Harlingen, Notariaat

Een kleine verzameling notariële boedelscheidingen, koopakten, provisionele en finale toewijzingen die betrekking hebben op onroerend goed in Harlingen. Het is maar een heel klein gedeelte van het totale Notariële archief van Tresoar, maar ze helpen me om de aansluiting te vinden tussen het einde van de proclamatieboeken (1811) en de eerste kadastrale legger (1832).

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2019-06-09 10:30:05.

Spring naar: Ya  Ye  Yi  Yo  Yu  Yy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  familienaam patroniem voornaam beroep hoedanig soort akte adres wijk  jaar-maand-dag toegang inventarisnummer aktenummer(s)
Rees, Hans Ybeles van koopakte verkoper Hoogstraat 7 B-037 1823-09-18 26 51012 109
Rees, Hans Ybeles van koopakte verkoper Hoogstraat 7 B-037 1814-10-29 26 49007 440
Rees, Johannes Ybeles van koopakte koper Hoogstraat 7 B-037 1816-01-13 26 49009 15
Boer, Feike Ydes de obligatie schuldeiser Scheerstraat 9 B-013 1830-03-01 26 50012 29
, Mary Ydes koopakte cedent Lombardstraat 4 D-056 1812-03-24 26 51004 57
Alkama, Johannes Yemes koopakte koper Schritsen 50 F-060 1815-03-29 26 49008 92
, Marijke Yemes koopakte verkoper Voorstraat 30 E-037 1809-11-21 26 49002 39
, Marijke Yemes koopakte verkoper Voorstraat 30 E-037 1809-11-21 26 49002 39
, Marijke Yemes koopakte verkoper Voorstraat 28 E-038 1809-11-21 26 49002 39
Visser, Aaltje Yges huurcontract verhuurder Rommelhaven 4 C-105 1811-08-30 26 51003 109
Visser, Antje Yges huurcontract verhuurder Rommelhaven 4 C-105 1811-08-30 26 51003 109
Visser, Gatske Yges huurcontract verhuurder Rommelhaven 4 C-105 1811-08-30 26 51003 109
, Trijntje Ymes koopakte verkoper Zoutsloot 49 A-154 1811-01-14 16 540 96
, Trijntje Ymes provisionele en finale toewijzing Schritsen 53 F-149 1820-12-27 26 49013 419 en 1821-4
Kamminga, Klaas Ymkes koopakte verkoper Heiligeweg 15 F-165 1836-12-13 26 49029 275
Boer, Sjoerd Ynses de koopakte koper Hoogstraat 7 B-037 1823-09-18 26 51012 109
, Eke Yntes koopakte verkoper Schritsen 23 F-134 1832-06-01 26 49025 124
Brouwer, Oeds Ypes provisionele en finale toewijzing verkoper   1890-10-22 26 49091 503 en 506
Brouwer, Oeds Ypes provisionele en finale toewijzing verkoper   1890-10-22 26 49091 503, 506 en 507
Groot, Simon Ypes de koopakte koper Karremanstraat 22 A-163 1810-01-31 16 540 47
Groot, Simon Ypes de renversaal Karremanstraat 22 A-163 1810-01-31 16 540 48
Rodenhuis, Pieter Ypeus provisionele en finale toewijzing en gunning verkoper Noorderhaven 104 C-137 1879-02-12 26 50056 40, 49 en 51
Rodenhuis, Pieter Ypeus provisionele en finale toewijzing en gunning verkoper Noorderhaven 104 C-137 1879-02-12 26 50056 40, 49 en 51
Rodenhuis, Pieter Ypeus provisionele en finale toewijzing en gunning verkoper Noorderhaven 102 C-138 1879-02-12 26 50056 40, 49 en 51
Gietema, Hein Ypkes koopakte koper Herenknechtenkamerstraat E-091 1819-12-02 26 51010 281