Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Brouwersstraat 15
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Brouwersstraat 15 4-154 4-147 G-063 G-061
Naastliggers vanBrouwersstraat 15
ten oostenBrouwersstraat 17
ten zuidenBrouwersstraat 17
ten westende Brouwersstraat
ten noordenBrouwersstraat 13


aangrenzende stegensteeg
Brouwersstraat 15naamloze steeg ten noorden


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0268v van 16 apr 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 15Brouwersstraat OZ [staat: bij de oude Kimswerderpijp achter het huis van Wigle Wybes]kamer en ledige plaats met een vrye uitgang achter in de Molenaarsstraat
 
aanhandelaarPasschier Passchiers, gehuwd met0-00-00 CG
aanhandelaarWytske Teyes
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Frans van Eysinga 1-15-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Jan Claesen
naastligger ten westenWigle Wybes
naastligger ten noordenPasschier Passchiers c.u.
verwandelaarTijs Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPasschier Passchiers x Wytske Teyes wandelen een kamer en ledige plaats bij de oude Kimswerderpijp aan de oostzijde vant diept, recht achter Wigle Wybes, met vrije uitgang in de Molenaersstraet. Ten Z. erven Jan Claesen, ten N. de proclamanten. Grondpacht 35 st aan erven Frans van Eysinga. Door wandel verkregen van Tijs Jans.


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0272r van 30 apr 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 13, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenPasschier Passchiers


1634 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0156r van 20 dec 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 15Brouwersstraat OZ [staat: bij de Kimswerderpijp in een steegje]kamer
 
koperRoeleff Clasen, gehuwd met170-00-00 CG
koperEngell Symens
verpachter grondde stad Harlingen1-15-00 CG
naastligger ten oostende verkoperse Wytscke Teyes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenAuck Doeyties
naastligger ten noordende verkoperse Wytscke Teyes
verkoperWytscke Teyes, weduwe van
verkoperwijlen Passchier Passchiers


1635 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0177v van 30 dec 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 13, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenAuck Sibrandi
naastligger ten zuidensteeg, vrije eigen


1637 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0037v van 19 aug 1637 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 15Brouwersstraat OZ [staat: Kimswerderpijp]kamer
 
koperRoeliff Claessen mr. timmerman160-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenTierk Gerliffs
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenTiepke Sioerdts
verkoperGerben DoytsesstadstrompetterBolsward
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRoeliff Claessen, mr. timmerman, koopt een kamer aan de oostkant van het diept bij de Kimswerderpijp. Ten Z. Tierk Gerliffs, ten N. Tiepke Sioerdts. Gekocht van stadstrompetter Gerben Doytses te Bolsward, voor 160 GG.


1639 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0074r van 16 jan 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 13, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenhet huis van Roeleff Claeses


1672 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0077r van 14 jan 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 13, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende huizen van Jan Finckel


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0014v van 13 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 13, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJohannis Duyff n.u.secretaris


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0135r van 27 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 15Brouwersstraat OZ [staat: Brouwersgracht bij de Kimswerderpijp]huis
 
koperWalke IJsbrandts assistent Admiraliteit in Friesland113-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenGerben Jansen
naastligger ten zuidenGerben Jansen
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: diept]
naastligger ten noordende weduwe van dr. Ludinga
verkoperRebecca Faber, gehuwd metOudega
verkoperJoannes Duyffsecretaris van SmallingerlandOudega
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWalke IJsbrands, ass. bij de Admiraliteit, koopt een huis omtrent de Kimswerderpijp, oz. Brouwersgracht. Met omschrijving. Ten O. en Z. Gerben Jansen, ten W. de diept, ten N. wd. ds. Ludinga. Grondpacht 3 CG aan de Stad. Gekocht van Rebecca Faber x secretaris van Smallingerland te Oudega Joannes Duyff, voor 113 GG.


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0135v van 27 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenWalke IJsbrandts
naastligger ten noordende weduwe van dr. Ludinga


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-154Brouwersstraat 15huis
eigenaarBaucke Fockes Agricola
gebruikerBaucke Fockes Agricola
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-154Brouwersstraat 15huis
eigenaarBaucke Fockes
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan15-8-1720


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0143v van 6 sep 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenWalke IJsbrands


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-154 Brouwersstraat 15huis
eigenaarLammert Joris
gebruikerLammert Joris
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0250v van 13 jan 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenWalke IJsbrandts


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-154 Brouwersstraat 15huis
eigenaarHarmanus Dort
gebruikerHarmanus Dort
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-00-00 CG


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0188v van 1 sep 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenCornelis Luidinga predikant
naastligger ten noordenHarmanus Dortman mr. kuiper


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0072v van 14 mrt 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 15Brouwersstraat OZ [staat: Brouwersgracht]huis met potkast
 
koperJohannes Wiglenhuis, gehuwd met290-00-00 GG
koperRuurtje Broers
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
huurderHarmen Geerts c.u.13-00-00 CG
naastligger ten oostenDirk Bartling
naastligger ten zuidenDirk Bartling
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten noordends. Cornelius Ludinga c.s.
verkoper q.q.de Gereformeerde Gemeente: weesvoogdij, administratoren over
verkoperde onmondige nagelaten kinderen van Harmanus Dortman, gehuwd met
verkoperHenderina Walkes


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-154 Brouwersstraat 15huis
eigenaarJohann. Wiglenhuis
gebruikerJohann. Wiglenhuis
huurwaarde11-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0160r van 10 okt 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 15Brouwersstraat OZ [staat: Brouwersgracht]huis
 
koperRein Yedes, gehuwd metscheepstimmerman180-00-00 GG
koperTrijntje Harmens
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
huurderBalster Jans c.u.mr. kleermaker
naastligger ten oostenDirk Bartling
naastligger ten zuidenDirk Bartling
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen ds. Luidinga
verkoperjuffrouw Knierke Talma, gehuwd met
verkoperds. Gerardus HorreuspredikantKimswerd
verkoperRuirdtje Broers, gehuwd met
verkoperBalster Jansz
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRein Yedes, scheepstimmerman x Trijntje Harmens Wassenaar kopen een huis oz. Brouwersgracht, nu bewoond door mr. kleermaker Balster Jans c.u. Grondpacht 3 CG aan de Stad. Ten O. en Z. Dirk Bartling, ten W. de straat en Brouwersgracht, ten N. erven ds. Luidinga. Gekocht van juffrouw Knierke Talma, huisvrouw van bedienaar des Goddelijken Woords te Kimswerd ds. Gerardus Horreus, als houderse van het oude reversaalbrief, voor 180 GG.


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0038r van 17 jan 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 13, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenDirk Bartels
naastligger ten zuidenRein Yedes


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0065v van 13 mei 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenRein Ydes


1798 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0314r van 10 mrt 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0287v van 25 jan 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 15Brouwersstraat OZ [staat: Brouwersgracht]huis
 
koperArjen Dirks Poort, gehuwd met425-00-00 CG
koperJukje Willems
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenWillem van Loon
naastligger ten zuidenWillem van Loon
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten noordenVettevogel
verkoperRein Iedes de Ruiter, gehuwd met
verkoperTrijntje Harmens Wassenaar


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
4-151 Brouwersstraat 15Arjen D Poort, 34 jaar, gehuwd


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-147 Brouwersstraat 15Arjen Dirks1-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-063Brouwersstraat 15Arjen Dirks Poort... dopen Grote Kerk HRL 1800, 1803, 1806, 1807, 1810, BS ovl 1835, ovl 1847; eigenaar en gebruiker van wijk G-063, kuiper; medegebruiker Harmanus Addens, 1814. (GAH204); oud 66 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kuiper, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-063Brouwersstraat 15Harmanus Addens... zijn benoemd: Jan van der Vleugel, H.A. en Watse Hilarius, do. 30 okt 1800 ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-063Brouwersstraat 15Arjen D Poort Arjen D Poort kuiper
G-063Brouwersstraat 15Harmanus Addens


1822 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 33 en 38 van 27 feb 1822
adressoortbedraggebruik
G-063Brouwersstraat 15provisionele en finale toewijzingfl. 55huis G-063
 
verkoperArjen Dirks Poort
verkoperAukje Willems
koperPieter Kallenborn


1829 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-063Brouwersstraat 15Antje Scheltes, overleden op 23 januari 182974 jr, koopvrouw, moeder van Grietje, groenteverkoopster Brouwersgracht G 63, Marijke (vrouw van Pieter van Weenen, houtmolenaar Heerenveen) en Klaaske Atzes (vrouw van Hendrik Jurjens Reits, schoenmaker Dokkum). (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1569Brouwersstraat 15Pieter KallenbornHarlingenzaakwaarnemerhuis (48 m²)


1839 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1569G-063 Maria BosmaHarlingenverbouwd


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-063BrouwersgragtJeltie R Atsma23 jLeeuwardenv, protestant, ongehuwd, schoolhouderes


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-063Brouwersstraat 15Marijke Cornelis Bosma... Pieter Callenborn op 14 mei 1809 HRL, gescheiden op 5 mrt 1835 HRL, N.H., winkelierse in 1851, ovl wijk G-063, dv Cornelis B., en Tjaltje (Hansen); huw Grote Kerk HRL 1809 dopen Grote Kerk HRL 1811 BS huw 1835, ovl ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-063Brouwersstraat 15Steffen Lambert van der Bruggeb 10 nov 1807 Oldeberkoop, huwt met Cornelia vd Meulen, onderwijzer, Nederlands Hervormd A 26 jul 1875 Kaatsheuvel; bev.reg. HRL 1851 wijk G-063, berv HRL 1860-80


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1569G-063 (Brouwersgracht)Maria Bosmawoonhuis


1865 - variaadresbronbericht
Brouwersstraat 15Jaarboekje voor de Stad HarlingenBrouwersgracht wijk G-063, afvaart veerschip op Pingjum: Woensdag 1 uur, Zaturdag 10 uur.


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1569G-061 (Gedempte Brouwersgracht)Wed. en erven Paulus Spaandermanwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1569Brouwersstraat 15 (G-061)Berend Scheltenswoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Brouwersstraat 15 Berend Scheltensbrievenbesteller
vorige grondslagf. 800
huidige grondslagf. 800


1928 - adresboekadresnaamberoep
Brouwerstraat 15B.Scheltens-


1965 - adresboekadresnaam
Brouwersstraat 15W.F. (Wilhelm) van Wier
  terug