Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Bildtstraat 24
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Bildtstraat 241-088 1/21-130 A-068A-063


Naastliggers vanBildtstraat 24
ten oostende Bildtstraat
ten zuidenNoorderhaven 79
ten zuidenNoorderhaven 81
ten westenDroogstraat 8
ten noordenBildtstraat 22


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Bildtstraat 24, HarlingenBildtstraat 24, Harlingen


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0070r van 27 nov 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 77, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordensteeg


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0123v van 27 aug 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 77, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPieter Pieters houtkoper


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0152r van 20 mrt 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPyter Pyters


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0205r van 16 jan 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenArian Dircks


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0269v van 24 mrt 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 24Bildtstraat WZ500‑00‑00 GGkamer
koperGabbe Freercks, gehuwd met
koperJysck Andries
verpachter grondde verkoper Arian Dircks 0‑10‑00 CG
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidende verkoper Arian Dircks
naastligger ten westende verkoper Arian Dircks
naastligger ten noordenLouw Sytses
verkoperArian Dircks, gehuwd met
verkoperHeyltie Pieters


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0218v van 19 apr 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHiltie Pytters


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0057r van 14 jan 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHiltie Pyters


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0076v van 13 jan 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 77, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHeiltie Pieters
naastligger ten noordenDroogstraat


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0008va van 20 jan 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 77, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0124r van 26 jan 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 77, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDroogstraat
naastligger ten noordenHeiltje Pieters


1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0087v van 11 feb 1672 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 81, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDroogstraat
naastligger ten noordenhet sterfhuis van Gerrit Bilooten


1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0088v van 11 feb 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 24Bildtstraat WZ210‑00‑00 GGhuis (waaruit Gerrit Biloots is versturven)
koperClaes Huiberts Braem koopman
protesteert vanwege een ander, nog lopend, procesEdo Reyns Wyniarentmeester van Harlingen
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidende verkochte mouterij van de erfgenamen van wijlen Heyltie Pytters
naastligger ten westenyst en ystkamer
naastligger ten noordenhet huis bewoond door Lieuwe Siccama
verkoperde erfgenamen van wijlen Heyltie Pytters


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0298v van 1 dec 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHuybert Braem koopman


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0258r van 6 dec 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 77, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHubert Braam
naastligger ten noordenDroogstraat


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0313r van 16 dec 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 77, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDroogstraat
naastligger ten noordenHuibert Braam koopman


1713 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0186r van 8 jan 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 79, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende woning gekocht door Dieuwke Clases
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Martien Bouwens
naastligger ten noordenDroogstraat


1713 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0186v van 8 jan 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 24Bildtstraat WZ100‑00‑00 GGhuis
koperAntie Clases ongehuwde dochter
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenpakhuis genoemd in akte 13_16_0245_0186_0186r
naastligger ten westenhoutstek
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Martien Bouwens
verkoperAntie Foppes, weduwe van
verkoperwijlen Huibert Claessen Braam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAntie Clases, ongehuwde dochter, koopt een huis in de Bildtstraat. Ten O. de Bildtstraat, ten Z. het pakhuis [Noorderhaven 81], ten W. het houtstek, ten N. erven wl. Martien Bouwens. Gekocht van Antie Foppes wv Huibert Claessen Braam, voor 100 gg. N.B. Vergelijk ook met acte op blz. 0186 van dit boek, over de pakhuizen aan de Noorderhaven 79/81.


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0207v van 28 jan 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Huibert Braam koopman


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-088Bildtstraat 24huis
eigenaarHylcke Greolts
gebruikerHylcke Greolts
huurwaarde24‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑16‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-088Bildtstraat 24huis
eigenaarHylcke Greolts
huurwaarde24‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑16‑00 CG
aansl. huurw. voldaan31‑5‑1720


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0063r van 14 jan 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenOldaens koopman


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0194r van 13 feb 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 77, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDroogstraat


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0221r van 4 feb 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 24Bildtstraat WZ230‑00‑00 CGhuis
koper van 1/4Pieter Jansen Oldaens koopman te Harlingen
koper van 1/4Jarig Jacobs van der Ley koopman te Harlingen
koper van 1/4Joseph Salomons koopman te Harlingen
koper van 1/4Jan Reins Baarda koopman te Franeker
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenJan Oldaens, en zijn zoon
naastligger ten zuidenPyter Oldaens
naastligger ten westenJan Oldaens, en zijn zoon
naastligger ten westenPyter Oldaens
naastligger ten noordenHarm Jansen
verkoperAntie Claeses, gehuwd met
verkoperPyter Jansengleibakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Jansen Oldaens, Jarig Jacobs v.d. Ley, Joseph Salomons en Jan Reins Baarda, kopen ieder voor 1/4 een huis in de Bildtstraat. Ten O. de Bildtstraat, ten W. en Z. Jan en Pyter Oldaens (vader en zoon), ten N. Harmen Jansen (van `t Vlie). Gekocht van Antie Claeses x Pyter Jansen, gleybacker.


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0227r van 15 apr 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 79, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPytter Jansen Oldaens
naastligger ten noordenHarmen Jansen
naastligger ten noordenDroogstraat
naastligger ten noordende kopers


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0046r van 11 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 77, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordensuikerraffinaderij


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
1-088 Bildtstraat 24Reiner Pieters, bestaande uit 6 personen16‑00‑00 cg04‑00‑00 cg
1-088 /2Bildtstraat 24Minne Abes, bestaande uit 4 personen10‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1745 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0003va van 12 sep 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 81, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenoud hopman Harmen van Vliet
naastligger ten noordenoud hopman Harmen van Vliet
naastligger ten noordenDroogstraat
naastligger ten noordenDroogstraat


1745 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0005ra van 17 okt 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 79, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenoud hopman Harmen van Vliet
naastligger ten noordenDroogstraat


1745 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0105v van 28 nov 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 79, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenoud hopman Harmen van Vliet
naastligger ten noordenDroogstraat


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-088 /2Bildtstraat 24huis
eigenaarMinne Abes
gebruikerMinne Abes
opmerkingonvermogende


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0115v van 7 mrt 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 79, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenburgerhopman Harmen van 't Vliet
naastligger ten noordenDroogstraat


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0126v van 18 apr 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 79, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenburgerhopman Harmen van 't Vliet
naastligger ten noordenDroogstraat


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0129r van 2 mei 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 79, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenburgerhopman Harmen van 't Vliet
naastligger ten noordenDroogstraat


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0154r van 5 sep 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 79, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenburgerhopman Harmen van 't Vliet
naastligger ten noordenDroogstraat


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0238r van 16 okt 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 81, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenoud burgerhopman Harmen van 't Vliet
naastligger ten noordenoud burgerhopman Harmen van 't Vliet
naastligger ten noordenDroogstraat
naastligger ten noordenDroogstraat


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0311v van 10 apr 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 79, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet derde perceel in deze akte


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0311v van 10 apr 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 81, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet derde perceel in deze akte


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0311v van 10 apr 1785 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 24Noorderhaven NZ en Droogstraat, tussen5925‑07‑00 GGhuis vroeger genaamd het Bierhuis
koperDirk Wytsma gewaldige provoost Admiraliteithet Bierhuis
naastligger ten zuidenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten zuidenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten noordenvroedsman Jan van 't Vlie
naastligger ten westenTjitze Smit
naastligger ten oostenBildtstraat
verkoper van 1/8Freerk Fonteinkoopman
verkoper van 1/8Rinske Hendriks Rademaker, weduwe van
verkoper van 1/8wijlen Philippus Swart
verkoper van 1/8Hinke Huidekoper, met haar zuster
verkoperElisabeth Huidekoper
verkoper van 1/8P. Huidekoper
verkoper van 1/8Jarig J. van der Ley, enkoopman
verkoperJarig A. van der Leykoopman
verkoper van 1/8Taekle Lambsma, gehuwd metontvanger-generaal Vijf Deelen Zeedijken binnendijks te Minnertsga
verkoper van 1/8Dina Huidekoper
verkoper q.q.P. Ymes Tichelaar, gelastigde en mede-erfgenaam van zijn vaderkoopman te Makkum
verkoper van 1/8wijlen Yme Freerks Tichelaarkoopman te Makkum
verkoper q.q.P. Ymes Tichelaar, gelastigdekoopman te Makkum
verkoper q.q.P. Huidekoper, gelastigde van
verkoper van 1/8de erfgenamen van wijlen Jan Pieters Oldaanskoopman
verkoper q.q.erfgezeten Claas Fontein, geauthoriseerde administrator te Ried
verkoper q.q.Cornelis Scheltema, geauthoriseerde administratoren vansecretaris van de stad Franeker te Franeker
verkoper van 2/6Elisabeth Scheltema, gehuwd met
verkoper van 2/6Sjoerd Hannema
verkoper q.q.Jan Fontein, gelastigde van zijn broerkoopman
verkoper van 1/3 van 1/2Dirk Fonteinkoopman


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0255r van 17 okt 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 79, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet derde perceel in deze akte


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0255r van 17 okt 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 81, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet derde perceel in deze akte


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0255r van 17 okt 1790 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 24Bildtstraat WZ [staat: Noorderhaven NZ achter het eerste perceel]1310‑14‑00 GGhuis achter 1e en 2e perceel in deze akte
koperSchelte Wybenga koopman
huurderEvert Strootman meesterknecht suikerraffinaderij
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten zuidenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten westenTjitze Smit
naastligger ten noordenvroedsman J. van 't Vliet
verkoper van 1/2Harmanna Briel, erfgenaam van
verkoper van 1/2wijlen Dirk Wytsmaprovoost Admiraliteit
verkoper van 1/2Sjoek Wytsma meerderjarige zoon, erfgenaam van
erflaterwijlen Dirk Wytsma


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0325v van 24 apr 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 24Bildtstraat WZ750‑00‑00 CGhuis
koperMatthijs Polet, gehuwd met
koperDieuwke Folkerts
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenS. Gratama
naastligger ten zuidenT. Gratama
naastligger ten zuidenSchelte Wybenga koopman
naastligger ten westenT. Gratama
naastligger ten westenSchelte Wybenga koopman
naastligger ten noordenvroedsman Jan van 't Vlie
verkoperSchelte Wybengakoopman


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0074v van 13 jan 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 79, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJ. van 't Vlie


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0093v van 20 jan 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 24Bildtstraat350‑00‑00 GGhuis
koper door niaarvroedsman Jan van 't Vlie
geniaarde koperdr. W. J. Hanekuik
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenS. Gratema
naastligger ten zuidenT. Gratema
naastligger ten westenJan van 't Vlie
naastligger ten noordenJan van 't Vlie
verkoperMatthijs Polet [staat: Spolet] c.u. te Bolsward
eerdere samenvatting door Yde ElsingaW.J. Hanekuyk koopt een onlangs geheel verbouwd huis. Ten O. de Bildtstraat, ten W. en N. Jan van `t Vlie, ten Z. fa. Seerp en Tjepke Gratama. Gekocht van Matthijs Spolet te Bolsward.


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0219v van 2 feb 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 24Bildtstraat WZ357‑05‑00 CGhuis
koperJacob S. Strelitz joods koopman
huurderAtze Hiddes mr. metselaar
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenS. Gratama
naastligger ten zuidenT. Gratama
naastligger ten westenJan van 't Vlie mr. verver en glasmaker
naastligger ten noordenJan van 't Vlie mr. verver en glasmaker
verkoperJan van 't Vliemr. verver en glasmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Strelitz, Joods koopman, koopt een voor enige jaren bijna geheel verbouwd huis in de Bildtstraat. Veel voorwaarden. Ten O. de Bildtstraat, ten W. en N. Jan van `t Vlie, ten Z. het pakhuis van S. en T. Gratama. Gekocht van Jan van `t Vlie, mr. verwer en glazenmaker.


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0298v van 8 mrt 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenStreelitz


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0176v van 16 jan 1803 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 24Droogstraat ZZ166‑00‑00 CGhuis
koperJacob Doodenhuizen mr. vleeshouwer
huurderN. N. c.u.mr. schoenmaker
huurderWijnand Hoekers 30‑00‑00 CG
naastligger ten oostenT. Gratama
naastligger ten zuidenMichiel Pieters
naastligger ten westenPopke Minnes
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperDirk Jans, gehuwd met
verkoperTjettje Foppes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Doodenhuizen, mr. vleeshouwer, koopt een huis zz. Droogstraat. Ten O. Tjepke Gratama, ten W. Popke Minnes, ten Z. Michiel Pieters, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Dirk Jans x Tjaltje Foppes, voor 166 cg.


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0184r van 16 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 77, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-130, pag. 14Bildtstraat 24Jan Kyl3‑10‑00 cghuis en stalling


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0057v van 2 sep 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJacob Strelitz koopman


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-068Bildtstraat 24Geesje Wiegers Steenstrageb 1749 ... , ovl 27 nov 1814 HRL, huwt met Klaas Klaasen de Jong, ovl wijk A-068; BS ovl 1814; 1833 overlijdens, ovl 1838


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-068Bildtstraat 24Gerrit Rikkers... 22 feb 1806; ondertrouw HRL; oud 61 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, policiebediende, wijk A-068; VT1839; kind: Frans Gerrits Rikker, geb 23 feb 1812, ged 8 mrt 1812 Grote Kerk HRL; ontvangt van het ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-068Bildtstraat 24Levij Liepman de Vries... Levi dV, geb 1810 HRL; BS huw 1832, ovl 1870, bevrHRL 1851 wijk D-027, wijk G-192, 263; eigenaar van wijk A-068; gebruiker Salomon Wolf Blauw, koopman, 1814. (GAH204); gebruiker wijk F-063, koopman; medegebruiker ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-068Bildtstraat 24Salomon Wolf Blauwgeb 1764 ... , koopman, wonende te HRL., huw.get. bij S.S. de Jong en M. Abrahams; BS huw 1816; gebruiker van wijk A-068, koopman; eigenaar is Levij de Vries, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-068Bildtstraat 24Levy de Vries Salomon Wolf Blauw koopman


1828 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7005 aktenr. 279 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-068Bildtstraat 24Salomon Gomperts van Messel, overleden op 6 augustus 18287 mnd, zoon van Gompert Salomons van Messel, koopman Bildstraat A 68 en Schoontje Mozes Blok. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 356Bildtstraat 24Wopke Djoerds van der StelHarlingenhuis en erf (97 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-068Bildtstraat 24Aaltje Rikkers... Kerk HRL 1806, BS huw 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk C-139; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-068; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-068Bildtstraat 24Anna Willems Nauta... Pieters N, en IJmkje Jacobs Zijlstra; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS huw 1830, bev.reg. HRL 1851 wijk A-068; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-157; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-068Bildtstraat 24Jetske Reitsmaoud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-068; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-068Bildtstraat 24Minne Lovius... HRL, koopvaardijkapitein, zv Rinse Douwes L, en Hiltje Minnes Post; BS huw 1830, bev.reg. HRL 1851 wijk A-068; oud 33 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, zeekapitein, wijk A-157; ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
A-068Bildtstraat 24G Rikkers stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-068BildstraatGerryt Rikkers61 jpoliciebediendeFranekerm, protestant, gehuwd
A-068BildstraatJetske Reitsma56 jHarlingenv, protestant, gehuwd
A-068BildstraatAaltie Rikkers33 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-068BildstraatHendrik Rikkers25 jtimmermanHarlingenm, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 217 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-068Bildtstraat 24Rinse Minnes Lovius, overleden op 17 februari 18465 mnd (geboren 14/9/1845), overleden Bildtstraat A 68, zoon van Minne Lovius, zeekapitein en Anna Nauta, broer van minderjarige Hiltje Minnes Lovius. (in akte 7/2) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-068Bildtstraat 24Berbina Veenstrageb 5 apr 1808 Franeker, huwt met Auke Zwieting, (gk), op zee vergaan, N.H., Vst 9 feb 1853 uit Achtkarspelen, A 18 sep 1869 Nijkerk; bev.reg. HRL 1851 wijk A-068, wijk E-118, 204


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-068Bildtstraat 24Iemkje Jacobs Zijlstrageb 1776 Molkwerum, ovl 11 feb 1856 HRL, huwt met Willem Pieters Nauta, dv Jacob Jans Z, en Anna Zondervan; BS ovl 1856; bev.reg. HRL 1851 wijk A-068


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 356Bildtstraat A-068Minne Loviuswoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3301Bildtstraat A-063Klaas Metzelaarwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3301Bildtstraat 24 (A-063)Willem Houwink (te Helpman)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Bildtstraat 24wed D.A. Kraus geb. de Boerzonderf. 600f. 700


1920 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-3478
Bildtstraat 24M.E. de Groot


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Bildtstraat 24P.J.H. Brounsbankwerker
Bildtstraat 24P. Duinmeijerpakhuisknecht


1933 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-19072
Bildtstraat 24Klaas Jonker


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Bildtstr.Postma's Dames- en herenkleding270


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Bildtstr.Postma's Dames- en herenkleding270


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Bildtstraat 24G. (German) Huijser


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Bildtstraat 24rijksmonument 20319


2002 - variabron: Hein Buisman Stichting
adresgegevens
Bildtstraat 24Bouw eind achttiende eeuw, aangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 2002
  terug