Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Dijkswal 10
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Dijkswal 10 (niet bekend) (niet bekend) (niet bekend) (niet bekend)
 huisnummer lager  huisnummer hoger Dijkswal 10 (niet bekend) (niet bekend) A-ong A-307
1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0212r van 29 jan 1809 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Dijkswal 10stadsvesten bij Bildtpoort wijk A-237woning
 
koperSipke W. Houtsma mr. bakker52-00-00 CG
naastligger ten oostenSipke W. Houtsma
naastligger ten zuidenOtte Overdijk
naastligger ten westenDouwe Hansen
naastligger ten noordenbolwerk
verkoper van 1/4Jurjen van der Stok
verkoper van 1/4Aaltje van der Stok, gehuwd met
verkoper van 1/4Rienk Ruurds
verkoper van 1/4Antje van der Stok, gehuwd met
verkoper van 1/4Dirk R. Bakker
verkoper van 1/4Trijntje de Roos, weduwe van
verkoper van 1/4wijlen Harke van der Stokmr. metselaar


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0010r van 25 feb 1810 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Dijkswal 10stadsvesten wijk A-237huis
 
koperHendrik Jans de Boer, gehuwd met59-19-00 CG
koperHinke Rintjes
naastligger ten oostenSipke W. Houtsma
naastligger ten zuidenOtte Overdijk
naastligger ten westenHendrik Jans de Boer
naastligger ten noordenbolwerk
verkoperSipke W. Houtsma


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 93Dijkswal 10Bouwe RodenhuisHarlingenfabrikeurstal (28 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 94Dijkswal 10erven Hendrik Jans de BoerHarlingen(loots)huis en erf (81 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 94aDijkswal 10erven Hendrik Jans de BoerHarlingen(loots)huis en erf (40 m²)


1835 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 93 IJpe RodenhuisHarlingengeamoveerd


1841 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 93A-231 Hijlke Gerbens AukesHarlingenverandering van bestemming als zijnde aan de noordkant van het bolwerk een nieuwe taanderij aangelegd


1841 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 93A-232 Hijlke Gerbens AukesHarlingenverandering van bestemming als zijnde aan de noordkant van het bolwerk een nieuwe taanderij aangelegd


1841 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 94 Hendrik Jans de BoerHarlingengeamoveerd


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 94A-134 (Noorderwal)erv. Hijlke G. Aukeswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5239Dijkswal 10 (A-307)Jacob Torenbeek


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Dijkswal 10 Tjerk de Grootbootwerker
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 500


1928 - adresboekadresnaamberoep
Dijkswal 10T. de Grootbootwerker
  terug