Harlingen, Notariaat

Een kleine verzameling notariële boedelscheidingen, koopakten, provisionele en finale toewijzingen die betrekking hebben op onroerend goed in Harlingen. Het is maar een heel klein gedeelte van het totale Notariële archief van Tresoar, maar ze helpen me om de aansluiting te vinden tussen het einde van de proclamatieboeken (1811) en de eerste kadastrale legger (1832).

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2019-06-09 10:30:05.

wijknummering A  B  C  D  E  F  G  H  I  familienaam patroniem voornaam beroep hoedanig soort akte adres wijk  jaar-maand-dag toegang inventarisnummer aktenummer(s)
Wassenaar, Jacob koopakte verkoper Noorderhaven 1 A-002 1809-11-20 26 49002 32
Gratama, Seerp koopakte verkoper Noorderhaven 1 A-002 1809-11-20 26 49002 32
Gratama, Tjepke koopakte verkoper Noorderhaven 1 A-002 1809-11-20 26 49002 32
Horreus, Jan Jelles koopakte koper Noorderhaven 1 A-002 1809-11-20 26 49002 32
Eisma, Hendrik provisionele en finale toewijzing verkoper Dijksteeg 1 A-006 1873-12-17 26 50050 191 en 200
Eisma, Hendrik provisionele en finale toewijzing verkoper Noorderhaven 7 A-006 1873-12-17 26 50050 191 en 200
Hoekstra, Anne provisionele en finale toewijzing koper Dijksteeg 1 A-006 1873-12-17 26 50050 191 en 200
Hoekstra, Anne provisionele en finale toewijzing koper Noorderhaven 7 A-006 1873-12-17 26 50050 191 en 200
Boltjes, Barbera koopakte verkoper Noorderhaven 11 A-008 1818-03-09 26 51009 48
Westerhuis, Thomas koopakte koper Noorderhaven 11 A-008 1818-03-09 26 51009 48
, Idske Dirks koopakte koper Noorderhaven 11 A-008 1818-03-09 26 51009 48
Hoornstra, Yde koopakte cessionaris Noorderhaven 11 A-008 1818-03-09 26 51009 48
Westerhuis, Jan koopakte cessionaris Noorderhaven 11 A-008 1818-03-09 26 51009 48
Westerhuis, Thomas koopakte verkoper Noorderhaven 11 A-008 1831-04-26 26 51016 34
Schaaf, Rigtje Willems koopakte koper Noorderhaven 11 A-008 1831-04-26 26 51016 34
, Antje Pieters koopakte verkoper en cedent Noorderhaven 19 A-012 1820-02-02 26 51011 17
Baron, Jurjen Hendriks koopakte koper Noorderhaven 19 A-012 1820-02-02 26 51011 17
, Geertje Michiels koopakte koper Noorderhaven 19 A-012 1820-02-02 26 51011 17
Hannema, Sjoerd Jacobus koopakte cessionaris Noorderhaven 19 A-012 1820-02-02 26 51011 17
Vellinga, Beerendtje koopakte erflater Noorderhaven 21 A-013 1812-03-20 26 51004 54
Vellinga, Dirk koopakte erfgenaam en verkoper Noorderhaven 21 A-013 1812-03-20 26 51004 54
Rodenhuis, Pieter koopakte koper Noorderhaven 21 A-013 1812-03-20 26 51004 54
Buisman, Leendert Jans ruiling Noorderhaven 25 A-016 1818-06-01 26 51009 139
Buisman, Dirk Jans ruiling Noorderhaven 25 A-016 1818-06-01 26 51009 139
Zeilmaker, Sytske Douwes koopakte verkoper Noorderhaven 27 A-017 1824-10-22 26 51013 133
Zeilmaker, Douwe Jans koopakte koper Noorderhaven 27 A-017 1824-10-22 26 51013 133
Zeilmaker, Douwe Jans obligatie schuldenaar Noorderhaven 27 A-017 1830-02-25 26 50012 28
Ley, Holkjen Jarigs van der obligatie schuldeiser Noorderhaven 27 A-017 1830-02-25 26 50012 28
Zeilmaker, Sytske Douwes koopakte verkoper Noorderhaven 29 A-018 1824-10-22 26 51013 133
Zeilmaker, Sytske Douwes koopakte verkoper Noorderhaven 29 A-018 1824-10-22 26 51013 133
Zeilmaker, Sytske Douwes koopakte verkoper Noorderhaven 29 A-018 1824-10-22 26 51013 133
Zeilmaker, Douwe Jans koopakte koper Noorderhaven 29 A-018 1824-10-22 26 51013 133
Zeilmaker, Douwe Jans koopakte koper Noorderhaven 29 A-018 1824-10-22 26 51013 133
Zeilmaker, Douwe Jans koopakte koper Noorderhaven 29 A-018 1824-10-22 26 51013 133
Zeilmaker, Douwe Jans obligatie schuldenaar Noorderhaven 29 A-018 1830-02-25 26 50012 28
Zeilmaker, Douwe Jans obligatie schuldenaar Noorderhaven 29 A-018 1830-02-25 26 50012 28
Zeilmaker, Douwe Jans obligatie schuldenaar Noorderhaven 29 A-018 1830-02-25 26 50012 28
Ley, Holkjen Jarigs van der obligatie schuldeiser Noorderhaven 29 A-018 1830-02-25 26 50012 28
Ley, Holkjen Jarigs van der obligatie schuldeiser Noorderhaven 29 A-018 1830-02-25 26 50012 28
Ley, Holkjen Jarigs van der obligatie schuldeiser Noorderhaven 29 A-018 1830-02-25 26 50012 28
Flier, Aalbert van der koopakte verkoper Noorderhaven 31a A-019 1879-04-08 26 50056 82
Flier, Aalbert van der koopakte verkoper Noorderhaven 31 A-019 1879-04-08 26 50056 82
Hannema, Leendert koopakte koper Noorderhaven 31a A-019 1879-04-08 26 50056 82
Hannema, Leendert koopakte koper Noorderhaven 31 A-019 1879-04-08 26 50056 82
Huidekoper, Jan koopakte verkoper Noorderhaven 37 A-022 1833-10-30 26 51017 57
Huidekoper, Jan koopakte verkoper Zeepziedersstraat 4 A-022 1833-10-30 26 51017 57
Huidekoper, Pieter koopakte verkoper Noorderhaven 37 A-022 1833-10-30 26 51017 57
Huidekoper, Pieter koopakte verkoper Zeepziedersstraat 4 A-022 1833-10-30 26 51017 57
Huidekoper, Meike koopakte verkoper Noorderhaven 37 A-022 1833-10-30 26 51017 57
Huidekoper, Meike koopakte verkoper Zeepziedersstraat 4 A-022 1833-10-30 26 51017 57
Huidekoper, Catharina koopakte verkoper Noorderhaven 37 A-022 1833-10-30 26 51017 57
Huidekoper, Catharina koopakte verkoper Zeepziedersstraat 4 A-022 1833-10-30 26 51017 57
Huidekoper, Jan Jans koopakte verkoper Noorderhaven 37 A-022 1833-10-30 26 51017 57
Huidekoper, Jan Jans koopakte verkoper Zeepziedersstraat 4 A-022 1833-10-30 26 51017 57
Mollema, Jarig Cornelis koopakte koper Noorderhaven 37 A-022 1833-10-30 26 51017 57
Mollema, Jarig Cornelis koopakte koper Zeepziedersstraat 4 A-022 1833-10-30 26 51017 57
Spannenburg, Foekje Sybrands koopakte koper Noorderhaven 37 A-022 1833-10-30 26 51017 57
Spannenburg, Foekje Sybrands koopakte koper Zeepziedersstraat 4 A-022 1833-10-30 26 51017 57
Schouwenburg, Hendrik Jacobs van koopakte verkoper Noorderhaven 41 A-024 1863-08-20 26 49061 113
Brandenburg, Katharina Elisabeth koopakte koper Noorderhaven 41 A-024 1863-08-20 26 49061 113
Dam, Dirk van provisionele en finale toewijzing verkoper Noorderhaven 47 A-027 1854-10-11 26 49052 98 en 105
Ruiter, Rinse Abrahams de provisionele en finale toewijzing koper Noorderhaven 47 A-027 1854-10-11 26 49052 98 en 105
Herklots, Gerard Arnold koopakte verkoper Noorderhaven 53 A-030 1815-12-21 26 51007 246
Herklots, Gerard Arnold koopakte verkoper Noorderhaven 53 A-030 1815-12-21 26 51007 246
Tjallingii, Tjalling Fransz koopakte koper Noorderhaven 53 A-030 1815-12-21 26 51007 246
Tjallingii, Tjalling Fransz koopakte koper Noorderhaven 53 A-030 1815-12-21 26 51007 246
Hannema, Elizabeth Pieters koopakte koper Noorderhaven 53 A-030 1815-12-21 26 51007 246
Hannema, Elizabeth Pieters koopakte koper Noorderhaven 53 A-030 1815-12-21 26 51007 246
Galama, Jan koopakte verkoper Noorderhaven 53 A-030 1817-09-29 26 51008 163
Galama, Jan koopakte verkoper Noorderhaven 53 A-030 1817-09-29 26 51008 163
Jonker, Cornelis Arjens koopakte verkoper Noorderhaven 53 A-030 1817-09-29 26 51008 163
Jonker, Cornelis Arjens koopakte verkoper Noorderhaven 53 A-030 1817-09-29 26 51008 163
Popta, Pieter provisionele en finale toewijzing verkoper Noorderhaven 53 A-030 1834-12-17 26 51017 55 en 56
Popta, Pieter provisionele en finale toewijzing verkoper Noorderhaven 53 A-030 1834-12-17 26 51017 55 en 56
Popta, Jacoba provisionele en finale toewijzing verkoper Noorderhaven 53 A-030 1834-12-17 26 51017 55 en 56
Popta, Jacoba provisionele en finale toewijzing verkoper Noorderhaven 53 A-030 1834-12-17 26 51017 55 en 56
Plaats, Meile van der provisionele en finale toewijzing verkoper Noorderhaven 53 A-030 1834-12-17 26 51017 55 en 56
Plaats, Meile van der provisionele en finale toewijzing verkoper Noorderhaven 53 A-030 1834-12-17 26 51017 55 en 56
Mulder, Gezina provisionele en finale toewijzing verkoper Noorderhaven 53 A-030 1834-12-17 26 51017 55 en 56
Mulder, Gezina provisionele en finale toewijzing verkoper Noorderhaven 53 A-030 1834-12-17 26 51017 55 en 56
Faassen, Nicolaas provisionele en finale toewijzing koper Noorderhaven 53 A-030 1834-12-17 26 51017 55 en 56
Faassen, Nicolaas provisionele en finale toewijzing koper Noorderhaven 53 A-030 1834-12-17 26 51017 55 en 56
Posthuma, Johannes provisionele en finale toewijzing verkoper Noorderhaven 53 A-030 1855-01-24 26 49053 12 en 17
Posthuma, Johannes provisionele en finale toewijzing verkoper Noorderhaven 53 A-030 1855-01-24 26 49053 12 en 17
Oppen en Zonen, van provisionele en finale toewijzing koper Noorderhaven 53 A-030 1855-01-24 26 49053 12 en 17
Oppen en Zonen, van provisionele en finale toewijzing koper Noorderhaven 53 A-030 1855-01-24 26 49053 12 en 17
Popta, Pieter provisionele en finale toewijzing verkoper Noorderhaven 55 A-031 1834-12-17 26 51017 55 en 56
Popta, Pieter provisionele en finale toewijzing verkoper Noorderhaven 55 A-031 1834-12-17 26 51017 55 en 56
Popta, Jacoba provisionele en finale toewijzing verkoper Noorderhaven 55 A-031 1834-12-17 26 51017 55 en 56
Popta, Jacoba provisionele en finale toewijzing verkoper Noorderhaven 55 A-031 1834-12-17 26 51017 55 en 56
Plaats, Meile van der provisionele en finale toewijzing verkoper Noorderhaven 55 A-031 1834-12-17 26 51017 55 en 56
Plaats, Meile van der provisionele en finale toewijzing verkoper Noorderhaven 55 A-031 1834-12-17 26 51017 55 en 56
Mulder, Gezina provisionele en finale toewijzing verkoper Noorderhaven 55 A-031 1834-12-17 26 51017 55 en 56
Mulder, Gezina provisionele en finale toewijzing verkoper Noorderhaven 55 A-031 1834-12-17 26 51017 55 en 56
Faassen, Nicolaas provisionele en finale toewijzing koper Noorderhaven 55 A-031 1834-12-17 26 51017 55 en 56
Faassen, Nicolaas provisionele en finale toewijzing koper Noorderhaven 55 A-031 1834-12-17 26 51017 55 en 56
Galama, Jan koopakte verkoper Noorderhaven 57 A-032 1817-09-29 26 51008 163
Jonker, Cornelis Arjens koopakte verkoper Noorderhaven 57 A-032 1817-09-29 26 51008 163
IJzenbeek, Jan Sikkes koopakte verkoper Noorderhaven 61 A-035 1857-06-29 26 49055 75
Tjallingii, Dirk koopakte koper Noorderhaven 61 A-035 1857-06-29 26 49055 75
Mass, David Matthijs provisionele en finale toewijzing verkoper Noorderhaven 67 A-038 1843-08-09 26 51021 233 en 235
Rodenhuis, Jetze provisionele en finale toewijzing koper Noorderhaven 67 A-038 1843-08-09 26 51021 233 en 235
Buisman, Leendert Jans huurcontract verhuurder Noorderhaven 69 A-039 1828-01-07 26 51015 1
Spiers, Isaac Jesaias huurcontract huurder Noorderhaven 69 A-039 1828-01-07 26 51015 1
Spiers, Jesaias huurcontract borg Noorderhaven 69 A-039 1828-01-07 26 51015 1
IJsendijk, Arent van koopakte verkoper Noorderhaven 71 A-040 1875-10-06 26 50052 156
IJsendijk, Amena Anna Elisabeth van koopakte verkoper Noorderhaven 71 A-040 1875-10-06 26 50052 156
Ijsendijk, Sara Maria van koopakte verkoper Noorderhaven 71 A-040 1875-10-06 26 50052 156
IJsendijk, Hendricus Elias van koopakte verkoper Noorderhaven 71 A-040 1875-10-06 26 50052 156
IJsendijk, Casper Lucas van koopakte verkoper Noorderhaven 71 A-040 1875-10-06 26 50052 156
Boon, Pietertje koopakte koper Noorderhaven 71 A-040 1875-10-06 26 50052 156
Minnema, Popke Minnes koopakte verkoper Noorderhaven 87 A-048 1835-02-20 26 51018 8
Vries, Tjebbe Lykles de koopakte koper Noorderhaven 87 A-048 1835-02-20 26 51018 8
Risthuis, Sjouwkje Johannes koopakte koper Noorderhaven 87 A-048 1835-02-20 26 51018 8
Krayer, Dirk koopakte cessionaris Noorderhaven 87 A-048 1835-02-20 26 51018 8
Gratama, Tjepke koopakte verkoper Noorderhaven 91 A-050 1811-10-29 26 51003 166
Kersjes, Johannes Nicolaas koopakte koper Noorderhaven 91 A-050 1811-10-29 26 51003 166
Stroband, Henricus koopakte verkoper Noorderhaven 91 A-050 1814-08-15 26 51006 167
Herklots, Gerard Arnold koopakte koper Noorderhaven 91 A-050 1814-08-15 26 51006 167
Stroband, Henricus koopakte verkoper Noorderhaven 93 A-051 1814-08-15 26 51006 168
Herklots, Gerard Arnold koopakte koper Noorderhaven 93 A-051 1814-08-15 26 51006 168
Braams, Philippe Adrien provisionele en finale toewijzing verkoper Noorderhaven 93 A-051 1836-12-07 26 51018 51 en 56
Ley, Holkjen Jarigs van der provisionele en finale toewijzing verkoper Noorderhaven 93 A-051 1836-12-07 26 51018 51 en 56
Werff, Johannes Arjens van der provisionele en finale toewijzing koper Noorderhaven 93 A-051 1836-12-07 26 51018 51 en 56
Roock, Jacob koopakte verkoper Noorderhaven 99 A-054 1811-06-04 26 51003 55
Vellinga, Minne koopakte koper Noorderhaven 99 A-054 1811-06-04 26 51003 55
Vellinga, Minne koopakte verkoper Noorderhaven 99 A-054 1811-06-04 26 51003 56
Stinstra, Gooitje koopakte koper Noorderhaven 99 A-054 1811-06-04 26 51003 56
Ruitinga, Johannes Watzes koopakte verkoper Noorderhaven 101 A-055 1852-02-20 26 49050 19
Ruitinga, Johannes Watzes koopakte verkoper Noorderhaven 101 A-055 1852-02-20 26 49050 19
Ruitinga, Watze koopakte koper Noorderhaven 101 A-055 1852-02-20 26 49050 19
Ruitinga, Watze koopakte koper Noorderhaven 101 A-055 1852-02-20 26 49050 19
Agema, Bartle provisionele en finale toewijzing verkoper Noorderhaven 107 A-058 1838-05-16 26 51019 13 en 21
Rodenhuis, Jetze provisionele en finale toewijzing koper Noorderhaven 107 A-058 1838-05-16 26 51019 13 en 21
Blok, Klaas provisionele en finale toewijzing verkoper Noorderhaven 107 A-059 1814-08-03 26 51006 160 en 174
Minnema, Popke Minnes provisionele en finale toewijzing koper Noorderhaven 107 A-059 1814-08-03 26 51006 160 en 174
Looden, Jacob koopakte verkoper Droogstraat 10 A-065 1809-12-20 26 52001 24
Looden, Jacob koopakte verkoper Droogstraat 10 A-065 1809-12-20 26 52001 24
, Berend Jans koopakte koper Droogstraat 10 A-065 1809-12-20 26 52001 24
, Berend Jans koopakte koper Droogstraat 10 A-065 1809-12-20 26 52001 24
Smids, Trijntje Hendriks provisionele en finale toewijzing verkoper Bildtstraat 23 A-066 1817-06-25 26 51008 109 en 115
Boer, Lykle Jans de provisionele en finale toewijzing verkoper Bildtstraat 23 A-066 1817-06-25 26 51008 109 en 115
Boer, Bauke Freerks de provisionele en finale toewijzing koper Bildtstraat 23 A-066 1817-06-25 26 51008 109 en 115
, Wopke Jacobs koopakte verkoper Bildtstraat 22 A-069 1810-06-22 16 540 82
, Wopke Jacobs koopakte verkoper Bildtstraat 22 A-069 1810-06-22 16 540 82
, Siebren Douwes koopakte koper Bildtstraat 22 A-069 1810-06-22 16 540 82
, Siebren Douwes koopakte koper Bildtstraat 22 A-069 1810-06-22 16 540 82
Loon, Bernardus van koopakte verkoper Zeepziedersstraat 3 A-071 1820-12-31 26 50005 82
Vliet, Adrianus van der koopakte koper Zeepziedersstraat 3 A-071 1820-12-31 26 50005 82
Huidekoper, Jan koopakte verkoper Zeepziedersstraat 3 A-071 1833-10-30 26 51017 57
Huidekoper, Pieter koopakte verkoper Zeepziedersstraat 3 A-071 1833-10-30 26 51017 57
Huidekoper, Meike koopakte verkoper Zeepziedersstraat 3 A-071 1833-10-30 26 51017 57
Huidekoper, Catharina koopakte verkoper Zeepziedersstraat 3 A-071 1833-10-30 26 51017 57
Huidekoper, Jan Jans koopakte verkoper Zeepziedersstraat 3 A-071 1833-10-30 26 51017 57
Mollema, Jarig Cornelis koopakte koper Zeepziedersstraat 3 A-071 1833-10-30 26 51017 57
Spannenburg, Foekje Sybrands koopakte koper Zeepziedersstraat 3 A-071 1833-10-30 26 51017 57
Zeilmaker, Sytske Douwes koopakte verkoper Zoutsloot 10 A-072 1824-10-22 26 51013 133
Zeilmaker, Douwe Jans koopakte koper Zoutsloot 10 A-072 1824-10-22 26 51013 133
Zeilmaker, Douwe Jans obligatie schuldenaar Zoutsloot 10 A-072 1830-02-25 26 50012 28
Ley, Holkjen Jarigs van der obligatie schuldeiser Zoutsloot 10 A-072 1830-02-25 26 50012 28
Zeilmaker, Sytske Douwes koopakte verkoper Zoutsloot 8 A-073 1824-10-22 26 51013 133
Zeilmaker, Douwe Jans koopakte koper Zoutsloot 8 A-073 1824-10-22 26 51013 133
Zeilmaker, Douwe Jans obligatie schuldenaar Zoutsloot 8 A-073 1830-02-25 26 50012 28
Ley, Holkjen Jarigs van der obligatie schuldeiser Zoutsloot 8 A-073 1830-02-25 26 50012 28
Bootsma, Rein Synes obligatie schuldenaar A-076 1832-02-20 26 50012 93
Hanekuyk, Jacob obligatie schuldeiser A-076 1832-02-20 26 50012 93
Foekens, Jan koopakte verkoper A-076 1853-08-31 26 49051 70
Jong, Dirk Arie de koopakte koper A-076 1853-08-31 26 49051 70
Huidekoper, Jan koopakte verkoper Droogstraat 1 A-079 1833-10-30 26 51017 57
Huidekoper, Pieter koopakte verkoper Droogstraat 1 A-079 1833-10-30 26 51017 57
Huidekoper, Meike koopakte verkoper Droogstraat 1 A-079 1833-10-30 26 51017 57
Huidekoper, Catharina koopakte verkoper Droogstraat 1 A-079 1833-10-30 26 51017 57
Huidekoper, Jan Jans koopakte verkoper Droogstraat 1 A-079 1833-10-30 26 51017 57
Mollema, Jarig Cornelis koopakte koper Droogstraat 1 A-079 1833-10-30 26 51017 57
Spannenburg, Foekje Sybrands koopakte koper Droogstraat 1 A-079 1833-10-30 26 51017 57
Huidekoper, Jan koopakte verkoper Droogstraat 3 A-080 1833-10-30 26 51017 57
Huidekoper, Pieter koopakte verkoper Droogstraat 3 A-080 1833-10-30 26 51017 57
Huidekoper, Meike koopakte verkoper Droogstraat 3 A-080 1833-10-30 26 51017 57
Huidekoper, Catharina koopakte verkoper Droogstraat 3 A-080 1833-10-30 26 51017 57
Huidekoper, Jan Jans koopakte verkoper Droogstraat 3 A-080 1833-10-30 26 51017 57
Mollema, Jarig Cornelis koopakte koper Droogstraat 3 A-080 1833-10-30 26 51017 57
Spannenburg, Foekje Sybrands koopakte koper Droogstraat 3 A-080 1833-10-30 26 51017 57
Popta, Pieter provisionele en finale toewijzing verkoper Droogstraat 13 A-083 1834-12-17 26 51017 55 en 56
Popta, Pieter provisionele en finale toewijzing verkoper Droogstraat 13 A-083 1834-12-17 26 51017 55 en 56
Popta, Jacoba provisionele en finale toewijzing verkoper Droogstraat 13 A-083 1834-12-17 26 51017 55 en 56
Popta, Jacoba provisionele en finale toewijzing verkoper Droogstraat 13 A-083 1834-12-17 26 51017 55 en 56
Plaats, Meile van der provisionele en finale toewijzing verkoper Droogstraat 13 A-083 1834-12-17 26 51017 55 en 56
Plaats, Meile van der provisionele en finale toewijzing verkoper Droogstraat 13 A-083 1834-12-17 26 51017 55 en 56
Mulder, Gezina provisionele en finale toewijzing verkoper Droogstraat 13 A-083 1834-12-17 26 51017 55 en 56
Mulder, Gezina provisionele en finale toewijzing verkoper Droogstraat 13 A-083 1834-12-17 26 51017 55 en 56
Vervoort, Hendrik provisionele en finale toewijzing koper Droogstraat 13 A-083 1834-12-17 26 51017 55 en 56
Vervoort, Hendrik provisionele en finale toewijzing koper Droogstraat 13 A-083 1834-12-17 26 51017 55 en 56
Boon, Simon provisionele en finale toewijzing verkoper Zoutsloot 26 A-087 1833-06-12 26 49026 191 en 201
Fontein & Tjalli, provisionele en finale toewijzing koper Zoutsloot 26 A-087 1833-06-12 26 49026 191 en 201
Boomsma, Jetze Bouwes provisionele en finale toewijzing verkoper Droogstraat 41 A-089 1817-01-22 26 51008 14 en 26
Stijl, Elizabeth provisionele en finale toewijzing koper Droogstraat 41 A-089 1817-01-22 26 51008 14 en 26
Fontein, Freerk Dirks koopakte verkoper Droogstraat 43 A-090 1817-06-28 26 51008 112
Stijl, Elizabeth koopakte koper Droogstraat 43 A-090 1817-06-28 26 51008 112
Reinhard, Jacob koopakte verkoper Droogstraat 47 A-091 1853-12-02 26 49051 103
Roedema, Douwe Keimpes koopakte koper Droogstraat 47 A-091 1853-12-02 26 49051 103
Boon, Simon provisionele en finale toewijzing verkoper Droogstraat 53 A-093 1833-06-12 26 49026 191 en 201
Ruitinga, Watse provisionele en finale toewijzing koper Droogstraat 53 A-093 1833-06-12 26 49026 191 en 201
Braaksma, Cornelis Martens provisionele en finale toewijzing verkoper Zoutsloot 40 A-106 1820-08-23 26 51011 164 en 170
Molenaar, Simon Haantjes provisionele en finale toewijzing koper Zoutsloot 40 A-106 1820-08-23 26 51011 164 en 170
Hingst, Simon Stijl koopakte verkoper Zoutsloot 40 A-106 1829-12-15 26 51016 125
Wal, Barend Harings van der koopakte koper Zoutsloot 40 A-106 1829-12-15 26 51016 125
Stel, Wopke Djoerds van der koopakte verkoper Zoutsloot 38 A-107 1830-03-01 26 51016 14
Modders, Marten koopakte koper Zoutsloot 38 A-107 1830-03-01 26 51016 14
Feenstra, Jan Gerryts provisionele en finale toewijzing verkoper Bildtstraat 17 A-113 1830-12-01 26 51016 105 en 109
Alta, Johannes provisionele en finale toewijzing verkoper Bildtstraat 17 A-113 1830-12-01 26 51016 105 en 109
Zwaal, Sybren provisionele en finale toewijzing koper Bildtstraat 17 A-113 1830-12-01 26 51016 105 en 109
Geis, Georg W. koopakte verkoper Bildtstraat 19 A-114 1809-12-01 26 52001 19
Meulen, Johannes van der koopakte koper Bildtstraat 19 A-114 1809-12-01 26 52001 19
Meulen, Johannes van der renversaal verkoper Bildtstraat 19 A-114 1809-12-01 26 52001 20
Geis, Georg W. renversaal koper Bildtstraat 19 A-114 1809-12-01 26 52001 20
Geis, Georg W. cessie cedent Bildtstraat 19 A-114 1810-04-21 26 52001 37
Veen, Pier Lammerts van der cessie cessionaris Bildtstraat 19 A-114 1810-04-21 26 52001 37
Meulen, Johannes van der koopakte verkoper Bildtstraat 19 A-114 1813-05-18 26 49006 145
Meulen, Hemmes van der koopakte koper Bildtstraat 19 A-114 1813-05-18 26 49006 145
Radsma, Trijntje Jeltes koopakte koper Bildtstraat 19 A-114 1813-05-18 26 49006 145
Mars, Barend koopakte verkoper Bildtstraat 21 A-115 1811-07-01 26 50003 338
Park, Folkert koopakte koper Bildtstraat 21 A-115 1811-07-01 26 50003 338
Gerrebracht, Johanna provisionele en finale toewijzing verkoper Bildtstraat 21 A-115 1852-02-14 26 49050 18 en 22
Ouwenbroek, Alida provisionele en finale toewijzing verkoper Bildtstraat 21 A-115 1852-02-14 26 49050 18 en 22
Ouwenbroek, Isabella Francina provisionele en finale toewijzing verkoper Bildtstraat 21 A-115 1852-02-14 26 49050 18 en 22
Ouwenbroek, Johanna provisionele en finale toewijzing verkoper Bildtstraat 21 A-115 1852-02-14 26 49050 18 en 22
Langenhorst, Frederik provisionele en finale toewijzing koper Bildtstraat 21 A-115 1852-02-14 26 49050 18 en 22
Atlas, Lambertus koopakte verkoper Bildtstraat 18 A-117 1812-06-11 26 51004 119
Wagenaar, Wybe koopakte koper Bildtstraat 18 A-117 1812-06-11 26 51004 119
Wagenaar, Wybe koopakte verkoper Bildtstraat 18 A-117 1818-12-16 26 51009 256
Vries, Tjiepke de koopakte koper Bildtstraat 18 A-117 1818-12-16 26 51009 256
Buwalda, Antje Klazes koopakte verkoper Bildtstraat 18 A-117 1852-05-13 26 49050 39
Poort, Cornelis Arjens koopakte verkoper Bildtstraat 18 A-117 1852-05-13 26 49050 39
Peereboom, Lucas koopakte koper Bildtstraat 18 A-117 1852-05-13 26 49050 39
Vries, Jacob Harings de provisionele en finale toewijzing verkoper Bildtstraat 12 A-120 1829-02-25 26 51016 20 en 26
Fontein, Bouwe provisionele en finale toewijzing koper Bildtstraat 12 A-120 1829-02-25 26 51016 20 en 26
Fontein, Bouritius provisionele en finale toewijzing verkoper Bildtstraat 12 A-120 1832-09-05 26 51017 54 en 55
Bakker, Jetze Lykles provisionele en finale toewijzing koper Bildtstraat 12 A-120 1832-09-05 26 51017 54 en 55
Ruiter, Abraham Frederiks de provisionele en finale toewijzing koper Bildtstraat 12 A-120 1832-09-05 26 51017 54 en 55
Zwanenburg, Hilbrand Jans provisionele en finale toewijzing verkoper Zoutsloot 24 A-122 1851-01-15 26 51029 3 en 5
Beer, Jakob de provisionele en finale toewijzing koper Zoutsloot 24 A-122 1851-01-15 26 51029 3 en 5
Zeilmaker, Eeltje Abes koopakte verkoper Zoutsloot 22 A-123 1820-02-29 26 51011 30
, Tietje Baukes koopakte koper Zoutsloot 22 A-123 1820-02-29 26 51011 30
Vries, Jacob Harings de provisionele en finale toewijzing verkoper Zoutsloot 18 A-125 1829-02-25 26 51016 20 en 26
Groot, Pieter Sjoerds de provisionele en finale toewijzing koper Zoutsloot 18 A-125 1829-02-25 26 51016 20 en 26
Schiere, Simon Jans koopakte verkoper Zoutsloot 16 A-126 1829-12-19 26 51016 129
Faber, Jan Jansen koopakte Zoutsloot 16 A-126 1829-12-19 26 51016 129
Schiere, Simon Jans koopakte verkoper Zeilmakersstraat 11 A-127 1829-12-19 26 51016 129
Faber, Jan Jansen koopakte Zeilmakersstraat 11 A-127 1829-12-19 26 51016 129
, Anthony Jacobs koopakte verkoper Zeilmakersstraat 13 A-128 1810-02-24 26 52001 33
, Cornelis Barteles koopakte koper Zeilmakersstraat 13 A-128 1810-02-24 26 52001 33
, Cornelis Barteles renversaal verkoper Zeilmakersstraat 13 A-128 1810-02-24 26 52001 34
, Anthony Jacobs renversaal koper Zeilmakersstraat 13 A-128 1810-02-24 26 52001 34
Fokkema, Sybe Doekes koopakte verkoper Zeilmakersstraat 15 A-129 1826-02-06 26 51014 10
Vries, Trijntje Koops de koopakte verkoper Zeilmakersstraat 15 A-129 1826-02-06 26 51014 10
Kuipers, Dirk Pieters koopakte koper Zeilmakersstraat 15 A-129 1826-02-06 26 51014 10
Boomsma, Taetske Fedriks koopakte koper Zeilmakersstraat 15 A-129 1826-02-06 26 51014 10
Overdijk, Aafke Ottes provisionele en finale toewijzing verkoper Zeilmakersstraat 20 A-133 1823-04-23 26 51012 39 en 45
Omans, Berend provisionele en finale toewijzing verkoper Zeilmakersstraat 20 A-133 1823-04-23 26 51012 39 en 45
Spannenburg, Sybrand Lases provisionele en finale toewijzing verkoper Zeilmakersstraat 20 A-133 1823-04-23 26 51012 39 en 45
Arum, Teunis van provisionele en finale toewijzing koper Zeilmakersstraat 20 A-133 1823-04-23 26 51012 39 en 45
Luxemburg, Hendrik koopakte verkoper Zeilmakersstraat 20 A-133 1826-05-08 26 51014 40
Stephany, Tietje koopakte verkoper Zeilmakersstraat 20 A-133 1826-05-08 26 51014 40
Rodenhuis, Ype koopakte koper Zeilmakersstraat 20 A-133 1826-05-08 26 51014 40
Jong, Jelke Tjietzes de koopakte verkoper Zoutsloot 1 A-134 1818-04-21 26 51009 103
Jong, Jelke Tjietzes de koopakte verkoper Zoutsloot 3 A-134 1818-04-21 26 51009 103
Jong, Jelke Tjietzes de koopakte verkoper Zoutsloot 5 A-134 1818-04-21 26 51009 103
Jong, Jelke Tjietzes de koopakte verkoper Zoutsloot 7 A-134 1818-04-21 26 51009 103
Jong, Jelke Tjietzes de koopakte verkoper Zoutsloot 9 A-134 1818-04-21 26 51009 103
Jong, Jelke Tjietzes de koopakte verkoper Zoutsloot 11 A-134 1818-04-21 26 51009 103
Wiersma, Bauke Paulus koopakte koper Zoutsloot 1 A-134 1818-04-21 26 51009 103
Wiersma, Bauke Paulus koopakte koper Zoutsloot 3 A-134 1818-04-21 26 51009 103
Wiersma, Bauke Paulus koopakte koper Zoutsloot 5 A-134 1818-04-21 26 51009 103
Wiersma, Bauke Paulus koopakte koper Zoutsloot 7 A-134 1818-04-21 26 51009 103
Wiersma, Bauke Paulus koopakte koper Zoutsloot 9 A-134 1818-04-21 26 51009 103
Wiersma, Bauke Paulus koopakte koper Zoutsloot 11 A-134 1818-04-21 26 51009 103
Terpstra, Tetje Tjallings koopakte koper Zoutsloot 1 A-134 1818-04-21 26 51009 103
Terpstra, Tetje Tjallings koopakte koper Zoutsloot 3 A-134 1818-04-21 26 51009 103
Terpstra, Tetje Tjallings koopakte koper Zoutsloot 5 A-134 1818-04-21 26 51009 103
Terpstra, Tetje Tjallings koopakte koper Zoutsloot 7 A-134 1818-04-21 26 51009 103
Terpstra, Tetje Tjallings koopakte koper Zoutsloot 9 A-134 1818-04-21 26 51009 103
Terpstra, Tetje Tjallings koopakte koper Zoutsloot 11 A-134 1818-04-21 26 51009 103
Wiersma, Bauke Paulus provisionele en finale toewijzing verkoper Zoutsloot 1 A-134 1822-02-27 26 51012 32 en 37
Wiersma, Bauke Paulus provisionele en finale toewijzing verkoper Zoutsloot 3 A-134 1822-02-27 26 51012 32 en 37
Wiersma, Bauke Paulus provisionele en finale toewijzing verkoper Zoutsloot 5 A-134 1822-02-27 26 51012 32 en 37
Wiersma, Bauke Paulus provisionele en finale toewijzing verkoper Zoutsloot 7 A-134 1822-02-27 26 51012 32 en 37
Wiersma, Bauke Paulus provisionele en finale toewijzing verkoper Zoutsloot 9 A-134 1822-02-27 26 51012 32 en 37
Wiersma, Bauke Paulus provisionele en finale toewijzing verkoper Zoutsloot 11 A-134 1822-02-27 26 51012 32 en 37
Terpstra, Tetje Tjallings provisionele en finale toewijzing verkoper Zoutsloot 1 A-134 1822-02-27 26 51012 32 en 37
Terpstra, Tetje Tjallings provisionele en finale toewijzing verkoper Zoutsloot 3 A-134 1822-02-27 26 51012 32 en 37
Terpstra, Tetje Tjallings provisionele en finale toewijzing verkoper Zoutsloot 5 A-134 1822-02-27 26 51012 32 en 37
Terpstra, Tetje Tjallings provisionele en finale toewijzing verkoper Zoutsloot 7 A-134 1822-02-27 26 51012 32 en 37
Terpstra, Tetje Tjallings provisionele en finale toewijzing verkoper Zoutsloot 9 A-134 1822-02-27 26 51012 32 en 37
Terpstra, Tetje Tjallings provisionele en finale toewijzing verkoper Zoutsloot 11 A-134 1822-02-27 26 51012 32 en 37
Boon, Simon provisionele en finale toewijzing koper Zoutsloot 1 A-134 1822-02-27 26 51012 32 en 37
Boon, Simon provisionele en finale toewijzing koper Zoutsloot 3 A-134 1822-02-27 26 51012 32 en 37
Boon, Simon provisionele en finale toewijzing koper Zoutsloot 5 A-134 1822-02-27 26 51012 32 en 37
Boon, Simon provisionele en finale toewijzing koper Zoutsloot 7 A-134 1822-02-27 26 51012 32 en 37
Boon, Simon provisionele en finale toewijzing koper Zoutsloot 9 A-134 1822-02-27 26 51012 32 en 37
Boon, Simon provisionele en finale toewijzing koper Zoutsloot 11 A-134 1822-02-27 26 51012 32 en 37
Duiker, Olfert Simons provisionele en finale toewijzing koper Zoutsloot 1 A-134 1823-04-23 26 51012 39 en 45
Duiker, Olfert Simons provisionele en finale toewijzing koper Zoutsloot 3 A-134 1823-04-23 26 51012 39 en 45
Duiker, Olfert Simons provisionele en finale toewijzing koper Zoutsloot 5 A-134 1823-04-23 26 51012 39 en 45
Duiker, Olfert Simons provisionele en finale toewijzing koper Zoutsloot 7 A-134 1823-04-23 26 51012 39 en 45
Duiker, Olfert Simons provisionele en finale toewijzing koper Zoutsloot 9 A-134 1823-04-23 26 51012 39 en 45
Duiker, Olfert Simons provisionele en finale toewijzing koper Zoutsloot 11 A-134 1823-04-23 26 51012 39 en 45
Vettevogel, Akke Jans provisionele en finale toewijzing verkoper Noorderwal A-135 1814-08-13 26 51006 183 en 184
Vettevogel, Akke Jans provisionele en finale toewijzing verkoper Zoutsloot 13 A-135 1814-08-13 26 51006 183 en 184
Vettevogel, Akke Jans provisionele en finale toewijzing verkoper Zoutsloot 15 A-135 1814-08-13 26 51006 183 en 184
Vettevogel, Akke Jans provisionele en finale toewijzing verkoper Zoutsloot 17 A-135 1814-08-13 26 51006 183 en 184
Vettevogel, Akke Jans provisionele en finale toewijzing verkoper Zoutsloot 19 A-135 1814-08-13 26 51006 183 en 184
Spannenburg, Laas provisionele en finale toewijzing verkoper Noorderwal A-135 1814-08-13 26 51006 183 en 184
Spannenburg, Laas provisionele en finale toewijzing verkoper Zoutsloot 13 A-135 1814-08-13 26 51006 183 en 184
Spannenburg, Laas provisionele en finale toewijzing verkoper Zoutsloot 15 A-135 1814-08-13 26 51006 183 en 184
Spannenburg, Laas provisionele en finale toewijzing verkoper Zoutsloot 17 A-135 1814-08-13 26 51006 183 en 184
Spannenburg, Laas provisionele en finale toewijzing verkoper Zoutsloot 19 A-135 1814-08-13 26 51006 183 en 184
Vettevogel, Wytze Jans notaris provisionele en finale toewijzing verkoper Noorderwal A-135 1814-08-13 26 51006 183 en 184
Vettevogel, Wytze Jans notaris provisionele en finale toewijzing verkoper Zoutsloot 13 A-135 1814-08-13 26 51006 183 en 184
Vettevogel, Wytze Jans notaris provisionele en finale toewijzing verkoper Zoutsloot 15 A-135 1814-08-13 26 51006 183 en 184
Vettevogel, Wytze Jans notaris provisionele en finale toewijzing verkoper Zoutsloot 17 A-135 1814-08-13 26 51006 183 en 184
Vettevogel, Wytze Jans notaris provisionele en finale toewijzing verkoper Zoutsloot 19 A-135 1814-08-13 26 51006 183 en 184
Vettevogel, Hendrik Jans mr. banketbakker provisionele en finale toewijzing verkoper Noorderwal A-135 1814-08-13 26 51006 183 en 184
Vettevogel, Hendrik Jans mr. banketbakker provisionele en finale toewijzing verkoper Zoutsloot 13 A-135 1814-08-13 26 51006 183 en 184
Vettevogel, Hendrik Jans mr. banketbakker provisionele en finale toewijzing verkoper Zoutsloot 15 A-135 1814-08-13 26 51006 183 en 184
Vettevogel, Hendrik Jans mr. banketbakker provisionele en finale toewijzing verkoper Zoutsloot 17 A-135 1814-08-13 26 51006 183 en 184
Vettevogel, Hendrik Jans mr. banketbakker provisionele en finale toewijzing verkoper Zoutsloot 19 A-135 1814-08-13 26 51006 183 en 184
Vettevogel, Jacob Jans mr. zilversmid provisionele en finale toewijzing verkoper Noorderwal A-135 1814-08-13 26 51006 183 en 184
Vettevogel, Jacob Jans mr. zilversmid provisionele en finale toewijzing verkoper Zoutsloot 13 A-135 1814-08-13 26 51006 183 en 184
Vettevogel, Jacob Jans mr. zilversmid provisionele en finale toewijzing verkoper Zoutsloot 15 A-135 1814-08-13 26 51006 183 en 184
Vettevogel, Jacob Jans mr. zilversmid provisionele en finale toewijzing verkoper Zoutsloot 17 A-135 1814-08-13 26 51006 183 en 184
Vettevogel, Jacob Jans mr. zilversmid provisionele en finale toewijzing verkoper Zoutsloot 19 A-135 1814-08-13 26 51006 183 en 184
Vettevogel, Jan Wytzes provisionele en finale toewijzing erflater Noorderwal A-135 1814-08-13 26 51006 183 en 184
Vettevogel, Jan Wytzes provisionele en finale toewijzing erflater Zoutsloot 13 A-135 1814-08-13 26 51006 183 en 184
Vettevogel, Jan Wytzes provisionele en finale toewijzing erflater Zoutsloot 15 A-135 1814-08-13 26 51006 183 en 184
Vettevogel, Jan Wytzes provisionele en finale toewijzing erflater Zoutsloot 17 A-135 1814-08-13 26 51006 183 en 184
Vettevogel, Jan Wytzes provisionele en finale toewijzing erflater Zoutsloot 19 A-135 1814-08-13 26 51006 183 en 184
Norel, Geertje provisionele en finale toewijzing erflater Noorderwal A-135 1814-08-13 26 51006 183 en 184
Norel, Geertje provisionele en finale toewijzing erflater Zoutsloot 13 A-135 1814-08-13 26 51006 183 en 184
Norel, Geertje provisionele en finale toewijzing erflater Zoutsloot 15 A-135 1814-08-13 26 51006 183 en 184
Norel, Geertje provisionele en finale toewijzing erflater Zoutsloot 17 A-135 1814-08-13 26 51006 183 en 184
Norel, Geertje provisionele en finale toewijzing erflater Zoutsloot 19 A-135 1814-08-13 26 51006 183 en 184
Molenaar, Simon Haantjes mr. timmerman provisionele en finale toewijzing koper Noorderwal A-135 1814-08-13 26 51006 183 en 184
Molenaar, Simon Haantjes mr. timmerman provisionele en finale toewijzing koper Zoutsloot 13 A-135 1814-08-13 26 51006 183 en 184
Molenaar, Simon Haantjes mr. timmerman provisionele en finale toewijzing koper Zoutsloot 15 A-135 1814-08-13 26 51006 183 en 184
Molenaar, Simon Haantjes mr. timmerman provisionele en finale toewijzing koper Zoutsloot 17 A-135 1814-08-13 26 51006 183 en 184
Molenaar, Simon Haantjes mr. timmerman provisionele en finale toewijzing koper Zoutsloot 19 A-135 1814-08-13 26 51006 183 en 184
Rodenhuis, Pieter koopakte verkoper Noorderwal A-135 1821-10-23 26 51011 144
Rodenhuis, Pieter koopakte verkoper Zoutsloot 13 A-135 1821-10-23 26 51011 144
Rodenhuis, Pieter koopakte verkoper Zoutsloot 15 A-135 1821-10-23 26 51011 144
Rodenhuis, Pieter koopakte verkoper Zoutsloot 17 A-135 1821-10-23 26 51011 144
Rodenhuis, Pieter koopakte verkoper Zoutsloot 19 A-135 1821-10-23 26 51011 144
Galama, Jan koopakte koper Noorderwal A-135 1821-10-23 26 51011 144
Galama, Jan koopakte koper Zoutsloot 13 A-135 1821-10-23 26 51011 144
Galama, Jan koopakte koper Zoutsloot 15 A-135 1821-10-23 26 51011 144
Galama, Jan koopakte koper Zoutsloot 17 A-135 1821-10-23 26 51011 144
Galama, Jan koopakte koper Zoutsloot 19 A-135 1821-10-23 26 51011 144
Overdijk, Aafke Ottes koopakte koper Noorderwal A-135 1821-10-23 26 51011 144
Overdijk, Aafke Ottes koopakte koper Zoutsloot 13 A-135 1821-10-23 26 51011 144
Overdijk, Aafke Ottes koopakte koper Zoutsloot 15 A-135 1821-10-23 26 51011 144
Overdijk, Aafke Ottes koopakte koper Zoutsloot 17 A-135 1821-10-23 26 51011 144
Overdijk, Aafke Ottes koopakte koper Zoutsloot 19 A-135 1821-10-23 26 51011 144
Overdijk, Aafke Ottes provisionele en finale toewijzing verkoper Noorderwal A-135 1823-04-23 26 51012 39 en 45
Overdijk, Aafke Ottes provisionele en finale toewijzing verkoper Zoutsloot 13 A-135 1823-04-23 26 51012 39 en 45
Overdijk, Aafke Ottes provisionele en finale toewijzing verkoper Zoutsloot 15 A-135 1823-04-23 26 51012 39 en 45
Overdijk, Aafke Ottes provisionele en finale toewijzing verkoper Zoutsloot 17 A-135 1823-04-23 26 51012 39 en 45
Overdijk, Aafke Ottes provisionele en finale toewijzing verkoper Zoutsloot 19 A-135 1823-04-23 26 51012 39 en 45
Omans, Berend provisionele en finale toewijzing verkoper Noorderwal A-135 1823-04-23 26 51012 39 en 45
Omans, Berend provisionele en finale toewijzing verkoper Zoutsloot 13 A-135 1823-04-23 26 51012 39 en 45
Omans, Berend provisionele en finale toewijzing verkoper Zoutsloot 15 A-135 1823-04-23 26 51012 39 en 45
Omans, Berend provisionele en finale toewijzing verkoper Zoutsloot 17 A-135 1823-04-23 26 51012 39 en 45
Omans, Berend provisionele en finale toewijzing verkoper Zoutsloot 19 A-135 1823-04-23 26 51012 39 en 45
Spannenburg, Sybrand Lases provisionele en finale toewijzing verkoper Noorderwal A-135 1823-04-23 26 51012 39 en 45
Spannenburg, Sybrand Lases provisionele en finale toewijzing verkoper Zoutsloot 13 A-135 1823-04-23 26 51012 39 en 45
Spannenburg, Sybrand Lases provisionele en finale toewijzing verkoper Zoutsloot 15 A-135 1823-04-23 26 51012 39 en 45
Spannenburg, Sybrand Lases provisionele en finale toewijzing verkoper Zoutsloot 17 A-135 1823-04-23 26 51012 39 en 45
Spannenburg, Sybrand Lases provisionele en finale toewijzing verkoper Zoutsloot 19 A-135 1823-04-23 26 51012 39 en 45
Rodenhuis, Bouwe provisionele en finale toewijzing koper Noorderwal A-135 1823-04-23 26 51012 39 en 45
Rodenhuis, Bouwe provisionele en finale toewijzing koper Zoutsloot 13 A-135 1823-04-23 26 51012 39 en 45
Rodenhuis, Bouwe provisionele en finale toewijzing koper Zoutsloot 15 A-135 1823-04-23 26 51012 39 en 45
Rodenhuis, Bouwe provisionele en finale toewijzing koper Zoutsloot 17 A-135 1823-04-23 26 51012 39 en 45
Rodenhuis, Bouwe provisionele en finale toewijzing koper Zoutsloot 19 A-135 1823-04-23 26 51012 39 en 45
Loon, Simon Jacobs van provisionele en finale toewijzing verkoper Zoutsloot 31 A-144 1824-09-29 26 51013 120 en 128
Temmen, Gerrit Johannes van provisionele en finale toewijzing verkoper Zoutsloot 31 A-144 1824-09-29 26 51013 120 en 128
Kronenburg, Aaltje Reinders provisionele en finale toewijzing verkoper Zoutsloot 31 A-144 1824-09-29 26 51013 120 en 128
Kronenberg, Klaas Reinders provisionele en finale toewijzing verkoper Zoutsloot 31 A-144 1824-09-29 26 51013 120 en 128
Kronenberg, Joris Reinders provisionele en finale toewijzing verkoper Zoutsloot 31 A-144 1824-09-29 26 51013 120 en 128
Vries, Broer Remkes de provisionele en finale toewijzing koper Zoutsloot 31 A-144 1824-09-29 26 51013 120 en 128
Modders, Marten provisionele en finale toewijzing verkoper Zoutsloot 39 A-147 1836-08-24 26 51018 39 en 40
Hoekers, Margaretha provisionele en finale toewijzing verkoper Zoutsloot 39 A-147 1836-08-24 26 51018 39 en 40
Schaafsma, Obbe Sjoerds provisionele en finale toewijzing koper Zoutsloot 39 A-147 1836-08-24 26 51018 39 en 40
Ruiter, Tjietske Abrahams de provisionele en finale toewijzing koper Zoutsloot 39 A-147 1836-08-24 26 51018 39 en 40
Vettevogel, Akke Jans provisionele en finale toewijzing verkoper Bildtstraat 10 A-148 1814-08-13 26 51006 183 en 184
Spannenburg, Laas provisionele en finale toewijzing verkoper Bildtstraat 10 A-148 1814-08-13 26 51006 183 en 184
Vettevogel, Wytze Jans notaris provisionele en finale toewijzing verkoper Bildtstraat 10 A-148 1814-08-13 26 51006 183 en 184
Vettevogel, Hendrik Jans mr. banketbakker provisionele en finale toewijzing verkoper Bildtstraat 10 A-148 1814-08-13 26 51006 183 en 184
Vettevogel, Jacob Jans mr. zilversmid provisionele en finale toewijzing verkoper Bildtstraat 10 A-148 1814-08-13 26 51006 183 en 184
Vettevogel, Jan Wytzes provisionele en finale toewijzing erflater Bildtstraat 10 A-148 1814-08-13 26 51006 183 en 184
Norel, Geertje provisionele en finale toewijzing erflater Bildtstraat 10 A-148 1814-08-13 26 51006 183 en 184
Brouwer, Johannes Jacobs koopman provisionele en finale toewijzing koper Bildtstraat 10 A-148 1814-08-13 26 51006 183 en 184
Vettevogel, Akke Jans koopakte verkoper Bildtstraat 10 A-148 1815-03-16 26 51007 38
Vettevogel, Wytze Jans koopakte verkoper Bildtstraat 10 A-148 1815-03-16 26 51007 38
Vettevogel, Hendrik Jans koopakte verkoper Bildtstraat 10 A-148 1815-03-16 26 51007 38
Vettevogel, Jacob Jans koopakte verkoper Bildtstraat 10 A-148 1815-03-16 26 51007 38
Brouwer, Johannes Jacobs koopakte koper Bildtstraat 10 A-148 1815-03-16 26 51007 38
Vries, Jacob Harings de provisionele en finale toewijzing verkoper Bildtstraat 8 A-149 1829-02-25 26 51016 20 en 26
Ruiter, Abraham Frederiks de provisionele en finale toewijzing koper Bildtstraat 8 A-149 1829-02-25 26 51016 20 en 26
Vries, Jacob Harings de provisionele en finale toewijzing verkoper Bildtstraat 8 A-149 1829-02-25 26 51016 20 en 26
Bootsma, Rein Synes provisionele en finale toewijzing koper Bildtstraat 8 A-149 1829-02-25 26 51016 20 en 26
Ruiter, Rinse Abrahams de provisionele en finale toewijzing verkoper Bildtstraat 8 A-149 1852-02-28 26 49050 13 en 17
Bouma, Pieter Gaeles provisionele en finale toewijzing koper Bildtstraat 8 A-149 1852-02-28 26 49050 13 en 17
Post, Jan Eelkes van der koopakte verkoper Zoutsloot 45 A-152 1855-01-16 26 49053 7
Jong, Johannes Klazes de koopakte koper Zoutsloot 45 A-152 1855-01-16 26 49053 7
, Trijntje Ymes koopakte verkoper Zoutsloot 49 A-154 1811-01-14 16 540 96
Boer, Jan Hendriks de koopakte koper Zoutsloot 49 A-154 1811-01-14 16 540 96
Boer, Jan Hendriks de obligatie schuldenaar Zoutsloot 49 A-154 1829-08-11 26 50012 4
Smith, Jan Hendriks obligatie schuldeiser Zoutsloot 49 A-154 1829-08-11 26 50012 4
Broersma, Catharina Jelles provisionele en finale toewijzing verkoper Zoutsloot 51 A-155 1824-09-29 26 51013 121 en 129
Broersma, Catharina Jelles provisionele en finale toewijzing verkoper Zoutsloot 51 A-155 1824-09-29 26 51013 121 en 129
Merkelbach, Evertje provisionele en finale toewijzing koper Zoutsloot 51 A-155 1824-09-29 26 51013 121 en 129
Merkelbach, Evertje provisionele en finale toewijzing koper Zoutsloot 51 A-155 1824-09-29 26 51013 121 en 129
Balkstra, Jan Louws provisionele en finale toewijzing koper Zoutsloot 51 A-155 1824-09-29 26 51013 121 en 129
Balkstra, Jan Louws provisionele en finale toewijzing koper Zoutsloot 51 A-155 1824-09-29 26 51013 121 en 129
Ruiter, Rinse Abrahams de provisionele en finale toewijzing verkoper Zoutsloot 51 A-155 1850-11-27 26 51028 60 en 61
Ruiter, Rinse Abrahams de provisionele en finale toewijzing verkoper Zoutsloot 51 A-155 1850-11-27 26 51028 60 en 61
Steeksma, Reinder provisionele en finale toewijzing koper Zoutsloot 51 A-155 1850-11-27 26 51028 60 en 61
Steeksma, Reinder provisionele en finale toewijzing koper Zoutsloot 51 A-155 1850-11-27 26 51028 60 en 61
Vries, Jacob Harings de provisionele en finale toewijzing verkoper Zoutsloot 53 A-156 1827-10-10 26 51015 91 en 96
Zwaal, Schelte provisionele en finale toewijzing koper Zoutsloot 53 A-156 1827-10-10 26 51015 91 en 96
Kroese, Barend Roelofs koopakte verkoper Zoutsloot 59 A-159 1847-03-09 26 51025 5
Magree, Johan Andries koopakte koper Zoutsloot 59 A-159 1847-03-09 26 51025 5
Kamerling, Jan koopakte verkoper Zoutsloot 63 A-161 1819-03-12 26 51010 39
Kramer, Meisje Alkes koopakte verkoper Zoutsloot 63 A-161 1819-03-12 26 51010 39
Zeldenrijk, Tjietze Romkes koopakte koper Zoutsloot 63 A-161 1819-03-12 26 51010 39
Praus, Dorothea Hendriks koopakte koper Zoutsloot 63 A-161 1819-03-12 26 51010 39
Kamerling, Jan koopakte verkoper Zoutsloot 65 A-162 1819-03-12 26 51010 39
Kramer, Meisje Alkes koopakte verkoper Zoutsloot 65 A-162 1819-03-12 26 51010 39
Zeldenrijk, Tjietze Romkes koopakte koper Zoutsloot 65 A-162 1819-03-12 26 51010 39
Praus, Dorothea Hendriks koopakte koper Zoutsloot 65 A-162 1819-03-12 26 51010 39
Wijnalda, Sikke koopakte verkoper Karremanstraat 22 A-163 1810-01-31 16 540 47
Groot, Simon Ypes de koopakte koper Karremanstraat 22 A-163 1810-01-31 16 540 47
Groot, Simon Ypes de renversaal Karremanstraat 22 A-163 1810-01-31 16 540 48
Wijnalda, Sikke renversaal Karremanstraat 22 A-163 1810-01-31 16 540 48
Kamp, Jan provisionele en finale toewijzing verkoper Karremanstraat 16 A-166 1825-09-07 26 51014 105 en 112
Metselaar, Jacob Pieters provisionele en finale toewijzing koper Karremanstraat 16 A-166 1825-09-07 26 51014 105 en 112
Brameyer, Lieuwe koopakte verkoper Karremanstraat 14 A-167 1873-01-02 26 50050 2
Wilde, Fedderik de koopakte koper Karremanstraat 14 A-167 1873-01-02 26 50050 2
Schiere, Gerlof Jans koopakte verkoper Achterstraat 14 A-168 1818-06-17 26 51009 154
Schiere, Cornelis koopakte koper Achterstraat 14 A-168 1818-06-17 26 51009 154
Schiere, Gerlof Jans koopakte verkoper Achterstraat 12 A-169 1818-06-17 26 51009 154
Schiere, Cornelis koopakte koper Achterstraat 12 A-169 1818-06-17 26 51009 154
Wink, Hendrik Harmen koopakte verkoper Achterstraat 8 A-170 1856-03-05 26 49054 34
Wink, Hendrik Harmen koopakte verkoper Achterstraat 10 A-170 1856-03-05 26 49054 34
Kroese, Lucas Jans koopakte koper Achterstraat 8 A-170 1856-03-05 26 49054 34
Kroese, Lucas Jans koopakte koper Achterstraat 10 A-170 1856-03-05 26 49054 34
Boomsma, Jetze Bouwes koopakte verkoper Achterstraat 4 A-172 1817-01-09 26 51008 3
Dijkstra, Grietje Gerrits koopakte koper Achterstraat 4 A-172 1817-01-09 26 51008 3
Vries, Jacob Harings de provisionele en finale toewijzing verkoper Bildtstraat 9 A-176 1829-02-25 26 51016 20 en 26
Bootsma, Rein Synes provisionele en finale toewijzing koper Bildtstraat 9 A-176 1829-02-25 26 51016 20 en 26
Bootsma, Rein Synes obligatie schuldenaar Bildtstraat 9 A-176 1831-08-20 26 50012 74
Hanekuyk, Jacob obligatie schuldeiser Bildtstraat 9 A-176 1831-08-20 26 50012 74
Vries, Jacob Harings de provisionele en finale toewijzing verkoper Bildtstraat 11 A-177 1829-02-25 26 51016 20 en 26
Ruiter, Abraham Frederiks de provisionele en finale toewijzing koper Bildtstraat 11 A-177 1829-02-25 26 51016 20 en 26
Ruiter, Rinse Abrahams de provisionele en finale toewijzing verkoper Bildtstraat 11 A-177 1852-02-28 26 49050 13 en 17
Bouma, Pieter Gaeles provisionele en finale toewijzing koper Bildtstraat 11 A-177 1852-02-28 26 49050 13 en 17
Vries, Jacob Harings de provisionele en finale toewijzing verkoper Achterstraat 5 A-179 1829-02-25 26 51016 20 en 26
Houttuin, Poppe provisionele en finale toewijzing koper Achterstraat 5 A-179 1829-02-25 26 51016 20 en 26
Zwaal, Schelte Lolkes provisionele en finale toewijzing borg Achterstraat 5 A-179 1829-02-25 26 51016 20 en 26
, Antie Pieters koopakte verkoper Achterstraat 11 A-181 1810-10-06 16 530 27
, Antie Pieters koopakte verkoper Achterstraat 13 A-181 1810-10-06 16 530 27
, Klaas Rintjes koopakte koper Achterstraat 11 A-181 1810-10-06 16 530 27
, Klaas Rintjes koopakte koper Achterstraat 13 A-181 1810-10-06 16 530 27
Kamp, Jan provisionele en finale toewijzing verkoper Achterstraat 17 A-183 1825-09-07 26 51014 104 en 111
Kamp, Jan provisionele en finale toewijzing verkoper Achterstraat 19 A-183 1825-09-07 26 51014 104 en 111
Hanekamp, Johannes provisionele en finale toewijzing verkoper Achterstraat 17 A-183 1825-09-07 26 51014 104 en 111
Hanekamp, Johannes provisionele en finale toewijzing verkoper Achterstraat 19 A-183 1825-09-07 26 51014 104 en 111
Tuinhout, Pieter provisionele en finale toewijzing koper Achterstraat 17 A-183 1825-09-07 26 51014 104 en 111
Tuinhout, Pieter provisionele en finale toewijzing koper Achterstraat 19 A-183 1825-09-07 26 51014 104 en 111
Tuinhout, Pieter Asmus koopakte verkoper en cedent Achterstraat 17 A-183 1827-02-22 26 50008 67
Tuinhout, Pieter Asmus koopakte verkoper en cedent Achterstraat 19 A-183 1827-02-22 26 50008 67
Leyenaar, Wopke Johannes koopakte koper Achterstraat 17 A-183 1827-02-22 26 50008 67
Leyenaar, Wopke Johannes koopakte koper Achterstraat 19 A-183 1827-02-22 26 50008 67
Alta, Johannes Dirks koopakte cessionaris Achterstraat 17 A-183 1827-02-22 26 50008 67
Alta, Johannes Dirks koopakte cessionaris Achterstraat 19 A-183 1827-02-22 26 50008 67
Broersma, Sybe Sjabbes provisionele en finale toewijzing en inhouding verkoper Bildtstraat 1 A-195 1873-01-22 26 50050 15 en 32
Agema, Dirk provisionele en finale toewijzing en inhouding koper Bildtstraat 1 A-195 1873-01-22 26 50050 15 en 32
Deberi, Jean Usain koopakte verkoper Anjelierstraat 5 A-198 1828-03-15 26 50008 65
Groot, Gerben Reinders de koopakte koper Anjelierstraat 5 A-198 1828-03-15 26 50008 65
Burg, Froukje Gerrits van der koopakte koper Anjelierstraat 5 A-198 1828-03-15 26 50008 65
Wiersma, Dirk Jans koopakte verkoper en cedent Karremanstraat 6 A-201 1847-05-08 26 51025 24
Gonggrijp, Klaas Jans koopakte cessionaris Karremanstraat 6 A-201 1847-05-08 26 51025 24
Gonggrijp, Cornelis Jans koopakte koper en schuldenaar Karremanstraat 6 A-201 1847-05-08 26 51025 24
Wey, Dirk Hanses van der provisionele en finale toewijzing verkoper Karremanstraat 4 A-202 1821-11-21 26 51011 155 en 162
Wyga, Inne Innes provisionele en finale toewijzing koper Karremanstraat 4 A-202 1821-11-21 26 51011 155 en 162
Wyga, Jacob provisionele en finale toewijzing koper Karremanstraat 4 A-202 1821-11-21 26 51011 155 en 162
Wey, Dirk Hanses van der provisionele en finale toewijzing verkoper Karremanstraat 2 A-203 1821-11-21 26 51011 155 en 162
Wyga, Inne Innes provisionele en finale toewijzing koper Karremanstraat 2 A-203 1821-11-21 26 51011 155 en 162
Wyga, Jacob provisionele en finale toewijzing koper Karremanstraat 2 A-203 1821-11-21 26 51011 155 en 162
Stel, Wopke Djoerds van der koopakte verkoper Karremanstraat 2 A-203 1830-03-01 26 51016 14
Modders, Marten koopakte koper Karremanstraat 2 A-203 1830-03-01 26 51016 14
Faber, Johannes Eylerts provisionele en finale toewijzing verkoper Bildtstraat 2 A-204 1824-03-10 26 51013 26 en 30
Faber, Johannes Eylerts provisionele en finale toewijzing verkoper Vissersstraat 12 A-204 1824-03-10 26 51013 26 en 30
Brouwer, Bonne Hayes provisionele en finale toewijzing verkoper Bildtstraat 2 A-204 1824-03-10 26 51013 26 en 30
Brouwer, Bonne Hayes provisionele en finale toewijzing verkoper Vissersstraat 12 A-204 1824-03-10 26 51013 26 en 30
Feenstra, Jan Taekes provisionele en finale toewijzing koper Bildtstraat 2 A-204 1824-03-10 26 51013 26 en 30
Feenstra, Jan Taekes provisionele en finale toewijzing koper Vissersstraat 12 A-204 1824-03-10 26 51013 26 en 30
Modders, Marten provisionele en finale toewijzing verkoper Vissersstraat 10 A-205 1836-08-24 26 51018 39 en 40
Hoekers, Margaretha provisionele en finale toewijzing verkoper Vissersstraat 10 A-205 1836-08-24 26 51018 39 en 40
Schaafsma, Obbe Sjoerds provisionele en finale toewijzing koper Vissersstraat 10 A-205 1836-08-24 26 51018 39 en 40
Ruiter, Tjietske Abrahams de provisionele en finale toewijzing koper Vissersstraat 10 A-205 1836-08-24 26 51018 39 en 40
, Jetske Broers koopakte verkoper Zeilmakersstraat 5 A-210 1813-05-24 26 51005 188
Vink, Menno koopakte verkoper Zeilmakersstraat 5 A-210 1813-05-24 26 51005 188
, Lysbeth Willems koopakte verkoper Zeilmakersstraat 5 A-210 1813-05-24 26 51005 188
, Jetske Willems koopakte verkoper Zeilmakersstraat 5 A-210 1813-05-24 26 51005 188
Loon, Symen Jacobs van koopakte koper Zeilmakersstraat 5 A-210 1813-05-24 26 51005 188
, Jetske Broers koopakte verkoper Zeilmakersstraat 9 A-212 1813-05-24 26 51005 192
Vink, Menno koopakte verkoper Zeilmakersstraat 9 A-212 1813-05-24 26 51005 192
, Lysbeth Willems koopakte verkoper Zeilmakersstraat 9 A-212 1813-05-24 26 51005 192
, Jetske Willems koopakte verkoper Zeilmakersstraat 9 A-212 1813-05-24 26 51005 192
Kuiper, Trijntje Rintjes koopakte koper Zeilmakersstraat 9 A-212 1813-05-24 26 51005 192
Boomsma, Jetze Bouwes provisionele en finale toewijzing verkoper Zoutsloot 23 A-213 1817-01-22 26 51008 14 en 26
Galama, Jan provisionele en finale toewijzing koper Zoutsloot 23 A-213 1817-01-22 26 51008 14 en 26
, Jetske Broers koopakte verkoper Zoutsloot 23 A-214 1813-05-24 26 51005 189
Vink, Menno koopakte verkoper Zoutsloot 23 A-214 1813-05-24 26 51005 189
, Lysbeth Willems koopakte verkoper Zoutsloot 23 A-214 1813-05-24 26 51005 189
, Jetske Willems koopakte verkoper Zoutsloot 23 A-214 1813-05-24 26 51005 189
Hoef, Schelte Piers van der koopakte koper Zoutsloot 23 A-214 1813-05-24 26 51005 189
Vries, Pietje Christiaans de koopakte verkoper Zeilmakersstraat 14 A-215 1818-07-23 26 51009 174
Loon, Simon Jacobs van koopakte koper Zeilmakersstraat 14 A-215 1818-07-23 26 51009 174
Loon, Simon Jacobs van provisionele en finale toewijzing verkoper Zeilmakersstraat 12 A-216 1824-09-29 26 51013 120 en 128
Loon, Simon Jacobs van provisionele en finale toewijzing verkoper Zeilmakersstraat 14 A-216 1824-09-29 26 51013 120 en 128
Temmen, Gerrit Johannes van provisionele en finale toewijzing verkoper Zeilmakersstraat 12 A-216 1824-09-29 26 51013 120 en 128
Temmen, Gerrit Johannes van provisionele en finale toewijzing verkoper Zeilmakersstraat 14 A-216 1824-09-29 26 51013 120 en 128
Kronenburg, Aaltje Reinders provisionele en finale toewijzing verkoper Zeilmakersstraat 12 A-216 1824-09-29 26 51013 120 en 128
Kronenburg, Aaltje Reinders provisionele en finale toewijzing verkoper Zeilmakersstraat 14 A-216 1824-09-29 26 51013 120 en 128
Kronenberg, Klaas Reinders provisionele en finale toewijzing verkoper Zeilmakersstraat 12 A-216 1824-09-29 26 51013 120 en 128
Kronenberg, Klaas Reinders provisionele en finale toewijzing verkoper Zeilmakersstraat 14 A-216 1824-09-29 26 51013 120 en 128
Kronenberg, Joris Reinders provisionele en finale toewijzing verkoper Zeilmakersstraat 12 A-216 1824-09-29 26 51013 120 en 128
Kronenberg, Joris Reinders provisionele en finale toewijzing verkoper Zeilmakersstraat 14 A-216 1824-09-29 26 51013 120 en 128
Scheere, Jan Cornelis provisionele en finale toewijzing koper Zeilmakersstraat 12 A-216 1824-09-29 26 51013 120 en 128
Scheere, Jan Cornelis provisionele en finale toewijzing koper Zeilmakersstraat 14 A-216 1824-09-29 26 51013 120 en 128
, Jetske Broers koopakte verkoper Zeilmakersstraat 10 A-218 1813-05-24 26 51005 189
Vink, Menno koopakte verkoper Zeilmakersstraat 10 A-218 1813-05-24 26 51005 189
, Lysbeth Willems koopakte verkoper Zeilmakersstraat 10 A-218 1813-05-24 26 51005 189
, Jetske Willems koopakte verkoper Zeilmakersstraat 10 A-218 1813-05-24 26 51005 189
Hoef, Schelte Piers van der koopakte koper Zeilmakersstraat 10 A-218 1813-05-24 26 51005 189
Beuker, Johannes koopakte verkoper Zeilmakersstraat 8 A-219 1828-02-20 26 50008 61
Beuker, Johannes koopakte verkoper Zeilmakersstraat 10 A-219 1828-02-20 26 50008 61
Kroese, Akke Fransen koopakte verkoper Zeilmakersstraat 8 A-219 1828-02-20 26 50008 61
Kroese, Akke Fransen koopakte verkoper Zeilmakersstraat 10 A-219 1828-02-20 26 50008 61
Beuker, Jan Baukes koopakte koper Zeilmakersstraat 8 A-219 1828-02-20 26 50008 61
Beuker, Jan Baukes koopakte koper Zeilmakersstraat 10 A-219 1828-02-20 26 50008 61
Beuker, Jan Baukes koopakte verkoper Zeilmakersstraat 8 A-219 1853-11-16 26 49051 98
Beuker, Jan Baukes koopakte verkoper Zeilmakersstraat 10 A-219 1853-11-16 26 49051 98
Wal, Marten Jelles van der koopakte koper Zeilmakersstraat 8 A-219 1853-11-16 26 49051 98
Wal, Marten Jelles van der koopakte koper Zeilmakersstraat 10 A-219 1853-11-16 26 49051 98
Vettevogel, Akke Jans provisionele en finale toewijzing verkoper Zeilmakersstraat 8 A-220 1814-08-13 26 51006 183 en 184
Spannenburg, Laas provisionele en finale toewijzing verkoper Zeilmakersstraat 8 A-220 1814-08-13 26 51006 183 en 184
Vettevogel, Wytze Jans notaris provisionele en finale toewijzing verkoper Zeilmakersstraat 8 A-220 1814-08-13 26 51006 183 en 184
Vettevogel, Hendrik Jans mr. banketbakker provisionele en finale toewijzing verkoper Zeilmakersstraat 8 A-220 1814-08-13 26 51006 183 en 184
Vettevogel, Jacob Jans mr. zilversmid provisionele en finale toewijzing verkoper Zeilmakersstraat 8 A-220 1814-08-13 26 51006 183 en 184
Vettevogel, Jan Wytzes provisionele en finale toewijzing erflater Zeilmakersstraat 8 A-220 1814-08-13 26 51006 183 en 184
Norel, Geertje provisionele en finale toewijzing erflater Zeilmakersstraat 8 A-220 1814-08-13 26 51006 183 en 184
Hoef, Schelte Piers van der mr. timmerman provisionele en finale toewijzing koper Zeilmakersstraat 8 A-220 1814-08-13 26 51006 183 en 184
Vettevogel, Akke Jans koopakte verkoper Zeilmakersstraat 8 A-220 1815-03-16 26 51007 37
Vettevogel, Wytze Jans koopakte verkoper Zeilmakersstraat 8 A-220 1815-03-16 26 51007 37
Vettevogel, Hendrik Jans koopakte verkoper Zeilmakersstraat 8 A-220 1815-03-16 26 51007 37
Vettevogel, Jacob Jans koopakte verkoper Zeilmakersstraat 8 A-220 1815-03-16 26 51007 37
Hoef, Schelte Piers van der koopakte koper Zeilmakersstraat 8 A-220 1815-03-16 26 51007 37
Feenstra, Jan Gerryts provisionele en finale toewijzing verkoper Zeilmakersstraat 4 A-223 1830-12-01 26 51016 104 en 108
Alta, Johannes provisionele en finale toewijzing verkoper Zeilmakersstraat 4 A-223 1830-12-01 26 51016 104 en 108
Helmer, Barend provisionele en finale toewijzing koper Zeilmakersstraat 4 A-223 1830-12-01 26 51016 104 en 108
Helmer, Barend koopakte verkoper Zeilmakersstraat 4 A-223 1832-12-17 26 51017 87
Alberts, Wytske koopakte koper Zeilmakersstraat 4 A-223 1832-12-17 26 51017 87
Dijk, Hessel Hylkes van provisionele en finale toewijzing verkoper Bargebuurtspoortje 10 A-225 1817-12-24 26 51008 236 en 5
, Antje Wybes provisionele en finale toewijzing verkoper Bargebuurtspoortje 10 A-225 1817-12-24 26 51008 236 en 5
Heistra, Pieter Annes provisionele en finale toewijzing koper Bargebuurtspoortje 10 A-225 1817-12-24 26 51008 236 en 5
Boomsma, Jetze Bouwes provisionele en finale toewijzing verkoper Bargebuurtspoortje 6 A-231 1817-01-22 26 51008 14 en 26
Galama, Jan provisionele en finale toewijzing koper Bargebuurtspoortje 6 A-231 1817-01-22 26 51008 14 en 26
Ouendag, Matthijs koopakte verkoper A-235 1817-10-03 26 51008 168
Galama, Jan koopakte koper A-235 1817-10-03 26 51008 168
Werf, Anne Barts van der koopakte verkoper A-239 1818-09-21 26 51009 212
Galama, Jan koopakte koper A-239 1818-09-21 26 51009 212
Overdijk, Aafke Ottes provisionele en finale toewijzing verkoper A-239 1823-04-23 26 51012 39 en 45
Omans, Berend provisionele en finale toewijzing verkoper A-239 1823-04-23 26 51012 39 en 45
Spannenburg, Sybrand Lases provisionele en finale toewijzing verkoper A-239 1823-04-23 26 51012 39 en 45
Boer, Hendrik Lykles de provisionele en finale toewijzing koper A-239 1823-04-23 26 51012 39 en 45
Harmens & Zonen, Fa. koopakte verkoper Visbuurt 10 A-242 1817-01-23 26 51008 15
Harmens & Zonen, Fa. koopakte verkoper Vissersstraat 1 A-242 1817-01-23 26 51008 15
Draaisma, Folkert Sipkes koopakte koper Visbuurt 10 A-242 1817-01-23 26 51008 15
Draaisma, Folkert Sipkes koopakte koper Vissersstraat 1 A-242 1817-01-23 26 51008 15
, Carolina Jans koopakte verkoper A-245 1814-03-24 26 51006 70
Laan, Simon Jacobs van der koopakte koper A-245 1814-03-24 26 51006 70
Bagchum, Johanna Arends van koopakte verkoper A-247 1854-02-03 26 49052 8
Beer, Jacob de koopakte koper A-247 1854-02-03 26 49052 8
Oorthuis, Rinke koopakte borg A-247 1854-02-03 26 49052 8
Beer, Hylke Klazes de koopakte verkoper A-247 1855-04-28 26 49053 42
Oorthuis, Rinke koopakte koper A-247 1855-04-28 26 49053 42
Oever, Bernardus Jacobus van den provisionele en finale toewijzing verkoper   1876-11-15 26 50053 259 en 271
Schoot, Albertus van der provisionele en finale toewijzing   1876-11-15 26 50053 259 en 271
Oever, Bernardus Jacobus van den provisionele en finale toewijzing verkoper   1876-11-15 26 50053 259 en 271
Leeksma, Klaas Willems provisionele en finale toewijzing   1876-11-15 26 50053 259 en 271
Oever, Bernardus Jacobus van den provisionele en finale toewijzing verkoper   1876-11-15 26 50053 259 en 271
Blom, Gerrit provisionele en finale toewijzing   1876-11-15 26 50053 259 en 271
Oever, Bernardus Jacobus van den provisionele en finale toewijzing verkoper   1876-11-15 26 50053 259 en 271
Pot, Harmen provisionele en finale toewijzing   1876-11-15 26 50053 259 en 271