Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Bildtstraat 24
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Bildtstraat 24 1-088 1/2 1-130 A-068 A-063


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Bildtstraat 24, Harlingen Bildtstraat 24, Harlingen
Naastliggers vanBildtstraat 24
ten oostende Bildtstraat
ten zuidenNoorderhaven 79
ten zuidenNoorderhaven 81
ten westenDroogstraat 8
ten noordenBildtstraat 22


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0218v van 19 apr 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 22, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHiltie Pytters


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0057r van 14 jan 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 22, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHiltie Pyters


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0076v van 13 jan 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 77, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenHeiltie Pieters
naastligger ten noordenDroogstraat


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0124r van 26 jan 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 77, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDroogstraat
naastligger ten noordenHeiltje Pieters


1672 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0087v van 11 feb 1672 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 81, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDroogstraat
naastligger ten noordenhet huis waar versturven is Gerrit Bilooten


1689 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0298v van 1 dec 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 22, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHuybert Braem koopman


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0258r van 6 dec 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 77, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenHubert Braam
naastligger ten noordenDroogstraat


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0313r van 16 dec 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 77, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noorden, en


1713 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0186r van 8 jan 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 79, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende woning gekocht door Dieuwke Clases
naastligger ten noordende erven van Martien Bouwens
naastligger ten noordenDroogstraat


1713 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0186v van 8 jan 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 24Bildtstraat WZhuis
 
koperAntie Clases ongehuwde dochter100-00-00 GG
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenpakhuis genoemd in akte 13_16_0245_0186_0186r
naastligger ten westenhoutstek
naastligger ten noordende erven van Martien Bouwens
verkoperAntie Foppes, weduwe van
wijlen Huibert Claessen Braam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAntie Clases, ongehuwde dochter, koopt een huis in de Bildtstraat. Ten O. de Bildtstraat, ten Z. het pakhuis [Noorderhaven 81], ten W. het houtstek, ten N. erven wl. Martien Bouwens. Gekocht van Antie Foppes wv Huibert Claessen Braam, voor 100 gg. N.B. Vergelijk ook met acte op blz. 0186 van dit boek, over de pakhuizen aan de Noorderhaven 79/81.


1714 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0207v van 28 jan 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 22, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erven van Huibert Braam koopman


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
1-088 Bildtstraat 24huis
eigenaarHylcke Greolts
gebruikerHylcke Greolts
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
1-088 Bildtstraat 24huis
eigenaarHylcke Greolts
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan31-5-1720


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0063r van 14 jan 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 22, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenOldaens koopman


1724 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0194r van 13 feb 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 77, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDroogstraat


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0221r van 4 feb 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 24Bildtstraat WZhuis
 
koper 1/4Pieter Jansen Oldaens koopman230-00-00 CG
koper 1/4Jarig Jacobs van der Ley koopmanHarlingen
koper 1/4Joseph Salomons koopmanHarlingen
koper 1/4Jan Reins Baarda koopmanFraneker
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenJan Oldaens, en zijn zoon
Pyter Oldaens
naastligger ten westenJan Oldaens, en zijn zoon
Pyter Oldaens
naastligger ten noordenHarm Jansen
verkoperAntie Claeses, gehuwd met
Pyter Jansengleibakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Jansen Oldaens, Jarig Jacobs v.d. Ley, Joseph Salomons en Jan Reins Baarda, kopen ieder voor 1/4 een huis in de Bildtstraat. Ten O. de Bildtstraat, ten W. en Z. Jan en Pyter Oldaens (vader en zoon), ten N. Harmen Jansen (van `t Vlie). Gekocht van Antie Claeses x Pyter Jansen, gleybacker.


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0227r van 15 apr 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 79, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenPytter Jansen Oldaens
naastligger ten noordenHarmen Jansen
naastligger ten noordenDroogstraat
naastligger ten noordende kopers


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
1-088 Bildtstraat 24huis
eigenaarHarmen Hylkes
gebruikerSierk Sybrens
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0046r van 11 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 77, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordensuikerraffinaderij


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
1-088 Bildtstraat 24huis
eigenaarwed. Harmen Hylkes
gebruikerwed. Harmen Hylkes
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-088 Bildtstraat 24Reiner Pieters, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal16-00-00 CG
1-088 /2Bildtstraat 24Minne Abes, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0003va van 12 sep 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 79, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenoud hopman Harmen van Vliet
naastligger ten noordenDroogstraat


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0005ra van 17 okt 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 79, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenoud hopman Harmen van Vliet
naastligger ten noordenDroogstraat


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0105v van 28 nov 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 79, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenoud hopman Harmen van Vliet
naastligger ten noordenDroogstraat


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0115v van 7 mrt 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 79, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhopman Harmen van 't Vliet
naastligger ten noordenDroogstraat


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0126v van 18 apr 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 79, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhopman Harmen van 't Vliet
naastligger ten noordenDroogstraat


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0129r van 2 mei 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 79, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhopman Harmen van 't Vliet
naastligger ten noordenDroogstraat


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0154r van 5 sep 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 79, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhopman Harmen van 't Vliet
naastligger ten noordenDroogstraat


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0238r van 16 okt 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 79, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenoud burgerhopman Harmen van 't Vliet
naastligger ten noordenDroogstraat


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0311v van 10 apr 1785 (het 3e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 24Noorderhaven NZ en Droogstraat, tussenhuis vroeger genaamd het Bierhuis
 
koperDirk Wytsma gewaldige provoost bij de Admiraliteit5925-07-00 GG
naastligger ten zuidenhet eerste in deze akte verkochte perceel
naastligger ten zuidenhet tweede in deze akte verkochte perceel
naastligger ten noordenvroedsman Jan van 't Vlie
naastligger ten westenTjitze Smit
naastligger ten oostenBildtstraat
verkoper van 1/8Freerk Fonteinkoopman
verkoper van 1/8Rinske Hendriks Rademaker, weduwe van
wijlen Philippus Swart
verkoper van 1/8Hinke Huidekoper, met haar zuster
verkoper van 1/8Elisabeth Huidekoper, en
verkoper van 1/8P. Huidekoper
verkoper van 1/8Jarig J. van der Leykoopman
verkoperJarig A. van der Leykoopman
verkoper van 1/8Taekle Lambsma, gehuwd metontvanger-generaal 5-delen Binnendijks ZeedijkenMinnertsga
Dina Huidekoper
verkoper van 1/8P. Ymes Tichelaar, gelastigde en mede-erfgenaam van zijn vaderkoopmanMakkum
de erven van Jan Pieters Oldaanskoopman
erfgezeten Claas Fontein, geauthoriseerde administratorRied
Corn. Scheltema, geauthoriseerde administratoren vansecretaris der stad FranekerFraneker
verkoper van 2/6Elisabeth Scheltema, gehuwd met
Sjoerd Hannema
Jan Fonteinkoopman
verkoper van 1/3 van 1/2Dirk Fontein


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0311v van 10 apr 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 79, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhet derde in deze akte verkochte perceel


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0311v van 10 apr 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 81, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhet derde in deze akte verkochte perceel


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0255r van 17 okt 1790 (het 3e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 24Bildtstraat WZ [staat: Noorderhaven NZ achter het eerste perceel]huis achter 1e en 2e perceel in deze akte
 
koperSchelte Wybenga koopman 3197-14-00 GG
huurderEvert Strootman
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenhet eerste verkochte perceel in deze akte
naastligger ten zuidenhet tweede verkochte perceel in deze akte
naastligger ten westenTjitze Smit
naastligger ten noordenvroedsman J. van 't Vliet
verkoper helftHarmanna Briel, erfgenaam van
Dirk Wytsmaprovoost bij de Admiraliteit
verkoper helftSjoek Wytsma meerderjarige zoon, erfgenaam van
Dirk Wytsma


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0255r van 17 okt 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 79, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhet derde verkochte perceel in deze akte


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0255r van 17 okt 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 81, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhet derde verkochte perceel in deze akte


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0325v van 24 apr 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 24Bildtstraat WZhuis
 
koperMatthijs Polet, gehuwd met750-00-00 CG
Dieuwke Folkerts
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenS. Gratama
naastligger ten zuidenT. Gratama
naastligger ten zuidenSchelte Wybenga koopman
naastligger ten westenT. Gratama
naastligger ten westenSchelte Wybenga koopman
naastligger ten noordenvroedsman Jan van 't Vlie
verkoperSchelte Wybengakoopman


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0074v van 13 jan 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 79, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJ. van 't Vlie


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0093v van 20 jan 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 24Bildtstraat huis
 
koper door niaarvroedsman Jan van 't Vlie 350-00-00 GG
geniaarde koperdr. W. J. Hanekuik
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenS. Gratema
naastligger ten zuidenT. Gratema
naastligger ten westenJan van 't Vlie
naastligger ten noordenJan van 't Vlie
verkoperMatthijs Polet [staat: Spolet] c.u.Bolsward
eerdere samenvatting door Yde ElsingaW.J. Hanekuyk koopt een onlangs geheel verbouwd huis. Ten O. de Bildtstraat, ten W. en N. Jan van `t Vlie, ten Z. fa. Seerp en Tjepke Gratama. Gekocht van Matthijs Spolet te Bolsward.


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0219v van 2 feb 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 24Bildtstraat WZhuis
 
koperJacob S. Strelitz koopman (joods -)357-05-00 CG
huurderAtze Hiddes mr. metselaar
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenS. Gratama
naastligger ten zuidenT. Gratama
naastligger ten westenJan van 't Vlie mr. verver en glasmaker
naastligger ten noordenJan van 't Vlie mr. verver en glasmaker
verkoperJan van 't Vliemr. verver en glasmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Strelitz, Joods koopman, koopt een voor enige jaren bijna geheel verbouwd huis in de Bildtstraat. Veel voorwaarden. Ten O. de Bildtstraat, ten W. en N. Jan van `t Vlie, ten Z. het pakhuis van S. en T. Gratama. Gekocht van Jan van `t Vlie, mr. verwer en glazenmaker.


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0298v van 8 mrt 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 22, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenStreelitz


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0176v van 16 jan 1803 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 24Droogstraat ZZhuis
 
koperJacob Doodenhuizen mr. vleeshouwer166-00-00 CG
huurderN. N. c.u.mr. schoenmaker
huurderWijnand Hoekers 30-00-00 CG
naastligger ten oostenT. Gratama
naastligger ten zuidenMichiel Pieters
naastligger ten westenPopke Minnes
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperDirk Jans, gehuwd met
Tjettje Foppes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Doodenhuizen, mr. vleeshouwer, koopt een huis zz. Droogstraat. Ten O. Tjepke Gratama, ten W. Popke Minnes, ten Z. Michiel Pieters, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Dirk Jans x Tjaltje Foppes, voor 166 cg.


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0184r van 16 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 77, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-130 Bildtstraat 24Jan Kyl3-10-00 CGhuis en stalling


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0057v van 2 sep 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 22, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJacob Strelitz koopman


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-068Bildtstraat 24Geesje Wiegers Steenstrageb 1749 ... , ovl 27 nov 1814 HRL, huwt met Klaas Klaasen de Jong, ovl wijk A-068; BS ovl 1814; 1833 overlijdens, ovl 1838


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-068Bildtstraat 24Gerrit Rikkers... 22 feb 1806; ondertrouw HRL; oud 61 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, policiebediende, wijk A-068; VT1839; kind: Frans Gerrits Rikker, geb 23 feb 1812, ged 8 mrt 1812 Grote Kerk HRL; ontvangt van het ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-068Bildtstraat 24Levij Liepman de Vries... Levi dV, geb 1810 HRL; BS huw 1832, ovl 1870, bevrHRL 1851 wijk D-027, wijk G-192, 263; eigenaar van wijk A-068; gebruiker Salomon Wolf Blauw, koopman, 1814. (GAH204); gebruiker wijk F-063, koopman; medegebruiker ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-068Bildtstraat 24Salomon Wolf Blauwgeb 1764 ... , koopman, wonende te HRL., huw.get. bij S.S. de Jong en M. Abrahams; BS huw 1816; gebruiker van wijk A-068, koopman; eigenaar is Levij de Vries, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-068Bildtstraat 24Levy de Vries Salomon Wolf Blauw koopman


1828 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-068Bildtstraat 24Salomon Gomperts van Messel, overleden op 6 augustus 18287 mnd, zoon van Gompert Salomons van Messel, koopman Bildstraat A 68 en Schoontje Mozes Blok. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 356Bildtstraat 24Wopke Djoerds van der StelHarlingenhuis en erf (97 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-068Bildtstraat 24Aaltje Rikkers... Kerk HRL 1806, BS huw 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk C-139; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-068; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-068Bildtstraat 24Anna Willems Nauta... Pieters N, en IJmkje Jacobs Zijlstra; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS huw 1830, bev.reg. HRL 1851 wijk A-068; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-157; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-068Bildtstraat 24Jetske Reitsmaoud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-068; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-068Bildtstraat 24Minne Lovius... HRL, koopvaardijkapitein, zv Rinse Douwes L, en Hiltje Minnes Post; BS huw 1830, bev.reg. HRL 1851 wijk A-068; oud 33 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, zeekapitein, wijk A-157; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-068BildstraatGerryt Rikkers61 jFranekerm, protestant, gehuwd, policiebediende
A-068BildstraatJetske Reitsma56 jHarlingenv, protestant, gehuwd
A-068BildstraatAaltie Rikkers33 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-068BildstraatHendrik Rikkers25 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, timmerman


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-068Bildtstraat 24Rinse Minnes Lovius, overleden op 17 februari 18465 mnd (geboren 14/9/1845), overleden Bildtstraat A 68, zoon van Minne Lovius, zeekapitein en Anna Nauta, broer van minderjarige Hiltje Minnes Lovius. (in akte 7/2) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-068Bildtstraat 24Berbina Veenstrageb 5 apr 1808 Franeker, huwt met Auke Zwieting, (gk), op zee vergaan, N.H., Vst 9 feb 1853 uit Achtkarspelen, A 18 sep 1869 Nijkerk; bev.reg. HRL 1851 wijk A-068, wijk E-118, 204


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-068Bildtstraat 24Iemkje Jacobs Zijlstrageb 1776 Molkwerum, ovl 11 feb 1856 HRL, huwt met Willem Pieters Nauta, dv Jacob Jans Z, en Anna Zondervan; BS ovl 1856; bev.reg. HRL 1851 wijk A-068


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 356A-068 (Bildtstraat)Minne Loviuswoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3301A-063 (Bildtstraat)Klaas Metzelaarwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3301Bildtstraat 24 (A-063)Willem Houwink (te Helpman)


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Bildtstraat 24wed D.A. Kraus geb. de Boerzonder
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 700


1920 - kentekenadresnaam
B-3478
Bildtstraat 24M.E. de Groot


1928 - adresboekadresnaamberoep
Bildtstraat 24P.J.H.Brounsbankwerker
Bildtstraat 24P.Duinmeijerpakhuisknecht


1933 - kentekenadresnaam
B-19072
Bildtstraat 24Klaas Jonker


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Bildtstr.Postma's Dames- en herenkleding270


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Bildtstr.Postma's Dames- en herenkleding270


1965 - adresboekadresnaam
Bildtstraat 24G. (German) Huijser


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Bildtstraat 24rijksmonument 20319


2002 - variaadresbronbericht
Bildtstraat 24Hein Buisman StichtingBouw eind achttiende eeuw, aangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 2002
  terug