Harlingen, gevelstenen

In Het Hannemahuis, centrum voor Harlinger cultuur en historie, is een beschrijving van alle bekende gevelstenen, gedenkstenen en andere geinscribeerde artefacten in Harlingen. Die hele inventarisatie is het werk van de inmiddels overleden Harlinger Jelle van der Gaast, die in een lange reeks van jaren gevelstenen gezocht, gevonden, beschreven en gefotografeerd heeft. Rond 1995 schonk hij zijn verzameling feiten en foto's aan het Hannemahuis, dat dankzij zijn inzet nu kan beschikken over dit stuk historische documentatie.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2020-01-02 17:09:33.Pand:  Roordaweg 6
Opschrift:  'De grond van dit gebouw
voor Christl. belang
gegeven door JOH. A. MAGRE
De 1st steen gelegd door
zijn kleind. A.J. MAGRE
oud 5 jaar 10 junij 1868.'
Beschrijving:  In 1868 heeft de 'Vereniging tot bevordering van Christelijke Belangen' te Midlum dit lokaal laten bouwen. Dit gebouwtje - waar ook zondagsschool werd gehouden en daarom ''t Skoaltsje' werd genoemd - was vanaf 1868 eigendom van de Diaconie van de Nederlands Hervormde Gemeente Midlum.
In 1959 is ''t Skoaltsje' (tevens buurthuis) verbouwd.
In 1977 is het opgeheven en bij de aangebouwde woning - waar de beheerders ervan hadden gewoond - gevoegd.
Gerestaureerd in 1993 door steenhouwerij De Vries.
Eigennaam:  magre, joh a

Gevelsteen/opschrift Roordaweg 6, Harlingen