Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Anjelierstraat 16
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerAnjelierstraat 16(niet bekend)(niet bekend)A-189A-203


Naastliggers vanAnjelierstraat 16
ten oostenAnjelierstraat 18
ten zuidenAchterstraat 21
ten westenAnjelierstraat 14
ten noordende Anjelierstraat


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0255v van 6 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJohannes Gerryts


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0143v van 1 dec 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Anjelierstraat 16Liemendijk ZZ110‑00‑00 CGhuis
koperThomas Lammerts van Hees oud bontfabrikant
huurderPyter Plas 26‑00‑00 CG
naastligger ten oostenAntoni Vink
naastligger ten zuidenJogchum Jans
naastligger ten westenLieuwe Alles
naastligger ten noordenLiemendijk
verkoper q.q.Bartle Tuininga, curator overprocureur postulant
verkoperde gebandonneerde boedel van Johannes Gerryts, gehuwd met
verkoperYmkien Adriaans


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0197r van 15 jun 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJohannes Gerryts


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0114r van 30 nov 1783 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Lieuwe Alles


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0131v van 30 aug 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Anjelierstraat 16Anjelierstraat ZZ70‑00‑00 CGhuis
koperJohannes van Pruisen mr. broekmaker
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen J. Mecima
naastligger ten zuidenJochem Jans
naastligger ten westende weduwe van Lieuwe Alles
naastligger ten noordenAnjelierstraat
verkoperHendrik Jansenschaarslijper


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0351r van 16 okt 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJohannes van Pruissen


1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0345r van 2 okt 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Anjelierstraat 16Anjelierstraat ZZ12‑17‑00 GGhuis
koperArend Bartling, gehuwd metmr. bontwever
koperMarijke Bisschop
huurderBarend Baarends c.u.
naastligger ten oostenMinne Vink
naastligger ten zuidenDirk Hinloopen
naastligger ten westenJacob Lieuwes
naastligger ten noordenAnjelierstraat
verkoper q.q.Hendrik Winter, geauthoriseerde redderkastelein in Het Herenlogement
verkoper q.q.dr. Hendrik Philip Stambke, geauthoriseerde redders vanadvocaat Hof van Friesland
erflaterde nagelaten boedel van wijlen Johannes Thomas Mentze, aliasmr. broekmaker
erflaterwijlen Johannes van Pruisenmr. broekmaker


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-189Anjelierstraat 16Arend Hendriks Bartling... B., geb 1798 HRL, Elisabeth B., geb ... ; BS huw 1824, huw 1826, ovl 1845,; erven A.B. eigenaar van wijk A-189; gebruiker is Klaas Salverda, kleermakersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk G-151; gebruiker is Berend ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-189Anjelierstraat 16Klaas Salverda... 1811, zv Simon Jans en Sjouwkje Feyes, huw Grote Kerk HRL 1810 BS ovl 1811, ovl 1841; gebruiker van wijk A-189, kleermakersknegt; eigenaar is A. Bartling erven, 1814. (GAH204); K.S. en Ettje Jans, beide van HRL, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-189Anjelierstraat 16A Bartling ervenKlaas Salverda kleermakersknegt


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 67Anjelierstraat 16Hendrikus WittekoopmanHarlingenhuis (91 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-189Anjelierstraat 16Hiske J Beekmaoud 40 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, wijk A-189


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-189Anjelierstraat 16Huite Vlas... HRL 1851 wijk A-172, wijk G-343; oud 35 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, schippersknecht, wijk A-189; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-189Anjelierstraat 16Sjoerd Mulder... te HRL. 1846, zv Hendrik M, en Christina Adams; BS ovl 1846; 1868 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk A-189, wijk C-170, wijk D-085, 156, wijk G-118, 156, 316, wijk H-154; oud 41 jaar, geb Dokkum en wonende te HRL. ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-189KarremanstraatHuite B Vlas35 jschippersknegtWorkumm, protestant, gehuwd
A-189KarremanstraatHiske J Beekma40 jWorkumv, protestant, gehuwd
A-189KarremanstraatBauke Vlas3 jBolswardm, protestant, ongehuwd
A-189KarremanstraatJouke Vlas2 jWorkumm, protestant, ongehuwd
A-189KarremanstraatElisabeth Vlas1 jWorkumv, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, december (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-189Anjelierstraat 16Jacob Vlas, overleden op 3 december 184010 mnd, overleden Droogstraat A 189. (CzOG nr. 69) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-189Anjelierstraat 16Hiltje Wybes Faber... F, en Teuntje Bonifacius (B)Oolgaard; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk A-189, wijk C-170, wijk D-085, 156, wijk G-118, 156, 316, wijk H-154; geb 25 may 1810, ged 3 jun 1810 Grote Kerk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 67Karremansstraat A-189Redmer Oedses Wouwenaarwoonhuis


1872 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 23 feb 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
A-189Anjelierstraat 16Eene woning aan de Achterstraat, verhuurd aan B., Siezes c.s.. Provisioneel verkocht op 6 mrt 1872 in de Koornbeurs door notaris P. Zeper Dz. te Leeuwarden.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 67Anjelierstraat A-203Willem de Jongwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 67Anjelierstraat 16 (A-203)Frans Neisinghwoonhuis


1910 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Anjelierstr. 16H. de Vries51Vischhandel


1913 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Anjelierstr. 16H. de Vries51Vischhandel


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Anjelierstraat 16M. v/d Heidebetonwerker
  terug