Harlingen, inventarisatieboeken

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2024-04-30 18:23:48
Spring naar: Wa  We  Wi  Wo  Wu  Wy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Huidig adres: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z   datumboekfolio voorna(a)m(en)patroniemfamilienaamberoephoedanigheidhuidig adres
inventaris1661-01-04204289vwijlenWaltie Hendricx
inventaris1662-10-02205124vWapke Ates requireerde en aangever
inventaris1662-10-02205124vWapke Ates requireerde en aangever
inventaris1657-04-1720251rwijlenWarner Beerns
inventaris1670-06-02210271rWarner Egberts inventarisantKruisstraat 3
inventaris1670-09-09210314rde kinderen van wijlenWarner Jansen
inventaris1656-10-2320139rWarner Sents requirantLanen 2
inventaris1690-04-292191rWatse Hessels Rapenburg
inventaris1681-12-15216320rwijlenWatze Claesses wieldraaier
inventaris1663-04-1420644vdeweesvoogden van Harlingenrequirant
inventaris1670-06-02210271rdeweesvoogden van der HarlingenrequirantKruisstraat 3
inventaris1674-01-13212161rWeintien Huyberts aangeverKleine Bredeplaats 12
inventaris1679-12-19214164rWelmoed Heinsaangever
inventaris1670-05-09210303rWelmoed Doedes Bildtstraat 18
inventaris1681-02-18216200rWelmoed Haentjes
inventaris1670-08-12210286rWelmoed Jacobs inventarisantBoth Apothekerstraat
inventaris1670-08-12210286rWelmoed Jacobs inventarisantBoth Apothekerstraat
inventaris1670-08-12210282rWelmoed Jacobs Both Apothekerstraat
inventaris1658-04-0820368rWelmoedt Sipckes requirant
inventaris1681-05-01216170vWelmoetie Hanses inventarisantGrote Ossenmarkt 15
inventaris1657-07-25202143rWepke Jans Conterrequirant
inventaris1692-09-2622022rWerp Bastiaens Sint Odolphisteeg
inventaris1656-10-2320189rwijlen ds.Wesselus AcroniuspredikantinventarisantKerkpoortstraat 55een_achter
inventaris1674-10-31212331rWeyntien Huyberts aangever
inventaris1666-02-1320739rwijlenWibe Egberts
inventaris1659-07-29203373rWibren Jansen Huismanrequirant q.q.Heiligeweg 58
inventaris1684-12-11218185rWibrich HeinsinventarisantSint Odolphisteeg 6
inventaris1684-12-11218185rWibrich HeinsinventarisantSint Odolphisteeg 6
inventaris1665-03-05206366vWibrich Feies requirant
inventaris1670-02-23210160rWickien Cornelis inventarisant
inventaris1722-01-23220299vvroedsmanWiegerus Mockema
inventaris1656-04-17201412rWieintien Hendricx requirantNoorderhaven 57oost
inventaris1680-02-06214264rwijlen JeltePieters kind van de inventarisantKleine Kerkstraat 6
inventaris1664-07-08206215rWijntie Riencks
inventaris1666-03-0720746rwijlenWillem Duits
inventaris1709-04-30220211rWillem MiddagtenHoogstraat 7
inventaris1662-04-1020598rWillem Jan Nardusinventarisant
inventaris1702-12-28220193vwijlenWillem Tonnedeen
inventaris1680-12-14214436rWillem Andrysde Witmr. glasmaker
inventaris1667-06-0120928rWillem Ariens bakkerinventarisantBildtpoort (gebied)
inventaris1665-01-26206303rWillem Bartels
inventaris1671-01-11211112rWillem Bartels
inventaris1669-05-05210332rwijlenWillem Claesen BurgerVoorstraat 71
inventaris1657-01-2820258rWillem Claessen
inventaris1678-12-1721433rWillem Claessen aangever
inventaris1658-01-15203211rWillem Clasenvan Heusenrequirant
inventaris1666-10-00207239arWillem Clasens inventarisant
inventaris1667-10-14208358rWillem Coenes
inventaris1667-10-14208358rde vier nagelaten weeskinderen van wijlenWillem Coenes
inventaris1667-10-14208358rWillem Coenes
inventaris1667-07-22209116rWillem Dircks brouwerinventarisantKerkpoort (gebied) 22
inventaris1666-10-16207203rWillem Dircks requirantSchritsen
inventaris1660-07-14204234rWillem Dircx requirant
inventaris1679-02-19213280rWillem Douwes Voorstraat 71
inventaris1679-03-20213399vWillem Emmericks [staat: Hendrix] requirant
inventaris1679-03-20213395rWillem Emmerix requirantKerkpad 1
inventaris1684-03-24218233rWillem Feyckes mr. chirurgijnaangever
inventaris1666-11-21207308rwijlenWillem Folckerts
inventaris1662-05-27205134rWillem Gijsberts requireerde en aangever
inventaris1667-05-07208190rWillem Gijsberts requirant
inventaris1660-03-20204260vburgervaandrigWillem Hendricx VosmaNoordijs 25
inventaris1661-04-04204363rWillem Hendricx Vosmarequirant q.q.
inventaris1680-07-05214366rWillem Hendrix
inventaris1663-11-1320669rhet tichelwerk vanWillem Hendrix Fosma
inventaris1661-00-00204451rWillem Hendrix Vosmarequireerde en aangeverVoorstraat 95
inventaris1678-04-16214119rWillem Hendrix VosmaVoorstraat 24
inventaris1680-10-26214408rWillem Hendrix Vossma
inventaris1676-09-1921376rWillem Henrix VosmakoopmanGrote Kerkstraat 28
inventaris1669-10-1021094rwijlenWillem Jacobs
inventaris1666-11-13207249rWillem Jacobsde CockrequirantLanen 70
inventaris1676-08-2821348rWillem Jansen Kleine Bredeplaats 21
inventaris1680-10-26214418rWillem Jansen Lanen 85oost
inventaris1680-12-14214436rWillem Jansen
inventaris1675-07-12212367rWillem Jansenvan der Meymr. steenhouwerinventarisantZuiderhaven 19zuid
inventaris1674-10-19212237rWillem Jeppes
inventaris1660-08-28204299vWillem Pitters requirant q.q.
inventaris1656-04-24201439rWillem Pytters requirantSchritsen 62
inventaris1658-04-0820368rWillem Pytters requirant q.q.
inventaris1669-03-22209409rWillem Pytters oud lichtervoerderinventarisant
inventaris1709-04-30220211rwijlenWillem Rienx Hoogstraat 7
inventaris1667-03-07208104rWillem Willems requirant
inventaris1674-01-13212161rWillemijntie WiaardaKleine Bredeplaats 12
inventaris1674-10-31212331rWillemijntie Wyaarda
inventaris1681-09-2021569rWillemijntie Pieters Lanen 19
inventaris1681-05-11216176rWillemke Jans aangever
inventaris1686-01-05217182vrWillemke Jansen Lanen 58
inventaris1668-09-22209325rwijlenWillemke Willems
inventaris1677-08-10213175rWilthetus Jelgersma
inventaris1662-04-2220560rWitse Pytters Schoolsteeg
inventaris1661-04-04204363rwijlenWobbe Tieerds
inventaris1667-01-25207373rWobbel Sybes requireerde en aangever
inventaris1664-11-14206243rwijlenWobbel Tomas
inventaris1667-06-1220921rWolbrig Hendricks inventarisantMoriaanstraat
inventaris1671-01-11211112roud gemeensmanWopke Jans Acker
inventaris1664-10-25206264rvroedsmanWopke Jansen Ackerrequirant q.q.
inventaris1666-11-27207297rgemeensmanWopke Jansen AckerrequirantNoorderhaven 80
inventaris1667-02-1520837rgemeensmanWopke Jansen AckerrequirantVoorstraat 54
inventaris1679-10-28214137rWopke Jansen TademaVoorstraat 52
inventaris1678-11-1421496rwijlenWopke Sytsesvan Tallum
inventaris1680-04-19214290rWopke Wytsesvan TallumGrote Bredeplaats 1
inventaris1680-02-10214270rWopkjen Claeses aangeverGrote Kerkstraat 16
inventaris1665-02-20206206rWouter Gerrits requirant en aangeverNoordijs 10
inventaris1676-09-1921376rWouter Gerrits Grote Kerkstraat 28
inventaris1685-02-17218204rWouter Jippes mr. glasmaker
inventaris1680-12-09214440rWouter Ypes
inventaris1669-04-262101rWybbe Wybbes
inventaris1666-03-3120751rWybe Clasen inventarisant
inventaris1696-09-21220146rWybe Dircks schots koopman
inventaris1721-07-22220286rWybe Driesses curator
inventaris1659-07-03204183rWybe Egberts Snellertinventarisant
inventaris1659-07-03204183rwijlenWybe Egberts Snellertinventarisant
inventaris1706-09-16220204vWybe Feddrix Kalff
inventaris1678-09-19213243rwijlenWybe Folkerts grootschipper
inventaris1657-01-17201435rWybe Fransen requirant
inventaris1687-04-04217275rWybe Fransen mr. bakkerrequirantLanen 23
inventaris1686-06-12218285rWybe Fransen mr. bakker
inventaris1659-08-31203389vWybe Jacobs requireerde en aangeverFranekereind 30oost
inventaris1659-07-25203370rWybe Jacobs timmermaninventarisantFranekereind 30oost
inventaris1661-01-04204289vWybe Jacobs mr. timmermaninventarisant
inventaris1668-11-30209250rWybe Jans
inventaris1666-09-21207246rWybe Jansen Pelserschipperinventarisant
inventaris1666-09-21207246rhet achtergelaten kind van wijlenWybe Jansen Pelserschipperinventarisant
inventaris1680-04-24214302rWybe Joannis [staat: Idzerts]
inventaris1659-05-26203285rWybe Joostes requirantAnjelierstraat 1
inventaris1657-08-28202173rWybe Joostes requirant q.q.Anjelierstraat 1
inventaris1664-07-08206215rWybe Riencs
inventaris1684-01-2321750rwijlenWybe Sjoerdts
inventaris1673-06-16211363rWybe Wybes Schritsen 5
inventaris1673-08-292121rwijlenWybe Wybes
inventaris1676-06-072131rWybe Wybes
inventaris1690-02-06218344rWybe Wybes PanningaHeiligeweg 13
inventaris1668-09-00209377rWybe Wybrantdts brouwerinventarisant
inventaris1656-11-28201199rWybe Wybrens brouwerrequirant q.q.
inventaris1666-07-06207138rWybe Yges requirantHondenstraat 8
inventaris1679-05-09213408rWybe Zytses bootsgezelrequirantSchritsen 55
inventaris1681-05-04216180rWyberen Dircks Sint Christoffelsteeg
inventaris1659-10-18203381rWybrant Jansen Huysmanrequirant q.q.Vijverstraat 5
inventaris1670-01-28210133rWybrant Oeges
inventaris1670-09-09210314rburgerhopmanWybrant Pytters requirant
inventaris1678-04-16214119roud burgerhopmanWybren Pytters NautainventarisantVoorstraat 24
inventaris1656-04-17201412rhet weeskind van wijlenWybren Ruirdts requirantNoorderhaven 57oost
inventaris1678-04-16214119rWybren Wybrens Voorstraat 24
inventaris1666-11-27207297rwijlenWybrichien Douwes Noorderhaven 80
inventaris1670-01-28210133rWynert Poppes koopmaninventarisant
inventaris1656-11-11201485rWypck Claeses aangeverNoorderhaven 32
inventaris1656-11-19201146rWypck Ulckes aangever
inventaris1658-02-112033vwijlenWypcke Heyns
inventaris1659-05-02203270rWypcke Annes Brouwersstraat 7
inventaris1681-10-10216391vWypcke Fockes Voorstraat 101
inventaris1680-10-15216131rWypckien Fredrix Lanen 24
inventaris1661-02-08204316rwijlenWypk Ages
inventaris1661-02-08204316rde drie nagelaten kinderen van wijlenWypk Ages requirant
inventaris1668-11-24209211rWypk Jans inventarisant
inventaris1674-01-13212161rwijlenWytse SiersmaKleine Bredeplaats 12
inventaris1660-07-11204367rvroedsmanWytse Machiels requireerdeRozengracht 18
inventaris1660-07-11204367rde twee voorkinderen vanWytse Machiels requireerdeRozengracht 18
inventaris1662-07-26205115rvroedsmanWytse Machiels requirant q.q.
inventaris1660-07-14204234rWytse Michiels requireerde q.q.
inventaris1666-07-06207138rburgemeesterWytse Michiels requirantHondenstraat 8
inventaris1667-03-212097roud burgemeesterWytse Michiels Kleine Bredeplaats 17
inventaris1679-03-1821490rWytse Pybers Tallum
inventaris1675-08-14212367rWytse Pybesvan TallumaangeverRozengracht 17
inventaris1675-08-14212367rWytse Pybesvan TallumaangeverRozengracht 17
inventaris1687-02-02217281rWytse Pybesvan TallumKleine Bredeplaats 15
inventaris1684-01-1821754rWytse Sjoerdts koopmanaangever
inventaris1684-01-1821754rWytse Sjoerdts koopmanaangever
inventaris1656-11-11201485rWytske Cornelis inventarisantNoorderhaven 32
inventaris1707-11-25220206rWytske Dirkx aangever
inventaris1679-12-02214147rde kinderen vanWytske Dirx Grote Bredeplaats 13
inventaris1666-03-262071rWytske Freerx aangever
inventaris1666-03-262071rWytske Freerx aangever
inventaris1684-06-2321842rWytske Freerx aangeverZuiderhaven
inventaris1679-10-02214206rWytske Freerx aangeverNoorderhaven 103
inventaris1668-12-05208399rWytske Isbrants herbergierseinventarisant
inventaris1668-03-06208377rWytske Jops aangever
inventaris1666-11-15207270rWytske Jules aangeverLanen
inventaris1683-10-0121737rWytske Zierks inventarisant
inventaris1684-04-1721839rwijlenWytso Beymakapitein AdmiraliteitFranekereind 40
inventaris1672-04-19211250rWytso Meynerts inventarisant
inventaris1667-07-22209116rWytso Stevens makelaarrequirantKerkpoort (gebied) 22
inventaris1660-07-13204373rWytze Machiels
inventaris1671-12-11211166rWytze Pybbes TallumVoorstraat 99
inventaris1696-04-27220133rWytzke Ennes Zeilmakersstraat