Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Anjelierstraat 16
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Anjelierstraat 16 (niet bekend) (niet bekend) A-189 A-203
Naastliggers vanAnjelierstraat 16
ten oostenAnjelierstraat 18
ten zuidenAchterstraat 21
ten westenAnjelierstraat 14
ten noordende Anjelierstraat


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0255v van 6 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Anjelierstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJohannes Gerryts
1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0143v van 1 dec 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Anjelierstraat 16Liemendijk ZZhuis
 
koperThomas Lammerts van Hees oud bontfabrikant110-00-00 CG
huurderPyter Plas 26-00-00 CG
naastligger ten oostenAntoni Vink
naastligger ten zuidenJogchum Jans
naastligger ten westenLieuwe Alles
naastligger ten noordenLiemendijk
verkoper q.q.Bartle Tuininga, curator overprocureur postulant
verkoperde gebandonneerde boedel van Johannes Gerryts, gehuwd met
verkoperYmkien Adriaans


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0197r van 15 jun 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Anjelierstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJohannes Gerryts
1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0114r van 30 nov 1783 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Anjelierstraat 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Lieuwe Alles
1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0131v van 30 aug 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Anjelierstraat 16Anjelierstraat ZZhuis
 
koperJohannes van Pruisen mr. broekmaker70-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen J. Mecima
naastligger ten zuidenJochem Jans
naastligger ten westende weduwe van Lieuwe Alles
naastligger ten noordenAnjelierstraat
verkoperHendrik Jansenschaarslijper


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0351r van 16 okt 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Anjelierstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJohannes van Pruissen
1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0345r van 2 okt 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Anjelierstraat 16Anjelierstraat ZZhuis
 
koperArend Bartling, gehuwd metmr. bontwever12-17-00 GG
koperMarijke Bisschop
huurderBarend Baarends c.u.
naastligger ten oostenMinne Vink
naastligger ten zuidenDirk Hinloopen
naastligger ten westenJacob Lieuwes
naastligger ten noordenAnjelierstraat
verkoper q.q.Hendrik Winter, geauthoriseerde redderkastelein in Het Herenlogement
verkoper q.q.dr. Hendrik Philip Stambke, geauthoriseerde redders vanadvocaat Hof van Friesland
erflaterde nagelaten boedel van wijlen Johannes Thomas Mentze, aliasmr. broekmaker
erflaterwijlen Johannes van Pruisenmr. broekmaker


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-189Anjelierstraat 16Arend Hendriks Bartling... B., geb 1798 HRL, Elisabeth B., geb ... ; BS huw 1824, huw 1826, ovl 1845,; erven A.B. eigenaar van wijk A-189; gebruiker is Klaas Salverda, kleermakersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk G-151; gebruiker is Berend ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-189Anjelierstraat 16Klaas Salverda... 1811, zv Simon Jans en Sjouwkje Feyes, huw Grote Kerk HRL 1810 BS ovl 1811, ovl 1841; gebruiker van wijk A-189, kleermakersknegt; eigenaar is A. Bartling erven, 1814. (GAH204); K.S. en Ettje Jans, beide van HRL, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-189Anjelierstraat 16A Bartling ervenKlaas Salverda kleermakersknegt


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 67Anjelierstraat 16Hendrikus WitteHarlingenkoopmanhuis (91 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-189Anjelierstraat 16Hiske J Beekmaoud 40 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, wijk A-189


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-189Anjelierstraat 16Huite Vlas... HRL 1851 wijk A-172, wijk G-343; oud 35 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, schippersknecht, wijk A-189; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-189Anjelierstraat 16Sjoerd Mulder... te HRL. 1846, zv Hendrik M, en Christina Adams; BS ovl 1846; 1868 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk A-189, wijk C-170, wijk D-085, 156, wijk G-118, 156, 316, wijk H-154; oud 41 jaar, geb Dokkum en wonende te HRL. ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-189KarremanstraatHuite B Vlas35 jWorkumm, protestant, gehuwd, schippersknegt
A-189KarremanstraatHiske J Beekma40 jWorkumv, protestant, gehuwd
A-189KarremanstraatBauke Vlas3 jBolswardm, protestant, ongehuwd
A-189KarremanstraatJouke Vlas2 jWorkumm, protestant, ongehuwd
A-189KarremanstraatElisabeth Vlas1 jWorkumv, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-189Anjelierstraat 16Jacob Vlas, overleden op 3 december 184010 mnd, overleden Droogstraat A 189. (CzOG nr. 69) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-189Anjelierstraat 16Hiltje Wybes Faber... F, en Teuntje Bonifacius (B)Oolgaard; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk A-189, wijk C-170, wijk D-085, 156, wijk G-118, 156, 316, wijk H-154; geb 25 may 1810, ged 3 jun 1810 Grote Kerk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 67A-189 (Karremansstraat)Redmer Oedses Wouwenaarwoonhuis


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 23 feb 1871
A-189Anjelierstraat 16Eene woning aan de Achterstraat, verhuurd aan B., Siezes c.s.. Provisioneel verkocht op 6 mrt 1872 door notaris P. Zeper Dz. te Leeuwarden..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 67A-203 (Anjelierstraat)Willem de Jongwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 67Anjelierstraat 16 (A-203)Frans Neisinghwoonhuis


1910 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Anjelierstr. 16H. de Vries51Vischhandel


1913 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Anjelierstr. 16H. de Vries51Vischhandel


1928 - adresboekadresnaamberoep
Anjelierstraat 16M. v/d Heidebetonwerker
  terug