Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Both Apothekerstraat 11
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerBoth Apothekerstraat 11(niet bekend)(niet bekend)G-079G-081


Naastliggers vanBoth Apothekerstraat 11
ten oostenBoth Apothekerstraat 13
ten zuidende Both Apothekerstraat
ten westende Both Apothekerstraat
ten noordenBoth Apothekerstraat 9


1637 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0045v van 31 dec 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 9, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis van IJsbrandt Wyntjes timmerman


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0002v van 13 mrt 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 9, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenIJsbrant Wynties


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0039v van 15 jan 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 9, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenIsbrant Winties


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0161r van 15 dec 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Both Apothekerstraat 11Both Apothekerstraat470‑00‑00 GGhuis en tuin
koperJetse Jansen c.u.
verpachter grondde stad Harlingen0‑15‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenAnna, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Pytter Annes
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenSioerdt Haytses mr. linnenwever
verkoperIsbrant Wynties c.u.mr. timmerman


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0024v van 11 mrt 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 9, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0085v van 10 feb 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Both Apothekerstraat 11Both Apothekerstraat OZ [staat: Pietermolentjesteeg]180‑00‑00 GG1/2 huis
koperHendrick Hobbes Baarda bierdrager
eigenaar van 1/2Hendrick Hobbes Baardabierdrager
verpachter grondde stad Harlingen2‑10‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenPytter Molentie
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenJancke Pauwels
verkoperReiner Jetses vrijgezel


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0026r van 5 jan 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 9, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHendrick Hobbes, gehuwd met
naastligger ten zuidenWelmoetie Jacobs


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0204v van 12 mrt 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 9, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHendrick Jans houtmolenaar


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0203r van 21 jan 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Both Apothekerstraat 11Both Apothekerstraat OZ [staat: effen binnen de hoek van de Bot Apothequersstraet]167‑10‑00 CGhuis en tuintje
koperHendrik Minnes, gehuwd met
koperNancke Jouckes
verpachter grondde stad Harlingen2‑10‑00 CG
naastligger ten oostende hof van oud burgemeester Thomas Huiberts
naastligger ten zuidenAndries Tjerx
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Tjallingh Louwrens
verkoperLambert Carstenwaterhaler


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0017r van 23 jan 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Both Apothekerstraat 11Both Apothekerstraat OZ200‑00‑00 CGhuis
koperFocke Jilles, gehuwd met
koperAntje Martens
verpachter grondde stad Harlingen2‑10‑00 CG
naastligger ten oostende hof van burgemeester Thomas Huiberts
naastligger ten zuidenAndries Tjerx
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Tjalling Louwrens
verkoperHendrik Minnes, gehuwd met
verkoperNanke Joukes


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0230r van 3 jun 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 9, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPrigge kapitein


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0016r van 27 mei 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 9, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPrigge kapitein


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0019v van 26 nov 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 9, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGerard Luppus n.u.


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0102r van 14 okt 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Both Apothekerstraat 11Both Apothekerstraat OZ [staat: Pietermolentjessteeg] even binnen de hoek van de Romastraat [staat: Both Apothekerstraat]85‑14‑00 GGhuis en tuintje
koperAntoni Vink, gehuwd methovenier
koperMinke Minnes
verpachter grondde stad Harlingen2‑10‑00 CG
huurderde weduwe van Yde Ydes 26‑00‑00 CG
naastligger ten oostenJurjen Mulder
naastligger ten zuidenHarmen Dirks
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Pietermolentjessteeg]
naastligger ten noordenHarrit Eeuwes
verkopererfgezeten Tietia Yda Prigge, gehuwd met onder Pingjum
verkopererfgezeten Gerardus Luppus onder Pingjum


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0130r van 12 feb 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Both Apothekerstraat 11Both Apothekerstraat OZ [staat: Pieter Molentjesteeg bij hoek Both Apotherstraat]400‑00‑00 CGhuis met tuintje
koperYede Floris, gehuwd met
koperAukje Geerts
naastligger ten oostenJurjen Mulder
naastligger ten zuidenHarmen Dirks
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Pieter Molentjesteeg]
naastligger ten noordenHarryt Eeuwes
verkoperAnthoni Vink, gehuwd met
verkoperMinke Minnes


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0125v van 10 nov 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Both Apothekerstraat 11Pieter Molentjesteeg om de hoek van de Both Apothekerstraat700‑00‑00 CGhuis en tuintje
koperDirk Alberts, gehuwd metschipper
koperGryttje Symons
naastliggerde hof van Jurjen Mulder
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperYde Floris, gehuwd metgleibakker
verkoperAukje Geerts


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0212r van 12 okt 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Both Apothekerstraat 11Both Apothekerstraat OZ 11/13 [staat: Pietermolentjesteeg OZ bij de Both Apothekerstraat]575‑00‑00 CGhuis en tuintje
koperJacob Fransen, gehuwd metturfdrager
koperMinke Alberts
naastligger ten oostenJurjen Mulder
naastligger ten zuidenHarmen Dirks
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Pietermolentjesteeg]
naastligger ten noordenHarryt Eeuwes
verkoperGryttje Symons, gehuwd met
verkoperDirk Alberts Sandstravarenspersoon


1770 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0155v van 4 feb 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 9, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJacob Fransen


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0216v van 21 nov 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 9, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJacob Fransen


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-079Both Apothekerstraat 11Douwe Johannes Clebe... C, geb 28 dec 1802 HRL, dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1824, ovl 1829, ovl 1874; gebruiker van wijk G-079, bakkersknegt; eigenaar is Frans Jacobs wed., 1814. (GAH204); D.C., gezworen koornmeter, wonende te HRL, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-079Both Apothekerstraat 11Frans Jacobs... 1804, 1806, 1810, BS ovl 1811, ovl 1813, huw 1817, huw 1829, ovl 1851, ovl 1858; wed. eigenaar van wijk G-079, gebruiker is Douwe Cleb?, bakkersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk G-164, gebruikers zijn Hendrik Tabes ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-079Both Apothekerstraat 11Frans Jacobs wedDouwe ClebÉ bakkersknegt


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1703Both Apothekerstraat 11erven Neeltje Rommerts BlaauwHarlingenhuis en erf (72 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-079Both Apothekerstraat 11Foppe Asmus Tuinhout... 1821, huw 1823, huw 1826, huw 1831, ovl 1847; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, turfdrager, wijk G-079; VT1839; F.T. eigenaar van perceel nr. 1343 te HRL, turfdrager, woonplaats HRL, legger nr. 697, huis, 40 ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-079Both Apothekerstraat 11Neeltje Jans Schoonbergen... 1831, ovl 1847, ovl 1887, bev.reg. HRL 1851 wijk G-076; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-079; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-079Foppe Tuinhout43 jturfdragerHarlingenm, protestant, gehuwd
G-079Neeltie Schoonbergen33 jHarlingenv, protestant, gehuwd
G-079Haring Tuinhout16 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-079Pieter Tuinhout6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-079Engele Tuinhout2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-079Asmes Tuinhout8 mHarlingenm, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, juni (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-079Both Apothekerstraat 11Asmus Tuinhout, overleden op 25 juni 18401 jr, overleden Romastraat G 79. (CzOG nr. 23) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 354 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-079Both Apothekerstraat 11Asmus Foppes Tuinhout, overleden op 19 december 18462 jr (geboren 12/5/1844), overleden Romastraat G 79, zoon van Foppe Asmus Tuinhout, turfdrager en Neeltje Jans Schoonbergen, broer van minderjarige Haring, Pieter, Engele, Jan en Eeke Foppes Tuinhout. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, juli (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-079Both Apothekerstraat 11Foppe Tuinhout, overleden op 31 juli 1847(Certificaat van onvermogen), 50 jr (geboren 23/4/1797), overleden Romastraat G 79, gehuwd, 5 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-079Both Apothekerstraat 11Foekje Piekemageb 19 okt 1794 Workum, ovl 2 feb 1885 HRL, huwt met Dirk Jager, N.H., dv Gerben P, en Fettje Kramer; BS ovl 1885; bev.reg. HRL 1851 wijk E-188, 83, wijk F-112, wijk G-079, wijk H-190, supp wijk H-254


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-079Both Apothekerstraat 11Geertje Cornelis de Vries... 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk G-031, 79, 360; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-193; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-079Both Apothekerstraat 11Grietje Sytzes Panbakker... Sijtzse Martens P, en Wiepkje Steenbergen; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk G-079, wijk H-021, ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1703*Both Apoth. straat G-081Hendrik Jans de Vrieswoonhuis
Sectie A nr. 1703*Both Apoth. straat G-082Hendrik Jans de Vrieswoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4243Both Apothekerstraat 11 (G-081)Antje van Rees (vr. v. R. Vellinga)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Both Apothekerstraat 11R. Fluitbootwerker


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Both Apothekerstraat 11H. (Hendrik) v.d. Molen
  terug