Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Brouwersstraat 15
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerBrouwersstraat 154-1564-1544-147G-063G-061


Naastliggers vanBrouwersstraat 15
ten oostenBrouwersstraat 17
ten zuidenBrouwersstraat 17
ten westende Brouwersstraat
ten noordenBrouwersstraat 13


aangrenzende stegen
adresheeft
Brouwersstraat 15naamloze steeg ten noorden


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0268v van 16 apr 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 15Brouwersstraat OZ [staat: bij de oude Kimswerderpijp achter het huis van Wigle Wybes]0‑00‑00 cgkamer en ledige plaats met een vrye uitgang achter in de Molenaarsstraat
aanhandelaarPasschier Passchiers, gehuwd met
aanhandelaarWytske Teyes
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Frans van Eysinga 1‑15‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Jan Claesen
naastligger ten westenWigle Wybes
naastligger ten noordenPasschier Passchiers c.u.
verwandelaarTijs Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPasschier Passchiers x Wytske Teyes wandelen een kamer en ledige plaats bij de oude Kimswerderpijp aan de oostzijde vant diept, recht achter Wigle Wybes, met vrije uitgang in de Molenaersstraet. Ten Z. erven Jan Claesen, ten N. de proclamanten. Grondpacht 35 st aan erven Frans van Eysinga. Door wandel verkregen van Tijs Jans.


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0272r van 30 apr 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 13, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPasschier Passchiers


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0156r van 20 dec 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 15Brouwersstraat OZ [staat: bij de Kimswerderpijp in een steegje]170‑00‑00 cgkamer
koperRoeleff Clasen, gehuwd met
koperEngell Symens
verpachter grondde stad Harlingen1‑15‑00 cg
naastligger ten oostende verkoperse Wytscke Teyes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenAuck Doeyties
naastligger ten noordende verkoperse Wytscke Teyes
verkoperWytscke Teyes, weduwe van
verkoperwijlen Passchier Passchiers


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0177v van 30 dec 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 13, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAuck Sibrandi
naastligger ten zuidensteeg, vrije eigen


1637 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0037v van 19 aug 1637 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 15Brouwersstraat OZ [staat: Kimswerderpijp]160‑00‑00 cgkamer
koperRoeliff Claessen mr. timmerman
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenTierk Gerliffs
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenTiepke Sioerdts
verkoperGerben Doytsesstadstrompetter te Bolsward
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRoeliff Claessen, mr. timmerman, koopt een kamer aan de oostkant van het diept bij de Kimswerderpijp. Ten Z. Tierk Gerliffs, ten N. Tiepke Sioerdts. Gekocht van stadstrompetter Gerben Doytses te Bolsward, voor 160 GG.


1639 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0074r van 16 jan 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 13, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis van Roeleff Claeses


1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0077r van 14 jan 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 13, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende huizen van Jan Finckel


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0014v van 13 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 13, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJohannis Duyff n.u.secretaris


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0135v van 27 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenWalke IJsbrandts
naastligger ten noordende weduwe van wijlen dr. Ludinga


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0135r van 27 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 15Brouwersstraat OZ [staat: Brouwersgracht bij de Kimswerderpijp]113‑00‑00 gghuis
koperWalke IJsbrandts assistent Admiraliteit in Friesland
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
naastligger ten oostenGerben Jansen
naastligger ten zuidenGerben Jansen
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: diept]
naastligger ten noordende weduwe van wijlen dr. Ludinga
verkoperRebecca Faber, gehuwd met te Oudega
verkoperJoannes Duyffsecretaris van Smallingerland te Oudega
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWalke IJsbrands, ass. bij de Admiraliteit, koopt een huis omtrent de Kimswerderpijp, oz. Brouwersgracht. Met omschrijving. Ten O. en Z. Gerben Jansen, ten W. de diept, ten N. wd. ds. Ludinga. Grondpacht 3 CG aan de Stad. Gekocht van Rebecca Faber x secretaris van Smallingerland te Oudega Joannes Duyff, voor 113 GG.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-156 , folio 78Brouwersstraat 15huis
eigenaarWalke IJsbrands
gebruikerWalke IJsbrands
huurwaarde totaal06‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑04‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-156 , folio 51rBrouwersstraat 15huis
eigenaarWalleke IJsbrands
huurwaarde totaal06‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑04‑00 cg
aansl. huurw. voldaan19‑6‑1720


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0143v van 6 sep 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenWalke IJsbrands


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0250v van 13 jan 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenWalke IJsbrandts


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-156 , folio Brouwersstraat 15huis
eigenaarWalke IJsbrands
gebruikerWalke IJsbrands
huurwaarde totaal06‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑00‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-154 , folio 51vBrouwersstraat 15huis
eigenaarHarmanus Dort
gebruikerHarmanus Dort
huurwaarde totaal06‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑00‑00 cg


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0188v van 1 sep 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenCornelis Luidinga predikant
naastligger ten noordenHarmanus Dortman mr. kuiper


1745 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0072v van 14 mrt 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 15Brouwersstraat OZ [staat: Brouwersgracht]290‑00‑00 gghuis met potkast
koperJohannes Wiglenhuis, gehuwd met
koperRuurtje Broers
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
huurderHarmen Geerts c.u.13‑00‑00 cg
naastligger ten oostenDirk Bartling
naastligger ten zuidenDirk Bartling
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten noordends. Cornelius Ludinga c.s.
verkoper q.q.de Gereformeerde Gemeente: weesvoogdij, administratoren over
verkoperde onmondige nagelaten kinderen van Harmanus Dortman, gehuwd met
verkoperHenderina Walkes


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-154 , folio 51vBrouwersstraat 15huis
eigenaarJohann. Wiglenhuis
gebruikerJohann. Wiglenhuis
huurwaarde totaal11‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-154 , folio 52rBrouwersstraat 15huis
eigenaarJohannes Wighuis
gebruikerJohannes Wighuis
huurwaarde totaal11‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0160r van 10 okt 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 15Brouwersstraat OZ [staat: Brouwersgracht]180‑00‑00 gghuis
koperRein Yedes, gehuwd metscheepstimmerman
koperTrijntje Harmens
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
huurderBalster Jans c.u.mr. kleermaker
naastligger ten oostenDirk Bartling
naastligger ten zuidenDirk Bartling
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen ds. Luidinga
verkoperjuffrouw Knierke Talma, gehuwd met
verkoperds. Gerardus Horreuspredikant te Kimswerd
verkoperRuirdtje Broers, gehuwd met
verkoperBalster Jansz
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRein Yedes, scheepstimmerman x Trijntje Harmens Wassenaar kopen een huis oz. Brouwersgracht, nu bewoond door mr. kleermaker Balster Jans c.u. Grondpacht 3 CG aan de Stad. Ten O. en Z. Dirk Bartling, ten W. de straat en Brouwersgracht, ten N. erven ds. Luidinga. Gekocht van juffrouw Knierke Talma, huisvrouw van bedienaar des Goddelijken Woords te Kimswerd ds. Gerardus Horreus, als houderse van het oude reversaalbrief, voor 180 GG.


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-154 , folio 52rBrouwersstraat 15huis
eigenaarJohannes Wiglenhuis
gebruikerJohannes Wiglenhuis
huurwaarde totaal11‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0038r van 17 jan 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 13, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDirk Bartels
naastligger ten zuidenRein Yedes


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-147 , folio 91rBrouwersstraat 15huis
eigenaarRein Yedes
gebruikerJan Broers
huurwaarde38‑00‑00 cg
af: lasten04‑10‑00 cg
huurwaarde totaal33‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑01‑12 cg


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0065v van 13 mei 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenRein Ydes


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-147 , folio 91rBrouwersstraat 15huis
eigenaarReyn Yedes
gebruikerJacob Tomas
huurwaarde40‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting04‑10‑00 cg
huurwaarde totaal35‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑09‑00 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-147 , folio 91rBrouwersstraat 15huis
eigenaarRein Yedes
gebruikerWytze Feddema
huurwaarde38‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting04‑10‑00 cg
huurwaarde totaal33‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑01‑12 cg
grondpacht vanRein Yedes
grondpacht aanstad Harlingen
grondpacht totaal03‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑15‑00 cg


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0287v van 25 jan 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 15Brouwersstraat OZ [staat: Brouwersgracht]425‑00‑00 cghuis
koperArjen Dirks Poort, gehuwd met
koperJukje Willems
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
naastligger ten oostenWillem van Loon
naastligger ten zuidenWillem van Loon
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten noordenVettevogel
verkoperRein Iedes de Ruiter, gehuwd met
verkoperTrijntje Harmens Wassenaar


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
4-151, pag. 61Brouwersstraat 15Arjen D. Poort, 34 jaar, gehuwd


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-147 , pag. 88Brouwersstraat 15Arjen Dirks 1‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-063Brouwersstraat 15Arjen Dirks Poort... dopen Grote Kerk HRL 1800, 1803, 1806, 1807, 1810, BS ovl 1835, ovl 1847; eigenaar en gebruiker van wijk G-063, kuiper; medegebruiker Harmanus Addens, 1814. (GAH204); oud 66 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kuiper, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-063Brouwersstraat 15Harmanus Addens... zijn benoemd: Jan van der Vleugel, H.A. en Watse Hilarius, do. 30 okt 1800 ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-063Brouwersstraat 15Arjen D PoortArjen D Poortkuiper
G-063Brouwersstraat 15Arjen D PoortHarmanus Addens


1822 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 33 en 38 van 27 feb 1822
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-063Brouwersstraat 15provisionele en finale toewijzingfl. 55huis G-063
 
verkoperArjen Dirks Poort
verkoperAukje Willems
koperPieter Kallenborn


1829 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7005 aktenr. 356 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-063Brouwersstraat 15Antje Scheltes, overleden op 23 januari 182974 jr, koopvrouw, moeder van Grietje, groenteverkoopster Brouwersgracht G 63, Marijke (vrouw van Pieter van Weenen, houtmolenaar Heerenveen) en Klaaske Atzes (vrouw van Hendrik Jurjens Reits, schoenmaker Dokkum). (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1569Brouwersstraat 15Pieter Kallenborn zaakwaarnemerHarlingenhuis (48 m²)


1839 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1569Brouwersstraat 15 Maria BosmaHarlingenverbouwd


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-063BrouwersgragtJeltie R Atsma23 jschoolhouderesLeeuwardenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-063Brouwersstraat 15Marijke Cornelis Bosma... Pieter Callenborn op 14 mei 1809 HRL, gescheiden op 5 mrt 1835 HRL, N.H., winkelierse in 1851, ovl wijk G-063, dv Cornelis B., en Tjaltje (Hansen); huw Grote Kerk HRL 1809 dopen Grote Kerk HRL 1811 BS huw 1835, ovl ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-063Brouwersstraat 15Steffen Lambert van der Bruggeb 10 nov 1807 Oldeberkoop, huwt met Cornelia vd Meulen, onderwijzer, Nederlands Hervormd A 26 jul 1875 Kaatsheuvel; bev.reg. HRL 1851 wijk G-063, berv HRL 1860-80


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1569Brouwersgracht G-063Sijbren Barends Bos en mede eig.woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1569Gedempte Brouwersgracht G-061wed. en erven Paulus Spaanderman woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1569Brouwersstraat 15 (G-061)Berend Scheltenswoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Brouwerstraat 15B. Scheltens-


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Brouwersstraat 15W.F. (Wilhelm) van Wier


2023
0.17451095581055


  terug