Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Achterstraat 3
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerAchterstraat 3(niet bekend)(niet bekend)A-178A-188


Naastliggers vanAchterstraat 3
ten oostenAchterstraat 5
ten zuidende Achterstraat
ten westenAchterstraat 1
ten noordenAnjelierstraat 5


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0051v van 2 dec 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 3Anjelierstraat ZZ [staat: Karremanstraat]548‑00‑00 GGhuis
koperJan Salomons c.u.
verpachter grondde stad Harlingen0‑00‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
naastligger ten westenJurien Juriens
naastligger ten noordenAnjelierstraat [staat: lijnbaan en stadswallen]
verkoperGraelt Sioertsen c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Salomons koopt een huis c.o.a. in de Karremanstraat. Ten O.?, ten Z. die straat, ten W. Jurien Juriens, ten N. de lijnbaan en Stadswallen. Grondpacht 60 st. Gekocht van Greolt Sioerds c.u. voor 548 gg.


1654 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0001r van 2 dec 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende kamers van Jurien Falck


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0004v van 7 jan 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0264r van 20 dec 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 3Achterstraat NZ [staat: Karremanstraat]300‑00‑00 CGdwarshuis met ledige plaats daarachter
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Acht Pelsen de Acht Pelsen
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: straat]
naastligger ten westenPytter Joris Pyphron
naastligger ten noordende lijnbaan
verkoper q.q.Jan Claessen, curator
verkoper q.q.Evert Doedes, curatoren over
verkoperde drie nagelaten weeskinderen van wijlen Jeltie Jelties, gehuwd met
verkoperwijlen Sytske Wynties


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0014r van 1 jan 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 3Achterstraat NZ [staat: Karremanstraat]225‑00‑00 CGhuis
koperDavid Teunis mr. linnenwever
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Acht Pelsen de Acht Pelsen
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
naastligger ten westende bakkerswoning van Jurien Falck*
naastligger ten noordende lijnbaan
verkoperWillem Caspers
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDavid Teunis, mr. linnenwever, koopt een huis in de Karremanstraat nz. Ten O. 'de 8 Pelsen', ten W. bakker Jurien, ten Z.?, ten N. de lijnbaan. Gekocht van Willem Jaspers, voor 225 cg.


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0020r van 15 jan 1660 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende kamers van Jurrien Falck bakker


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0139v van 13 apr 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGerben Gerbens


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0222r van 6 mrt 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0237r van 13 nov 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGerben Gerbens mr. metselaar


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0059v van 25 nov 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDavid Teunis* linnenwever


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0181v van 3 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 3Bildtpoort, bij de54‑00‑00 GGkamer
koperJurjen Jansen, gehuwd met
koperMein Gerbens
naastligger ten oostenDavid Teunis
naastligger ten zuidende brouwerij van Jackle Sinnema
naastligger ten westende kamer van Joris Hiddema sr. ?
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperPytter Teyes c.u.


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0216r van 9 jan 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 3Achterstraat NZ [staat: bij de Bildtpoort in de Tempelstraat]610‑00‑00 GGnieuw gebouwd huis, brouwerij en mouterij, waar het Zeepaert aan de putstoel staat
koperRintie Douwes, gehuwd methet Zeepaard
koperJeltie Dirx
naastliggerop de hoek van het huis van de Stads Corps de guard praecario liggen de goten van wijlen Douwe Hilles
naastligger ten oostenDavidt Theunis
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: straat]
naastligger ten westenJan Bartels
naastligger ten noordenstraat
verkoperJackele Pybes Sinnema c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRintie Douwes x Jeltie Dirx koopt een nieuwgebouwd huis, brouwerij en mouterij c.a. omtrent de Bildtpoort in de Tempelstraat, alwaar 'het Zeepaert' aan de putstoel staat. Ten O. David Teunis, ten W. Jan Bartels, ten Z. en N. de straten. De eest van wl. Douwe Hilles, op de hoek van het Stads Corps de Garde, ligt daar precario. Gekocht van Jacle Pybes Sinnema, voor 610 gg.


1673 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0116v van 2 feb 1673 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDavidt Teunis* wever


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0151r van 13 feb 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenbrouwerij genaamd het Zeepaart


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0010r van 30 dec 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenbrouwerij genaamd het Zeepaard


1686 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0113v van 17 jan 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDavidt Teunis* wever


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0334v van 23 nov 1690 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenLouw Ripperts mr. bakker


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0030v van 15 jan 1693 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGyke Tjallinghs


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0387v van 11 dec 1698 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGieke Tiallings


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0078r van 22 sep 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 3Achterstraat NZ [staat: Karremanstraat bij de Bildtpoort]90‑00‑00 CGhuis met plaatsje en loodsje
koperDirk Jacobs, gehuwd metkuipersgezel
koperLijsbet Hendriks
naastligger ten oostende weduwe van Claes Jansen IJsenbeek
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
naastligger ten westenKasper Roer distillateur
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperRinske Davids, weduwe van
verkoperwijlen Giecke Tjallings


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0003r van 9 jan 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 3Achterstraat NZ [staat: bij de Bildtpoort]130‑00‑00 GGhuis, mouterij en stokerij
koperBouwe Sanstra c.u.
koperJan Hendriks c.u.
naastligger ten oostenhet pakhuis van Dirk Jacobs
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
naastligger ten westende weduwe van Louw Ripperts
naastligger ten noordenLiemendijk [staat: stadsvesten]
verkoperTrijntie Gerrits, gehuwd met
verkoperburgerhopman Hotze Swermsmr. zilversmid
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBouwe Sanstra en Jan Hendriks kopen een huis, mouterij en stokerij omtrent de Bildpoort. Het gekochte is voorzien van 2 putten en een mandelige regenwaterbak. Ten O. het pakhuis van Dirk Jacobs, ten Z. de Karremanstraat, ten W. wd. Louw Ripperts, ten N. de Stadsvesten. Gekocht van Trijntje Gerryts x mr. zilversmid Hotse Swerms, voor 130 gg.


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0033v van 1 jan 1719 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 3Achterstraat NZ [staat: aan de stadsvesten bij de Bildstraat]120‑00‑00 CGstokerij
koperMinne Abes c.u.
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Dirk Jacobs
naastligger ten zuidenAchterstraat [niet vermeld]
naastligger ten westende weduwe van wijlen Louw Ripperts
naastligger ten noordenLiemendijk [niet vermeld]
verkoperBouwe Sanstra c.u., en
verkoperJan Hendriks c.u.


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0103v van 2 mrt 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Louw Ripperts


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0235r van 9 sep 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 3Achterstraat NZ [staat: Karremanstraat]210‑00‑00 CGhuis
koperMinne Abes c.u.mr. ijzersmid
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 CG
naastligger ten oostenMinne Abes c.u.mr. ijzersmid
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
naastligger ten westenBerber Louws, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Eibert Jansen
naastligger ten noordenstadswallen
verkoperBerber Louws, weduwe van
verkoperwijlen Eibert Jansen


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0076r van 2 okt 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenMinne Abes, gehuwd met
naastligger ten westenJantjen Johannes


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0010v van 31 aug 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGabe Sybesma c.s.


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0093r van 18 okt 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGabe Sybesma c.s.


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0199v van 3 mrt 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenEvert Beva


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0244r van 14 jan 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenEvert Beva


1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0337v van 4 sep 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 3Achterstraat NZ [staat: Karremanstraat] nabij de Bildtpoort37‑21‑00 GGhuis
koperCornelis Arjens Jonker koopman
huurderMayke Yntes 22‑00‑00 GG
huurderwijlen Dirk Allerts Keyma
naastligger ten oostenMinne Houttuin [staat: Houtsma]
naastligger ten westenJan Kyl
naastligger ten zuidenJan Kyl
naastligger ten noordenJan Kyl
verkoperChristina Imans, weduwe van
verkoperwijlen Evert Beva


1797 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0050v van 18 jun 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenCornelis A. Jonker


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0133r van 20 jan 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 3Karremanstraat bij de Bildtpoort110‑00‑00 CGhuis
koperEelke Jans Leyenaar, gehuwd met
koperTrijntje Hanses
naastligger ten oostenMinne Houttuin
naastligger ten zuidenJan Kyl
naastligger ten westenJan Kyl
naastligger ten noordenJan Kyl
verkoperCornelis Arjens Jonkerkoopman


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0106v van 2 dec 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 3Achterstraat [staat: Karremanstraat] bij de Bildtpoort150‑00‑00 CGhuis
koperMarten Dirks, gehuwd met
koperAntje Zeyes
naastligger ten oostenMinne Houttuin
naastligger ten westenJan Kyl
verkoperEelke Jans Leyenaar, gehuwd met
verkoperTrijntje Hanses


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-178Achterstraat 3Claas Jansovl voor 1815; wed. gebruiker van wijk A-178, gealimenteerd, eigenaar is Marten D. de Groot, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-178Achterstraat 3Marten Dirks de Groot... 1813, huw 1814, huw 1817, huw 1822, huw 1823, ovl 1826, ovl 1837, ovl 1838, ovl 1886; eigenaar van wijk A-178, medegebruiker Claas Jans wed., gealimenteerd 1814. (GAH204); id. van wijk F-093, gebruiker is Harmanus ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-178Achterstraat 3Marten D de Groot Claas Jans wedgealimenteerd


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 80Achterstraat 3Jan KielstalhouderHarlingenhuis en erf (141 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-178Achterstraat 3Haye Miedema... Koopmans, koopman in 1858, zv Pieter M, en Aukje Koopal; BS ovl 1858; bev.reg. HRL 1851 wijk B-091, wijk A-178; oud 44 jaar, geb Boxum en wonende te HRL. 1839, herbergier, wijk B-046; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-178Achterstraat 3Janke Koopmansgeb 2 feb 1797 Tzum, ovl 1 dec 1860 HRL, huwt met Haye Miedema, dv Harmen K, en Janke ... ; BS ovl 1860; bev.reg. HRL 1851 wijk B-091, wijk A-178; oud 43 jaar, geb Tzum en wonende te HRL. 1839, wijk B-046; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-178Achterstraat 3Tjietske Abrahams de Ruiter... HRL 1851 wijk A-139, 178, 179, wijk F-036; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-177; ... (alles)


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 819 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-178Achterstraat 3Tietje Eertzes Woudema, overleden op 11 september 18476 jr (geboren 6/12/1840), overleden Bildtpoort A 178, dochter van Eertze Klazes Woudema, kooltjer en Trijntje Hayes de Boer (wed. Rein Bootsma), zuster van minderjarige Klasina en Eeke Eertzes Woudema, halfzuster van minderjarige Haye, Eelke en Tietje Reins Bootsma (uit 1e huwelijk moeder). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 820 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-178Achterstraat 3Jacob Eertzes Woudema, overleden op 20 september 18472 jr (geboren 27/10/1845), overleden Bildtpoort A 178, zoon van Eertze Klazes Woudema, kooltjer en Trijntje Hayes de Boer (wed. Rein Bootsma), broer van minderjarige Klasina en Eeke Eertzes Woudema, halfbroer van minderjarige Haye, Eelke en Tietje Reins Bootsma (uit 1e huwelijk moeder). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 80Achterstraat A-195erv. Jacob J. Kielwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3461*Achterstraat A-187Dirk Agemawoonhuis
Sectie A nr. 3461*Achterstraat A-188Dirk Agemawoonhuis
Sectie A nr. 3461Bildtstraat A-211Dirk Agemawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 5094Achterstraat 3 (A-188)Antje Miedema (wed. D. Agema)woonhuis en stal


1940 - variabron: Raadsvergadering 30 januari
adresgegevens
Achterstraat 3Onbewoonbaar verklaard
  terug