Harlingen, inventarisatieboeken

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2024-04-30 18:23:48
Spring naar: Na  Ne  Ni  No  Nu  Ny  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Huidig adres: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z   datumboekfolio voorna(a)m(en)patroniemfamilienaamberoephoedanigheidhuidig adres
inventaris1656-11-2620271rN. N. requirant
inventaris1656-11-2620271rN. N. requirant
inventaris1666-09-082080vN. N.
inventaris1687-05-03215262rN. N.
inventaris1665-03-07206331rN. N. inventarisant
inventaris1673-09-09212170rN. N. Sint Jacobstraat 10zuid
inventaris1674-10-08212180rN. N. Simon Stijlstraat 3
inventaris1680-01-05214169rN. N. Heiligeweg 21
inventaris1680-04-16214308rN. N.
inventaris1680-11-25216403rN. N.
inventaris1704-11-17220201vwijlenN. N.
inventaris1726-04-24220362rN. N. Reddingius
inventaris1689-01-21218299arN. N.Eesges Nieuwstraat 48
inventaris1700-08-17219137vwijlenN. N.
inventaris1657-06-16202212rNamck Rochus inventarisant en aangeverNoorderhaven 5
inventaris1657-06-16202212rde nagelaten weeskinderen vanNamck Rochus inventarisant en aangeverNoorderhaven 5
inventaris1680-11-25216403rNamle Jouckes
inventaris1679-03-17214334rNancke [staat: Baucke] Ypes Noorderhaven 98
inventaris1674-02-22212245rhuismanNanne Freerx Molenpad 6
inventaris1666-02-1420729rwijlenNanne Jansen stadssmid
inventaris1673-02-10211219rNanne Keympes mr. kistmakerinventarisant
inventaris1700-06-18220173rNanne Rienx sleefmakeraangever
inventaris1667-01-02207274rNanneke Atzes Sint Jacobstraat 9
inventaris1667-01-02207274rNanneke Atzes Sint Jacobstraat 9
inventaris1684-03-2521836rNanneke Joannis Heiligeweg 8
inventaris1684-11-162181rNanneke Nannings Wortelstraat 1
inventaris1722-01-23220299voud burgervaandrigNanning Stanseninventarisant
inventaris1656-11-28201199rwijlenNeeltie Bouwes inventarisant
inventaris1656-11-17201122rwijlenNeeltie Claeses inventarisantFranekereind 23
inventaris1680-04-16214308rNeeltie Clases
inventaris1660-07-14204234rNeeltie Cornelis requirant
inventaris1681-09-2921560rwijlenNeeltie Cornelis
inventaris1681-10-20216400rNeeltie Cornelis aangeverHoogstraat 4
inventaris1685-03-03217155rNeeltie Cornelis inventarisantHerenknechtenkamerstraat 1
inventaris1684-01-1821754rNeeltie Cornelisde Jonge
inventaris1687-01-22218290rNeeltie Dircks dienstmaagdaangever
inventaris1691-04-2821947rNeeltie Doedes Voorstraat
inventaris1668-08-28209353rwijlenNeeltie Douwes
inventaris1670-04-28210238rNeeltie Douwes
inventaris1662-07-14205219rwijlenNeeltie Formers inventarisant
inventaris1671-06-28211200rNeeltie Heeres Kleine Bredeplaats 12
inventaris1677-10-03213214rNeeltie Heeres Bildtstraat 19
inventaris1687-05-03215262rNeeltie Hessels gezworen waardeerster
inventaris1669-07-1521014rNeeltie Hessels aangever
inventaris1684-01-1821754rNeeltie Hessels gezworen waardeerster
inventaris1683-04-03215259rNeeltie Hessels gezworen waardeerster
inventaris1683-05-30215308rNeeltie Hessels gezworen uitdraagsterKleine Bredeplaats 16
inventaris1683-06-21215328rNeeltie Hessels gezworen uitdraagster
inventaris1684-06-1621779rNeeltie Hessels gezworen waardeerster
inventaris1687-01-26217256rNeeltie Hessels gezworen uitdraagsterSchritsen 21
inventaris1686-12-20218279rNeeltie Hessels gezworen uitdraagsteraangeverFranekereind 32
inventaris1681-04-11216316rNeeltie Jacobs aangever
inventaris1673-02-10211208rwijlenNeeltie Jans
inventaris1656-04-17201412rNeeltie Jarichs requirantNoorderhaven 57oost
inventaris1675-08-16212386rNeeltie Jetses Brouwersstraat 11
inventaris1656-11-01201152rNeeltie Lenerts aangever
inventaris1681-02-0321651rNeeltie Martens Lanen
inventaris1675-02-04212265rNeeltie Michiels inventarisantHoogstraat 15
inventaris1658-08-12203165rNeeltie Pytters aangever
inventaris1666-10-05207175rNeeltie Pytters aangever
inventaris1669-09-12210217rNeeltie Reyners inventarisantBrouwersstraat 14
inventaris1694-03-2022094rNeeltie Rijcks
inventaris1679-07-1621477rNeeltie Sirx aangeverSchritsen 2
inventaris1657-12-08202209rwijlenNeeltie Tiamckes inventarisantZoutsloot 55
inventaris1682-09-05215273rNeeltie Willems inventarisant
inventaris1664-10-01206232rNeeltie Wybes aangever
inventaris1664-07-26206225rNeeltje Dircks
inventaris1684-04-0221760rNeeltje Hessels gezworen waardeerster
inventaris1689-01-30218304rNeeltje Hessels gezworen uitdraagster
inventaris1673-09-26211413rNeeltje Martens Lanen 85west
inventaris1664-05-11206169rNeeltje Ripperts
inventaris1680-07-27214376rNeeltje Rogiers aangeverHeiligeweg 58
inventaris1675-01-21212310rNeeltje Tjebbes Voorstraat 47
inventaris1679-05-16214327rNeincke Wierdts aangeverGrote Kerkstraat 24
inventaris1665-04-11206340rNencke Obbes inventarisant
inventaris1662-11-19205147rmr.Niclaas Jarigs requirant q.q.
inventaris1696-09-21220146rdoctorNicolaus Acker
inventaris1660-10-01204313rmr.Nicolaus Jarichiddesrequirant q.q.
inventaris1673-06-0521217rNieske Yedes aangever
inventaris1682-03-27216417rNiew Yedes aangever
inventaris1675-08-14212367rNyeske Coerts Rozengracht 17