Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Carl Visschersteeg 1
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   Carl Visschersteeg 14-017 (niet bekend)F-041F-038


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0072r van 12 jan 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 62, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Heyns


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0085v van 17 jan 1629 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Carl Visschersteeg 1Carl Visschersteeg OZ [staat: Jan Douwessteeg]0‑00‑00 GGkamer
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenJoost Jansen
naastligger ten westenCarl Visschersteeg [staat: Jan Douuessteeg]
naastligger ten noordenCarel Pouwels
verkoperde curator over Jan Jans, weeskind van
verkoperJan Haesmetselaar


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0181v van 17 jan 1636 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 62, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende brouwerij van Broer Hartmans


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0078v van 25 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Carl Visschersteeg 1Carl Visschersteeg OZ55‑00‑00 CG1/3 kamer, loods en plaats
koperPyter IJsbrandts, gehuwd metwijdschipper
koperMaycke Symens
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenAntie Clases
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Carel Visscher
verkoperHeyn Werps
verkoperLovys Werps
verkoperTjetske Werps, gehuwd met
verkoperTjebbe Herckesgortmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter IJsbrants, wijdschipper x Maycke Symens koopt 1/3 van een camer, loods en plaets, waarvan hij al 2/3 bezit, oz. Carl Visschersteeg. Ten Z. Antie Clases, ten N. erven Carl Visscher. Gekocht van Rein?- en Louis- en Tjietske Werps x Tjebbe Herkes?, gortmaker, voor 55 cg.


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0029v van 3 feb 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 62, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPytter Jacobs


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-017Carl Visschersteeg 1kamer
eigenaarwed. Pyter Isbrands
gebruikerSimen Jansen
huurwaarde10‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-017Carl Visschersteeg 1huis
eigenaarwed. Pieter IJsbrands
gebruikerSimen Jansen
huurwaarde10‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan9‑7‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-017Carl Visschersteeg 1huis
eigenaarwed. Pyter IJsbrands
gebruikerDirk Ypes
huurwaarde10‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑13‑00 CG


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0342r van 19 nov 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 62, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJacob Wessels n.u.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-017Carl Visschersteeg 1woning
eigenaarJochem Jochems
gebruikerAlbert Ruerds
huurwaarde13‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑03‑06 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-017Carl Visschersteeg 1huis
eigenaarvroedsm. Sybeda
gebruiker
opmerkingleedigh


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0098r van 25 okt 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 62, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen vroedsman Rein Sybeda


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0037v van 14 jan 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 62, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Reyn Sybeda


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0086v van 2 dec 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 62, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Rein Sybeda


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0081v van 16 nov 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 62, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Rein Sibeda


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-017Carl Visschersteeg 1woning
eigenaarDe Diacony
gebruiker
opmerkingledig, is na den 4 may 1720 geacquireerd


1798 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0121r van 9 dec 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 62, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Rein Zybeda


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-041Carl Visschersteeg 1Jan Klaasen Reidsma... ovl 1830, ovl 1874; eigenaar en gebruiker van wijk F-035, koekbakker, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-041, pakhuis, 1814. (GAH204); kind: Gerben Jans Reidsma, geb 17 dec 1811, ged 5 jan 1812 Grote Kerk HRL; ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-041Carl Visschersteeg 1Jan C Reidsma pakhuis


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1542Carl Visschersteeg 1Jan Klazes ReitsmakoekbakkerHarlingenhuis (30 m²)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1542Karlvischerssteeg F-041Jan K. Reitsmawoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1542Gedempte Brouwersgracht F-038Sake Reitsma c.s.werkplaats


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1542Carl Visschersteeg 1 (F-043)Sake Reitsmawerkplaats
  terug