Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Drie Roemersteeg 7
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerDrie Roemersteeg 7(niet bekend)6-035 E-152E-148


Naastliggers vanDrie Roemersteeg 7
ten oostenVoorstraat 14
ten zuidenDrie Roemersteeg 9
ten westende Drie Roemersteeg
ten noordenDrie Roemersteeg 5


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0181v van 29 mei 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenGaets [staat: Bauck], weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Hans Piers


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0181r van 29 mei 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Drie Roemersteeg 7Drie Roemersteeg [niet vermeld]161‑00‑00 GGhuis
koperGaets, weduwe van
koperwijlen Hans Piers
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidendr. Feyckes
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenhet onlangs gekochte huis van Laas Dircks
verkoperdr. Feyckes te Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGaets wv Hans Piers, koopt een huis dat ze nu bewoont. Ten Z. dr. Feyckens, ten N. Laas Dircks. Geen grondpacht. Gekocht van dr. Feyckens te Leeuwarden voor 160 gg.


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0275r van 5 mei 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGaets, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Hans Piers


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0068v van 17 feb 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGaats weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Hans Piers


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0184v van 15 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van Hans Piers


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0043v van 19 mei 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenwijlen Anske Jacobs


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0056v van 7 dec 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPieter Jetses n.u.schuitschipper


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0073v van 20 jan 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Drie Roemersteeg 7Drie Roemerssteeg OZ bij ouds Dirk Lieuwes steeg genaamt1100‑00‑00 CGhuis
koperRein Sybes, gehuwd met
koperKnierke Pieters
naastligger ten oostenClaas Braam koopman
naastligger ten zuidenMeinouw Bockes
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg
naastligger ten noordenHendrik Cornelis
verkoperPieter Jetses
verkoperSaske Bouwes


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0324r van 16 mei 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenReinder Sybes


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0159v van 13 jan 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van Reinder Sybes


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0017r van 26 nov 1752 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Drie Roemersteeg 7Drie Roemerssteeg OZ26‑00‑00 GGwoning
koperDirk IJsenbeek cementmaler
huurderAeke Tobias
naastligger ten oostenJacobus Braam J.U.D.advocaat Hof van Friesland te Franeker
naastligger ten zuidenDirk IJsenbeek cementmaler
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg
naastligger ten noordenJacobus Braam J.U.D.advocaat Hof van Friesland te Franeker
verkoperJacobus Braam J.U.D.advocaat Hof van Friesland te Franeker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk IJsenbeek, cementmaker, koopt een woning in de Drie Romerssteeg. Ten O. en N. de verkoper, ten W. die steeg, ten Z. de koper. Gekocht van Jacobus Braam etc., voor 26 gg.


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0014r van 26 nov 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSaeke Jacobs n.u.


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0015v van 26 nov 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSaeke Jacobs n.u.


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0076v van 9 okt 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Drie Roemersteeg 7Drie Roemerssteeg OZ210‑00‑00 GGhuis
koperPyter Sommers c.u.kaarsenmaker
naastligger ten oostenburgemeester Hendrik Schaaf
naastligger ten zuidende weduwe van Claas Nauta
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg
naastligger ten noordenClaas Fontein
verkoperKnierke Pieters, gehuwd met
verkoperSake Jacobsoud loods


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0168v van 13 jan 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPieter Somers


1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0263r van 12 jul 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenLijsbeth Somers


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0117v van 13 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenElisabeth Soomers Westzaandam


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0213v van 2 feb 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Drie Roemersteeg 7Drie Roemerssteeg OZ achter en ten noorden van het huis en cementmalerij aan de Lanen171‑00‑00 CGtwee kamers onder 1 dak en een kamer bij de noordelijkste
koperdr. Bouwe Scheltema medicinae doctor te Rotterdam
koperTaco Scheltema te tussen Arnhem
koperPieter Rodenhuis
huurderJohannes Jacobus c.s.
naastligger ten oostende weduwe van Schaaff c.u.
naastligger ten zuidenOkke van der Stok
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg
naastligger ten noordenOkke van der Stok c.u.
verkoperOkke van der Stok, gehuwd met
verkoperGeertje Pieters Scheltema


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0022v van 25 mrt 1810 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Drie Roemersteeg 7Drie Roemerssteeg OZ2000‑00‑00 CGtwee kamers onder 1 dak en 1 kamer achter en ten noorden vd cementmalerij
koperJohannes Norel mr. loodgieter
naastligger ten oostende weduwe van Schaaff
naastligger ten zuidenhuis en cementmalerij
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.P. Rodenhuis, procuratiehouder van
verkoperBouwe Scheltema te Rotterdam
verkoperTaco Scheltema te Velp
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe coop van eene huisinge & cementmalerij cum annexis, staande en geleegen aan de noordkant van de Laanen, hebbende Hendrik Meyer ten oosten, Marten Hendriks erven ten westen en `t volgende perceel ten noorden. 2) Twee kamers onder een dak met nog een kamer bij de noordelijkste, alle staande in de Drie Romerssteeg agter, ten noorden van de huisinge en cementmalerij


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-035, pag. 128Drie Roemersteeg 7P Peaux wed & erven1‑00‑00 cghuis


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-152Drie Roemersteeg 7Hendrik Martin Tietgegeb 25 mei 1811 HRL, ovl 27 apr 1812 HRL; wijk E-152, zv Otto Heinrich Gustaaf T, en Grietje Daniels Keets; BS geb 1811, ovl 1812


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-152Drie Roemersteeg 7Johannis Klaases Norel... arbeider, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-130; gebruiker G. Lemke wed., 1814. (GAH204); id. van wijk E-152; gebruiker Jan Oorthuis, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk E-153, ledig, 1814. (GAH204); id. van wijk ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-152Drie Roemersteeg 7Johannes Norel Jan Oorthuis sjouwer


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1252Drie Roemersteeg 7Rients Durks de WitkoopmanHarlingenhuis (50 m²)


1832 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 03 aug 1832
vermeld alsgeschat adresbericht
E-152Drie Roemersteeg 7Woning naast E-153 in de Drie Romerssteeg, bewoner Simon van der, Mey. Finaal verkocht op 15 aug 1832 in het Heeren-logement van D. Minnema door notaris Wijma.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-152Drie Roemersteeg 7Henke de Vriesoud 36 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk E-152; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-152Drie Roemersteeg 7Meindert Regoord... en Janke Dirks; BS huw 1827; oud 34 jaar, geb Berlikum (!) en wonende te HRL. 1839, buitenvaarder, wijk E-152; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-152LaanenMeindert Regoord [Rigoor]34 jbuitenvaarderBelkumm, protestant, gehuwd
E-152LaanenHenke de Vries36 jMakkumv, protestant, gehuwd
E-152LaanenJacob Regoord [Rigoor]11 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-152LaanenJanke Regoord [Rigoor]8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-152Drie Roemersteeg 7Jan B Oorthuis... wijk B-076, B-019, B-185, wijk F-096, wijk G-005, wijk H-058, H-146, supp wijk H-266; gebruiker van wijk E-152, sjouwer; eigenaar is Johannes Norel, 1814. (GAH204); J.O. en Anna Leyenaar, beide van HRL, zijnde de ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1252Drie Romersteeg E-152Okke Norelwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3599Drie Romersteeg E-148Okke Norelwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4376Drie Roemersteeg 7 (E-148)Bauke van der Schaafwoonhuis
  terug