Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Droogstraat 11
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerDroogstraat 11(niet bekend)(niet bekend)A-082A-082
 huisnummer lager  huisnummer hogerDroogstraat 11(niet bekend)(niet bekend)A-082A-083
 huisnummer lager  huisnummer hogerDroogstraat 111-158 1-026 A-082A-083


Naastliggers vanDroogstraat 11
ten oostenDroogstraat 13
ten zuidende Droogstraat
ten westenDroogstraat 9
ten noordende Zoutsloot


aangrenzende stegen
adresheeft
Droogstraat 11naamloze steeg ten oosten


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0096v van 9 mrt 1633 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende hof van Arrien Dircx koopman


1639 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0090v van 1 dec 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWybren Seerps


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0180v van 6 mrt 1642 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis van Arien Schameyd


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0131v van 30 mei 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende hof van Claes Freerck Braems


1674 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0154r van 19 jul 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende hof van Claes Freercks Braem


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0042v van 19 mei 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende hof van Reyer Arjens Mahui


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0287r van 7 apr 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende tuin van Reyer Arjens Mahui


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0113r van 13 okt 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGrietie Theunis


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-158Droogstraat 11hoff
eigenaarwed. Gerrit Middagten
gebruikerconvoimr. Adius
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-158Droogstraat 11hoff
eigenaarPier Andries
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑16‑00 CG
aansl. huurw. voldaan25‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-158Droogstraat 11hoff
eigenaarwed. Gerrit Midagten
gebruikerwed. Gerrit Midagten
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-158Droogstraat 11hoff
eigenaarwed. Gerryt Middagten
gebruikerwed. Gerryt Middagten
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-158Droogstraat 11hof
eigenaarwed. Gerrit Middagten
gebruikerwed. Gerrit Middagten
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑03‑10 CG


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0013r van 26 jun 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen L. Tabes


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0077v van 18 jan 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenA. R. van Dalsen notaris


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-026, pag. 4Droogstraat 11A R van Dalsen0‑00‑00 cg


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-082Droogstraat 11Hendrik Allerts Balkstra... van Bekendheid ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-082Droogstraat 11A.R. van Dalsen... 4 mrt 1783. (GAH1114); eigenaar en gebruiker van wijk A-028, rentenier, 1814. (GAH204); id. van wijk A-082, stal en wagenhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk A-211; gebruiker is Pieter S. Broersma, stalknegt, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-082Droogstraat 11A R van Dalsen A R van Dalsen stal en wagenhuis


1825 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 129 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-082Droogstraat 11Jacob Meinderts Astra, overleden op 17 januari 1825zoon van Meindert W. Astra, beurtschippersknecht (Zoutsloot A 82) en Tettje Terpstra, broer van minderjarige Sjieuwkje, Antje en Willem Meinderts Astra. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 296Droogstraat 11Freerk Dirks FonteinzeehandelaarHarlingenstal (80 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 297Droogstraat 11Freerk Dirks FonteinzeehandelaarHarlingenzomerhuis en tuin (460 m²)


1835 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 297Droogstraat 11 Freerk d FonteinHarlingengeamoveerd


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-082Droogstraat 11Antje Kreil... A-101, dv Gerrit Alderts K, en Jetske Tittes; BS huw 1843, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk B-113, wijk A-082; oud 40 jaar, geb Hindeloopen en wonende te HRL. 1839, wijk A-161; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-082Droogstraat 11Aukje Ymes de Jong... 1811, dv IJme Wybes dJ, en Hiske Jans Huizinga; BS huwafk. en huw 1811, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk A-082; oud 54 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-075; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-082Droogstraat 11Gerrit Jans de Jong... zv Jan Gerrits dJ, en Janke Pieters; BS huw 1815, ovl 1857, bsfr 1815 huwelijken, bev.reg. HRL 1851 wijk A-082, 8; oud 47 jaar, geb Drachten en wonende te HRL. 1839, zeevarend, wijk H-037; ... (alles)


1841 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 296Droogstraat 11 Frederik FonteinHarlingende stal en koetshuis vergroot en vernieuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-082Droogstraat 11Trijntje Sikkes van der Woude... Simons, A mrt 1864 Franeker als wed. van G.J. de Jong; BS Franeker huw 1822, bev.reg. HRL 1851 wijk A-082, ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 296Achterstraat A-082Dirk Fontein Fz.wagenhuis


1863 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 40088 (notaris Addick Adrianus Land te Franeker) repertoire nr. 23 en 29 van 25 feb 1863
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-082Droogstraat 11provisionele en finale toewijzingfl. 2775stalling met koetshuis Droogstraat A-082 kad. A-296
 
gelastigdeJan Hubertus van Droge (samen verkocht met tuin kad. A-2140)
verkoperDirk Fontein Freerkzoon (samen verkocht met tuin kad. A-2140)
koper(samen verkocht met tuin kad. A-2140)
gelastigdeJan Hubertus van Droge (samen verkocht met stalling kad. A-296)
verkoperDirk Fontein Freerkzoon (samen verkocht met stalling kad. A-296)
(samen verkocht met stalling kad. A-296)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 296*Droogstraat A-082 Harmens & Zonenwagenhuis
Sectie A nr. 296*Droogstraat A-083 Harmens & Zonenstal
Sectie A nr. 2140Droogstraat A-083 Harmens & Zonenerf


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4772Droogstraat 11 (A-082)Watze Nautawagenhuis en stallen


1910 - advertentiebron: Harlingen en omstreken : gids met wandelkaartje, Harlingen and environs; uitgeg. door de Vereeniging tot bevo [...] (Wielenga, S.)
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Droogstraat 11, HarlingenDroogstraat 11W. Nauta Pzn.stalhouderij


1931 - advertentiebron: H.A.R.E.T.O., Handels-reclame-verkoop tentoonstelling
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Droogstraat 11, HarlingenDroogstraat 11W. Nauta Pzn.fa. W. Nauta Pzn.stalhouderij, goederenvervoer, verhuizingen


1935 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Droogstraat 11, HarlingenDroogstraat 11W. Nauta Pzn.stalhouderij, goederenvervoer, trouw- en begrafenis


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Droogstraat 11beeldbepalend pand4 van 10
  terug