Harlingen, gevelstenen

In Het Hannemahuis, centrum voor Harlinger cultuur en historie, is een beschrijving van alle bekende gevelstenen, gedenkstenen en andere geinscribeerde artefacten in Harlingen. Die hele inventarisatie is het werk van de inmiddels overleden Harlinger Jelle van der Gaast, die in een lange reeks van jaren gevelstenen gezocht, gevonden, beschreven en gefotografeerd heeft. Rond 1995 schonk hij zijn verzameling feiten en foto's aan het Hannemahuis, dat dankzij zijn inzet nu kan beschikken over dit stuk historische documentatie.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2019-05-26 23:43:05.Pand:  Lanen 2
Plaats:  oostgevel naast schutting
Opschrift:  Den 10dn Aril 1845 heeft
PIETER RODENHUIS II
op deszelfs zesden verjaar-
dag aan dit gebouw den
eersten steen gelegd'
Beschrijving:  Deze steen zit in het gebouw 'De Harmonie'. De omschrijving van De Harmonie als monument luidt: 'Blokvormig gepleisterd gebouw onder laag tentdak met hoekschoorstenen. Gevels geleed door hoekrisaliet waarin de hoge achteruitvensters door driehoekige frontons zijn gedekt; onder de vensters consoles en uitgespaarde velden. Ingang in uitgebouwd blok, dat een balcon vormt. In de kroonlijst opgelegde ornamentstukken.'
In 1845 gebouwd en tot ca. 1938 gebruikt door de Harlinger samenleving in al haar verscheidenheid. Daarna is het gebouw overgenomen door de Firma P. Jonkman en gebruikt voor expeditiebedrijf.
In 1988 is het gebouw door de Gemeente aangekocht. Het oorspronkelijke gebouw ahd de ingang in een diepe portiek met aan weerszijden stoere pilaren.
De vermoedelijke ontwerper is Thomas Romein, een Leeuwarder architect. In ca. 1928 verving men de portiek door een uitbouw met balcon. Het gebouw is ingewijd 30 oktober 1845.
Eigennaam:  rodenhuis, pieter

Gevelsteen/opschrift Lanen 2, Harlingen