Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Dijkswal 8
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerDijkswal 8(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)A-ongA-306


Naastliggers vanDijkswal 8
ten oostenDijkswal 10
ten westenDijkswal 6
ten noordende Dijkswal


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0130r van 13 nov 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Dijkswal 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0260r van 16 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Dijkswal 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende middelste woning


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0057r van 15 jan 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Dijkswal 8bolwerk nabij de Bildtspoortmolen, aan het130‑07‑00 ggmiddelste van drie huizen
koperPieter Annes scheepstimmerbaas
voormalig huurderArjen Oostendorp
naastligger ten oostenDouwe Annes
naastligger ten zuidenA. R. van Dalzen
naastligger ten westenHarke J. van der Stok
naastligger ten noordenbolwerk
verkoper q.q.B. Tuininga, geauthoriseerde curator
verkoper q.q.Cornelis Jans, geauthoriseerde curator
verkoper q.q.Johannes Jacobs, geauthoriseerde curator
verkoper q.q.Jacob Wassenaar, geauthoriseerde curatoren over
verkoperde geabandonneerde boedel van Meile D. Faber, gehuwd met
verkoperJanke Sybes


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0079v van 5 mrt 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Dijkswal 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPieter Annes


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0271r van 21 nov 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Dijkswal 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPieter Annes


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0055v van 14 feb 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Dijkswal 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenH. van der Stok


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0073r van 21 feb 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Dijkswal 8Dijkswal ZZ [staat: stadsvesten wijk A-245 bij de Bildpoort]150‑10‑00 cgwoning
koperHarke van der Stok mr. metselaar
naastligger ten oostenSipke Houtsma
naastligger ten zuidenOtte Overdijk
naastligger ten westenHarke van der Stok
naastligger ten noordenbolwerk
verkoperJohan Daniel Toussaint, reversaalbrief ten laste van
verkoperPieter Annes


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0177v van 11 dec 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Dijkswal 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenW. Houtsma


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0212r van 29 jan 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Dijkswal 8stadsvesten bij Bildtpoort wijk A-23752‑00‑00 cgwoning
koperSipke W. Houtsma mr. bakker
naastligger ten oostenSipke W. Houtsma
naastligger ten zuidenOtte Overdijk
naastligger ten westenDouwe Hansen
naastligger ten noordenbolwerk
verkoper van 1/4Jurjen van der Stok
verkoper van 1/4Aaltje van der Stok, gehuwd met
verkoper van 1/4Rienk Ruurds
verkoper van 1/4Antje van der Stok, gehuwd met
verkoper van 1/4Dirk R. Bakker
verkoper van 1/4Trijntje de Roos, weduwe van
verkoper van 1/4wijlen Harke van der Stokmr. metselaar


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0333v van 14 jan 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Dijkswal 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenS. W. Houtsma


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0010r van 25 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Dijkswal 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHendrik Jans de Boer


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 93Dijkswal 8Bouwe Rodenhuis fabrikeurHarlingenstal (28 m²)


1835 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 93Dijkswal 8 IJpe RodenhuisHarlingengeamoveerd


1841 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 93Dijkswal 8 Hijlke Gerbens AukesHarlingenverandering van bestemming als zijnde aan de noordkant van het bolwerk een nieuwe taanderij aangelegd


1841 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 93Dijkswal 8 Hijlke Gerbens AukesHarlingenverandering van bestemming als zijnde aan de noordkant van het bolwerk een nieuwe taanderij aangelegd


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 5238Dijkswal 8 (A-306)Jacob Torenbeekwoonhuis en hok


2023
0.056116819381714


  terug