Harlingen, inventarisatieboeken

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2024-04-30 18:23:48
Spring naar: Ia  Ie  Ii  Io  Iu  Iy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Huidig adres: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z   datumboekfolio voorna(a)m(en)patroniemfamilienaamberoephoedanigheidhuidig adres
inventaris1657-04-2720245vwijlenIbel Ebes inventarisantLanen 86
inventaris1664-11-04206203rIbel Fockes requireerde
inventaris1661-00-00204451rIbel Jelles Voorstraat 95
inventaris1667-06-25208253rIbeltie Douwes
inventaris1666-09-27207208rIde Jilderens requirant
inventaris1696-05-08219106rwijlenIds Jans
inventaris1674-11-19212341rIds Pieters meedbrengerinventarisant
inventaris1674-11-19212341rIds Pieters meedbrengerinventarisant
inventaris1702-11-07219183rIdske Gatses Rommelhaven 26b
inventaris1667-12-02208363rIdtie Innes requirant
inventaris1676-03-02212428rIdtske Auckes aangeverNoorderhaven 47
inventaris1683-05-30215308rwijlenIdwer Jurjens Kleine Bredeplaats 16
inventaris1680-04-24214302rIdzert Idzerts
inventaris1680-04-24214302rIdzert [staat: Joannis] Joannis [staat: Idzerts]
inventaris1682-05-29215301rIebeltie Dirx aangeverKarremanstraat 27
inventaris1659-01-26203254rIede Dircx AlmarequirantSint Jacobstraat 3
inventaris1675-01-29212362rIeme Betses
inventaris1656-11-17201122rIeme Heeres tingieterrequirantFranekereind 23
inventaris1690-04-15218359rIetske Oedes
inventaris1659-12-082041rIge Haringhs aangever
inventaris1666-08-07207182rIge Harings inventarisant
inventaris1657-07-15202265vwijlenIJsbrand Dircx inventarisantZuiderpoort (gebied)
inventaris1659-01-18203263rIJsbrand Ulbes kapiteinHoogstraat 4
inventaris1671-12-11211166rIJsbrandt Joosten HeynsVoorstraat 99
inventaris1687-03-15217261rIJsbrandt Joosten Heynskoopman
inventaris1680-01-3021632rIJsbrandt Joosten HeynskoopmanZoutsloot
inventaris1675-08-16212386rIJsbrant Jetses Brouwersstraat 11
inventaris1671-05-3021180rIJsbrant Joosten Heynsgecommitteerde crediteur
inventaris1681-05-11216176rIJsbrant Joosten Heynskoopman
inventaris1666-11-21207308rIke Jilderens requirant
inventaris1661-05-31204391rImck Bartels requireerde
inventaris1670-05-09210303rImck Doedes Bildtstraat 18
inventaris1657-01-13201401rImck Watses aangever
inventaris1683-11-23218127rImcke Arjens aangever goederen in het huis
inventaris1686-04-01218261rImcke Rienx inventarisant
inventaris1682-07-18215203rImckjen Jans Vijver 3
inventaris1699-06-28220168vImke Alberts inventarisant
inventaris1668-05-16209415rImke Jans
inventaris1710-02-24220229rImke Ruirdts aangever
inventaris1656-11-28201199rImkie Bartels requirant q.q. en aangever
inventaris1697-01-13219109rImmetie Clases Schritsen 19
inventaris1669-01-12209260rIns Jans inventarisant
inventaris1665-12-18206368rInte glasmakerLanen 72
inventaris1657-12-22202235vInte Aettes requirant q.q.Schritsen 36
inventaris1665-01-16206288rwijlenInte Joostes sleefmakerinventarisant
inventaris1665-01-16206288rwijlenInte Joostes sleefmakerinventarisant
inventaris1666-07-23207152rwijlenInte Joostes
inventaris1657-01-17201204rIntie Michiels
inventaris1657-10-1620314rde vier nagelaten weeskinderen van wijlenIntie Tymens requirant
inventaris1681-03-22216206rIpe Euwis
inventaris1666-09-27207208rIpe Jilderens
inventaris1667-04-05208156rIpe Tiebbes Hofstraat 37
inventaris1672-12-12211378rIpe Tjeerts Schritsen 7
inventaris1667-12-12208369rIpke Jelles inventarisant
inventaris1667-09-00208301rwijlenIppe Thijssen
inventaris1714-06-21220251vdr.Isaac Groenwoldtaangever
inventaris1685-02-17218204rIsaac Jansen Steynvoortpasteybakkeraangever
inventaris1656-10-0820129vIsack Pytters VerhageninventarisantKleine Bredeplaats 6
inventaris1674-05-08212197rwijlenIsaeck CoddeHofstraat 27
inventaris1659-01-18203263rwijlenIsbrant Isbrandts Hoogstraat 4
inventaris1649-01-03198102rIsbrant Isbrants requirant
inventaris1662-09-25205153rwijlenIske Hessels
inventaris1662-09-25205153rhet nagelaten kind van wijlenIske Hessels requirant
inventaris1667-01-25207373rItie Alberts
inventaris1667-02-1520837rItie Clases BraamVoorstraat 54
inventaris1668-09-08209329rItie Clases Braemaangever
inventaris1668-09-08209329rItie Clases Braemaangever
inventaris1658-04-27203113rItie Eelkes requireerde en aangever
inventaris1658-04-27203113rItie Eelkes requireerde en aangever
inventaris1674-05-05212256rItie Jacobs aangeverRommelhaven 26
inventaris1656-11-06201157rItie Jans
inventaris1668-08-28209353rItie Lenerts requireerde
inventaris1666-02-1320739rItie Reiners inventarisant
inventaris1666-05-2120778rwijlenItscke Lieuwes inventarisant
inventaris1659-01-26203254rIttie Clases Sint Jacobstraat 3
inventaris1664-11-02206254rIttie Jans
inventaris1659-07-03204183rIttie Reyners requireerde en aangever
inventaris1660-02-1020458rIttie Tiepckes requirantNoordijs 6
inventaris1659-08-31203389vIttie Ypes inventarisantFranekereind 30oost
inventaris1659-08-31203389vwijlenIttie Ypes inventarisantFranekereind 30oost