Harlingen, briefhoofden

In museum Het Hannemahuis is een verzameling nota's en brieven aanwezig van Harlingen ondernemers uit vervlogen tijden. Zij zijn verzameld door Thea Elsinga-van der Zee en ze geven informatie over de negotie, de prijzen en de ondernemers. Ze geven - net als advertenties - een leuk tijdsbeeld. Een kristallen wijnglas kostte je 40 cent, voor een mud anthraciet betaalde je 65 cent en je liet een akte van erfpacht passeren voor acht gulden.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-10-13 09:22:06.A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z    naam bedrijfsnaam nadere omschrijving adres jaar
afbeelding Wet, Generaal de Generaal De Wet vervoer per motordienst  1924
afbeelding Slooten, R.G. van V.S. suikerwerkfabriek  1922
afbeelding Hannema, Sjoerd  
afbeelding Harlinger Transport Maatschappij  1922
afbeelding Westergoo coöp. aardappel verkoopvereeniging  1922
afbeelding Dijkstra, A.J. korfmaker  1900
afbeelding Vries, T. de zadelmakerij, touw- en lederhandel  1916
afbeelding Semper Florens bloemisterij  
afbeelding Vries, W. de bloemisterij  1909
afbeelding Kleffens, A.H. van advocaat en notaris  1917
afbeelding Ypma, H. notaris  1936
afbeelding Molen, van der kledingmagazijn  1940
afbeelding Mirande, P.L.  1889
afbeelding Vries, D. de brandstoffenhandel  1907
afbeelding Gemeente Gasfabriek gasfabriek  1921
afbeelding Akkerman, H. smederij  1891
afbeelding Gemeente Gasfabriek gasfabriek  1885
afbeelding Radsma, J. huisschilder, behanger, glazenmaker  1920
afbeelding Karsten, P. schilder  1939
afbeelding Meer, van der  1917
afbeelding Markenstein, W. timmer- en metselwerken, vervaardigen van markiezen  1933
afbeelding Meinesz, J.T. Houthandel, N.V. houthandel  1938
afbeelding Zee, H. van der  1917
afbeelding Groot, H. de timmerman en aannemer  1931
afbeelding Zee, H. van der timmerman, metselaar  1914
afbeelding Schouwburg Bioscoop Harlingen  1924
afbeelding Rijks Hogere Burgerschool  1924
afbeelding Boer, K.K. de  1913
afbeelding Algera, R. lijkkistenfabriek  1938
afbeelding N.B.M., N.V. Basalt & Bouwstoffen  1954
afbeelding Slooten, G.A. van der vetsmelterij & handelsmaatschappij  
afbeelding Boer, K.K. de handel in zeegras, alpengras, houtwol, craen enz.  1938
afbeelding Zeijlmaker, B. aanleg van gas- en waterleidingen, sanitair enz.  1956
afbeelding Bouritius, G. goedkoope handelsdrukkerij  1929
afbeelding Willekes, Gebr. timmerlieden en aannemers  1933
afbeelding Haitsma, J. betonwerken, handel in alle bouwmaterialen  1926
afbeelding Uitvlugt, H. druk- en bindwerk, r.k. boekhandel, religieuse art.  1924
afbeelding Postma, W.C. zaaigranen, pootaardapppelen, kunstmeststoffen  1932
afbeelding Meer, Gebrs. van der  1925
afbeelding Gonggrijp, J. Nijverheid, De electr. touwslagerij  
afbeelding Oolgaard & zoon, D. wijnhandelaren  1928
afbeelding Wielinga, A. huis- en decoratieschilder, behanger, glaszetter Admiraal Stellingwerffstraat 10  1935
afbeelding Rewiersma, J. behanger, stoffeerder, woning-inrichtingen Admiraal Stellingwerffstraat 60  
afbeelding Rewiersma, S. behangerij, stofferderij Admiraal Stellingwerffstraat 60  1950
afbeelding Hemstra, P. timmerman, aannemer Nicolaas Baurstraat 5  1940
afbeelding Karsten, P. schilder Bildtstraat 15  1951
afbeelding Karsten, P. schildersbedrijf Bildtstraat 15  1956
afbeelding Kuiper, Peter drogisterij Brouwersstraat 1  1955
afbeelding Poort, Nico boekhandel, drukkerij Brouwersstraat 16  1938
afbeelding Poort, Nico boekhandel, drukkerij, kantoormachines Brouwersstraat 16  1928
afbeelding Poort, Nico drukkerij,boekhandel, leesbibliotheek Brouwersstraat 16  1938
afbeelding Pol, B. van der autobedrijf, verhuur van bussen en auto's, autorijschool Brouwersstraat 3  1961
afbeelding Kooistra, J. meubelstoffeerderij Brouwersstraat 8  1983
afbeelding Walta, D. handel in cokes, anthraciet, bruinkolen enz. Caspar di Roblesstraat 5  1909
afbeelding Lichtendahl & Co. handel in zeevisch, paling-, haring- en vischrookerijen Dijkswal 3  1924
afbeelding Lichtendahl J.Wzn., Gebr. vischhandel, import, export Dijkswal 3  1936
afbeelding Nauta Pzn., W. stalhouderij, goederenvervoer, trouw- en begrafenis Droogstraat 11  1935
afbeelding Groot, Chr. de groothandel in borstelwerk, wrijfwas, closetpapier Droogstraat 16  1949
afbeelding Groot, Chr. de groothandel in borstelwerk, wrijfwas, closetpapier Droogstraat 18  1949
afbeelding Nauta Pzn., W. stalhouderij, goederenvervoer, trouw- en begrafenis Droogstraat 2  1935
afbeelding Jong, J.P. de brandstoffenhandel Droogstraat 75  1939
afbeelding Jong, J.P. de brandstoffenhandel Droogstraat 77  1939
afbeelding Nauta Wzn., Epéus stalhouderij goederenvervoer trouw- en begrafenisrijtuigen Droogstraat 9  1938
afbeelding Nauta Pzn., W. stalhouderij, goederenvervoer, trouw- en begrafenis Droogstraat 9  1935
afbeelding Nauta Pzn., W. verhuring van paarden en rijtuigen Droogstraat 9  1925
afbeelding Nauta Wzn., Epéus stalhouderij, goederenvervoer, trouw- en begrafenis Droogstraat 9  1939
afbeelding Zeep & zonen, W. van der Harlinger Electr. Steenhouwerij fabriek van marmerwerken, grafstenen enz. Fabrieksstraat 2  1934
afbeelding Zeep & zonen, W. van der electrische steenhouwerij Fabrieksstraat 2  1939
afbeelding Zeep & zonen, W. van der electrische steenhouwerij Fabrieksstraat 2  1933
afbeelding Berends, S. bloemisterij Fabrieksstraat 28  1943
afbeelding Berends, S. bloemisterij, aanleg en onderhoud van tuinen Fabrieksstraat 28  1939
afbeelding Bergsma brandstoffenhandel Franekereind 13  1954
afbeelding Overzet, D. brood-, koek-, beschuit- en banketbakkerij Franekereind 16  1957
afbeelding Overzet brood- en banketbakkerij Franekereind 16  1960
afbeelding Sipma, R. Prins Van Oranje vervoer Franekereind 17  1956
afbeelding Jong, de Generaal De Wet vervoer per motordienst Franekereind 17  1921
afbeelding Sipma Generaal De Wet vervoer per motordienst Franekereind 17  1921
afbeelding Jong, de Generaal De Wet vervoer per motordienst Franekereind 17  1924
afbeelding Sipma Generaal De Wet vervoer per motordienst Franekereind 17  1924
afbeelding Overzet, D. brood-, koek-, beschuit- en banketbakkerij Franekereind 18  1957
afbeelding Overzet brood- en banketbakkerij Franekereind 18  1960
afbeelding Kramer, B.J. levensmiddelenbedrijf Franekereind 20  1956
afbeelding Kramer, B.J. kruideniers- en grutterswaren Franekereind 20  1939
afbeelding Riet, A.C.W. van Heerenlogement hotel Franekereind 23  1912
afbeelding Lodewijk, Gebr. Schaaf & Lodewijk vervoer per motor- en stoombootdienst Franekereind 26  
afbeelding Schaaf, J. Schaaf & Lodewijk vervoer per motor- en stoombootdienst Franekereind 26  
afbeelding Smeding Smeding N.V. margarine- en spijsvetindustrie Franekereind 30 na 1955
afbeelding Smeding jr., H. groothandel in banket, biscuits, chocolade en suikerwerken Franekereind 30  1956
afbeelding Smeding jr., H. groothandel in banket, biscuits, chocolade en suikerwerken Franekereind 32  1956
afbeelding Harlingen Gemeentewerken Harlingen Franekereind 42  1956
afbeelding Gnodde, A. fotografisch atelier Franekereind 5  
afbeelding Buisman timmer- en aannemersbedrijf Franekereind 7  1957
afbeelding Dijk, van timmer- en aannemersbedrijf Franekereind 7  1957
afbeelding Scheepvaart & Steenkolen Maatschappi Grote Bredeplaats 1  1929
afbeelding Scheepvaart & Steenkolen Maatschappi Grote Bredeplaats 1  1932
afbeelding Homminga, S. levensmiddelenbedrijf Grote Bredeplaats 11  1964
afbeelding Miedema, G. brood-, koek- en banketbakkerij Grote Bredeplaats 13  
afbeelding Miedema, G. brood-, koek- en banketbakkerij Grote Bredeplaats 13  1957
afbeelding Groot, T. de timmerman, aannemer Grote Bredeplaats 23  1946
afbeelding Oolgaard, D. wijnhandelaren Grote Bredeplaats 35  
afbeelding Oolgaard, D. wijnhandelaren Grote Bredeplaats 35  
afbeelding Oolgaard & zoon, D. wijnhandelaren Grote Bredeplaats 35  1928
afbeelding Dreise, L.H. fotografie en fotohandel Grote Bredeplaats 5  1938
afbeelding Voss, Gebr. magazijn van elegante dames- en heerenkleeding Grote Bredeplaats 8  1927
afbeelding Oosterling, P.J. meubelen, gordijnen, bedden en matrassen Grote Kerkstraat 10  1938
afbeelding Heide, L. van der electrische schoenmakerij Grote Kerkstraat 14  1952
afbeelding Dijkstra, L.A. zakkenhandel, mandenmakerij Grote Kerkstraat 31  1933
afbeelding Dijkstra, L.A. handel in borstelwerk, klompen en mandenwerk Grote Kerkstraat 31  1938
afbeelding Dijkstra, L.A. handel in borstelwerk, klompen en mandenwerk Grote Kerkstraat 31  1939
afbeelding Dijkstra, L.A. borstelwaren, klompen, mandenwerk en huishoudelijke art. Grote Kerkstraat 31  1961
afbeelding Alkema, T.J. Magazijn De Drie Winkels manufacturen, wollen garens, tricot ondergoederen Grote Kerkstraat 31  1916
afbeelding Betlem, G. radio- en electrotechnisch bureau, rijwielen Grote Kerkstraat 33  1946
afbeelding Betlem, G. radio- en electrotechnisch bureau, rijwielen Grote Kerkstraat 33  1955
afbeelding Betlem, G. radio- en electrotechnisch bureau, rijwielen, reparatie Grote Kerkstraat 33  1954
afbeelding Hilarius, W. lood-, zink-, lei- en mastiekwerker Grote Kerkstraat 35  1947
afbeelding Hilarius, W. lood-, zink- en mastiekwerker en kachelreparaties Grote Kerkstraat 35  1946
afbeelding Witte, S. de rund-, kalfs- en varkensslagerij Grote Kerkstraat 38  1936
afbeelding Jonkman, Gebr. stalhouderij, vervoer per auto, verhuizingen enz. Grote Kerkstraat 40  1934
afbeelding Rooswinkel, Joh. timmer- en metselwerk Grote Kerkstraat 42  1933
afbeelding Hoekstra, Sj. verfwaren en teerproducten, huisschilder Grote Ossenmarkt 13  1939
afbeelding Haan, C. zink- en mastiekwerker, woonhuis Grote Ossenmarkt 27  1930
afbeelding Holstein nieuwbouw, verbouw, onderhoudswerken Havenweg 59  1925
afbeelding Westra nieuwbouw, verbouw, onderhoudswerken Havenweg 59  1925
afbeelding Harlingen koel- en vrieshuis, kristal-ijsfabriek Havenweg 7  1945
afbeelding Posthumus, L. huisschilder, behanger Heiligeweg  1914
afbeelding Posthumus, L. huisschilder, behanger enz. Heiligeweg  1921
afbeelding Frölich, F. huisschilders, behangers, glazenmakers Heiligeweg 1  1938
afbeelding Wit, D. de huisschilders, behangers, glazenmakers Heiligeweg 1  1938
afbeelding Lamminga, S.J. timmerman, aannemer, bouwkundige Heiligeweg 11  1939
afbeelding Houbijn, R. drukkerij, uitgave streekblad voor noordwest friesland Heiligeweg 14  1949
afbeelding Houbijn, R. N.V. Drukkerij En Uitgeverij R. Houbijn drukkerij, uitgave streekblad voor noordwest friesland Heiligeweg 14  1957
afbeelding Houbijn, R. streekblad voor Noordwest Friesland, Harlinger Nieuwsblad Heiligeweg 14  1954
afbeelding Houbijn, R. streekblad voor Noordwest Friesland, Harlinger Nieuwsblad Heiligeweg 14  1962
afbeelding Hooghiemstra, L. schildersbedrijf Heiligeweg 16  1936
afbeelding Vellinga schoonmaakbedrijf Heiligeweg 16  1953
afbeelding Posthumus, L. huisschilder, behanger, glazenmaker, enz. Heiligeweg 16  1909
afbeelding Vellinga, Joh. schoonmaakbedrijf, glazenwasserij, schoorsteenvegen Heiligeweg 16  1949
afbeelding Vellinga, Joh. schoonmaakbedrijf, glazenwasserij, schoorsteenvegen Heiligeweg 16  1955
afbeelding Hooghiemstra, L. schilderwerken, verfwaren, behang, glas Heiligeweg 20  1947
afbeelding Hooghiemstra, L. Verfhuis, 't schildersbedrijf en verfhandel, behang, glas Heiligeweg 20  1956
afbeelding Bouritius, G. goedkoope electrische handelsdrukkerij Heiligeweg 21  1933
afbeelding Smit, M. stalhouderij, vervoer per auto, verhuizingen enz. Heiligeweg 23  1929
afbeelding Jonkman, Gebr. stalhouderij, vervoer per auto, verhuizingen Heiligeweg 23  1933
afbeelding Torenbeek, J. timmerman, metselaar en taxateur Heiligeweg 25  1910
afbeelding Krol, F.J. smid en kachelmaker Heiligeweg 32  1921
afbeelding Krol, F.J. smid en kachelmaker Heiligeweg 32  1931
afbeelding Rinsema reklame atelier, etalage dekoratie materialen Heiligeweg 40  1961
afbeelding Hauch garage, stalling, taxiritten, autoverhuur, autoschool Heiligeweg 60  1956
afbeelding Schoot & co., C. van der complete meubilering, vloerbedekking, gordijnen Heiligeweg 60  1949
afbeelding Schoot & co., C. van der complete woninginrichting, vloerbedekking, tapijten Heiligeweg 60  1952
afbeelding Hauch reparatie-inrichting, in- en verkoop van automobielen Heiligeweg 66  1956
afbeelding Langenhorst, F.J. schilder, behanger, glaszetter Heiligeweg 66  1928
afbeelding Zeijlmaker, B. sanitaire installaties Heiligeweg 70  1938
afbeelding Weidema, R. koperslager, lood-, zink en mastiekwerker Heiligeweg 70  1927
afbeelding Weidema, R. koperslager, lood- en zinkerwerker Heiligeweg 70  1921
afbeelding Zeijlmaker, B. sanitaire installaties, huishoudelijke artikelen Heiligeweg 70  1932
afbeelding Weidema, R. koperslager, lood- en zinkerwerker Heiligeweg 70  1909
afbeelding Weidema, R. koperslager, lood- en zinkerwerker Heiligeweg 70  1910
afbeelding Bourgonje, G. schildersbedrijf Heiligeweg 8  1954
afbeelding Stootman, H.J. Heiligeweg 8  1929
afbeelding Stootman, H.J. schilder, behanger, glaszetter Heiligeweg 8  1940
afbeelding Stootman, H.J. schilder, behanger, glaszetter Heiligeweg 8  1930
afbeelding Bourgonje, S. schildersbedrijf Heiligeweg 8  1950
afbeelding Weenink, B. timmerman Herenwaltje 1  1909
afbeelding Zweep, T. van der loonsproeibedrijf, loonploegerij Hofstraat 10  1950
afbeelding Wielinga, A. & W. huisschilders, behangers, glazenmakers Hofstraat 20  1921
afbeelding Veltman, Th.W. brandstoffenhandel Hofstraat 43  1938
afbeelding Veltman & zonen, Th.W. brandstoffenhandel Hofstraat 43  1939
afbeelding Bruin, P. de timmer- en metselwerken Hoogstraat 10  
afbeelding Terpstra, T. drukkerij en papierhandel, inbinden van boeken Hoogstraat 12  1938
afbeelding Terpstra, T. snelpersdrukkerij Hoogstraat 12  1915
afbeelding Vogelaar, W. Hoogstraat 14  
afbeelding Adema, R. behanger, stoffeerder, verhuizingen door geheel Nederland Hoogstraat 16  
afbeelding Blom & zn., H. schilder-, behang, decoratie- en spuitwerken Hoogstraat 19  1956
afbeelding Blom, Hendr. huisschilder, behanger, glazenmaker Hoogstraat 19  1922
afbeelding Blom, Hendr. huis- en decoratieschilder, behanger Hoogstraat 19  1931
afbeelding Blom, H. schilder-, behang-, decoratie- en spuitwerken Hoogstraat 19  1950
afbeelding Blom & zn., H. decoratie-, verf-, behang-, glaswerken Hoogstraat 19  1938
afbeelding Vries, T. de bloemsierkunst Hoogstraat 2  
afbeelding Vries, T. de bloemenmagazijn, aanleg en onderhoud van tuinen Hoogstraat 2  1926
afbeelding Westra & zn., B. timmer- en aannemersbedrijf Hoogstraat 21  1948
afbeelding Kamstra & Co., G. electro-technisch bureau, automobielen Hoogstraat 25  1931
afbeelding Kramer, H. tabak, sigaren, koffie, thee en cacao Hoogstraat 25  1921
afbeelding Kamstra, Gebrs. electro-technisch bureau, automobielen, motoren Hoogstraat 25  1925
afbeelding Kamstra & co, G. electro-technisch bureau, automobielen, motoren Hoogstraat 25  1933
afbeelding Kamstra & Kuiken electro-technisch bureau Hoogstraat 25  1925
afbeelding Hilarius, D. koper- en blikslager, handel in asphaltpapier Hoogstraat 28  1909
afbeelding Woudstra, P. manufacturenhandel, tricotages, bedrijfskleding, kousen Hoogstraat 29  1954
afbeelding Nagel, F. sigarenmagazijn Hoogstraat 30  1961
afbeelding Westra & zn., B. timmer- en aannemersbedrijf Hoogstraat 31  1954
afbeelding Westra & zn., B. timmer- en aannemersbedrijf Hoogstraat 31  1960
afbeelding Miedema, W. brood- beschuit- en banketbakker Hoogstraat 36  1958
afbeelding Schaap, A. grof- en kachelsmederij, rijks gediplomeerd hoefsmid Hoogstraat 38  1929
afbeelding Schaap, A. grof- en kachelsmederij Hoogstraat 38  1939
afbeelding Schaap, A. hoef-, grof- en kachelsmederij Hoogstraat 38  1926
afbeelding Schaap, A. grof- en kachelsmederij, gediplomeerd hoefsmid Hoogstraat 38  1931
afbeelding Boersma, H. Sanitair sanitair Hoogstraat 38  2003
afbeelding Meulen, H. van der garagebedrijf, verhuur en reparatie Hoogstraat 51  1952
afbeelding Dijkstra, Aug. rietmeubelen en manden Hoogstraat 9  1952
afbeelding Post aardolie-producten Industrieweg 16  1965
afbeelding Nijkamp, H. schilder- en behangwerken, venster- en luxe glas Kanaalweg 24  1949
afbeelding Willekes & zonen, Fred. timmerlieden en aannemers Kerkpad 14  1956
afbeelding Postma, W. koper- en blikslager, pompmaker, zinkwerker Kerkpoortstraat 14  1928
afbeelding Jager, S. timmerman Kerkpoortstraat 67  1935
afbeelding Schoot, Gebr. van der cocosmatten/ en tapijtfabriek, import van chinamatten Kimswerderweg  1950
afbeelding Kersten, R. Bezuiniger, De electro technisch bureau, rijwielen en onderdelen Kleine Bredeplaats 19  1935
afbeelding Eijgelaar, R. steenhouwerij Kleine Bredeplaats 22  
afbeelding Ouendag, T. fabriek & magazijn van schoen artikelen Kleine Bredeplaats 24  1885
afbeelding Roukema, Jan muziekhandel Kleine Bredeplaats 7  1964
afbeelding Vliet, R. van electr. Harlinger handelsdrukkerij Lanen 21  1929
afbeelding Vliet, R. van Harlinger Handelsdrukkerij schrijfbehoeften, advertentiebureau, papierwaren Lanen 21  1925
afbeelding Dijkstra, August Rotanwereld, De rotan-meubelen, mand- en rietwerk, bies- en gaatjesmatten Lanen 35  1961
afbeelding Smeden, J. van ijzerwaren, gereedschappen Lanen 56  1938
afbeelding Smeden & zoon, J. van ijzerwaren, gereedschappen Lanen 56  1939
afbeelding Smeden & zoon, J. van ijzerwaren, gereedschappen Lanen 58  1925
afbeelding Smeden & zoon, J. van ijzerwaren, gereedschappen Lanen 58  1939
afbeelding Smeden & zoon, J. van ijzerwaren, gereedschappen Lanen 58  1928
afbeelding Smeden & zoon, J. van Lanen 58  1952
afbeelding Smeden & zoon, J. van Lanen 58  
afbeelding Smeden & zoon, J. van ijzerwaren, gereedschappen, huish. artikelen, kachels Lanen 58  1954
afbeelding Smeden & zoon, J. van ijzerwaren, gereedschappen, huish. artikelen, kachels Lanen 58  1949
afbeelding Smeden & zoon, J. van ijzerwaren, gereedschappen, huish. artikelen, kachels Lanen 58  1955
afbeelding Smeden & zoon, J. van ijzerwaren, gereedschappen, huish. artikelen, kachels Lanen 58  1958
afbeelding Heide, L. van der schoenreparatiebedrijf Lanen 60  1956
afbeelding Molen, van der handelsdrukkerij in een en meerkleurendruk Lanen 64  1939
afbeelding Tiel Technisch Bureau Tiel aanleg van electrisch, gas- & waterleidingen Lanen 65  1938
afbeelding Prins, H. schilder, behanger, glaszetter Lanen 70  1940
afbeelding Zee & zonen, H. van der timmerlieden, aannemers, nieuwbouw, verbouw Lanen 72  1930
afbeelding Vries, S. de koperslager, loodgieter, kachel- en pompmaker Lanen 79  1926
afbeelding Vries, S. de koperslager, loodgieter, kachel- en pompmaker Lanen 79  1915
afbeelding Krol, J. & H. rijwielen, motoren, auto-verhuring Lanen 81  1952
afbeelding Krol, J.F. rijwielen, motoren, auto-verhuring Lanen 81  1931
afbeelding Krol, J.F. rijwielen, motoren, auto-verhuring Lanen 81  1921
afbeelding Krol, J. En F. garage, rijwielhandel Lanen 82  1965
afbeelding Blom & zn., H. decoratie-, verf-, behang-, glaswerken Lanen 89  1938
afbeelding Drooge & zn., D. van beton- en wegenmaterialen Lanen 9  1933
afbeelding Drooge & zn., D. van handel in wegenbouw-materialen Lanen 9  1933
afbeelding Dijkstra, Aug. rietmeubelen en manden Liemendijk 20  1952
afbeelding Holzmann, C.G.L. stoffeerderij, behangerij Lombardstraat  1935
afbeelding Westra & zn., B. timmer- en metselwerken Lombardstraat 8  1931
afbeelding Raan & zonen, fa., L. van Bleek, De wasserij Midlumerlaan 11  1962
afbeelding Vries, D. de steenhouwerij v/h m. de graaf Midlumerlaan 17  1985
afbeelding Jager, S. timmerman Nieuweburen 11  1935
afbeelding Jager, S. timmerman Nieuweburen 11  1930
afbeelding Puite, H. brandstoffenhandel Nieuwstraat 11  1949
afbeelding Puite, H. handel in alle soorten brandstoffen Nieuwstraat 11  1949
afbeelding Hilarius, H.J. loodgietersbedrijf, handel in kachels Nieuwstraat 46  1939
afbeelding Hilarius, H.J. loodgietersbedrijf Nieuwstraat 46  1938
afbeelding Wal, T. van der huisschilder en behanger Nieuwstraat 62  1934
afbeelding Wal, A.J. van der Wal & Zonen, Fa. A.J. Van Der stoombootrederij Noorderhaven  1922
afbeelding Nauta, Th.W. electrische grof- en scheepssmederij, kachelmakerij Noorderhaven 1  1928
afbeelding Nauta, Th.W. electrische grof- en scheepssmederij, kachelmakerij Noorderhaven 1  1930
afbeelding Werf, S. van der teer-, verf- en bitumenproducten Noorderhaven 100  1966
afbeelding Schoot Czn., J. van der groothandel in borstelwerk, behangselpapieren Noorderhaven 101  1910
afbeelding Schoot Jzn., C. van der groothandel in matten, loopers, karpetten Noorderhaven 101  1937
afbeelding Walinga, H. stoffeerderij, beddenmagazijn Noorderhaven 109  1938
afbeelding Vries, de Primeur, De groenten- en fruithandel, aardappelen, zuidvruchten Noorderhaven 111  
afbeelding Markenstein, W. timmer- en metselwerken Noorderhaven 12  
afbeelding Markenstein, W. timmer- en metselwerken Noorderhaven 12  1931
afbeelding Markenstein, W. timmer- en metselwerken Noorderhaven 12  1931
afbeelding Schreur & zonen, A. kolenhandel, turf enz. Noorderhaven 16  1954
afbeelding Schreur & zonen, A. kolenhandel, huisbrandolie, bene-gas Noorderhaven 16  1955
afbeelding Schreur, W. kolenhandel, huisbrandolie, bene-gas Noorderhaven 16  1958
afbeelding Schreur, W. kolenhandel, huisbrandolie, bene-gas Noorderhaven 16  1961
afbeelding Timmer, Ph.W. notaris Noorderhaven 17  1928
afbeelding Bakker, J. petroleum, gasolie, smeerolie, scheepsbenodigdheden Noorderhaven 18  1956
afbeelding Edens, J.A. gasolie, smeerolie, petroleum, scheepsbenodigdheden Noorderhaven 18  1951
afbeelding Pais Rzn., A. Kotter, Scheepstagrijn De Noorderhaven 18  1941
afbeelding Pais Rzn., A. Kotter, Scheepstagrijn De Noorderhaven 18  1936
afbeelding Pais Rzn., A. Kotter, Scheepstagrijn De scheepstagrijn Noorderhaven 18  1928
afbeelding Edens, J.A. gasolie, smeerolie, petroleum, scheepsbenodigdheden Noorderhaven 18  1954
afbeelding Nauta, Th.W. electrische grof- en scheepssmederij, kachelmakerij Noorderhaven 21  1933
afbeelding Nauta, Th.W. electrische grof- en scheepssmederij, kachelmakerij Noorderhaven 21  1933
afbeelding Schuil, F. zeilmakerij, dekkleeden, scheepsbenoodigdheden Noorderhaven 27  1943
afbeelding Schuil, F. zeilmakerij, dekkledenfabriek, alle scheeps-uitrustingen Noorderhaven 27  1949
afbeelding Boon & zonen, R.C. touwhandel, visscherij-artikelen Noorderhaven 28  1942
afbeelding Boon & zonen, R.C. touwhandel, visscherij-artikelen Noorderhaven 28  1941
afbeelding Boon & zonen, R.C. touw-, visserij- en scheepsbenodigdheden Noorderhaven 28  
afbeelding Boon & zonen, R.C. touw-, visserij- en scheepsbenodigdheden Noorderhaven 28  1956
afbeelding Boon & zonen, R.C. touw-, visserij- en scheepsbenodigdheden Noorderhaven 28  1960
afbeelding Lovius Rzn., D. Frisia dekkleedenfabriek Noorderhaven 29  1938
afbeelding Lovius Rzn., D. zelmakerij en dekkleedenfabriek Noorderhaven 29  
afbeelding Lovius Rzn., D. Frisia dekkleedenfabriek Noorderhaven 29  1933
afbeelding Schuil, F. zeilmakerij, dekkledenfabriek, alle scheeps-uitrustingen Noorderhaven 29  1949
afbeelding Boon & zonen, R.C. touw-, visserij- en scheepsbenodigdheden Noorderhaven 30  
afbeelding Boon & zonen, R.C. touw-, visserij- en scheepsbenodigdheden Noorderhaven 30  1956
afbeelding Boon & zonen, R.C. touw-, visserij- en scheepsbenodigdheden Noorderhaven 30  1960
afbeelding Pais Rzn., B. Goede Verwachting, De in scheepsbenoodigdheden, olie en verfwaren Noorderhaven 32  
afbeelding Pais Rzn., B. Goede Verwachting, Scheepstagrijn De in scheepsbenodigdheden, olie en verfwaren Noorderhaven 32  1941
afbeelding Boon & zonen, R.C. touw-, visserij- en scheepsbenodigdheden Noorderhaven 32  
afbeelding Boon & zonen, R.C. touw-, visserij- en scheepsbenodigdheden Noorderhaven 32  1956
afbeelding Boon & zonen, R.C. touw-, visserij- en scheepsbenodigdheden Noorderhaven 32  1960
afbeelding Buikhuizen, H. Wal & Zonen, Fa. A.J. Van Der Noorderhaven 38  1922
afbeelding Frölich, F.A. verf-, behang- en glaswerken Noorderhaven 40  1943
afbeelding Nauta, A. bouwkundige, timmerman en aannemer Noorderhaven 46  1946
afbeelding Haan, C. zink- en mastiekwerker, werkplaats Noorderhaven 52  1930
afbeelding Stienstra & co., J. wijnhandel Noorderhaven 59  1932
afbeelding Gonggrijp, S. smederij Noorderhaven 61  1937
afbeelding Schurink, R. arts Noorderhaven 67  1920
afbeelding Rodenhuis Azn., K. huisschilder, behanger, handel in verfwaren Noorderhaven 73  1917
afbeelding Nauta Wzn., Poppe stalhouderij, goederenvervoer, trouw- en begrafenisrijtuigen Noorderhaven 75  1949
afbeelding Walta, D. timmerman, handel in brandstoffen Noorderhaven 8  1918
afbeelding Spaanderman, J. timmerman, aannemer Noorderhaven 82  1929
afbeelding Bergsma verfindustrie Noorderhaven 83  1950
afbeelding Beurs, De café restaurant Noorderhaven 88  
afbeelding Stienstra, J. Beurs, De hotel café restaurant Noorderhaven 88  1923
afbeelding Vlaskamp, L. Beurs, De hotel restaurant Noorderhaven 88  1926
afbeelding Fekkes, S. scheepsbevrachter voor binnen- en buitenland Noorderhaven 89  1922
afbeelding Posthuma boekhandel Noorderhaven 90  1951
afbeelding Funk installatiebureau Noorderhaven 90  1981
afbeelding Posthuma boek-, kantoor- en papierhandel Noorderhaven 90  1965
afbeelding Posthuma boek-, kantoor- en papierhandel, algemeen advertentiebureau Noorderhaven 90  1955
afbeelding Posthuma boek-, kantoor- en papierhandel, algemeen advertentiebureau Noorderhaven 90  1962
afbeelding Wierstra, L. gerechtsdeurwaarder Noorderhaven 91  1944
afbeelding Houwink, W. Noorderhaven 96  
afbeelding Markenstein, W. timmer- en metselwerken Noordijs 12  1938
afbeelding Simonsz, N. V.V.V. Noordijs 19  1923
afbeelding Huijser, J.A. Semper Florens handelskwekerij, bloemenmagazijn Noordoostersingel 43  1940
afbeelding Huijser, J.A. Semper Florens handelskwekerij Noordoostersingel 45  1957
afbeelding Hannema, A.E. Noordoostersingel 5  1922
afbeelding Zee, Johs. van der timmerman en aannemer Oude Trekweg 14  1957
afbeelding Schuil, F. zeilmakerij, dekkleden- en tentenfabriek, scheepsuitrustinge Prinsenstraat 2  1961
afbeelding Schuil, F.J. zeilmakerij, dekkleeden, scheepsbenoodigdheden Prinsenstraat 4  1929
afbeelding Schuil, F. zeilmakerij, dekkleeden, scheepsbenoodigdheden Prinsenstraat 4  1931
afbeelding Berends, S. timmer- en aannemersbedrijf Prinses Marijkestraat 2  1961
afbeelding Hoeksema, Gebrs. ververij en chemische wasserij Rommelhaven 2  
afbeelding Betlem, G. radio- en electrotechnisch bureau, televisie, reparatie Rommelhaven 2  1961
afbeelding Betlem, G. technisch bureau Rommelhaven 2  1962
afbeelding Nimwegen, J. van electrische en autogenische lasch- en snij-inrichting Rommelhaven 4  1959
afbeelding Bijlsma, G. gediplomeerd hoefsmid, autogeen laschinrichting Rommelhaven 5  1926
afbeelding Bijlsma smederij, gediplomeerd hoefsmid, kachelsmederij Rommelhaven 5  1943
afbeelding Fopma, H.J. machinereparatie, scheepsreparatie, las- en draai-inrichting Rommelhaven 5  1956
afbeelding Fopma constructiebedrijf Rommelhaven 5  1957
afbeelding Jansen, J.G. V/h Bijlsma machineherstelplaats, constructiewerken, revisie van motoren Rommelhaven 5  1955
afbeelding Willekes & zn., A. bouwbedrijf Rommelhaven 8  1959
afbeelding Lichtendahl J.Wzn., Gebr. vischhandel, import, export Roptaweg 1  1935
afbeelding Stienstra, J. huis-, rijtuis- en decoratieschilder Roptaweg 12  1912
afbeelding Postma, H.D. timmer- en metselwerken, woning-bureau Roptaweg 16  1938
afbeelding Feenstra, H.R. groothandel in zeevis, haring- en mosselmarinaden Rozengracht 10  1954
afbeelding Hoek, G.A. houthandel en kistenfabriek Rozengracht 20  
afbeelding Broersma, H. aannemers Rozengracht 26  1929
afbeelding Boer, A. de brandstoffenhandel Rozengracht 35  1938
afbeelding Tigchelaar, G. brandstoffenhandel Rozengracht 35  1938
afbeelding Boer, A. de handel in alle soorten brandstoffen Rozengracht 35  1949
afbeelding Boer, A. de handel in alle soorten brandstoffen Rozengracht 35  1955
afbeelding Boer, A. de handel in alle soorten brandstoffen, olie en calpamgas Rozengracht 35  1962
afbeelding Feenstra, H.R. groothandel in zeevis, haring- en mosselmarinaden Rozengracht 8  1954
afbeelding Wielinga, W. huisschilder, behanger, glaszetter Scheerstraat 7  1939
afbeelding Noordwesthoek, de werkgemeenschap Schoolplein 7  1959
afbeelding Edens, J.A. petroleum, gasolie, smeerolie, scheepsbenodigdheden Schritsen 15  1935
afbeelding Bisschop, P. timmerman Schritsen 22  1917
afbeelding Bisschop, P. timmerman Schritsen 22  1921
afbeelding Zandbergen, P. van schilder en behanger Schritsen 23  1936
afbeelding Zandbergen, P. van schilder, behanger Schritsen 23  1961
afbeelding Zandbergen, P. van schilder, behanger Schritsen 23  1949
afbeelding Oswald, H.S. Fa. H.S. Oswald, J. Kok wijnen en gedestilleerd Schritsen 37  1965
afbeelding Bisschop, R.P. timmerman, aannemer, markiezen, jaloezieen Schritsen 50  1933
afbeelding Pol, B. van der autobedrijf, verhuur van bussen en auto's, autorijschool Schritsen 51  1961
afbeelding Haan, C. gas- en waterleiding, zink- en mastiekwerk Schritsen 63  1940
afbeelding Haan, C. installateur van gas- en waterleiding Schritsen 63  1959
afbeelding Haan, Gebr. loodgietersbedrijf Schritsen 63  1964
afbeelding Bouritius, G. goedkoope electrische handelsdrukkerij Schritsen 65  1934
afbeelding Bouritius, G. electrische handelsdrukkerij Schritsen 65  1938
afbeelding Bouritius drukkerij Schritsen 65  1956
afbeelding Bouritius drukkerij Schritsen 65  1965
afbeelding Veltman, P. parapluies, wandelstokken, fijne lederwaren Schritsen 67  1930
afbeelding Schrage, Herman lederhandel en gros en detail Simon Stijlstraat  1898
afbeelding Oudes, Fa. J. herenmode Simon Stijlstraat 1  1972
afbeelding Sluik, P. ijzerwaren en gereedschappen Simon Stijlstraat 3  1938
afbeelding Sluik, P. ijzerwaren Simon Stijlstraat 3  1931
afbeelding Sluik & zoon, P. ijzerwaren en gereedschappen Simon Stijlstraat 3  1949
afbeelding Woudstra, P. manufacturenhandel, tricotages, bedrijfskleding, kousen Simon Stijlstraat 4  1954
afbeelding Althuis Vulpenzaak, De boek- en kunsthandel Simon Stijlstraat 5  1959
afbeelding Althuis Vulpenzaak, De boek- en kunsthandel Simon Stijlstraat 5  1959
afbeelding Stoepke, Bloemenhuus 't bloemen Simon Stijlstraat 8  
afbeelding Postma, E. electro-technisch bureau Simon Stijlstraat 9  1922
afbeelding Postma, E. electro-technisch bureau Simon Stijlstraat 9  1929
afbeelding Postma, E. electro- en radio-technisch bureau Simon Stijlstraat 9  1938
afbeelding Oudes, Fa. J. herenmodemagazijn Sint Jacobstraat 4  1960
afbeelding Oudes, J. herenmodemagazijn Sint Jacobstraat 4  1935
afbeelding Puite, H. brandstoffenhandel Sint Odolphisteeg 13  1949
afbeelding Groot, Chr. de zeemleer, closetpapier, borstelwerken Sint Odolphisteeg 6  1949
afbeelding Groot, Chr. de groothandel in borstelwerk, wrijfwas, closetpapier Sint Odolphisteeg 6  1949
afbeelding Nauta schildersbedrijf Sint Odolphisteeg 9  
afbeelding Sluis, van der electr. drukkerij Spekmarkt 2  1939
afbeelding Kloosterman, W. handel in alle soorten brandstoffen Steenhouwersstraat 2  1955
afbeelding Kloosterman, W. handel in alle soorten brandstoffen Steenhouwersstraat 2  1959
afbeelding Bergsma, R. schildersbedrijf Tjerk Hiddes de Vriesstraat 14  1937
afbeelding Vrij, B. de huisschilder, behanger, glazenmaker Tjerk Hiddes de Vriesstraat 41  1935
afbeelding Eijgelaar, R. grafversieringen, bouwwerken, schoorsteenmantels Vijver 5  1933
afbeelding Eijgelaar, R. grafversieringen, bouwwerken, schoorsteenmantels Vijver 7  1933
afbeelding Spaanderman, W. smeed- machine- en scheepswerk Vijverstraat 5  1955
afbeelding Spaanderman, W. V/h Gebr. V.d. Wal smeed- machine- en scheepswerk Vijverstraat 5  1954
afbeelding Wal, Gebrs. van der herstellers van stoomwerktuigen en brandkasten Vijverstraat 5  1932
afbeelding Wal, Gebr. van der herstellers van stoomwerktuigen en brandkasten Vijverstraat 5  1933
afbeelding Lont, Gebr. Deo-Duce I En II vervoer per motorbeurtdienst Voorstraat  1924
afbeelding Land Ezn., A. boek- kantoor- muziek- plaat en kunsthandel Voorstraat  1900
afbeelding Hamstra, M. boek- papier- muziek- en kunsthandel Voorstraat 1  1908
afbeelding Elsinga & zonen, J. bakkerij en koekfabriek Voorstraat 10  1959
afbeelding Elsinga & zonen, Fa. J. electrische koekfabriek en banketbakkerij Voorstraat 10  1930
afbeelding Groot, Chr. de borstelwerk, wrijfwas, closetpapier, bezems Voorstraat 101  1953
afbeelding Groot, Chr. de borstelwerk, zeemleer, closetpapier Voorstraat 101  1959
afbeelding Drooge, H. van Pijp, De sigarenmagazijn Voorstraat 11  
afbeelding Pasveer eschenbach porcelein, gero artikelen, b.k. emaille Voorstraat 11  1965
afbeelding Drooge, H. van Pijp, De sigarenmagazijn Voorstraat 11  1961
afbeelding Wietsma, F. Vergeet Mij Niet, De bloemenmagazijn Voorstraat 20  
afbeelding Wietsma, Fr. Vergeet Mij Niet, De bloemenmagazijn, aanleg en onderhoud van tuinen Voorstraat 20  1954
afbeelding Vries, T. de zadelmakerij en touwhandel Voorstraat 22  1932
afbeelding Plemper van Balen drogisterij, inrichting voor voetverzorging Voorstraat 23  1949
afbeelding Hommes, T. bloemenmagazijn, bouquet- en kransbinderij Voorstraat 27  1915
afbeelding Gort, J. woninginrichting Voorstraat 28  1981
afbeelding Adema, R. stoffeerderij, woning-inrichting Voorstraat 28  1959
afbeelding Bos, S.B. Voorstraat 28  1884
afbeelding Haan centrale verwarming, sanitaire installaties Voorstraat 3  1976
afbeelding Huese Voorstraat 33  1954
afbeelding Huese afdeling stoffen en textiel Voorstraat 33  1960
afbeelding Terpstra, J. woninginrichting Voorstraat 36  1981
afbeelding Vries, W. de Metalen Winkel, Magazijn De aanleg van gas- en waterleiding, huistelefoons Voorstraat 43  1918
afbeelding Vries, W. de Metalen Winkel gas- en waterleidingen, bad- en closetinrichtingen Voorstraat 43  1929
afbeelding Vries & zoon, W. de gas- en waterleidingen, bad- en closetinrichtingen Voorstraat 43  1933
afbeelding Vries & zoon, W. de Metalen Winkel, De aanleg van gas- en waterleiding Voorstraat 43  1925
afbeelding Vries & zoon, W. de Metalen Winkel, De centrale verwarmingen, warmwatervoorzieningen Voorstraat 43  1928
afbeelding Vries & zoon, W. de Metalen Winkel, De centrale verwarmingen, warmwatervoorzieningen Voorstraat 43  1925
afbeelding Vries & zoon, W. de Metalen Winkel, De centrale verwarmingen, warmwatervoorzieningen Voorstraat 43  1926
afbeelding Kooistra, H. technisch installatie-bureau Voorstraat 43  1949
afbeelding Kooistra, H. technisch installatie-bureau, gas-, elektrisch-, waterleidin Voorstraat 43  1960
afbeelding Walinga woninginrichting Voorstraat 44  1985
afbeelding Schoot, van der woninginrichting Voorstraat 44  1956
afbeelding Schoot, van der woninginrichting Voorstraat 44  1958
afbeelding Schoot, van der woninginrichting Voorstraat 44  1960
afbeelding Schoot, van der woninginrichting Voorstraat 44  1952
afbeelding Schoot, van der woninginrichting Voorstraat 44  1954
afbeelding Schoot, van der tapijtenmagazijn Voorstraat 46  1939
afbeelding Schoot, van der woninginrichting Voorstraat 46  1956
afbeelding Schoot, van der woninginrichting Voorstraat 46  1958
afbeelding Schoot, van der woninginrichting Voorstraat 46  1960
afbeelding Schoot, van der woninginrichting Voorstraat 46  1952
afbeelding Schoot, van der woninginrichting Voorstraat 46  1954
afbeelding Schoot, van der woninginrichting Voorstraat 48  1960
afbeelding Schoot, van der woninginrichting Voorstraat 50  1960
afbeelding Sieperda, R.H. Voorstraat 51  1958
afbeelding Land Ezn., A. boek- en muziekhandel, leesbibliotheek Voorstraat 53  1938
afbeelding Land Ezn., A. boekhandel, bureau voor advertenti?n, lijsten Voorstraat 53  1934
afbeelding Land Ezn., A. boekhandel, advertentiebureau, kantoorbehoeften Voorstraat 53  1934
afbeelding Land Ezn., A. boek-, papier-, muziek- en kantoorhandel, druk- en bindwerk Voorstraat 53  1933
afbeelding Land boekhandel Voorstraat 53  1954
afbeelding Dijkstra, G. huishoudelijke artikelen, gero, porselein, glas, aardewerk Voorstraat 54  1955
afbeelding Bergsma, J. Geschenkenhuis, Het verlichting, luxe- en huishoudelijke artikelen, speelgoedere Voorstraat 54  1959
afbeelding Huese afdeling dames-confectie Voorstraat 57  1960
afbeelding Postma, E. electro- en radio-technisch bureau Voorstraat 58  1938
afbeelding Huese afdeling dames-confectie Voorstraat 59  1960
afbeelding Tiel aanleg van electrisch, gas- & waterleidingen Voorstraat 60  1945
afbeelding Tiel Tiel, Technisch Bureau electrische-, radio-, sanitaire en scheepsinstallaties Voorstraat 60  1956
afbeelding Tiel Technisch Bureau Tiel electrische-, radio-, sanitaire- en scheepsinstallaties Voorstraat 60  1949
afbeelding Tiel Technisch Bureau Tiel electrische-, radio-, televisie- en scheepsinstallaties Voorstraat 60  1962
afbeelding Lurvink, H.A. Bijenkorf, De Voorstraat 66  1948
afbeelding Witte Jzn., H. Faam, De meubileering, manufacturen, tapijten, bedden Voorstraat 66  1926
afbeelding Witte Jzn., H. Kofa Magazijnen Voorstraat 66  1933
afbeelding Witte Jzn., H. Kofa Magazijnen Voorstraat 66  1931
afbeelding Witte Jzn., H. Magazijn 'De Faam' meubelmagazijnen Voorstraat 66  1921
afbeelding Witte Jzn., H. meubelmagazijnen Voorstraat 66  1916
afbeelding Wiersma, L.B. koper-, zink- en blikwerkerij, rijwielen, gascomforen Voorstraat 69  1914
afbeelding Wiersma, L.B. Metallicus, Magazijn verlichting, verwarming, koken door gas en petroleum Voorstraat 69  1918
afbeelding Witte Jzn., H. Kofa Magazijnen Voorstraat 71  1931
afbeelding Witte Jzn., H. Magazijn 'De Faam' manufacturenmagazijn Voorstraat 71  1921
afbeelding Witte Jzn., H. meubelmagazijnen Voorstraat 71  1916
afbeelding Witte Jzn., H. Kofa Magazijnen Voorstraat 72  1931
afbeelding Witte Jzn., H. Magazijn 'De Faam' meubelmagazijnen Voorstraat 72  1921
afbeelding Witte Jzn., H. meubelmagazijnen Voorstraat 72  1916
afbeelding Wit, S. de heerenkleeding naar maat Voorstraat 74  
afbeelding Sytra Radio radio-reparatie, electrische installaties Voorstraat 75  1956
afbeelding Sytra - Radio electra, radio Voorstraat 75  1950
afbeelding Sytra - Radio electra, radio Voorstraat 75  1960
afbeelding Sytra Radio reparatie van alle merken, geluidsversterkerwagen Voorstraat 75  1956
afbeelding Berg, D.T. van den magazijn van uurwerken, goud, zilver en juwelen Voorstraat 76  1926
afbeelding Ferwerda, H. Frisia sigarenmagazijn Voorstraat 78  1956
afbeelding Peyl & Co., van der fotografie en fotohandel Voorstraat 8  1951
afbeelding Zeijlmaker, B. aanleg van gas- en waterleiding, sanitaire installaties Voorstraat 80  1962
afbeelding Zeijlmaker, B. aanleg van gas- en waterleiding, sanitaire installaties Voorstraat 80  1949
afbeelding Vries, T. de apotheker Voorstraat 81  1925
afbeelding Zietsma, F. Zilverpalet, Het verfhandel, schildersbedrijf, borstelwaren, kwasten Voorstraat 82  1945
afbeelding Oudeboon, R. handelsdrukkerij, uitgave nieuwe harlinger courant Voorstraat 84  1919
afbeelding Oudeboon, R. drukkerij, uitgave van de nieuwe harlinger courant Voorstraat 84  1937
afbeelding Flevo drukkerij Voorstraat 84  1959
afbeelding Flevo drukkerij, uitgave harlinger courant Voorstraat 84  1955
afbeelding Flevo drukkerij, uitgave harlinger courant Voorstraat 84  1955
afbeelding Harlinger Courant streekblad voor Harlingen en omstreken Voorstraat 84  1960
afbeelding Harlinger Courant streekblad voor Harlingen en omstreken Voorstraat 84  1962
afbeelding Koopmans, K. Handwerkhuis, Het Voorstraat 85  1960
afbeelding Poort, Jan warenhuis Voorstraat 87  1936
afbeelding Poort Hzn., J. luxe en huishoudelijke artikelen, speelgoederen Voorstraat 87  1928
afbeelding Poort, Jan warenhuis Voorstraat 87  
afbeelding Velthuis, J.L. Warenhuis Jan Poort warenhuis Voorstraat 87  
afbeelding Velthuis Warenhuis Velthuis warenhuis Voorstraat 87  
afbeelding Stind, J. moderne woning-inrichting Voorstraat 87  1916
afbeelding Poort, Jan Voorstraat 87  1935
afbeelding Poort, Jan huishoudelijke- en luxe artikelen Voorstraat 87  1949
afbeelding Poort, Jan huishoudelijke en luxe artikelen Voorstraat 87  1959
afbeelding Heeger, H. & L. manufacturen, confectie Voorstraat 90  
afbeelding Heeger, H. & L. manufacturen, confectie Voorstraat 92  
afbeelding Pasma, Chr. dagelijks vers gebak Voorstraat 93  1952
afbeelding Pasma, Chr. dagelijks vers gebak Voorstraat 93  1956
afbeelding Poort, A.M. galanterieën, huishoudelijke artikelen, meubelen Voorstraat 95  1931
afbeelding Poort, A.M. huishoudelijke artikelen Voorstraat 95  1930
afbeelding Huijser, J.A. handelskweekerij, bloemenmagazijn Voorstraat 97  1931
afbeelding Huijser & zonen, J.A. Semper Florens handelskweekerij, bloemenmagazijn Voorstraat 97  1924
afbeelding Huijser, J.A. Semper Florens handelskwekerij Voorstraat 97  1957
afbeelding Versluis, J.P.H. V/h J.A. Huijser & Zonen bloemenhuis Voorstraat 97  
afbeelding Versluis, J.P.H. V/h J.A. Huijser & Zonen bloemenhuis Voorstraat 97  1961
afbeelding H.S.N., Vereeniging Weeshuisstraat 10  1924
afbeelding H.S.N., Vereeniging Weeshuisstraat 10  1922
afbeelding Vlietstra, R. vert. basalt maatschappij rotterdam Weeshuisstraat 19  1926
afbeelding N.B.M., N.V. Basalt & Bouwstoffen Westerstraat 1  1938
afbeelding Bijlsma, T. timmerman Zeeweg 9  1928
afbeelding Bijlsma, T. timmerman Zeeweg 9  1932
afbeelding Willekes & zonen, Fred. timmerlieden en aannemers Zoutsloot 123  1956
afbeelding Schreur, A. kolenhandel, turf Zoutsloot 125  1943
afbeelding Schreur & zonen, A. kolenhandel, turf enz. Zoutsloot 125  1946
afbeelding Schreur & zonen, A. kolenhandel, turf enz. Zoutsloot 125  1949
afbeelding Schreur & zonen, A. kolenhandel, turf enz. Zoutsloot 125  1954
afbeelding Schreur & zonen, A. kolenhandel, huisbrandolie, bene-gas Zoutsloot 125  1955
afbeelding Schuil, J. timmerman, aannemer, metselwerken Zoutsloot 15  1941
afbeelding Schuil, J. timmerman, aannemer Zoutsloot 15  
afbeelding Antonisse, Jac. schildersbedrijf Zoutsloot 36  1936
afbeelding Tigchelaar, R. brandstoffenhandel Zoutsloot 65  1949
afbeelding Antonisse, D. schildersbedrijf Zoutsloot 68  1949
afbeelding Adema, R. behanger, stoffeerder Zoutsloot 87  1946
afbeelding Miedema, P. Zeezicht hotel café restaurant Zuiderhaven 1  1946
afbeelding Kroon, C. Zeezicht hotel café restaurant Zuiderhaven 1  1927
afbeelding Miedema, P. Zeezicht hotel café restaurant Zuiderhaven 1  1946
afbeelding Bolman, Y.C. stoffeerdersmateriaen en gros Zuiderhaven 17  1950
afbeelding Meulen, H. van der reparatie-inrichting van automobielen, motoren enz. Zuiderhaven 19  
afbeelding Welgelegen scheepswerf en machinefabriek Zuiderhaven 36  1941
afbeelding St. Jozefstichting r.k. ziekenverpleging Zuiderhaven 38  1934
afbeelding St. Jozefstichting r.k. ziekenverpleging Zuiderhaven 38  1938
afbeelding Meer, Gebr. van der scheepsbouwers Zuiderhaven 51  1950
afbeelding Snijder, A.A. Zuiderhaven 53  1894
afbeelding Mobach, A. glas-, verfhandel en schildersbedrijf Zuiderhaven 81  1955
afbeelding Okkinga, S. notaris Zuiderplein 1  1933