Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Dijkswal 10
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerDijkswal 10(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)
 huisnummer lager  huisnummer hogerDijkswal 10(niet bekend)(niet bekend)A-ongA-307


Naastliggers vanDijkswal 10
ten oostenDijkswal 12
ten westenDijkswal 8
ten noordende Dijkswal


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0212r van 29 jan 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Dijkswal 10stadsvesten bij Bildtpoort wijk A-23752‑00‑00 CGwoning
koperSipke W. Houtsma mr. bakker
naastligger ten oostenSipke W. Houtsma
naastligger ten zuidenOtte Overdijk
naastligger ten westenDouwe Hansen
naastligger ten noordenbolwerk
verkoper van 1/4Jurjen van der Stok
verkoper van 1/4Aaltje van der Stok, gehuwd met
verkoper van 1/4Rienk Ruurds
verkoper van 1/4Antje van der Stok, gehuwd met
verkoper van 1/4Dirk R. Bakker
verkoper van 1/4Trijntje de Roos, weduwe van
verkoper van 1/4wijlen Harke van der Stokmr. metselaar


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0010r van 25 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Dijkswal 10stadsvesten wijk A-23759‑19‑00 CGhuis
koperHendrik Jans de Boer, gehuwd met
koperHinke Rintjes
naastligger ten oostenSipke W. Houtsma
naastligger ten zuidenOtte Overdijk
naastligger ten westenHendrik Jans de Boer
naastligger ten noordenbolwerk
verkoperSipke W. Houtsma


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 93Dijkswal 10Bouwe RodenhuisfabrikeurHarlingenstal (28 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 94Dijkswal 10erven Hendrik Jans de Boer(loots)Harlingenhuis en erf (81 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 94aDijkswal 10erven Hendrik Jans de Boer(loots)Harlingenhuis en erf (40 m²)


1835 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 93Dijkswal 10 IJpe RodenhuisHarlingengeamoveerd


1841 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 93Dijkswal 10 Hijlke Gerbens AukesHarlingenverandering van bestemming als zijnde aan de noordkant van het bolwerk een nieuwe taanderij aangelegd


1841 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 93Dijkswal 10 Hijlke Gerbens AukesHarlingenverandering van bestemming als zijnde aan de noordkant van het bolwerk een nieuwe taanderij aangelegd


1841 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 94Dijkswal 10 Hendrik Jans de BoerHarlingengeamoveerd


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 94Noorderwal A-134erv. Hijlke G. Aukeswoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 5239Dijkswal 10 (A-307)Jacob Torenbeekwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Dijkswal 10 Tjerk de Grootbootwerkerf. 500f. 500


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Dijkswal 10T. de Grootbootwerker
  terug