Harlingen, inventarisatieboeken

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2024-04-30 18:23:48
Spring naar: Ga  Ge  Gi  Go  Gu  Gy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Huidig adres: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z   datumboekfolio voorna(a)m(en)patroniemfamilienaamberoephoedanigheidhuidig adres
inventaris1656-11-25201185rG. VetzensiusrequirantGrote Kerkstraat 46
inventaris1674-05-14212215rGabbe Arjens KuyckinventarisantBrouwersstraat 1b
inventaris1659-01-18203263rGabbe Arriens Hoogstraat 4
inventaris1682-11-04215264rGabbe Pieters aangever
inventaris1670-01-29210171rGale Sybrans aangever
inventaris1665-12-18206368rwijlenGatscke Innes inventarisantLanen 72
inventaris1663-01-3120615rGatske Dirx Hofstraat 47west
inventaris1684-01-1821754rwijlenGatske Gerryts inventarisant
inventaris1667-06-18208227rGatske Jans
inventaris1690-07-2221923rGatske Minnes inventarisant
inventaris1666-11-27207297rGattie Gerbens stadsmakelaarinventarisantNoorderhaven 80
inventaris1702-11-07219183rGatze Seerps mr. bakker en koopmaninventarisantRommelhaven 26b
inventaris1690-07-2121919rGeeltje Sjoerds aangever
inventaris1672-10-07211121rGeert Albartsvan MindenLanen 54
inventaris1658-05-27203103rGeert Albertsvan Minnenrequireerde en aangeverKleine Bredeplaats 2
inventaris1658-05-27203103rGeert Albertsvan Minnenrequireerde en aangeverKleine Bredeplaats 2
inventaris1662-04-2220560rGeert Pytters aangeverSchoolsteeg
inventaris1663-03-18205199rwijlenGeert Willems inventarisant
inventaris1663-03-18205199rde vier nagelaten kindskinderen van wijlenGeert Willems requirant
inventaris1656-10-17201167rwijlenGeertie Aarnts inventarisantHoogstraat 2
inventaris1708-06-19220208rGeertie Abbes
inventaris1668-01-08208342rGeertie Albertsvan Minnenhoosverkopergetuige
inventaris1683-11-23218127rGeertie Arjens
inventaris1695-08-27220125rGeertie Bentes
inventaris1686-04-09217184vGeertie Buwes FarxinventarisantNoordijs 15
inventaris1675-05-06212357rGeertie Claessen
inventaris1678-02-22213220rGeertie Claessen Noorderhaven 18
inventaris1667-06-04208208vwijlenGeertie Clases Lanen 21
inventaris1679-01-07214198rGeertie Clases Schoolsteeg
inventaris1679-12-19214164rGeertie Clases
inventaris1681-03-22216206rGeertie Euwis
inventaris1678-02-22213220rwijlenGeertie Everts Noorderhaven 18
inventaris1663-10-13206126rGeertie Folckerts inventarisant
inventaris1660-10-04204310rGeertie Geles inventarisant
inventaris1670-12-23210356rGeertie Hanses
inventaris1681-03-22216206rGeertie Hanses
inventaris1662-01-0820529rGeertie Harmens dienstmaagdaangeverGrote Ossenmarkt 8
inventaris1660-05-12204220rGeertie Hettes requirant en aangever
inventaris1676-03-02212428rGeertie Jacobs inventarisantNoorderhaven 47
inventaris1665-05-27206350rGeertie Jacobs
inventaris1685-11-13217191rGeertie Jacobs aangeverSchritsen 27
inventaris1656-04-24201439rGeertie Jans aangeverSchritsen 62
inventaris1695-12-30220130rGeertie Jans Grote Ossenmarkt 20
inventaris1675-08-16212386rGeertie Jetses Brouwersstraat 11
inventaris1702-10-19220192rGeertie Jilts inventarisant
inventaris1658-02-1920320rGeertie Jochums requirant
inventaris1667-03-212097rwijlenGeertie Lammerts Kleine Bredeplaats 17
inventaris1682-10-14216406rGeertie Martens
inventaris1681-11-29216371rGeertie Martens inventarisantRommelhaven 18een_achter
inventaris1681-02-17216235rGeertie Martens Zoutsloot
inventaris1695-12-30220130rwijlenGeertie Pieters Grote Ossenmarkt 20
inventaris1682-07-18215203rGeertie Pieters aangeverVijver 3
inventaris1656-10-16202199rGeertie Pybes aangeverLanen 1
inventaris1685-06-26217180rGeertie Sipkes aangever
inventaris1681-03-22216206rGeertie Sipkes
inventaris1656-10-20201193rGeertie Sippes inventarisantNoorderhaven 105
inventaris1660-07-13204373rGeertie Wybes requireerde en aangever
inventaris1660-07-13204373rGeertie Wybes requireerde en aangever
inventaris1674-02-17212123rGeertje Bentes inventarisantRozengracht 8
inventaris1684-12-05217120rwijlenGeertje Dircks
inventaris1691-08-0522014rGeertje Feddes
inventaris1659-01-18203263rGeertje IJsbrands Hoogstraat 4
inventaris1663-12-1420697rGeertje Jacobs requireerde en aangever
inventaris1664-02-25206151rGeertje Jacobs
inventaris1673-04-25211388rGeertje Jacobs
inventaris1702-07-29219179rGeertje Jillis aangever
inventaris1673-03-11211292rwijlenGeertje Pytters
inventaris1664-02-25206151rGeertje Sjoerds
inventaris1666-02-2120715rGeertruit Henricus
inventaris1683-03-29215276rGeertruyd Pytters aangever
inventaris1679-02-11213297rGeertzen Auckes wijdschipperrequirant q.q.Voorstraat 70
inventaris1683-01-12215237rwijlenGeesie Bartels
inventaris1679-01-07214198rGeeske Feddes inventarisantSchoolsteeg
inventaris1666-11-21207308rGeeske Folckerts
inventaris1672-10-07211121rGeeske Geertsvan MindenLanen 54
inventaris1679-03-042141rGeeske Geertsvan Minden
inventaris1673-06-03212250rGeeske Jans aangever
inventaris1709-04-30220211rGeeske Willems Hoogstraat 7
inventaris1685-06-20217175rGeetie IJsbrants inventarisant
inventaris1657-02-2720278vGellio Vetzensioprocureurrequirant q.q.Voorstraat 68
inventaris1672-10-07211121roud burgemeesterGellius Vetzensiusprocureur postulantinventarisantLanen 54
inventaris1666-04-2120759roud burgemeesterGellius Wetsensiusgelastigde crediteur
inventaris1658-04-1320393vGellius Wetsentiusrequirant q.q.
inventaris1686-07-01217233rGepke Arjens diensmaagdaangever
inventaris1658-04-2920371rGepke Hebbes requirant en aangeverKerkpoortstraat 9
inventaris1687-03-03217265rGepke Sjoerds inventarisant
inventaris1673-12-0221256rGepke Symons inventarisant
inventaris1696-09-21220146rGepke Wybes
inventaris1661-02-08204316rGepkje Alberts
inventaris1667-04-0120864rGerben Sanstra
inventaris1657-01-2820258rGerben Taniarequirant q.q.
inventaris1662-05-27205134rGerben Douues requirant
inventaris1675-02-01212327rGerben Douwes
inventaris1666-09-10207105rwijlenGerben Gatties Lanen 36
inventaris1666-11-27207297rwijlenGerben Gatties Noorderhaven 80
inventaris1671-01-02210363rGerben Jansen Franekereind 23
inventaris1673-02-10211208rGerben Piers
inventaris1681-12-15216320rGerben Watses
inventaris1723-02-26220333rGerbrich Douwes aangever
inventaris1664-08-23206197rwijlenGerbrich Harmens
inventaris1664-10-21206209rhet nagelaten weeskind van wijlenGerbrich Harmens Voorstraat 72
inventaris1664-11-04206203rwijlenGerbrig Harmens
inventaris1672-11-22211334rds.Gerco JoannisBrouwersstraat 13
inventaris1663-02-24205169rds.Gerco Johannes predikantrequirant q.q.
inventaris1666-09-27207188rhetGerecht van Harlingen
inventaris1666-11-13207249rhetGerecht van HarlingenrequirantLanen 70
inventaris1663-11-2520683rhetGerecht van HarlingenSchritsen 42
inventaris1666-09-27207208rhetGerecht van Harlingenrequirant
inventaris1666-11-21207308rhetGerecht van Harlingenrequirant
inventaris1666-12-10207314rhetGerecht van HarlingenrequirantVijverstraat 30
inventaris1667-02-2620898rhetGerecht van Harlingenrequirant
inventaris1703-01-31219196vGerlof Jansen schipper (boeier-)
inventaris1667-02-22207403rGerlof Tytes weverinventarisant
inventaris1680-02-10214270rGerlof Yemes mr. scheepstimmermanGrote Kerkstraat 16
inventaris1667-06-1220921rGerloff KeyserrequirantMoriaanstraat
inventaris1673-03-27211398rGerloff Boeles Franekereind 29oost
inventaris1668-12-02209278rwijlenGerloff Fransen
inventaris1671-12-11211166rGerloff Jansen Voorstraat 99
inventaris1721-07-22220286rGerloff Ymes
inventaris1679-03-042141rGerrit van Galeyn
inventaris1671-01-05210383rwijlen burgemeesterGerrit Hardenborg
inventaris1665-01-26206303rGerrit Sichelhoornsoldaat
inventaris1723-02-26220333rGerrit Andries
inventaris1690-07-2221923rGerrit Arjens
inventaris1666-11-13207216rwijlenGerrit Cornelis inventarisantHoogstraat 6
inventaris1667-05-07208190rGerrit Gijsberts mr. stadstimmermansknecht
inventaris1670-09-09210314rGerrit Gouckes koopmanrequirant
inventaris1693-12-2822091rGerrit Joostes mr. kuiperinventarisant
inventaris1662-07-28205107rGerrit Lammerts Knoopchercher van de havenpachtinventarisant
inventaris1662-07-28205107rde weduwe en erfgenamen van wijlenGerrit Lammerts Knooprequirant
inventaris1723-05-21220344vGerrit Leenderts aangeverBildtstraat 19
inventaris1666-10-05207175rGerrit Pytters
inventaris1668-12-03209304rGerrit Romkes geauthoriseerde curator ad actum divisionis
inventaris1680-03-04214276rGerrit Romkes Grote Kerkstraat 27
inventaris1657-09-05202230rGerrit Sickes
inventaris1657-08-19202254rGerrit Sickes requireerde en aangeverKleine Bredeplaats 9
inventaris1657-08-19202254rGerrit Sickes requireerde en aangeverKleine Bredeplaats 9
inventaris1657-08-19202254rde nagelaten weeskinderen vanGerrit Sickes requireerde en aangeverKleine Bredeplaats 9
inventaris1668-10-15209268rvroedsmanGerrit Sickes Orsingainventarisant
inventaris1668-10-15209268rvroedsmanGerrit Sickes Orsingainventarisant
inventaris1671-06-28211200rvroedsmanGerrit Sickes OrsingaKleine Bredeplaats 12
inventaris1649-01-03198102rGerrit Stoffels requirant
inventaris1707-11-25220206rwijlenGerrit Stoffels Middagten
inventaris1670-04-28210238rGerrit Thijssen
inventaris1679-02-11213297rGerrit Willems mr. huistimmermanVoorstraat 70
inventaris1679-03-11213362rGerrit Willems mr. huistimmermanrequirant q.q.
inventaris1665-02-20206206rwijlenGerrit Wouters inventarisantNoordijs 10
inventaris1673-07-03211369rGerryt van Ringveltaangever
inventaris1682-08-23215145rGerryt VossingaNieuwstraat 30
inventaris1680-12-2221610rGerryt Bouwes Schiere
inventaris1682-07-18215203rGerryt Buwes SchyreVijver 3
inventaris1682-08-23215145rGerryt Claesen Nieuwstraat 30
inventaris1658-04-27203113rwijlenGerryt Cornelis
inventaris1656-07-22201458rGerryt Gerryts
inventaris1660-03-2120475rGerryt Gerryts aangever
inventaris1673-03-27211398rGerryt Gouckes koopmanFranekereind 29oost
inventaris1684-11-162181rGerryt Gouckes koopmanWortelstraat 1
inventaris1673-02-10211208rGerryt Harmens
inventaris1674-10-08212180rGerryt Harmens MolSimon Stijlstraat 3
inventaris1660-04-05204152rGerryt Heinsvan der Bijllrequireerde
inventaris1681-04-15216214rGerryt Jansen
inventaris1683-05-30215313rGerryt Lammerts Zoutsloot 54
inventaris1666-10-05207175rwijlenGerryt Sents
inventaris1679-12-02214147r[burger]majoorGerryt Stoffels MiddachtenGrote Bredeplaats 13
inventaris1667-01-02207274rGerryt Sybrants dienstknechtSint Jacobstraat 9
inventaris1682-05-22216419rGerryt Willems
inventaris1658-04-27203113rGerrytie Gerryts requirant
inventaris1657-12-07203131vGertie Hettes requirant
inventaris1666-09-082080vGertie Jacobs requireerde
inventaris1666-11-21207308rGertie Jans
inventaris1666-07-13207157rGertie Maurus Heiligeweg 46
inventaris1681-05-04216180rGertie Reyns aangeverSint Christoffelsteeg
inventaris1666-04-19207132rGertie Uilckes dienstmaagdaangever
inventaris1660-07-11204367rGertie Wybes aangeverRozengracht 18
inventaris1662-07-26205115rGeurt Joostes Cartoubouwmeesterinventarisant
inventaris1665-02-06206356rGhijsbart Jurians Fonteinrequirant q.q.Voorstraat 8
inventaris1665-05-17206334rGijsbart Lambarts SwermsgrootveerschipperinventarisantHeiligeweg 20
inventaris1727-08-07220380rGijsbert Andries
inventaris1667-01-21207348rGijsbert Douwes requirantHofstraat 1
inventaris1667-01-21207348rGijsbert Douwes requirantHofstraat 1
inventaris1667-05-07208190rGijsbert Gerrits
inventaris1679-03-11213362rGijsbert Gerrits requirant
inventaris1656-11-27201140rGijsbert Jansen requirant
inventaris1679-02-12213304rwijlenGijsbert Jurjens FonteinVoorstraat 14
inventaris1659-07-22203361rGijsbert Lammerts Swermsrequirant
inventaris1667-03-28208122rGijsbert Rinties
inventaris1681-02-02216354rGillis Martens aangever
inventaris1659-11-21203470rGisbert Juriens Fonteinrequirant q.q.Brouwersstraat 25
inventaris1659-11-2120424rGisbert Juriens Fonteinrequirant q.q.Brouwersstraat 25
inventaris1657-10-15202248rgemeensmanGoffe Johannis requirant q.q.Voorstraat 48
inventaris1663-11-2720692vGoitien Sytses requirant
inventaris1673-03-21211300rGooitjen [staat: Gootjen] Claessen Braamkoopmanrequirant q.q.Zeilmakersstraat 13
inventaris1673-03-21211300rGooitjen [staat: Gootjen] Claessen Braamkoopmanrequirant q.q.Zeilmakersstraat 13
inventaris1673-03-21211300rGooitjen [staat: Gootjen] Claessen Braamkoopmanrequirant q.q.Zeilmakersstraat 13
inventaris1673-03-21211300rGooitjen [staat: Gootjen] Claessen Braamkoopmanrequirant q.q.Zeilmakersstraat 13
inventaris1672-12-19211194rGooyckjens Sickes aangever
inventaris1668-07-03209127rwijlenGorryt Gorryts smalschipperJan Ruurdstraat 5
inventaris1669-05-05210332rmr.Goslingh StienstraVoorstraat 71
inventaris1657-08-28202173rGoslyck Greolts Anjelierstraat 1
inventaris1657-08-29202185rGoslyck Greolts inventarisantAnjelierstraat 1
inventaris1667-01-29208202rGoslyck Meinerts turfdragerinventarisantGardenierstraat
inventaris1667-01-29208202rGoslyck Meinerts turfdragerinventarisantGardenierstraat
inventaris1656-09-25201480rGosse Jansen requirant q.q.Sint Jacobstraat 6
inventaris1673-03-17211271rGosse Jansen
inventaris1668-07-03209127rGosse Jansen Jan Ruurdstraat 5
inventaris1670-05-09210303rGosse Jansen requirantBildtstraat 18
inventaris1658-01-15203211rGosse Joannes requirant q.q.
inventaris1669-03-25209372rGosse Ybles lichtervoerderinventarisant
inventaris1659-05-26203285rGosselyckien Greelts Anjelierstraat 1
inventaris1673-03-27211398rGoucke Boeles Franekereind 29oost
inventaris1667-02-1520837rGoucke Clases BraamrequirantVoorstraat 54
inventaris1668-12-03209304rGouke Sibrants
inventaris1705-03-30220203vGouke Sybrens aangever
inventaris1666-09-27207208rGovert Hendricks requirant
inventaris1690-03-13218350rwijlenGovert Hendrix wijdschipper
inventaris1665-05-13206365rGovert Jansen erfgenaamWilliam Boothstraat 39
inventaris1721-02-18220276rGowert Hendrix
inventaris1721-10-28220282rGowert Hendrix
inventaris1687-02-02217281rGoyckyen Anthonys Kleine Bredeplaats 15
inventaris1680-09-272151rGoytien Claessen BraamkoopmanNoorderhaven 61
inventaris1678-10-03213182rGoytien Clases Braem
inventaris1691-06-2621959rGoytjen Clasen Braamkoopmangetuige
inventaris1673-04-11211349rburgervaandrigGoytjen Zytses CroonFranekereind 6
inventaris1658-02-0520338vGreolt Ages requirant q.q.Rommelhaven 8
inventaris1657-01-10202195rGriet Stoffels aangever
inventaris1660-05-12204220rGriet Victoors inventarisant
inventaris1660-05-12204220rGriet Victoors inventarisant
inventaris1687-01-06217248rGrietie van Bemeninventarisant
inventaris1682-05-22216419rGrietie van Bemen
inventaris1665-05-12206236rwijlenGrietie Sickingainventarisant
inventaris1685-01-06218121rGrietie Alberts aangeverZuiderhaven 31
inventaris1670-05-21210178rGrietie Allerts
inventaris1672-12-19211194rGrietie Arjens aangever
inventaris1671-04-0821144rGrietie Arriens aangeverHondenstraat 6
inventaris1669-03-25209372rGrietie Claesses
inventaris1681-10-20216400rGrietie Cornelis Hoogstraat 4
inventaris1680-02-13214253rwijlenGrietie Dircks Zuiderhaven 6
inventaris1679-12-02214147rGrietie Dirx Grote Bredeplaats 13
inventaris1659-07-29203373rwijlenGrietie Douues Heiligeweg 58
inventaris1668-08-28209353rGrietie Douwes
inventaris1673-03-21211300rGrietie Douwes Zeilmakersstraat 13
inventaris1667-11-0820944rwijlenGrietie Foppes
inventaris1670-04-28210238rwijlenGrietie Foppes inventarisant
inventaris1673-12-0221256rGrietie Foppes
inventaris1678-10-03213182rGrietie Foppes
inventaris1666-09-10207105rwijlenGrietie Gerlofs Lanen 36
inventaris1680-01-27214346rGrietie Gerryts Havenplein 14
inventaris1677-08-10213175rGrietie Gerryts aangever
inventaris1656-10-17201167rwijlenGrietie Gosses inventarisantHoogstraat 2
inventaris1656-10-17201167rwijlenGrietie Gosses inventarisantHoogstraat 2
inventaris1663-10-13206126rGrietie Harmens
inventaris1682-12-29215189rGrietie Harmens gezworen waardeersterKleine Bredeplaats 20
inventaris1683-03-13215255rGrietie Harmens gezworen uitdraagster
inventaris1682-11-27215236rGrietie Hendricks
inventaris1684-04-0321830rGrietie Hendrix aangever
inventaris1677-10-29213109rGrietie Hessels aangever
inventaris1680-09-272151rwijlenGrietie Hessels Noorderhaven 61
inventaris1657-06-0820274rGrietie Jacobs requireerde en aangeverGardenierstraat 4
inventaris1680-02-04214344rGrietie Jacobs aangeverKerkpoortstraat 13
inventaris1681-02-02216354rGrietie Jacobs
inventaris1680-02-06214264rGrietie Jacobs Kleine Kerkstraat 6
inventaris1684-10-02218100rGrietie Jacobsde LangeaangeverLanen 82
inventaris1656-00-00201132rwijlenGrietie Jans inventarisant
inventaris1659-09-13203388rGrietie Jans requirant
inventaris1667-06-21208234rGrietie Jans
inventaris1680-04-16214308rGrietie Jans
inventaris1675-01-29212362rGrietie Jans inventarisant
inventaris1680-06-17214398rGrietie Jans
inventaris1685-03-03218197rGrietie Jans
inventaris1685-03-03218197rGrietie Jans
inventaris1696-09-21220146rGrietie Jans aangever
inventaris1699-06-26219118rGrietie Jansen inventarisantFranekereind 28
inventaris1717-09-11219221vGrietie Jansen Karremaninventarisant
inventaris1692-02-1922031rGrietie Jarichs aangeverNoorderhaven 61
inventaris1673-02-10211219rGrietie Jarighs
inventaris1676-11-2721364rGrietie Jops Kleine Bredeplaats 16
inventaris1681-09-05216227rGrietie Lammerts aangeverKarremanstraat 10
inventaris1657-06-0820274rGrietie Lieuwes requirantGardenierstraat 4
inventaris1680-12-2221610rwijlenGrietie Lieuwes
inventaris1681-08-11216248rGrietie Lieuwes aangeverHoogstraat 27
inventaris1681-08-11216248rGrietie Lieuwes aangeverHoogstraat 27
inventaris1679-11-28214141rGrietie Lieuwes Zeilmakersstraat 11
inventaris1681-02-18216200rGrietie Lieuwes aangever
inventaris1662-07-14205219rGrietie Liuues aangever
inventaris1667-04-05208141rGrietie Luietes
inventaris1682-05-22216419rGrietie Melles
inventaris1663-02-24205169rGrietie Piers dienstmaagdaangever
inventaris1684-11-162181rGrietie Piers inventarisantWortelstraat 1
inventaris1681-12-20216382rGrietie Pieters aangeverRozengracht 37
inventaris1660-04-12204190rGrietie Pitters inventarisant
inventaris1680-06-28216149rGrietie Pyters Zuiderhaven
inventaris1657-03-06201465vGrietie Pytters inventarisant en aangeverNoorderhaven 13
inventaris1657-03-06201465vGrietie Pytters inventarisantNoorderhaven 13
inventaris1657-03-06201465vGrietie Pytters requirantNoorderhaven 13
inventaris1679-01-2921440rGrietie Pytters inventarisantHeiligeweg 68
inventaris1680-02-06214264rGrietie Pytters aangeverKleine Kerkstraat 6
inventaris1709-04-30220211rwijlenGrietie Rienx Hoogstraat 7
inventaris1684-06-2321842rGrietie Rinses RoordaZuiderhaven
inventaris1681-03-22216206rGrietie Sinnes
inventaris1665-03-05206366vwijlenGrietie Sioerdts naaisterinventarisant
inventaris1681-03-22216206rGrietie Sybrans
inventaris1679-03-11213362rGrietie Sybrens inventarisant
inventaris1691-10-2721981rGrietie Tjeerds SuyrgerSimon Stijlstraat 7
inventaris1681-12-0721581rGrietie Tjeerdts
inventaris1686-04-13218252rGrietie Ydes inventarisantZeilmakersstraat 19
inventaris1673-10-01211410rwijlenGrietje Dirx
inventaris1678-09-19213243rwijlenGrietje Hessels
inventaris1673-03-11211292rGrietje Pytters Oldaenrequirant
inventaris1657-12-07203131vGrietje Victoors requireerde en aangever
inventaris1657-12-07203131vGrietje Victoors requireerde en aangever
inventaris1673-05-23211392rGrietje Willems Vijverstraat 12
inventaris1660-07-14204234rGriettie Andris requireerde
inventaris1684-03-24218233rGriettie Claessens
inventaris1686-12-28218274rwijlenGriettie Harmens Schritsen 27
inventaris1676-11-2721364rwijlenGriettie Pytters Kleine Bredeplaats 16
inventaris1682-08-23215145rGritie Douwes Nieuwstraat 30
inventaris1677-03-0821397rGritie Gerrits
inventaris1668-09-08209329rGrittie Reyers
inventaris1663-03-1720619rGrytie Claeses dienstmaagdaangever
inventaris1683-10-0121737rGrytie Dirx aangever en creditrice
inventaris1684-04-0221760rGrytie Harmens gezworen waardeerster
inventaris1669-11-1921047rGrytie Jacobs aangever
inventaris1690-04-292191rGrytie Jacobs inventarisantRapenburg
inventaris1690-07-0321910rGrytie Jelles Grote Bredeplaats 27
inventaris1691-01-08218362rGrytie Laeses aangeverFranekereind 10
inventaris1692-09-2622022rGrytie Lucas Sint Odolphisteeg
inventaris1691-01-0622024rde vier nagelaten minderjarige kinderen van wijlenGrytie Pyters Noorderhaven 61
inventaris1663-10-2020673vwijlenGrytie Reyners inventarisantZoutsloot 20
inventaris1663-12-1420697rGrytie Sjoerds
inventaris1690-07-2121919rGrytje Geerts inventarisant
inventaris1689-04-09218311rGrytje Jobs
inventaris1673-01-07211419rGrytje Pyters aangever
inventaris1688-11-23217327rGrytje Thomas inventarisantNoorderkade 13
inventaris1669-01-13209292rwijlenGryttie Cornelis
inventaris1701-11-22220185rGryttie Douwes inventarisant
inventaris1667-05-07208190rGryttie Gijsberts inventarisant
inventaris1667-05-07208190rGryttie Gijsberts inventarisant
inventaris1683-10-1221743rGryttie Harmens gezworen waardeerster
inventaris1668-10-27209339rGryttie Hendrix
inventaris1668-10-15209268rGryttie Jans
inventaris1683-05-30215313rGryttie Jans aangeverZoutsloot 54
inventaris1666-10-19207231rGryttie Pytters
inventaris1687-01-26217256rGryttie Pytters Schritsen 21
inventaris1703-01-31219196vGryttie Rinnerts aangever
inventaris1705-02-27220203rGryttje Claeses aangever
inventaris1705-03-30220203vGryttje Clases Smidsinventarisant
inventaris1657-08-27202203rGuert Joostes Kartoubouwmeesterrequirant q.q.Noordijs 25
inventaris1657-03-12201474vGuertie Michiels requirant