Harlingen, inventarisatieboeken

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2024-04-30 18:23:48
Spring naar: Ya  Ye  Yi  Yo  Yu  Yy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Huidig adres: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z   datumboekfolio voorna(a)m(en)patroniemfamilienaamberoephoedanigheidhuidig adres
inventaris1660-03-20204260vYbel Jelles inventarisant en aangeverNoordijs 25
inventaris1660-03-20204260vYbel Jelles inventarisant en aangeverNoordijs 25
inventaris1669-07-3021030rYbel Reyners aangever
inventaris1671-06-28211190rYbel Sybrens
inventaris1687-03-03217265rYbeltie
inventaris1656-10-142014rYbeltie Broers aangeverNoorderhaven 91
inventaris1679-03-1821490rwijlenYbeltie Broers
inventaris1680-04-19214290rYbeltie Broers Grote Bredeplaats 1
inventaris1673-02-10211208rYbeltie Jacobs
inventaris1663-04-0620625rwijlenYbeltie Lous
inventaris1691-10-2721981rYbeltie Tjeerds SuyrgerSimon Stijlstraat 7
inventaris1670-11-10210344rYcke Baukes Rommelhaven 18twee_achter
inventaris1690-03-13218350rYcke Goverts
inventaris1677-07-27213105rwijlenYcke Jilderens
inventaris1701-01-17219148vYda Kyll
inventaris1680-07-05214366rwijlenYde Dircks Alma
inventaris1663-01-3120615rYde Dirx AlmarequirantHofstraat 47west
inventaris1680-02-13214253rwijlenYde Hylkes CoolhardtkapiteinZuiderhaven 6
inventaris1668-05-16209415rYde Jacobs
inventaris1670-01-11210100rYde Jacobs aangeverHeiligeweg 56
inventaris1680-01-05214169rYde Pytters Heiligeweg 21
inventaris1653-10-04202268vYdtie Bottes inventarisant
inventaris1701-10-03220178vwijlenYdtie Hanses Lombardstraat 4
inventaris1656-10-1720162rYdtie Ypes requirant
inventaris1671-06-28211190rYdts Pyters
inventaris1672-12-12211378rwijlenYdtsche Folckerts Schritsen 7
inventaris1679-12-02214147rYebel Fockes inventarisantGrote Bredeplaats 13
inventaris1681-03-22216206rYebel Sipkes
inventaris1681-12-0721581rYebeltie Tjeerdts
inventaris1687-01-06217248rYebeltie Yemes aangever
inventaris1679-03-17214334rYebeltie Ypes Noorderhaven 98
inventaris1680-10-26214408rwijlenYede Dircks Alma
inventaris1673-10-01211410rYede Hylckes Coolhartkapitein
inventaris1661-04-09204360rwijlenYede Remmerz
inventaris1690-02-06218344rYede Sjoerds Heiligeweg 13
inventaris1679-01-07214198rYedske Oedses aangeverSchoolsteeg
inventaris1690-11-1721943vYedske Sybrens
inventaris1671-10-13211107rwijlenYeffke Hessels
inventaris1664-07-26206225rYefke Dircks
inventaris1673-06-03212250rYefke Jans
inventaris1691-01-0622024rYeme Jacobsde RinghNoorderhaven 61
inventaris1677-12-21213144rYeme Siouckes
inventaris1656-10-1720162rYeme Ypes requirant
inventaris1674-10-31212331rwijlenYetske Lieuwes
inventaris1667-01-21207348rYfk Joannis aangeverHofstraat 1
inventaris1668-10-14209197rYfke Jelles JeddemaVoorstraat 25
inventaris1668-10-14209197rYfke Joannes TjesmainventarisantVoorstraat 25
inventaris1658-02-1520328rYge Stoffels requirant
inventaris1666-07-06207138rYge Stoffels grootschipperinventarisantHondenstraat 8
inventaris1721-02-18220276rYke Gowerts
inventaris1721-10-28220282rYke Gowerts
inventaris1672-06-18211179rYmck Bartels inventarisant
inventaris1656-10-2320189rYmck Pytters requirant en aangeverKerkpoortstraat 55een_achter
inventaris1682-07-18215203rYmck Uylckes inventarisantVijver 3
inventaris1667-01-10207331rYme Bartels inventarisant
inventaris1667-01-10207331rhet nagelaten weeskind van wijlenYme Bartels inventarisant
inventaris1700-08-17219137vYmpkjen Haitzes inventarisant
inventaris1680-12-2221610rYnckien Jans
inventaris1677-12-21213144rYnse Abbes smakschipperinventarisant
inventaris1681-02-28216106rYnse Jeltes houtkoperinventarisantRommelhaven 9
inventaris1679-05-14213404rYnse Jeltes requirant q.q.Scheerstraat 5
inventaris1679-01-10214129rYnse Jeltes Schritsen 53
inventaris1649-01-03198102rYnske Sybrens requireerde en aangever
inventaris1670-05-14210253rYntie Hartogs dienstmaagdaangeverZoutsloot 45
inventaris1680-10-26214418rYntie Jans Lanen 85oost
inventaris1656-10-2320189rYpe Bauckes RheendeurwaarderconsenteertKerkpoortstraat 55een_achter
inventaris1679-03-17214334rYpe Eyberts Noorderhaven 98
inventaris1687-05-03215262rYpe Jansen
inventaris1656-10-1720162rwijlen vroedsmanYpe Meinerts mr. timmermaninventarisant
inventaris1679-03-17214334rwijlenYpe Sijes Noorderhaven 98
inventaris1663-04-0620625rYpke Lous requirant
inventaris1666-12-10207314rYpke Louws aangeverVijverstraat 30
inventaris1680-10-26214418rwijlenYsaac Bastiaens bakkerLanen 85oost
inventaris1680-12-09214440rYsaak Jansen Semvoortaangever
inventaris1683-10-1221743rYsabella Tjommes Stickersma
inventaris1667-04-0120864rYtie van Kyllrequireerde
inventaris1692-06-1822068rYtie Andles
inventaris1674-05-14212154rYtie Arjens aangeverDroogstraat 57
inventaris1692-06-1822068rYtie Bentes
inventaris1701-12-22220186rYtie Bottes aangever
inventaris1656-10-17201167rYtie Doedes requirantHoogstraat 2
inventaris1656-10-17201167rYtie Gosses requirantHoogstraat 2
inventaris1691-01-0622024rYtie Jarighs aangeverNoorderhaven 61
inventaris1662-04-2220560rYtie Pieters Schoolsteeg
inventaris1674-04-10212140rYtje Boldewijns inventarisant
inventaris1670-01-28210133rYts Poppes
inventaris1674-01-13212161rwijlenYtsche BalckKleine Bredeplaats 12
inventaris1679-07-2421446rYttie SwalueNoorderhaven 77
inventaris1689-10-15218339rYttie Benjamins aangever
inventaris1690-04-292191rYttie Doedes Rapenburg
inventaris1680-10-26214418rYttie Douwes Lanen 85oost
inventaris1687-05-03215262rYttie Hanses
inventaris1681-03-22216206rYttie Jans aangever
inventaris1681-03-22216206rYttie Jans
inventaris1687-01-04218268rYttie Jans Lanen
inventaris1692-02-1922031rYttie Jarichs inventarisantNoorderhaven 61
inventaris1683-05-30215313rYttie Lammerts Zoutsloot 54
inventaris1682-03-27216417rYttie Pieters inventarisant
inventaris1688-12-20217332rYttje Jacobs aangever
inventaris1673-04-11211349rYve Tjeerdts Franekereind 6