Harlingen, gevelstenen

In Het Hannemahuis, centrum voor Harlinger cultuur en historie, is een beschrijving van alle bekende gevelstenen, gedenkstenen en andere geinscribeerde artefacten in Harlingen. Die hele inventarisatie is het werk van de inmiddels overleden Harlinger Jelle van der Gaast, die in een lange reeks van jaren gevelstenen gezocht, gevonden, beschreven en gefotografeerd heeft. Rond 1995 schonk hij zijn verzameling feiten en foto's aan het Hannemahuis, dat dankzij zijn inzet nu kan beschikken over dit stuk historische documentatie.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2020-01-02 17:09:33.Pand:  Oude Trekweg 80
Plaats:  in particulier bezit
Opschrift:  De eerste steen aan
dit Fabriek genaamd
de Nijverheid is gelegd
door Anna A. HOEK oud
2 jaar 10 maanden en
29 dagen Midlum den
13 Julij 1857. A.L. HOEK
Beschrijving:  Deze foto staat in het boekje van het Buitenmuseum te Enkhuizen. De kalkbranderij wordt hierin beschreven, maar deze is in werkelijkheid afkostig uit Akersloot, en is overgeplaatst in 1976. Het oorspronkelijke plan om die uit Harlingen over te plaatsen is mislukt.
In 1857 is het kalkwerk van Adam lodewijks hoek gebouwd met aanvankelijk drie ovens. In 1894 werd Gosse Adams Hoek de eigenaar, omstreeks 1915 zijn er twee ovens bijgebouwd en in 1917 werd Daam van der Wal eigenaar. Sinds 1918 was het bedrijf van de Fa. Van der Wal & Eppinga. Het werk is in 1975 afgebroken.
Eigennaam:  hoek, anna adams

Gevelsteen/opschrift Oude Trekweg 80, Harlingen