Harlingen, liedtekst "'t Skapediekje"


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Tekst en muziek: Dico van der Meer

Gatse van Diek was 'n nette vent
Sunig en kreas op sien kleren
Gatse verdiende 'n lieve cent
Daarom wu hij verkeren
Hij had op Sjoeke sien sinnen set
Sjoeke mocht Gatse oek graag
Maar een gebrekje vergalde de pret
Gatse die praatte se
Op 'n hoeke vroeg ie Sjoeke
En toen stotterde Gatse sien vraag

Refrein:
Op 't Skie-Ska-Skapediekje
In 'n stie-sta-stille hoek
Sitte wij tegi-ga-gare
Toch se li-la-lekker smoek
En dêr salle jou Pa en jou Moeke
Ons beslist si-sa-sundags niet soeke
Op 't Skie-Ska-Skapediekje
In 'n stie-sta-stille hoek

Sjoeke die hoorde sien preekje an
En sei toen teugen Gatse
Tute jou net as je prate man
Gaan dan maar poelebatse
As jou beginnen om seven uur
Hek om tien uur nog gien tuut
Daar raakt een mees maar van overstuur
Dat houdt gien sterveling uut
Gatse kleurde en ie seurde
Totdat Sjoeke sei: "Nou dan vooruut"

Refrein

Gatse van Diek is al jaren trouwt
En in sien huuske troont Sjoeke
Die er de boel bij elkander houdt
As 'n geseten moeke
En as se sundags uut kuieren gaan
Nimme se de Skapediek trouw
Blieft ie bij de hoeke nog even staan
En seit dan teugen sien vrouw:
"Ja hier waren we tegare,
"En hier wudde ik gelukkig met jou"

Refrein