Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Achterstraat 31
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerAchterstraat 31(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)B-137B-177


Naastliggers vanAchterstraat 31
ten oostenAchterstraat 33
ten zuidende Achterstraat
ten westenAchterstraat 29
ten noordende Anjelierstraat


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0199r van 30 jan 1614 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 33, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenschuur en paardenstal


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0202r van 6 feb 1614 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 31Liemendijk216‑07‑00 gghuis en ledige plaats strekkende tot de lijnbaan
koperSiouck Allerts
naastliggerde lijnbaan van Arian
naastligger ten oostende hof van Claes Feddes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHendrick wever
naastligger ten noordenN. N.
verkoperLambert Pieters, gehuwd met
verkoperReynu Jans


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0052r van 8 apr 1632 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 33, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTied


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0157r van 10 jan 1635 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 33, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0157v van 10 jan 1635 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 33, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0158r van 10 jan 1635 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 31noorder nieuwe stad110‑00‑00 cghuis en hof
koperGerryt Pyters Meylsma, gehuwd metapotheker
koperIbeltie Hanses Stapert
naastligger ten oostende hof van Gerryt Pyters Meylsma apotheker
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenPier Annes Rheen
naastligger ten noordenLijnbaanstraat en stadsvesten
verkoperHeere Piers, gehuwd met
verkoperJell Siouckes


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0105r van 28 jan 1644 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 33, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHans Jacobs schoenlapper


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0077v van 22 mrt 1656 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 33, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAnnius Reenstra secretaris


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0172av van 25 sep 1658 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 33, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAnnius Reenstra secretaris


1711 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0162r van 27 sep 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 29, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: kamer


1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0117v van 28 mei 1769 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 31Achterstraat NZ [staat: Karremanstraat NZ ter syden of in de dwarsstraat]85‑14‑00 gghuis
koperhuisman Pieter Cornelis te Almenum
huurderTjeerd Pieters 20‑00‑00 cg
naastligger ten oostenSibbeltje Feikes
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
naastligger ten westenRoelof Tjerks
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente: woning
verkoperde Doopsgezinde Gemeente


1770 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0150v van 21 jan 1770 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 31Achterstraat NZ [staat: Karremanstraat ten sijden af in de Dwarsstraat]130‑07‑00 gghuis
koper door niaarRoelof Tjerks bontwever
geniaarde koperBeernd Westendorpmr. bontwever
huurderMaartje Pieters c.s.
naastligger ten oostenRoelof Tjerks
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: Liemendijk]
naastligger ten westenSimon Stijl
naastligger ten noordenTobias Velthuis
verkoperde Doopsgezinde Gemeente


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0222r van 3 sep 1775 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 31Achterstraat NZ [staat: bij de Karremanstraat]90‑00‑00 cghof, zomerhuis, weefwinkel, bomen en planten
koperHenri Philip Stambke J.U.D.advocaat Hof van Friesland
naastligger ten oostenSimon Stijl
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
naastligger ten westenSimon Stijl
naastligger ten noordenAnjelierstraat [staat: Liemendijk]
betrokkeneRinske Feikes
verkoperRoelof Tjerks oud in het 59e jaar


1798 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0116r van 11 nov 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 29, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBeernt Pol


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0161v van 21 apr 1799 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 31Achterstraat NZ [staat: bij de Liemendijk]300‑00‑00 cghof, zomerhuis en weefwinkel
koperJan de Boer
koperPaulus de Boer
huurderJan Janzen oud assistent44‑00‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
naastligger ten westenGerrit van Danswijk
naastligger ten noordenAnjelierstraat [staat: Liemendijk]
verkoper q.q.Pieter Barends Embdenaar, redder van
verkoperde boedel van Henri Philip Stambkeadvocaat


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0239v van 16 apr 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 29, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBeerend Pol


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-137Achterstraat 31Albertje Pieters... geb 10 nov 1788, ged 25 nov 1788 Grote Kerk HRL, dv Pieter Everts en Goikjen Arjens; gebruiker van wijk B-137; medegebruiker Aldert Sijtses Mutschenplukker, panbakkersknegt; eigenaar is Berend Pol, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-137Achterstraat 31Aldert/Albert Sytzes Musschenplukker... huw Grote Kerk HRL 1802, dopen Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1828, huw 1837, ovl 1855; gebruiker van wijk B-137, panbakkersknegt; medegebruiker Albertje Pieters; eigenaar is Berend Pol, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-137Achterstraat 31Berend Johannes Pol... huw Grote Kerk HRL 1795, BS huw 1815, huw 1817, huw 1823, ovl 1831, huw 1835, ovl 1846; eigenaar van wijk B-137; gebruiker Aldert Sijtses Mutschenplukker, panbakkersknegt, en Albertje Pieters, 1814. (GAH204); id. van ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-137Achterstraat 31Berend PolAldert Sytzes Mutschenplukkerpanbakkersknegt
B-137Achterstraat 31Berend PolAlbertje Pieters


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 57Achterstraat 31Berend Pol kramerHarlingenhuis en erf (42 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-137Achterstraat 31Antje Hendriks Erich... bev.reg. HRL 1851 wijk C-155, wijk G-152, wijk H-083, 90; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-137; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-137Achterstraat 31Auke Jansen... HRL 1851 wijk C-155, wijk G-152, wijk H-083, 90; oud 28 jaar, geb Beetgum en wonende te HRL. 1839, wijk B-137; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-137Achterstraat 31Jeltie P Hoogstraoud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-137; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
B-13728 jBeetgumgezin 1, m, protestant, gehuwd
B-13731 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
B-13710 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
B-1375 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
B-13710 jWorkumgezin 1, m, protestant, ongehuwd
B-1375 jWorkumgezin 1, v, protestant, ongehuwd
B-13750 jHarlingengezin 2, v, protestant, weduwe
B-13727 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
B-13710 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-137Achterstraat 31Antje Zacharias Wijngaardengeb 19 nov 1791 Pietersbierum, ovl 27 aug 1864 HRL, huwt met Pieter Klazes Visser, wonende te HRL. 1838, ovl wijk B-137, dv Zacharias W, en Aukje Wijngaarden; BS ovl 1838; 1864 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk B-147


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-137Achterstraat 31Janke Yedes de Groot... wijk B-118, dv IJde Jurjens dG en Rinske Willems; BS huw 1824, ovl 1848, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk B-137; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-223; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 57Liemendijk B-137Hersteld Evangelisch Lutherse Gemeente woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 57Achterstraat B-177 Roomsch Cath. Gemeente woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 57Achterstraat 31 (B-177)Antje Hoedemaker (vr. v. J. van Der Hoef, te Apeldoorn)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Achterstraat 31G. Meijercafehouder


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Achterstraat 31W.W. (Wendelina) Bennink wv Meijer


2023
0.07426905632019


  terug