Harlingen, Notariaat

Een kleine verzameling notariële boedelscheidingen, koopakten, provisionele en finale toewijzingen die betrekking hebben op onroerend goed in Harlingen. Het is maar een heel klein gedeelte van het totale Notariële archief van Tresoar, maar ze helpen me om de aansluiting te vinden tussen het einde van de proclamatieboeken (1811) en de eerste kadastrale legger (1832).

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2019-06-09 10:30:05.

Spring naar: Ta  Te  Ti  To  Tu  Ty  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  familienaam patroniem voornaam beroep hoedanig soort akte adres wijk  jaar-maand-dag toegang inventarisnummer aktenummer(s)
Dijkstra, Jan Taedes koopakte koper Schritsen 67 F-156 1818-07-29 26 49011 208
Dijkstra, Ybeltje Taedes provisionele toewijzing verkoper   1817-08-20 26 49046 403
Dijkstra, Ybeltje Taedes finale toewijzing verkoper Vijverstraat 4 F-252 1817-08-27 26 49046 423
Bakker, Dirk Taekes koopakte koper Kerkpad 6 G-176 1850-02-09 26 51028 4
Bakker, Dirk Taekes koopakte koper Kerkpad 8 G-176 1850-02-09 26 51028 4
Bakker, Dirk Taekes koopakte koper Kerkpad 10 G-176 1850-02-09 26 51028 4
Taekema, Dirk Taekes koopakte koper Schritsen 67 F-156 1829-01-30 26 49022 23
Taekema, Dirk Taekes koopakte verkoper Schritsen 67 F-156 1841-01-19 26 49034 11
Feenstra, Jan Taekes provisionele en finale toewijzing koper Bildtstraat 2 A-204 1824-03-10 26 51013 26 en 30
Feenstra, Jan Taekes provisionele en finale toewijzing koper Vissersstraat 12 A-204 1824-03-10 26 51013 26 en 30
Hoitema, Lolkje Taekes provisionele en finale toewijzing verkoper Weeshuisstraat 5 H-225 1822-12-04 26 51012 203 en 213
Hilarius, Watze Teijes koopakte koper Noorderhaven 18 C-183 1844-10-15 26 49037 133
Beva, Aaltje Teunis koopakte koper Heiligeweg 17 F-166 1815-12-06 26 51007 234
Straatsma, Nicolaas Teunis koopakte koper en schuldenaar Grote Kerkstraat 25 G-192 1844-02-24 26 51022 4
Straatsma, Nicolaas Teunis koopakte koper en schuldenaar Grote Kerkstraat 25 G-193 1844-02-24 26 51022 4
Swart, Sybe Teunis koopakte verkoper Rozemarijnstraat 3 B-032 1818-12-18 26 51009 260
Houtsma, Zytske Theunis boedelscheiding en koopakte Kleine Bredeplaats 13 E-129 1823-11-24 26 51012 135
Houtsma, Zytske Theunis boedelscheiding en koopakte Kleine Bredeplaats 13 E-129 1823-11-24 26 51012 135
Houtsma, Zytske Theunis koopakte koper Zuiderhaven 48 H-159 1823-05-21 26 51012 61
Werff, Akke Thomas van der provisionele en finale toewijzing koper Gardenierstraat 15 G-152 1832-03-21 26 49025 62 en 66
Werff, Akke Thomas van der provisionele en finale toewijzing koper Gardenierstraat 13 G-151 1832-03-21 26 49025 62 en 66
Dijkstra, Dieuwke Thomas provisionele en finale toewijzing koper Vijverstraat 20 F-245 1850-03-06 26 51028 8 en 12
Bakker, Folkert Thomas koopakte verkoper Kleine Bredeplaats 6 E-119 1826-05-31 26 51014 49
Bakker, Folkert Thomas koopakte verkoper Kleine Bredeplaats 6 E-119 1826-05-31 26 51014 49
Bakker, Folkert Thomas koopakte verkoper Kleine Bredeplaats 6 E-119 1826-05-31 26 51014 49
Bakker, Folkert Thomas koopakte verkoper Kleine Bredeplaats 6 E-119 1826-05-31 26 51014 49
Poelstra, Houwkjen Thomas koopakte koper Vijver 3 E-103 1827-07-12 26 51015 60
Bijlsma, Jacob Thomas finale toewijzing verkoper I-022 1830-03-31 26 51016 30
Smith, Johannes Thomas finale toewijzing koper Voorstraat 17 C-038 1825-01-12 26 51014 4
Slooten, Martinus Thomas van koopakte koper Schritsen 57 F-151 1841-10-08 26 49034 196
Voerman, Reinder Thomas koopakte koper Scheffersplein 1 D-115 1815-03-29 26 51007 59
Voerman, Reinder Thomas koopakte koper Scheffersplein 3 D-115 1815-03-29 26 51007 59
Voerman, Reinder Thomas koopakte koper Westersteeg 2 D-115 1815-03-29 26 51007 59
Voerman, Reinder Thomas koopakte verkoper Scheffersplein 1 D-115 1816-07-29 26 51008 111
Voerman, Reinder Thomas koopakte verkoper Scheffersplein 3 D-115 1816-07-29 26 51008 111
Voerman, Reinder Thomas koopakte verkoper Westersteeg 2 D-115 1816-07-29 26 51008 111
Werff, Sjeuwke Thomas van der koopakte koper Grote Kerkstraat 17 E-243 1829-02-09 26 49022 27
Zwanenburg, Yzaak Thomas koopakte verkoper Vijver 5 E-104 1825-02-10 26 51014 18
Bijlsma, Jacob Thomasz provisionele en finale toewijzing verkoper Kerkpoortstraat 24 H-001 1820-08-23 26 51011 165 en 171
Bijlsma, Jacob Thomasz provisionele en finale toewijzing verkoper Rozengracht 37 H-001 1820-08-23 26 51011 165 en 171
, Janke Tijes koopakte koper Franekereind 34 G-004 1825-01-11 26 51014 3
Bruinsma, Klaas Tijsses koopakte verkoper Lammert Warndersteeg 13a G-229 1828-03-13 26 51015 28
Bruinsma, Klaas Tijsses koopakte verkoper Lammert Warndersteeg 13 G-229 1828-03-13 26 51015 28
Bruinsma, Klaas Tijsses koopakte koper Lammert Warndersteeg 13a G-229 1821-12-20 26 51011 173
Bruinsma, Klaas Tijsses koopakte koper Lammert Warndersteeg 13 G-229 1821-12-20 26 51011 173
Feenstra, Wypkje Tjalkes koopakte verkoper Hoogstraat 7 B-037 1823-09-18 26 51012 109
Terpstra, Tetje Tjallings provisionele en finale toewijzing verkoper Zoutsloot 1 A-134 1822-02-27 26 51012 32 en 37
Terpstra, Tetje Tjallings provisionele en finale toewijzing verkoper Zoutsloot 3 A-134 1822-02-27 26 51012 32 en 37
Terpstra, Tetje Tjallings provisionele en finale toewijzing verkoper Zoutsloot 5 A-134 1822-02-27 26 51012 32 en 37
Terpstra, Tetje Tjallings provisionele en finale toewijzing verkoper Zoutsloot 7 A-134 1822-02-27 26 51012 32 en 37
Terpstra, Tetje Tjallings provisionele en finale toewijzing verkoper Zoutsloot 9 A-134 1822-02-27 26 51012 32 en 37
Terpstra, Tetje Tjallings provisionele en finale toewijzing verkoper Zoutsloot 11 A-134 1822-02-27 26 51012 32 en 37
Terpstra, Tetje Tjallings koopakte koper Zoutsloot 1 A-134 1818-04-21 26 51009 103
Terpstra, Tetje Tjallings koopakte koper Zoutsloot 3 A-134 1818-04-21 26 51009 103
Terpstra, Tetje Tjallings koopakte koper Zoutsloot 5 A-134 1818-04-21 26 51009 103
Terpstra, Tetje Tjallings koopakte koper Zoutsloot 7 A-134 1818-04-21 26 51009 103
Terpstra, Tetje Tjallings koopakte koper Zoutsloot 9 A-134 1818-04-21 26 51009 103
Terpstra, Tetje Tjallings koopakte koper Zoutsloot 11 A-134 1818-04-21 26 51009 103
Meulen, Luetske Tjebbes van der koopakte cessionaris Voorstraat 85 C-071 1838-09-15 26 51019 38
Meulen, Luetske Tjebbes van der koopakte cessionaris Voorstraat 85 C-071 1838-09-15 26 51019 38
Meulen, Luetske Tjebbes van der koopakte cessionaris Schoolsteeg 1 C-089 1838-09-15 26 51019 38
Meulen, Luetske Tjebbes van der koopakte cessionaris Schoolsteeg 3 C-089 1838-09-15 26 51019 38
Dijkstra, Douwe Tjeerds koopakte verkoper Rozengracht 27 H-034 1812-11-01 26 51004 228
Dijkstra, Douwe Tjeerds koopakte verkoper Rozengracht 29 H-034 1812-11-01 26 51004 228
Dijkstra, Douwe Tjeerds koopakte verkoper Rozengracht 31 H-034 1812-11-01 26 51004 228
Dijkstra, Douwe Tjeerds koopakte verkoper Rozengracht 33 H-034 1812-11-01 26 51004 228
Dijkstra, Douwe Tjeerds koopakte verkoper Rozengracht 23 H-032 1812-11-01 26 51004 228
Dijkstra, Douwe Tjeerds koopakte verkoper Rozengracht 25 H-033 1812-11-01 26 51004 228
Dijkstra, Gerben Tjeerds koopakte verkoper Rozengracht 27 H-034 1812-11-01 26 51004 228
Dijkstra, Gerben Tjeerds koopakte verkoper Rozengracht 29 H-034 1812-11-01 26 51004 228
Dijkstra, Gerben Tjeerds koopakte verkoper Rozengracht 31 H-034 1812-11-01 26 51004 228
Dijkstra, Gerben Tjeerds koopakte verkoper Rozengracht 33 H-034 1812-11-01 26 51004 228
Dijkstra, Gerben Tjeerds koopakte verkoper Rozengracht 25 H-033 1812-11-01 26 51004 228
Dijkstra, Gerben Tjeerds koopakte verkoper Rozengracht 23 H-032 1812-11-01 26 51004 228
Tol, Gerrit Tjeerds van der koopakte verkoper Hofstraat 20 H-030 1841-03-20 26 51019 77
Tol, Gerrit Tjeerds van der koopakte verkoper Rozenstraat 1 H-030 1841-03-20 26 51019 77
Tol, Gerrit Tjeerds van der koopakte koper Kerkpoortstraat 1 G-231 1819-12-23 26 51010 301
Tol, Gerrit Tjeerds van der koopakte koper Kerkpoortstraat 3 G-231 1819-12-23 26 51010 301
Vellinga, Jacob Tjeerds koopakte koper Noorderhaven 20 C-182 1842-05-28 26 51020 131
Dijkstra, Keimpe Tjeerds koopakte koper Rozengracht 23 H-032 1812-11-01 26 51004 228
Dijkstra, Keimpe Tjeerds koopakte koper Rozengracht 25 H-033 1812-11-01 26 51004 228
Dijkstra, Keimpe Tjeerds koopakte koper Rozengracht 27 H-034 1812-11-01 26 51004 228
Dijkstra, Keimpe Tjeerds koopakte koper Rozengracht 29 H-034 1812-11-01 26 51004 228
Dijkstra, Keimpe Tjeerds koopakte koper Rozengracht 31 H-034 1812-11-01 26 51004 228
Dijkstra, Keimpe Tjeerds koopakte koper Rozengracht 33 H-034 1812-11-01 26 51004 228
Blok, Schelte Tjepkes provisionele en finale toewijzing verkoper Schritsen 47 F-146 1817-01-22 26 49010 54 en 79
Blok, Schelte Tjepkes koopakte verkoper Havenplein 3 C-003 1819-02-05 26 51010 18
Alta, Johannes Tjerks koopakte verkoper Noorderhaven 24 C-180 1827-06-15 26 50008 107
Alta, Johannes Tjerks koopakte verkoper Noorderhaven 24 C-180 1827-06-15 26 50008 107
Oude, Neeltje Tjerks koopakte erfgenaam Lombardstraat 4 D-056 1812-03-24 26 51004 57
Bekius, Willem Tjerks koopakte koper Kerkpoortstraat 55 G-280 1873-12-11 26 50050 188
Bekius, Willem Tjerks koopakte koper Kerkpoortstraat 55 G-279 1873-12-11 26 50050 188
Faber, Zytske Tjerks koopakte koper Noorderhaven 88 C-146 1833-02-26 26 51017 5
Faber, Zytske Tjerks koopakte verkoper Rommelhaven 16 C-099 1817-12-05 26 51008 207
Haan, Jan Tjietzes de finale toewijzing verkoper Vijverstraat 4 F-252 1817-08-27 26 49046 423
Haan, Jan Tjietzes de provisionele toewijzing verkoper   1817-08-20 26 49046 403
Jong, Jelke Tjietzes de koopakte verkoper Zoutsloot 1 A-134 1818-04-21 26 51009 103
Jong, Jelke Tjietzes de koopakte verkoper Zoutsloot 3 A-134 1818-04-21 26 51009 103
Jong, Jelke Tjietzes de koopakte verkoper Zoutsloot 5 A-134 1818-04-21 26 51009 103
Jong, Jelke Tjietzes de koopakte verkoper Zoutsloot 7 A-134 1818-04-21 26 51009 103
Jong, Jelke Tjietzes de koopakte verkoper Zoutsloot 9 A-134 1818-04-21 26 51009 103
Jong, Jelke Tjietzes de koopakte verkoper Zoutsloot 11 A-134 1818-04-21 26 51009 103
Jong, Jelke Tjietzes de koopakte verkoper Scheffersplein 1 D-115 1821-02-24 26 51011 22
Jong, Jelke Tjietzes de koopakte verkoper Scheffersplein 3 D-115 1821-02-24 26 51011 22
Jong, Jelke Tjietzes de koopakte verkoper Westersteeg 2 D-115 1821-02-24 26 51011 22
Jong, Jelke Tjietzes de koopakte koper Scheffersplein 1 D-115 1818-11-14 26 51009 233
Jong, Jelke Tjietzes de koopakte koper Scheffersplein 3 D-115 1818-11-14 26 51009 233
Jong, Jelke Tjietzes de koopakte koper Westersteeg 2 D-115 1818-11-14 26 51009 233