Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Bargebuurtspoortje 8
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerBargebuurtspoortje 8(niet bekend)(niet bekend)A-226A-269
 huisnummer lager  huisnummer hogerBargebuurtspoortje 8(niet bekend)(niet bekend)A-230A-269


Naastliggers vanBargebuurtspoortje 8
ten oostenhet Bargebuurtspoortje
ten zuidenBargebuurtspoortje 10
ten westenZoutsloot 19
ten noordenBargebuurtspoortje 6


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0007ra van 27 mei 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bargebuurtspoortje 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0007ra van 27 mei 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bargebuurtspoortje 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0007ra van 27 mei 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bargebuurtspoortje 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0007ra van 27 mei 1660 (het 14e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bargebuurtspoortje 8Bargebuurtspoortje WZ [staat: op het eiland of Bargeburen]66‑00‑00 GGkamer nr. 5 van de westerse kamers
koper finaalClaas Geerts
koper provisioneelClaas Geerts 66‑00‑00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Jan Jolles, curatorgrootschipper
verkoper q.q.Hans Obbes de Bok, curatoren over
verkoperde kindskinderen en erfgenamen van de wijlen bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0180v van 18 jan 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bargebuurtspoortje 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenWybe Fongers


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0232r van 8 apr 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bargebuurtspoortje 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenFaes Pytters


1748 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0226v van 7 jul 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bargebuurtspoortje 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHylkjen Fongers


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0048v van 18 jan 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bargebuurtspoortje 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHarmen Fongers


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-226Bargebuurtspoortje 8Simon Haantjes Molenaar... (GAH204); eigenaar van wijk A-147; gebruiker Jacob E. de Boer, stalknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk A-226; gebruiker Sipke Tjerks Draaisma, soldaat, 1814. (GAH204); id. van wijk A-244; gebruiker Johannes Mulder, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-226Bargebuurtspoortje 8Sipke Tjerks Draaisma... Berends Vogelzang, zv Tjerk D, en Pietje ... ; BS geb 1811, ovl 1839, ovl 1846; gebruiker van wijk A-226, soldaat; eigenaar is Simon H. Molenaar, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-230Bargebuurtspoortje 8Anth Fransengebruiker van wijk A-230, gealimenteerd, eigenaar is Cornelis Jonker 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-230Bargebuurtspoortje 8Anthony Fransen Posthuma... huw 1823, ovl 1836, ovl ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-230Bargebuurtspoortje 8Cornelis Arjens Jonker... eigenaar van wijk A-175, gebruiker is Evert Wellinga, koperslager, 1814. (GAH204); id. van wijk A-230, gebruiker is Anth. Fransen, gealimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk A-232, gebruiker is Andries ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-226Bargebuurtspoortje 8Simon H Molenaar Sipke Tjerks Draaisma soldaat
A-230Bargebuurtspoortje 8Cornelis Jonker Anthonie Fransen gealimenteerd


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 101Bargebuurtspoortje 8Simon Jacobs van LoontouwslagerHarlingenhuis (24 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-226Bargebuurtspoortje 8Sybren Dirks Sleeper... ... ; BS huw 1821, ovl 1830, ovl 1834, ovl 1835, ovl 1837; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-226; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-226BargebuurtSybren D Sleeper45 jHarlingenm, protestant, weduwnaar
A-226BargebuurtWytske Sleeper18 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-226BargebuurtDirkje Sleeper15 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-226BargebuurtHenderika Sleeper14 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-226BargebuurtGrietje Sleeper7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1842 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 101Bargebuurtspoortje 8 Doopsgezinde GemeenteHarlingendeze woning geheel afgebroken en nieuw herbouwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-226Bargebuurtspoortje 8Arjen Lieuwes... werkman in 1851, N.H., zv Lieuwe Gellofs en Aafke Arjens; BS huw 1823, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk A-226, G- 151, supp wijk H-265; weesvoogden betalen f. 13:15:0 aan de rentmeester van het Weeshuis verdiende ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-226Bargebuurtspoortje 8Cornelis Wordtmangeb 1794 Ameland, ovl 2 sep 1858 HRL, huwt met Engeltje Douwes, werkman, zv Jan W, en Jeike Hogstra; BS ovl 1858; 1865 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk A-206, 224, 226, 266, wijk B-179, 195, wijk D-137


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-226Bargebuurtspoortje 8Roelofke Pieters van der Meulen... HRL. in 1830, dv Pieter vdM, en Marijke Iversen; BS ovl 1830, huw 1838, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk A-226, wijk E-166, wijk G-118, 141, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-230Bargebuurtspoortje 8Trijntje Musschenplukkergeb 19 sep 1806 HRL, ovl 20 apr 1855 HRL, huwt met Willem Jappes vd Veer op 29 sep 1838 HRL, dv Albert Sietses M, en Engeltje Steffens; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1838, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk A-230


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 101Bargebuurt A-226Anke van der Brug wed. J. Klazes Kuiperswoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 101Bargebuurtspoort A-270Jacob Lieuwes van Loonwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 102Bargebuurtspoortje 8 (A-269)


1923 - variabron: Raadsvergadering 8 oktober
adresgegevens
Bargebuurtspoortje 8Onbewoonbaar verklaard in verband met een ministerieele circulaire
  terug