskes requirant q.q.Noorderhaven 57oost
inventaris1661-10-192051rEbe Ritskes inventarisant
inventaris1695-12-30220130rEbeltie Ennes aangeverGrote Ossenmarkt 20
inventaris1667-01-23207340rwijlenEdger Feddes BangaNoordijs 27
inventaris1678-02-22213220rEdo jelles Noorderhaven 18
inventaris1693-11-2322089rwijlen burgemeesterEdo Reins Winia
inventaris1672-02-17211116rEefke Gerloffs aangever
inventaris1670-01-28210133rEelck Alles requirant
inventaris1680-02-06214264rEelck jeltes Kleine Kerkstraat 6
inventaris1666-12-06207327rEelcke Arents inventarisant
inventaris1666-11-27207297rEelcke Rinnerts koopmanrequirantNoorderhaven 80
inventaris1680-06-17214398rEelcke Rinnerts Eelcoma
inventaris1680-07-05214366rEelckien Annis inventarisant
inventaris1668-03-06208377rEelckien Jops
inventaris1719-10-10220267rEelckjen Cornelis
inventaris1677-12-21213144rEelckjen Inses
inventaris1671-10-1921148rEelckjen Siertsvan der Leyinventarisant
inventaris1681-12-20216382rEelckjen Tjeerds Rozengracht 37
inventaris1670-12-23210356rEelco Rinnerts koopmanaangever
inventaris1669-03-25209372rEelk Heeres aangever
inventaris1719-10-10220267rEelke Dirx
inventaris1703-01-03220194vEelke Lieuwes aangever
inventaris1665-02-20206206rEelke Rinnerts koopmanrequirant q.q.Noordijs 10
inventaris1663-07-28206123rEelke Rinnerts requirant
inventaris1680-10-26214408rwijlenEelkien Annes
inventaris1681-10-10216391vEesche Allerts Voorstraat 101
inventaris1658-04-2920371rwijlenEesge Harmens Kerkpoortstraat 9
inventaris1689-01-21218299arwijlenEesge Minnes Nieuwstraat 48
inventaris1666-02-23206372rEesge Seerps
inventaris1663-09-2920648rEgbert Clasen wieldraaierinventarisant
inventaris1656-04-17201412rEgbert Jochums BisschoprequirantNoorderhaven 57oost
inventaris1670-06-02210271rEgbert Warners Kruisstraat 3
inventaris1685-02-17218204rElbrichien Jurjens inventarisant
inventaris1661-10-22204435rElbrichtie Reiners requireerde en aangever
inventaris1661-10-08204426rElbrichtie Reyners Pybema
inventaris1680-12-09214440rElbriggien Jurjens
inventaris1670-08-18210290rElche Hanses inventarisantNoorderhaven 112
inventaris1657-03-12201474vElias Michiels requirant
inventaris1665-02-17206354rEling Sickes Lanen 74
inventaris1667-02-2620898rEling Sickes schipper op Leeuwardeninventarisant
inventaris1656-11-20201114rElingh Sickes schipper op Leeuwardenrequirant q.q.Zoutsloot 51
inventaris1693-11-2322089rElisabeth Steensma
inventaris1674-10-15212217rElisabeth Ewerts aangeverGrote Bredeplaats 2
inventaris1674-10-15212217rElisabeth Ewerts aangeverGrote Bredeplaats 2
inventaris1668-10-14209197rElisabeth Yppes dienstmaagdaangeverVoorstraat 25
inventaris1671-06-28211200rElsche heres Kleine Bredeplaats 12
inventaris1665-06-12206345rElscke Harmens
inventaris1656-10-17201167rElske Aarnts requirantHoogstraat 2
inventaris1657-02-12201454rElske Bartels aangever
inventaris1657-01-26201406rElske Bartels aangever
inventaris1657-02-12201449rElske Bartels aangever
inventaris1667-05-02208184rElske Harmens debiteur
inventaris1686-07-01217233rEltie Jans
inventaris1658-07-27203120vEmcke Ariens requireerde
inventaris1658-07-27203120vEmcke Ariens requireerde
inventaris1679-03-20213399vwijlenEmmerick Heins
inventaris1679-03-20213395rEmmerick Heins Kerkpad 1
inventaris1687-08-16217294rdr.Emo Litius Aeldricksrector
inventaris1690-07-2121919rEngel Harmens
inventaris1703-01-02219193rEngeltie Foppes
inventaris1696-04-27220133rEnne Jacobs molenaarinventarisantZeilmakersstraat
inventaris1695-12-30220130rEnne Jans Grote Ossenmarkt 20
inventaris1681-09-2021569rEnoch Pieters Lanen 19
inventaris1656-10-17201167rEpaeus Kiestrarequirant q.q.Hoogstraat 2
inventaris1701-10-03220178vEpe Jans Lombardstraat 4
inventaris1656-10-2320189rEpeus Kiestranotarisrequirant q.q.Kerkpoortstraat 55een_achter
inventaris1660-03-1520483rEpeus Kiestranotarisinventarisant
inventaris1691-11-1022010rdr.Ericus Haarsma
inventaris1659-09-13203388rEttie Jans inventarisant
inventaris1668-09-22209325rEuwe Ages houtmolenaarinventarisant
inventaris1668-09-22209325rEuwe Ages houtmolenaarinventarisant
inventaris1681-03-22216206rwijlenEuwe Euwes
inventaris1683-08-1821810rEva VijselaerRozengracht 19
inventaris1658-05-27203103rEva ViroKleine Bredeplaats 2
inventaris1663-05-02205195rwijlen majoorEvert Bonerinventarisant
inventaris1659-07-29203346rmajoorEvert Bonertrequirant
inventaris1678-02-22213220rwijlenEvert Arjens Noorderhaven 18
inventaris1688-11-14217318rEvert Claessen koopmanKleine Bredeplaats 23
inventaris1678-02-22213220rEvert Claessen Noorderhaven 18
inventaris1659-11-28203474rEvert Doedes requireerde q.q.Noorderhaven 40
inventaris1659-11-2820410vEvert Doedes requireerde q.q.Noorderhaven 40
inventaris1660-07-13204373rEvert Doedes requirant
inventaris1656-11-17201122rEvert Feyckes requirantFranekereind 23
inventaris1656-10-17201167rwijlenEvert Jansen inventarisantHoogstraat 2
inventaris1656-10-17201167rEvert Jansen inventarisantHoogstraat 2
inventaris1657-03-12201474vvroedsmanEvert Ruirdts requirant q.q.
inventaris1649-01-03198102rEvout Jetses requirant
inventaris1704-11-17220201vEwert Hingstaangever
inventaris1683-08-1821810rde kinderen van wijlenEwert VijselaerRozengracht 19
inventaris1683-11-23218127rEwert Arjens aangever goederen in de banen
inventaris1701-09-26220174vEwert Claesen Oosterbaanaangever
inventaris1701-09-27220176vEwert Claesen Oosterbaanaangever
inventaris1675-05-06212357rEwert Claessen
inventaris1695-08-27220125rEwert Claessen
inventaris1702-09-28220188vEwert Clasen Oosterbaanaangever
inventaris1674-10-15212217rEwert Freerx Grote Bredeplaats 2
inventaris1702-11-07219183rEwert Jansen OosterbaenkoopmanRommelhaven 26b
inventaris1664-04-28206174vEwert Pieters predikantrequirantNoorderhaven 100
inventaris1679-03-17214334rEybert Jansen smalschipperNoorderhaven 98
inventaris1679-10-28214137rEybert Pytters StiensmaVoorstraat 52
inventaris1672-02-17211116rEylerdt Crombecksoldaat onder Van Ockinga