Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Drie Roemerssteeg 7
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Drie Roemerssteeg 7 (niet bekend) 6-035 E-152 E-148
Naastliggers vanDrie Roemerssteeg 7
ten oostenVoorstraat 14
ten zuidenDrie Roemerssteeg 9
ten westende Drie Roemerssteeg
ten noordenDrie Roemerssteeg 5


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0056v van 7 dec 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Drie Roemerssteeg 5, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenPieter Jetses n.u.schipper (schuit-)


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0324r van 16 mei 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Drie Roemerssteeg 5, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenReinder Sybes


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0017r van 26 nov 1752 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Drie Roemerssteeg 7Drie Roemerssteeg OZwoning
 
koperDirk IJsenbeek cementmaler26-00-00 GG
huurderAeke Tobias
naastligger ten oostenJacobus Braam J.U.D.advocaat Hof van FrieslandFraneker
naastligger ten zuidenDirk IJsenbeek cementmaler
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg
naastligger ten noordenJacobus Braam J.U.D.advocaat Hof van FrieslandFraneker
verkoperJacobus Braam J.U.D.advocaat Hof van FrieslandFraneker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk IJsenbeek, cementmaker, koopt een woning in de Drie Romerssteeg. Ten O. en N. de verkoper, ten W. die steeg, ten Z. de koper. Gekocht van Jacobus Braam etc., voor 26 gg.


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0014r van 26 nov 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Drie Roemerssteeg 9, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenSaeke Jacobs n.u.


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0015v van 26 nov 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Drie Roemerssteeg 5, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenSaeke Jacobs n.u.


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0076v van 9 okt 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Drie Roemerssteeg 7Drie Roemerssteeg OZhuis
 
koperPyter Sommers c.u.kaarsenmaker210-00-00 GG
naastligger ten oostenburgemeester Hendrik Schaaf
naastligger ten zuidende weduwe van Claas Nauta
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg
naastligger ten noordenClaas Fontein
verkoperKnierke Pieters, gehuwd met
Sake Jacobsoud loods


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0168v van 13 jan 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Drie Roemerssteeg 5, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenPieter Somers


1795 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0263r van 12 jul 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Drie Roemerssteeg 9, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenLijsbeth Somers


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-035 Drie Roemerssteeg 7P Peaux wed & erven1-00-00 CGhuis


1812 - bewonersadresnaamgegevens
E-152Drie Roemerssteeg 7Hendrik Martin Tietgegeb 25 mei 1811 HRL, ovl 27 apr 1812 HRL; wijk E-152, zv Otto Heinrich Gustaaf T, en Grietje Daniels Keets; BS geb 1811, ovl 1812


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-152Drie Roemerssteeg 7Johannis Klaases Norel... arbeider, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-130; gebruiker G. Lemke wed., 1814. (GAH204); id. van wijk E-152; gebruiker Jan Oorthuis, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk E-153, ledig, 1814. (GAH204); id. van wijk ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-152Drie Roemerssteeg 7Johannes Norel Jan Oorthuis sjouwer


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1252Drie Roemerssteeg 7Rients Durks de WitHarlingenkoopmanhuis (50 m²)


1832 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 03 aug 1832
E-152Drie Roemerssteeg 7Woning naast E-153 in de Drie Romerssteeg, bewoner Simon van der, Mey. Finaal verkocht op 15 aug 1832 door notaris Wijma..


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-152Drie Roemerssteeg 7Henke de Vriesoud 36 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk E-152; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-152Drie Roemerssteeg 7Meindert Regoord... en Janke Dirks; BS huw 1827; oud 34 jaar, geb Berlikum (!) en wonende te HRL. 1839, buitenvaarder, wijk E-152; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-152LaanenMeindert Regoord [Rigoor]34 jBelkumm, protestant, gehuwd, buitenvaarder
E-152LaanenHenke de Vries36 jMakkumv, protestant, gehuwd
E-152LaanenJacob Regoord [Rigoor]11 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-152LaanenJanke Regoord [Rigoor]8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-152Drie Roemerssteeg 7Jan B Oorthuis... wijk B-076, B-019, B-185, wijk F-096, wijk G-005, wijk H-058, H-146, supp wijk H-266; gebruiker van wijk E-152, sjouwer; eigenaar is Johannes Norel, 1814. (GAH204); J.O. en Anna Leyenaar, beide van HRL, zijnde de ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1252E-152 (Drie Romersteeg)Okke Norelwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3599E-148 (Drie Romersteeg)Okke Norelwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4376Drie Roemerssteeg 7 (E-148)Bauke van der Schaaf
  terug