Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Brouwersstraat 1
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerBrouwersstraat 14-146 4-139 G-056*G-054*


Naastliggers vanBrouwersstraat 1
ten oostende Both Apothekerstraat
ten zuidenBrouwersstraat 1b
ten westende Brouwersstraat
ten noordenHeiligeweg 2


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Brouwersstraat 1, HarlingenBrouwersstraat 1, Harlingen


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0180v van 18 nov 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0205v van 6 apr 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0009r van 26 jan 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0200r van 9 jan 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0075r van 18 jun 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0076v van 9 jul 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0110r van 4 feb 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWatze Ubles, gehuwd met
naastligger ten zuidenJantyen Arians


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0156v van 20 dec 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 1Brouwersstraat [staat: bij de oude Kimswerderpijp]0‑00‑00 CGhuis
koper provisioneelN. N.
bewonerburgemeester Pybe Bauckes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperburgemeester Pybe Bauckes pro se et nom. lib.


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0162v van 7 feb 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 1b, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJacob Janssen du Boys


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0162v van 7 feb 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 1bBrouwersstraat OZ [staat: bij de oude Kimswerderpijp oostzijde van het diept]544‑00‑00 GGhuis, plaats en kamer
koperAryen Gabbes, gehuwd met
koperBarbar Hendricx
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Aeltie Hilbrants
naastligger ten westenBrouwersstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenJacob Janssen du Boys
verkoperFedde Edgers


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0165r van 7 mrt 1635 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 1Brouwersstraat OZ [staat: bij de oude Kimswerderpijp]1071‑07‑00 GGhuis, de vrijwillige (d.w.z. de meerderjarige) part
koperJacob Janssen du Boys, gehuwd met
koperBarber Tiaerdts
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenFedde Edgers
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende weduwe en erfgenamen van wijlen mr. Anne Astrophorus
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Watse Uubles bakker
verkoperoud burgemeester Pybe Bauckes mede voor zijn kinderen, gehuwd met
verkoperWickien Sibrandi


1645 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0164v van 26 jan 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJoost Pieters


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0004ra van 22 jan 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van Joost Pytters


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0025v van 22 jan 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van Joost Pytters


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0052r van 13 mei 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJacob Jansen du Bois


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0011va van 25 nov 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenvroedsman Pieter Hylkes n.u.


1674 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0162r van 14 nov 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 1b, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenoud burgemeester Pybe Baukes


1674 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0162r van 14 nov 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 1bBrouwersstraat OZ [staat: bij de oude kimswerderpijp aan de oostzijde van het diept]130‑00‑00 CG1/4 huis, achterplaats, put, bak en achterkamer
koper van 1/12Sybrandt Oensen, gehuwd metbeursknecht
koper van 1/12Neeltie Ariens
koper van 1/12Eecke Willems voor zijn dochter, weduwnaar van
koper van 1/12wijlen Martijntie Ariens
koper van 1/12Alger Andries, gehuwd met
koper van 1/12Ariaentie Andries
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Aeltie Hillebrants
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenoud burgemeester Pybe Baukes
verkoperwijlen Gabbe Ariens


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0211r van 28 nov 1675 (het 12e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 1Brouwersstraat OZ [staat: tussen de Kimswerderpijp en de twee bruggen]300‑00‑00 GGgrondpacht van 2-00-00 CG
koperJacob Claessen koopman
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Jacob de Bois2‑00‑00 CG
verkoperjhr. Tjallingh Homme van Camstra, gehuwd met te Minnertsga
verkoperjuffrouw Foockel van Burmania
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Claessen, koopman, koopt 32 CG grondpacht van 15 huizen tussen de Kimswerderpijp en de twee bruggen. O.a. van het huis van (l) Jacob de Bois. Alleen de bewoners zijn vermeld. Geen naastliggers vermeld. De grondpacht is niet per huis vermeld. Gekocht van jhr. Tjalling Hommes van Camstra te Minnertsga als man en voorgd over juffrouw Foockel van Burmania, voor 300 GG.


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0211r van 28 nov 1675 (het 11e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 1bBrouwersstraat OZ [staat: tussen de Kimswerderpijp en de twee bruggen]300‑00‑00 GGgrondpacht van 3-00-00 CG
koperJacob Claessen koopman
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van de weduwe van Arjen Gabes3‑00‑00 CG
verkoperjhr. Tjallingh Homme van Camstra, gehuwd met te Minnertsga
verkoperjuffrouw Foockel van Burmania
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Claessen, koopman, koopt 32 CG grondpacht van 15 huizen tussen de Kimswerderpijp en de twee bruggen. O.a. van het huis van (k) wed. Arjen Gabes. Alleen de bewoners zijn vermeld. Geen naastliggers vermeld. De grondpacht is niet per huis vermeld. Gekocht van jhr. Tjalling Hommes van Camstra te Minnertsga als man en voorgd over juffrouw Foockel van Burmania, voor 300 GG.


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0035ra van 16 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenMayke Cartouw


1686 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0125v van 11 apr 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe en erfgenamen van wijlen Eybert Jansen vetermaker


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0004r van 5 feb 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 1Brouwersstraat OZ [staat: Brouwersgracht] bij de twee bruggen825‑00‑00 CGhuis
koper door niaarJan Fransen mr. gortmakerde Vijgenboom
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
geniaarde koperHarmen Douwes c.u.blauwverver
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Pieter Molentjesteeg]
naastligger ten zuidenHarmen Doedes mr. kuiper
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten noordenOene Pieters
verkoperBroer Jansenmr. brouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Fransen koopt (na niaar) het huis 'de Vijgeboom' bij de 2 bruggen. Ten O. de Pieter Molentjessteeg, ten W. de straat en het diept, ten N. Oene Pieters, ten Z. Harmen Doedes. Gekocht van Broer Jansen.


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0029r van 19 nov 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 1Brouwersstraat OZ [staat: Brouwersgracht] bij de twee bruggen850‑00‑00 CGhuis
koperHarmen Douwes, gehuwd metmr. blauwververde Vijgenboom
koperAntie Jelmers
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
huurderHarmen Douwes c.s.mr. blauwverver
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Pieter Molentjesteeg]
naastligger ten zuidenHarmen Doedes mr. kuiper
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten noordenOene Pytters wijdschipper
verkoperJan Fransen, gehuwd metmr. gortmaker
verkoperTrijntie Pytters van der Grafft
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen Douwes, mr. blauwverver x Antie Jelmers kopen een huis oz. Brouwersgracht bij de twee bruggen, plegende aen dese huisinge de Vigeboom uit te hangen. Bewoond door blauwverver Harmen Hendriks c.s. Ten O. de zogenaamde Pytter Molentiesteeg met daarin vrij in- en uitgang, ten Z. kuiper Harmen Doedes, ten W. de straat en diept, ten N. wijdschipper Oene Pieters en de verkopers. Grondpacht 2 CG aan de Stad. Gekocht van mr. gortmaker Jan Fransen x Trijntie Pytters van der Grafft, voor 850 CG.


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0036v van 14 jan 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 1b, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHarmen Douwes c.u.


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0036v van 14 jan 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 1bBrouwersstraat OZ [staat: Brouwersgracht]325‑00‑00 GGhuis
koperHarmen Douwes c.u.mr. blauwverver
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 CG
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Pieter Molentiesteeg]
naastligger ten zuidenHille Jansen
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten noordenHarmen Douwes c.u.
verkoperHessel Wassenaer
verkoperStephanius Kuik
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen Douwes koopt een huis oz. Brouwersgracht. Grondpacht 3 cg. Ten O. de Pieter Molentjessteeg, ten W. de straat en diept, ten N. de koper, ten Z. Hille Jansen (?) Gekocht van Hessel Wassenaar en Stephanus Kuik qq., voor 325 gg.


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0210r van 25 feb 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Fransen gortmaker


1713 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0197r van 18 jun 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 1b, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHarmen Douwes mr. blauwverver


1713 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0197r van 18 jun 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 1bBrouwersstraat OZ [staat: Brouwersgracht]335‑00‑00 CGhuis
koperJoost Seerps Popta c.u.mr. kleermaker
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 CG
naastligger ten oostenHarmen Douwes mr. blauwverver
naastligger ten zuidends. Titus Sloterdijk
naastligger ten westenBrouwersstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenHarmen Douwes mr. blauwverver
verkoperHarmen Douwesmr. blauwverver
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJoost Seerps Popta, mr. kleermaker koopt huis. Ten O. en N. de verkoper, ten W. de straat en diept, ten Z. ds. Titus Sloterdijk. Gekocht van Harmen Douwes, mr. blauwverver. Zie ook op nr. 1.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-146Brouwersstraat 1huis
eigenaarPieter Franzens
gebruikerwed. Bartel Cleijs
huurwaarde33‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑12‑00 CG


1716 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0274v van 29 nov 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 1b, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHarmen Douwes blauwwerker


1716 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0274v van 29 nov 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 1bBrouwersstraat OZ [staat: Brouwersgracht]371‑00‑00 CGhuis
kopervrijgezel Wybe Auckes
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 CG
naastligger ten oostenHarmen Douwes blauwwerker
naastligger ten zuidends. Titus Sloterdijk
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten noordenHarmen Douwes blauwwerker
verkoperJoost Popta c.u.mr. kleermaker


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-146Brouwersstraat 1huis
eigenaarPieter Fransen cum soc.
gebruikerJelle Stevens
huurwaarde33‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑12‑00 CG
aansl. huurw. voldaan21‑6‑1720
grondpacht aanb[urgem]r. Sloterdijk
grondpacht01‑00‑00 CG
aanslag grondpacht00‑05‑00 CG
aansl. grondp. voldaan21‑3‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-146Brouwersstraat 1huis
eigenaarPyter Fransens
gebruikerwed. Claes Gerrits
huurwaarde33‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑10‑00 CG
grondpacht aanburgemeester Sloterdijk erven
grondpacht01‑00‑00 CG
aanslag grondpacht00‑04‑00 CG


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0291v van 1 dec 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPieter Fransen gortmaker


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0077v van 9 okt 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 1Brouwersstraat OZ [staat: Brouwersgracht] bij de twee bruggen671‑00‑00 GGhuis
koper door niaarAlbert Jacobs, gehuwd met
koper door niaarGatske Tijssen
geniaarde koperTeeke Stephanus c.u.
huurderWillem van Cassel mr. blauwverver60‑00‑00 CG
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Pietermolentjesteeg]
naastligger ten zuidenAlbert Jacobs koopman
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten noordenJohannes de Waerd
verkoperHarmen Douwes Faberoud mr. blauwverver
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAlbert Jacobs x Gatske Tijssen kopen, na niaar ratione vicinitatis tegen Taeke Stefanus, een deftig huis oz. Brouwersgracht omtrent de twee bruggen, waarin lange jaren een blauwververij is geweest, nu gehuurd door mr. blauwverver Willem van Cassel. Met een eigen vrije steeg ten zuiden en een vrij in- en uitgang in de Pieter Molentjessteeg. Het huis heeft een groot voorhuis, voorkamer en grote achterkamer waarin een bottelarij, en daarachter een ververij, een extra grote bovenkamer en 4 zolders, een tuintje en plaets. Ten O. de Pieter Molentjessteeg, ten Z. de koper, ten W. de straat, ten N. Johannes de Waard. Geen grondpacht. Gekocht van oud-mr. blauwverver Harmen Douwes Faber, voor 671 GG.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-146Brouwersstraat 1huis
eigenaarHarmen Douwes
gebruikerWilhelmus van Cassel
huurwaarde50‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde08‑06‑10 CG


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0175v van 7 apr 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 1Brouwersstraat OZ [staat: Brouwersgracht] bij de twee bruggen671‑00‑00 GGhuis
koperWilhelm van Cassel mr. blauwverver
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenBrouwersstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperAlbert Jacobskoopman


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0004va van 25 okt 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWilhelmus van Cassel


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0077v van 29 nov 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWilhelmus van Cassel


1743 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0001ra van 20 okt 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenOlphert Everts mr. bakker


1743 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0013r van 20 okt 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenOlphert Everts mr. bakker


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-146 Brouwersstraat 1Willem van Cassel, bestaande uit 4 personen08‑00‑00 cg04‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-146Brouwersstraat 1huis
eigenaarWillem van Cassel
gebruikerWillem van Cassel
huurwaarde50‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde09‑01‑12 CG


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0219v van 9 apr 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenOlphert Everts mr. bakker


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0181r van 20 okt 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWilhelmus van Castel


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0151r van 3 sep 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Wilhelmus van Cassels


1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0004v van 8 jun 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 1Brouwersstraat OZ [staat: Brouwersstraat OZ [staat: Brouwersgracht] bij de Twee Bruggen]1480‑00‑00 CGhuis en tuintje
koperHein Molles, gehuwd metmr. gortmaker
koperWypkjen Claeses Hibma
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Pieter Molentjessteeg]
naastligger ten zuidenAlbert Noordga
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten noordenJohannes de Waart
verkoperHester Wilhelmus van Kastel, gehuwd met te Gorinchem
verkoperGeurt van Kryckenbakker te Gorinchem
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHein Molles, mr. gortmaker x Wypkjen Claeses Hibma koopt een huis en tuin met vrij in- en uitgang in de Pieter Molentjessteeg, oz. Brouwersgracht omtrent de 2 bruggen. Ten O. die steeg, ten Z. Albert Noordga, ten W. de gracht, ten N. Johannes de Waart. Gekocht van Hester Wilhelmus van Cassel x bakker te Gorinchem Geurt van Krijcken, voor 1480 cg.


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0015v van 24 nov 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHein Mollema


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0307v van 12 nov 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHeyn Mollema


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0229r van 7 nov 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 1b, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenH. Mollema


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0229r van 7 nov 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 1bBrouwersstraat OZ [staat: Brouwersgracht]610‑00‑00 GGhuis
koperWillem Feikes Wijngaarden, gehuwd metmetselaar
koperTjetske Klases
huurderJohannes Leenerts schipper
naastligger ten oostenH. Mollema
naastligger ten zuidenPieter Aukes
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten noordenH. Mollema
verkoper q.q.Laas Spannenburg, curatorkoopman
verkoper q.q.Coerd Duman, curatoren overkoopman
verkoperWillem Douwes Bakker, gehuwd met
verkoperRinske Alberts Noordga
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Feikes Wijngaarden, metselaar x Tjetske Clases koopt een huis oz. Brouwersgracht. Ten O. en N. Hein Mollema, ten W. die straat, ten Z. Pieter Aukes. Gekocht van de curatoren over de verlaten boedel van Willem Douwes, bakker x Renske Alberts Noordga.


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0252r van 28 nov 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenH. Mollema


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0134r van 26 nov 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidengrutterij van Cornelis Ennes Wijga


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0136r van 26 nov 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 1Brouwersstraat OZ [staat: Brouwersgracht] bij de twee bruggen2376‑14‑00 GGhuis en gortmakerij
koper door niaarGerardus Pettinga mr. chirurgijn te Leeuwarden
geniaarde koperCornelis Ennes Wijga, gehuwd met
geniaarde koperTjietske Claases Bakker
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Pietermolentjesteeg]
naastligger ten zuidenWillem Feikes Wijngaarden
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten noordenvroedsman M. Tuininga
verkoper q.q.Jacob Hibma, curator
verkoper q.q.Gerben Mollema, curator te Leeuwarden
verkoper q.q.Pieter J. Hanekuik, curatoren over
verkoperde minderjarige kinderen van Hein Mollemakoopman


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0240v van 13 jan 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 1b, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenGerardus* Pettinga


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0240v van 13 jan 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 1bBrouwersstraat OZ [staat: Brouwersgracht]1200‑00‑00 CGhuis
koper door niaarGerardus Pettinga [staat: Petting] mr. chirurgijn te Leeuwarden
geniaarde koperBerend Oorthuis, gehuwd metbrouwersknecht
geniaarde koperBeitske Jans
huurderLiskje Bierma 40‑00‑00 CG
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Pietermolentjesteeg]
naastligger ten zuidenSake Jogchums
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten noordenGerardus* Pettinga
verkoperWillem Feikes Wijngaardenkoopman te Franeker


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0135v van 15 sep 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGerbrand Pettinga


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0153r van 3 mrt 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van Klaas Baukes


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
4-143 , pag. 60Brouwersstraat 1G. Pettinga, 38 jaar, gehuwd


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0009r van 11 okt 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGerbrandus Pettinga


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0074r van 21 feb 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende koper Gerbrandus Pettinga


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-139, pag. 87Brouwersstraat 1G Pettinga3‑10‑00 cghuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-056Brouwersstraat 1Gerbrandus Pettinga... sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk G-054, kantoor, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-056, grutter, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-076, stalling, 1814. (GAH204); G.P. van HRL. ende Doetje ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Brouwersstraat 1 G. Pettingafl. 5


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-056Brouwersstraat 1Gerbrand Pettinga Gerbrand Pettinga grutter


1823 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 133 en 139 van 19 nov 1823
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-056Brouwersstraat 1provisionele en finale toewijzingfl. 100uitmuntend huis, gortmakerij, stalling etc., G-056 en G-076
 
verkoperFrans Van Esta van Tjallingii
koperAbraham Fredriks de Ruiter


1824 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 5 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-056Brouwersstraat 1Fredrik Martinus de Ruiter, overleden op 27 januari 1824vader van Abraham Fredriks de Ruiter, koopman (Brouwersgracht G 56/76). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1579Brouwersstraat 1erven Abraham Frederiks de RuitergrutterHarlingenhuis en grutterij (290 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-056Brouwersstraat 1Pieter Abrahams de Ruiter... Kerk HRL 1810, BS huw 1831, huw 1843, ovl 1846; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, grutter, wijk G-056; VT1839; geb 16 sep 1810, ged 7 okt 1810 Grote Kerk Harlzv Abraham F. de Ruiter en Gerritje Pieters; P.A. ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-056BrouwersgragtPieter de Ruiter29 jgrutterHarlingenm, protestant, gehuwd
G-056BrouwersgragtHelena Maria Repko27 jFranekerv, protestant, gehuwd
G-056BrouwersgragtAbraham de Ruiter7 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-056BrouwersgragtHendrik de Ruiter1 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-056BrouwersgragtSijke de Ruiter5 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-056BrouwersgragtGerrytje de Ruiter3 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-056BrouwersgragtKlaske Bakker23 jHindelopenv, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 160 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-056Brouwersstraat 1Pieter Abrahams de Ruiter, overleden op 5 oktober 184636 jr (geboren 16/9/1810), grutter, overleden Brouwersgracht G 56, man van Helena-Maria Repko, winkelierster, vader van minderjarige Abraham, Sijke, Gerritje, Hendrik, Janke, Tjietske, Reinder en Frederik Pieters de Ruiter. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51024 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 87, 91 en 93 van 9 dec 1846
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-056Brouwersstraat 1provisionele en finale toewijzing en acte de commandfl. 2533dubbel huis en grutterij enz G-056 en G-076
 
verkoperRinse Abrahams de Ruiter
koperRuurd Botes Tuininga


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-056Brouwersstraat 1Jan van der Veer... Jans vdV, en Antje Wiglenhuisen; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1834, ovl 1878, bev.reg. HRL 1851 wijk G-056; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeekapitein, wijk F-132; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1579Brouwersgracht G-056erv. wed. C. Boonstrawoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1579Gedempte Brouwersgracht G-054Pier Annes Blijstrawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1579Brouwersstraat 1 (G-054)Pieter A. Blijstrawoonhuis


1905 - arbeidsinspectiebron: Oud Archief gemeente Harlingen, archief Commissaris van Politie
vermeld adresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Brouwersstraat 1P. Blijstrajongens: 1, meisjes: 0
vrouwen: 0
grutterij


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Brouwersstraat 1 Dirk Willem Fokkemakantoorbediendef. 700f. 1300


1923 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-6146
Brouwerstraat 1 bisFeithe Lichtendahl


1925 - advertentiebron: Gids voor Harlingen (Ferwerda, dr. S.)
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Brouwersstraat 1, HarlingenBrouwersstraat 1B. Kosterwasch- en strijkinrichting, stoom-


1927 - advertentiebron: Vloeiboek voor 1927, Aangeboden door de N.V. Boek- en Muziekhandel v.h. A. Land E [...]
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Brouwersstraat 1, HarlingenBrouwersstraat 1B. Kosterdrogisterij, buikbanden, breukbanden, toiletartikelen


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Brouwerstraat 1B. Kosterdrogist


1932 - advertentiebron: Winter Programma 1932-1933, Instituut voor arbeiders-ontwikkeling afdeeling Harlingen
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Brouwersstraat 1, HarlingenBrouwersstraat 1Peter Kuiperopticien


1932 - variabron: Oud Harlingen Magazine 1992
adresgegevens
Brouwersstraat 1aug: Opening van de geheel gemoderniseerde fotohandel van de heer P. Kuiper, Brouwersstraat


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwersstr. 1bisS. Zwanenburg-Kruisweg154
Brouwersstr. 1P. Kuiper313Drog., optiek en fotoh.


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwersstr. 1bisS. Zwanenburg-Kruisweg154
Brouwersstr. 1P. Kuiper313Drog., optiek en fotoh.


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwersstr. 1bisS. Zwanenburg-Kruisweg606
Brouwersstr. 1P. Kuiper987Drog., optiek en fotoh.


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwersstr. 1bisS. Zwanenburg-Kruisweg606
Brouwersstr. 1P. Kuiper987Drog., optiek en fotoh.


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwersstr.S. Zwanenburg-Kruisweg606


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwersstr.S. Zwanenburg-Kruisweg606
Brouwersstr.P. Kuiper987Drog., optiek en fotoh.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwersstr.S. Zwanenburg-Kruisweg606
Brouwersstr.P. Kuiper987Drog., optiek en fotoh.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwersstr.P. Kuiper987Drog., optiek en fotoh.


1955 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Brouwersstraat 1, HarlingenBrouwersstraat 1Peter Kuiperdrogisterij


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Brouwersstraat 1rijksmonument 20321


2007 - advertentiebron: Oud Harlingen, Tweeëntwintigste jaargang (Ver. Oud Harlingen en Werkgroep Stadshistorie)
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Brouwersstraat 1, HarlingenBrouwersstraat 1 Kuiperdrogisterij


2007 - advertentiebron: Oud Harlingen, Tweeëntwintigste jaargang (Ver. Oud Harlingen en Werkgroep Stadshistorie)
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Brouwersstraat 1, HarlingenBrouwersstraat 1 Kuiperdrogisterij


2007 - advertentiebron: Oud Harlingen, Tweeëntwintigste jaargang (Ver. Oud Harlingen en Werkgroep Stadshistorie)
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Brouwersstraat 1, HarlingenBrouwersstraat 1Peter Kuiperdrogisterij-opticien
  terug