Harlingen, inventarisatieboeken

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2024-04-30 18:23:48
Spring naar: Sa  Se  Si  So  Su  Sy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Huidig adres: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z   datumboekfolio voorna(a)m(en)patroniemfamilienaamberoephoedanigheidhuidig adres
inventaris1659-04-27203398rSaackien Jans requireerde
inventaris1659-04-27203398rSaackien Jans requireerde
inventaris1664-07-26206225rSaackien Jans aangever
inventaris1679-03-042141rSaackle Claessen kaarsmakerinventarisant
inventaris1673-04-11211349rSaap Hendricks Franekereind 6
inventaris1673-04-11211349rSaap Tjeerdts Franekereind 6
inventaris1700-08-26219140rSaape Oedes
inventaris1703-04-20219206rSaapke Ysaax Groenwoldtaangever, de kinderen moeyRaamstraat 3
inventaris1674-01-13212161rSaco van IsingaontvangerKleine Bredeplaats 12
inventaris1671-10-10211216rSaco Sybesde Boerschuit- of lichtermaninventarisant
inventaris1662-04-1320550vwijlenSaeck Crijns
inventaris1664-12-03206241rSaeck Dirx aangever
inventaris1656-00-00201179rwijlenSaecke Jochums schuitvaarderinventarisantHerenwaltje 17
inventaris1657-04-2720245vSaecke Ritskes Lanen 86
inventaris1674-05-14212215rgemeensmanSaecke Romckes GaasmaBrouwersstraat 1b
inventaris1659-05-05203395rSaeckien Jans
inventaris1680-12-14214436rSaeckien Minses inventarisant
inventaris1680-09-272151rSaeckjen Claeses BraamaangeverNoorderhaven 61
inventaris1668-10-27209339rSaeckjen Symens
inventaris1671-06-28211200rSaercke Heres aangeverKleine Bredeplaats 12
inventaris1680-10-15216131rSalomon Fredrix Lanen 24
inventaris1679-01-28213229rSalomon Jans grootschipper
inventaris1659-12-3120421rwijlenSalvis Sydses Hofstraat 1
inventaris1659-12-3120421rhet nagelaten weeskind van wijlenSalvis Sydses Hofstraat 1
inventaris1667-01-21207348rwijlenSalvus Sydses Hofstraat 1
inventaris1680-10-15216131rSamuel Fredrix Lanen 24
inventaris1714-06-21220251vSara Groenwoldtaangever
inventaris1675-02-25212275rSara Minnes Kleine Bredeplaats 8noord
inventaris1657-01-17201435rSara Wybes aangever
inventaris1659-08-1920436rSaske Douwes inventarisantNieuwstraat 58
inventaris1659-08-1920436rSaske Douwes inventarisantNieuwstraat 58
inventaris1662-04-0820589rwijlenSaske Jans Molenpad 1
inventaris1658-10-28203202vSaske Oeges aangever
inventaris1659-12-162048rSaske Oeges requireerde
inventaris1659-12-162048rSaske Oeges requireerde
inventaris1660-07-03204205rSaske Winckes requireerdeNoorderhaven 61
inventaris1687-02-02217281rSchelte Anthonys Kleine Bredeplaats 15
inventaris1685-02-17218204rSchelte Jacobs mr. bakker
inventaris1703-04-20219206rvroedsmanSchelte Pytters mr. timmermanaangeverRaamstraat 3
inventaris1674-06-23212280rScheltje Jelles inventarisant
inventaris1670-01-28210133rScholte Alles requirant
inventaris1681-03-22216206rSeer? Gerryts
inventaris1719-10-10220267rSeerp Dirx
inventaris1666-02-23206372rwijlenSeerp Eesges inventarisant
inventaris1660-03-0120450rSeerp Esges aangever, weduwnaar van
inventaris1679-05-27214383rSeerp Lammerts koopmanZuiderhaven 13
inventaris1680-12-2221610rSeerp Lammerts Swerms
inventaris1682-07-18215203rburgerhopmanSeerp Lammerts SwermsVijver 3
inventaris1699-06-26219118rSeerp Pieters Franekereind 28
inventaris1658-11-13203183vwijlenSeerp Sybes Nieuwstraat 37
inventaris1656-10-2320139rwijlen oud-burgemeesterSent Huyberts Lanen 2
inventaris1659-06-19203294vSerp Lambarts Swerms
inventaris1687-01-06217248rServaas van Bemen
inventaris1666-09-27207188rSibbel Jans
inventaris1657-01-17201435rSibbel Wybes inventarisant
inventaris1702-12-28220193vSibbele Tijssen inventarisant
inventaris1684-04-0321830rSibbeltie Jillerts inventarisant
inventaris1690-11-1721943vSibbeltje Sybrens
inventaris1666-11-13207216rSibbrich Cornelis Hoogstraat 6
inventaris1667-06-18208227rSible Dirx
inventaris1677-10-03213214rdr.Sibrando BechiusBildtstraat 19
inventaris1661-04-09204412rSibrandt Hessels requireerde en aangever
inventaris1661-04-09204412rSibrandt Hessels requireerde en aangever
inventaris1701-01-17219148vburgemeester dr.Sibrandus Bechiusinventarisant
inventaris1711-03-09220241vde erven van dr.Sibrandus Bechiuseigenaar kast
inventaris1668-12-03209304rSibrant Hessels koopmaninventarisant
inventaris1668-12-03209304rSibrant Hessels koopmaninventarisant
inventaris1700-01-15219134vwijlenSibren Arjens
inventaris1660-12-09204281rwijlenSibren Claessen Schritsen 58
inventaris1656-10-17201167rwijlenSibren Jansen moutmakererflaterHoogstraat 2
inventaris1682-12-29215189rwijlenSibren Martens Kleine Bredeplaats 20
inventaris1658-10-22203175vSibrich Aetes Droogstraat 51
inventaris1665-05-13206365rSibrich Jans erfgenaamWilliam Boothstraat 39
inventaris1662-04-24205215rSicke Clasen requirant q.q.Hofstraat
inventaris1686-12-20218279rSicke Coerts mr. bakkerinventarisantFranekereind 32
inventaris1667-03-28208122rSicke Fransen requirant
inventaris1675-05-06212357rSicke Hettes
inventaris1678-02-22213220rSicke Hettes Noorderhaven 18
inventaris1678-02-22213220rSicke Hettes Noorderhaven 18
inventaris1683-11-23218127rSicke Hettes
inventaris1691-08-072201rSicke Hettes Noorderhaven 64
inventaris1695-08-27220125rSicke Hettes aangever
inventaris1663-07-28206123rSicke Jansen requireerde en aangever
inventaris1685-02-09217125rSicke Reins Rommelhaven 2oost
inventaris1658-04-0620370rSicke Scheltes requirant en aangever
inventaris1658-03-2220361rSicke Wybes
inventaris1680-11-26214426rSickien Doeckes aangeverHoogstraat 1achter
inventaris1684-06-1321783rSiedts Pytters apothekeraangeverFranekereind 8
inventaris1661-02-02204321rSierck Annes
inventaris1680-07-05214366rSierck Dircks mr. chirurgijn
inventaris1665-05-13206365rwijlenSierck Feckes William Boothstraat 39
inventaris1681-03-22216206rwijlenSierck Sybrens lijnslager
inventaris1680-12-2021661rSierd Jansde JaegerNoorderhaven 104
inventaris1685-03-03218197rSierk Andries brouwer
inventaris1683-10-0121737rSierk Pytters
inventaris1671-10-1921148rSiert Beerntsde Vries
inventaris1658-11-09203179vSieuw Martens aangeverNieuwstraat 21
inventaris1671-04-2721131rSijcke Hennes inventarisant
inventaris1661-04-09204360rSijcke Hiddes inventarisant
inventaris1660-03-0120450rSijcke Sybrens inventarisant
inventaris1668-01-08208342rSijcke Winters inventarisant
inventaris1679-03-17214334rSije Ypes Noorderhaven 98
inventaris1680-06-17214398rSijke
inventaris1683-01-202171rSijke Broers dienstmaagdaangever
inventaris1688-06-15217304vSijke Claeses inventarisant
inventaris1664-12-03206241rSijke Dirx inventarisant
inventaris1687-01-04218268rSijke Douwes Lanen
inventaris1658-02-1520328rSijke Huiberts aangever
inventaris1690-08-2721930rSijke Keimpes Heiligeweg 3
inventaris1682-07-18215203rSijke Pieters Vijver 3
inventaris1683-01-23215253rSijke Pytters
inventaris1710-02-24220229rSijke Ruirdts aangever
inventaris1676-09-1921376rSijke Ruyrdts Grote Kerkstraat 28
inventaris1673-09-26211413rSijke Sybes aangeverLanen 85west
inventaris1673-09-26211413rSijke Sybes aangeverLanen 85west
inventaris1681-02-0321651rSijke Sybes inventarisantLanen
inventaris1681-02-0321651rSijke Sybes inventarisantLanen
inventaris1663-04-1420644vSijke Tytes aangever
inventaris1679-03-17214334rwijlenSijke Ypes Noorderhaven 98
inventaris1673-03-21211300rwijlenSimck Doyes Zeilmakersstraat 13
inventaris1690-05-0622020rSimen Reins schipperinventarisantLanen
inventaris1667-01-21207348rwijlenSimon Anes leidekkerHofstraat 1
inventaris1667-01-21207348rwijlenSimon Anes leidekkerHofstraat 1
inventaris1711-04-23220242voud burgemeester en vroedsmanSimon Annis JornainventarisantKleine Bredeplaats 1
inventaris1718-07-19220260rSimon Jacobs wijdschipperaangever
inventaris1718-07-19220260rSimon Jacobs wijdschipperaangever
inventaris1670-05-09210303rSinckjen Doedes Bildtstraat 18
inventaris1660-02-0320428rSioerd Claesen SchiererequireerdeVijver 3
inventaris1660-02-0320428rSioerd Claesen SchiereVijver 3
inventaris1660-02-0320428rSioerd Claesen SchiereVijver 3
inventaris1680-04-26214324rSioerd Feddricks
inventaris1663-04-0620625rSioerd Hendrix
inventaris1660-07-13204373rwijlenSioerd Jansen
inventaris1656-04-17201412rSioerd Rinses requirantNoorderhaven 57oost
inventaris1666-09-27207188rwijlenSioerd Rinses grootschipperinventarisant
inventaris1661-04-01204331rSioerd Tiepckes inventarisantHeiligeweg 6
inventaris1661-04-11204334vSioerd Tiepckes
inventaris1665-02-17206354rwijlenSioerd Tiommes grootschipperinventarisantLanen 74
inventaris1668-08-28209353rSioerd Wybes requirant
inventaris1659-01-0220468vSioerdt Tiepckes Heiligeweg 6
inventaris1659-01-0220468vSioerdt Tiepckes aangeverHeiligeweg 6
inventaris1663-04-1520632rSioerdtie Doedes
inventaris1687-02-02217281rSioerdtie Scheltes inventarisantKleine Bredeplaats 15
inventaris1667-02-1520837rSioerdtie Sjoerds aangeverVoorstraat 54
inventaris1707-11-25220206rSioerdtie Teunis
inventaris1656-11-17201122rSiouck Feyckes requirant en aangeverFranekereind 23
inventaris1680-11-26214426rSioucke Doeckes Hoogstraat 1achter
inventaris1659-12-3120421rSioucke Douues aangeverHofstraat 1
inventaris1659-12-3120421rSioucke Douues aangeverHofstraat 1
inventaris1664-00-00206236rSioucke Ipes
inventaris1664-00-00206236rSioucke Ipes
inventaris1698-02-10219115rSioucke Jacobs aangeverNoorderhaven 62
inventaris1681-03-22216206rSiouckie Sierx
inventaris1668-11-30209250rSiouckien Doies
inventaris1668-12-02209278rSiouckien Dojes inventarisant
inventaris1668-12-02209278rSiouckien Dojes inventarisant
inventaris1667-01-21207348rhet nagelaten kind van wijlenSiouckien Douwes Hofstraat 1
inventaris1667-01-21207348rde twee kinderen van wijlenSiouckien Douwes Hofstraat 1
inventaris1656-11-1320151rwijlenSiouckien Hettes inventarisantGrote Bredeplaats 22
inventaris1659-11-21203470rwijlenSiouckien IJsbrandts Brouwersstraat 25
inventaris1659-11-2120424rSiouckien Isbrandts Brouwersstraat 25
inventaris1665-02-21206217rSiouckien Pybes requirant en aangeverNoorderhaven 110
inventaris1691-08-072201rSiouckjen Douwes aangeverNoorderhaven 64
inventaris1695-08-27220125rSiouckjen Douwes inventarisant
inventaris1660-08-28204299vSipcke Hendricx mr. metselaar
inventaris1660-09-04204296rSipcke Hendricx mr. metselaarinventarisantBrouwersstraat 11
inventaris1660-07-14204234rSipcke Reins inventarisant
inventaris1658-04-0820368rSipcke Tiercx inventarisant
inventaris1673-02-13211259rSipke Andries mr. schuitmaker
inventaris1690-04-292191rSipke Doedes Rapenburg
inventaris1685-02-09217125rSipke Feytes smalschipperRommelhaven 2oost
inventaris1686-04-01218261rSipke Feytes
inventaris1670-11-10210344rSipke Gijsberts scheepstimmermanaangeverRommelhaven 18twee_achter
inventaris1667-06-13208219rSipke Heeres
inventaris1668-07-23209158rSipke Heeres
inventaris1668-07-23209163rSipke Heeres mr. scheepstimmermaninventarisantGrote Ossenmarkt 14
inventaris1668-07-23209163rSipke Heeres mr. scheepstimmermaninventarisantGrote Ossenmarkt 14
inventaris1666-02-2220798rSipke Hendrix mr. metselaarinventarisant
inventaris1666-02-2220798rde nagelaten weeskinderen van wijlenSipke Hendrix mr. metselaarinventarisant
inventaris1679-01-2921440rwijlenSipke Jans Heiligeweg 68
inventaris1688-11-14217318rSipke Reyns Kleine Bredeplaats 23
inventaris1664-12-07206292rwijlenSipke Sytses
inventaris1656-10-20201193rSipke Teunis requirant en aangeverNoorderhaven 105
inventaris1690-11-1721943vSippe Sybrens
inventaris1663-03-1720619rwijlenSirck feddes
inventaris1658-06-0720385rSirck Jacobs requirantNieuwstraat 36
inventaris1680-10-15216131rdr.Sixtus Fredrix SleeswijkLanen 24
inventaris1680-01-29214247rSjerck Annes blekerBildtpoort (gebied)
inventaris1669-10-2621035rSjoerd Dircks
inventaris1679-02-19213280rSjoerd Eelkes Voorstraat 71
inventaris1667-01-29208202rSjoerd Goslicks Gardenierstraat
inventaris1679-02-19213280rwijlenSjoerd Goslinghs Voorstraat 71
inventaris1670-12-25210407rSjoerd Joannis grootveerschipper
inventaris1702-10-18220190rSjoerd Pytters aangever
inventaris1674-07-17212205rSjoerd Tjeerds oud grootschipperinventarisantZuiderhaven 57
inventaris1672-12-12211378rSjoerd Tjeerdts Schritsen 7
inventaris1673-06-16211363rde drie nagelaten kinderen vanSjoerdt Feyckes schipper op DokkumSchritsen 5
inventaris1673-06-16211363rSjoerdt Feyckes schipper op DokkumSchritsen 5
inventaris1690-02-06218344rSjoerdt Feyckes trekschipper op DokkuminventarisantHeiligeweg 13
inventaris1674-05-05212256rSjoerdt Jansen Rommelhaven 26
inventaris1702-09-03220197vSjoerdt Pytters aangever
inventaris1663-12-1420697rSjoerdt Tjeerds inventarisant
inventaris1664-02-25206151rSjoerdt Tjeerds lakenkoperinventarisant
inventaris1684-01-2321750rSjoerdt Wybes wijdschipperinventarisant
inventaris1667-02-1520827rSjoerdtie Annes aangever
inventaris1675-05-14212351rSjoerdtie Pyters aangever
inventaris1670-09-09210314rwijlenSjoert Tjeerds Suirger
inventaris1685-04-25217168rSjoertie Jans aangever
inventaris1691-11-1022010rSjoertje Anes inventarisant
inventaris1691-11-1022010rSjoertje Anes aangever
inventaris1664-05-11206169rSjouck Gerrits aangever
inventaris1673-04-11211349rSjouck Hendrix Franekereind 6
inventaris1670-03-31210210rSjouck IJsbrants aangeverHoogstraat 34
inventaris1679-01-07214198rSjouckien Clases Schoolsteeg
inventaris1679-12-19214164rSjouckjen Clases
inventaris1694-08-10220111rSjouckjen Dirx
inventaris1671-10-10211216rSjouckjen Heeres
inventaris1679-11-12214161rSjouckjen Hendrix Romastraat 13
inventaris1703-01-31219196vSjouckjen Hendrix aangever
inventaris1675-02-04212265rSjouckjen Jelles Hoogstraat 15
inventaris1684-11-162181rSjouckjen Nannings aangeverWortelstraat 1
inventaris1685-04-25217168rSjouk Hendrix Hollanderinventarisant
inventaris1702-09-03220197vSjoukje Sybolts inventarisant
inventaris1670-12-25210407rSjoukjen Dooyes inventarisant
inventaris1663-05-2520641vSoetje Broers aangever
inventaris1657-01-13201401rstad Harlingen: diaconierequirant
inventaris1656-04-24201439rstad Harlingen: weesvoogdijrequirant q.q.Schritsen 62
inventaris1663-12-2220690rSteffen Abbes mr. schoenmaker
inventaris1667-01-26207321rSteffen Abbes mr. schoemakeraangever
inventaris1690-07-0321910rSteffen Jelles Grote Bredeplaats 27
inventaris1668-05-02208390rStijntie Ariens inventarisantLanen 62
inventaris1684-06-1621779rStijntie Clases inventarisant
inventaris1681-12-15216320rStijntie Gerbens inventarisant
inventaris1698-06-26219112rStijntie Jans aangever
inventaris1696-09-21220146rStijntie Janz aangever
inventaris1657-01-132021rwijlenStijntie Joris PyphroninventarisantLanen 12
inventaris1659-06-19203294vStijntie Lases requirant
inventaris1687-01-26217256rStijntie Pytters Schritsen 21
inventaris1678-02-22213220rStijntie Sikkes inventarisantNoorderhaven 18
inventaris1667-05-2020935rStijntie Vitus [staat: Vits] Enamainventarisant
inventaris1656-10-16202199rStijntie Wibes requirantLanen 1
inventaris1698-06-26219112rStittert Adams inventarisant
inventaris1709-04-30220211rStoffel Middagtenschout bij nachtHoogstraat 7
inventaris1649-01-03198102rStoffel Baniers lakenkoperinventarisant
inventaris1649-01-03198102rStoffel Baniers lakenkoperinventarisant
inventaris1668-12-14209240rStoffel Clasen inventarisantKleine Bredeplaats 18
inventaris1662-10-02205124vStoffel Clasen requirant q.q.
inventaris1682-05-15215230rStoffel Cornelissen Middachten
inventaris1691-11-1022010rStoffel Saekes
inventaris1681-09-2921560rSuffridus Eelcomaadvocaat Hof van Friesland
inventaris1665-02-21206217rds.Suffridus Sinnemapredikant te Sexbierumrequirant q.q.Noorderhaven 110
inventaris1682-12-11216430rene oudeSusanna Nieuwstraat 16
inventaris1722-01-23220299vSusanna van Hoefferfgenaam van 1/8
inventaris1680-10-26214418rSusanna Jochems aangeverLanen 85oost
inventaris1677-10-03213214rgemeensmanSweer Thomas Bildtstraat 19
inventaris1667-08-30208270rSweer Tomas wijdschipperrequirant
inventaris1664-11-14206243rSweer Tomas requirant
inventaris1659-02-05203464rSweerd Thomas wijdschipperrequirant
inventaris1664-12-19206274rwijlenSybbeltie Piers inventarisantScheffersplein 25
inventaris1662-04-2220560rSybe Feddes requireerdeSchoolsteeg
inventaris1657-01-13201424rwijlenSybe Foppes inventarisantLanen 48
inventaris1658-11-09203179vSybe Foppes requirantNieuwstraat 21
inventaris1667-01-29208202rSybe Goslicks Gardenierstraat
inventaris1666-02-2120715rSybe Jacobs
inventaris1687-05-03215262rSybe Jansen
inventaris1699-06-26219118rSybe Pieters Franekereind 28
inventaris1657-06-16202212rwijlenSybe Ruirdts BontekoegrootschipperNoorderhaven 5
inventaris1657-06-16202212rwijlenSybe Ruirdts BontekoegrootschipperNoorderhaven 5
inventaris1658-11-13203183vSybe Seerps Nieuwstraat 37
inventaris1681-11-29216371rSybout Andries Rommelhaven 18een_achter
inventaris1721-07-22220286rwijlenSybout Andries Vlasmangrootveerschipper
inventaris1691-07-1421996rSybout Bordes
inventaris1682-12-29215189rSybout Sybrens Kleine Bredeplaats 20
inventaris1679-11-28214141rSybrand KingmaZeilmakersstraat 11
inventaris1686-07-01217233rSybrandt Feytamamr. plateelbakker
inventaris1680-11-25216403rSybrandt Kingma
inventaris1679-07-1621477rvroedsmanSybrandt PauwaangeverSchritsen 2
inventaris1681-09-2021569rSybrandt Joosten HeynskoopmanLanen 19
inventaris1680-04-19214290rdr.Sybrandus BechiusadvocaatGrote Bredeplaats 1
inventaris1667-01-22207357rSybrandus FeitemarequirantZuiderhaven 71
inventaris1667-05-02208184rSybrant Hessels gecommitteerde crediteur
inventaris1681-12-07216324vSybren Kingmamr. ijzerkramerNoorderhaven 8
inventaris1688-11-14217318rSybren LongerhouKleine Bredeplaats 23
inventaris1690-11-1721943vSybren Bouwes scheepstimmermaninventarisant
inventaris1701-11-22220185rwijlenSybren Clasen Jonas
inventaris1665-06-12206345rSybren Jacobs
inventaris1701-10-03220178vSybren Jans Lombardstraat 4
inventaris1670-01-29210171rSybren Jansen
inventaris1667-06-21208234rSybren Jansen
inventaris1687-03-15217261rSybren Oensen
inventaris1664-12-03206241rSybren Sibrens requirant
inventaris1681-03-22216206rSybren Sierx
inventaris1690-04-292191rSybren Sipkes Rapenburg
inventaris1656-10-17201167rSybren Sybrens requirantHoogstraat 2
inventaris1683-04-10215280rSybren Sybrens tingieterVoorstraat 55
inventaris1673-02-10211208rSybrigh Jans
inventaris1674-02-22212245rSyds Freerx rogverschieterinventarisantMolenpad 6
inventaris1674-02-22212245rSyds Freerx rogverschieterinventarisantMolenpad 6
inventaris1671-01-05210383rSyds Pytters apotheker
inventaris1675-01-29212362rSydsche Martens aangever
inventaris1675-02-01212327rSydsche Pyters aangever
inventaris1702-09-03220197vSydse Doedes aangever
inventaris1664-03-29206134rSydts Buwes
inventaris1656-09-24201182rSydts Claeses requirant
inventaris1670-09-12210297rSydts Freercks rogverschieteraangeverMolenpad 6
inventaris1670-09-12210297rde twee kinderen vanSydts Freercks rogverschieteraangeverMolenpad 6
inventaris1688-11-14217318rgemeensmanSyerck Dircks HylaerdaKleine Bredeplaats 23
inventaris1679-02-11213297rSymen Grettingaapothekerrequirant q.q.Voorstraat 70
inventaris1679-05-16214327rSymen GrettingaGrote Kerkstraat 24
inventaris1664-05-11206169rSymen Heynsrequirant
inventaris1683-04-10215280rSymen Abrahams mr. tingieterwaardeerderVoorstraat 55
inventaris1659-12-3120421rSymen Aenes Hofstraat 1
inventaris1689-10-15218339rSymen Ages makelaarcrediteur
inventaris1680-01-27214346rSymen Allerts Havenplein 14
inventaris1658-03-2220361rwijlenSymen Bauckes
inventaris1678-11-1421496rSymen Broers
inventaris1664-03-29206134rwijlenSymen Claessen
inventaris1656-11-28201175rSymen Dircxen requirant q.q.
inventaris1656-11-17201122rSymen Feyckes requirantFranekereind 23
inventaris1678-10-03213182rSymen Fransen
inventaris1694-07-17220106rSymen Fransen curatorKarremanstraat
inventaris1690-03-13218350rSymen Goverts
inventaris1679-03-1821490rSymen Jacobs
inventaris1683-04-03215259rSymen Jacobs
inventaris1681-05-19216186rSymen Jacobs smalschipperSchritsen 56
inventaris1679-01-07214198rwijlenSymen Jacobs DonckerSchoolsteeg
inventaris1657-01-13201401rSymen Jans slachterinventarisant
inventaris1680-12-2221610rSymen Jans
inventaris1682-07-18215203rSymen Jans Vijver 3
inventaris1680-01-05214169rSymen Jansen dekenkramerHeiligeweg 21
inventaris1671-03-222118rSymen Jansen dekenkramerHeiligeweg 21
inventaris1657-01-132021rwijlenSymen Jouckes inventarisantLanen 12
inventaris1666-07-13207157rSymen Maurus requirantHeiligeweg 46
inventaris1656-07-22201458rSymen Thomas inventarisant
inventaris1659-07-29203373rhet nagelaten weeskind van wijlenSymen Wybrandts inventarisantHeiligeweg 58
inventaris1691-07-1421996rSymen Wytses aangever
inventaris1684-02-11218107roud burgerhopmanSymon SloterdijckaangeverRozengracht 19
inventaris1668-10-27209339rSymon Ages requirant
inventaris1673-11-1021222rwijlenSymon Claessen MunnekendamZuiderpoort (gebied)
inventaris1685-02-17218204rvroedsmanSymon Cornelis
inventaris1666-11-21207308rSymon Folckerts requirant
inventaris1674-05-08212197rSymon Isaecks CoddeHofstraat 27
inventaris1680-04-19214290rSymon Jacobs BootsmaaangeverGrote Bredeplaats 1
inventaris1676-01-12212396rSymon Jans smalschipperinventarisant
inventaris1674-02-17212123rwijlen oud burgervaandrigSymon Jelles StijlRozengracht 8
inventaris1673-11-1021222rSymon Lammerts MunnekendamkoopmanZuiderpoort (gebied)
inventaris1657-07-15202265vwijlenSyts Dircx Zuiderpoort (gebied)
inventaris1670-05-09210303rSytsche Doedes Bildtstraat 18
inventaris1684-12-11218185rSytse HeynsschipperSint Odolphisteeg 6
inventaris1676-08-2821348rSytse Bouwes Kleine Bredeplaats 21
inventaris1702-10-18220190rSytse Doedes aangever
inventaris1656-11-17201122rSytse Everts requirantFranekereind 23
inventaris1680-04-26214324rSytse Fockes brouwersknecht
inventaris1682-03-27216417rSytse Fransen
inventaris1666-09-10207105rSytse Gerbens brouwerinventarisantLanen 36
inventaris1661-10-29203507rwijlenSytse Lous
inventaris1658-03-04203198rwijlenSytse Lous
inventaris1676-05-27212413rSytse Reyns
inventaris1671-05-3021180rSytske Monsmaaangever
inventaris1688-12-20217332rSytske Bentes inventarisant
inventaris1666-07-06207138rSytske Bokkes Hondenstraat 8
inventaris1682-10-14216406rSytske Doedes inventarisant
inventaris1663-05-02205195rSytske Doedes Sinsmarequireerde
inventaris1674-10-15212217rSytske Freerx Grote Bredeplaats 2
inventaris1667-12-12208369rSytske Ipkes requirant
inventaris1681-12-0721581rSytske Jacobs dienstmaagdaangever
inventaris1671-08-1621138rwijlenSytske Jans
inventaris1680-10-26214418rSytske Jans Lanen 85oost
inventaris1661-10-08204426rSytske Laeses requirant
inventaris1668-03-06208377rwijlenSytske Lykles inventarisant
inventaris1681-11-29216371rSytske Martens aangeverRommelhaven 18een_achter
inventaris1659-10-18203381rSytske Obbes requirant en aangeverVijverstraat 5
inventaris1668-07-21209135rSytske Pytters
inventaris1664-07-11206219rSytske Pytters aangever
inventaris1691-11-1022010rSytske Saekes
inventaris1664-03-29206134rwijlenSytske Sytses
inventaris1661-07-16204445rSytske Wopkes inventarisant