Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Droogstraat 35
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerDroogstraat 351-0711-0711-114A-ongA-ong


Naastliggers vanDroogstraat 35
ten oostenBildtstraat 20
ten zuidende Droogstraat
ten westenDroogstraat 27
ten noordenBildtstraat 18


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-071Droogstraat 35huis
eigenaarJan Auckes
gebruikerBaukjen Haies
aanslag huurwaarde02‑08‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-071Droogstraat 35kamer
eigenaarJan Auckes
gebruikereen vrijster
aanslag huurwaarde02‑08‑00 cg
aansl. huurw. voldaan15‑7‑1720


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0041r van 25 mrt 1719 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 35Droogstraat NZ195‑00‑00 ggkamer
koperJan Hendriks, gehuwd met
koperYbeltje Jelles
naastligger ten oostenhet huis mede in deze akte verkocht
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs): vermaning
naastligger ten noordenSybe Sybes
verkoperLeentie Ludinga, weduwe van te Franeker
verkoperwijlen ds. Crol, gelastigde van
verkoperPier Buma te Workum


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-071Droogstraat 35kamer
eigenaarJan Aukes
gebruikerHaye Jacobs
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0025r van 2 sep 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 35Bildtstraat435‑00‑00 cghuis met kamer daarachter
koperDouwe Sybes, gehuwd met te Kimswerd
koperGeeske Reyners
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenpakhuis suiker raffineerders
naastligger ten westenDroogstraat
naastligger ten noordenJacob Dirks bakker
verkoperJan Hendriks, gehuwd metmr. brouwer
verkoperYbeltje Jelles


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-071Droogstraat 35kamer
eigenaarJan Aukes
gebruikerwed. Pieter Poppes
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-071Droogstraat 35kamer
eigenaarJan Aukes erv.
gebruikerJanke Gerrits
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-071Droogstraat 35kamer
eigenaarTaeke Stephanus
gebruikerCornelis Martens
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-071Droogstraat 35kamer
eigenaarTaeke Stephani
gebruikerCornelis Martens
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-114Droogstraat 35woningen
eigenaarE. Oosterbaan wed.
gebruikerAne Yeves
huurwaarde24‑00‑00 cg
gebruikerErnst Jansz wed.
huurwaarde18‑00‑00 cg
gebruikerHendrik Daniels
huurwaarde25‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑03‑10 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-114Droogstraat 35woning
eigenaarEv. Oosterbaan wed.
gebruikerErnst Jans wed.
huurwaarde18‑00‑00 cg
gebruikerMarten Everts wed.
huurwaarde18‑00‑00 cg
gebruikerAafke Sybrens wed.
huurwaarde24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑18‑02 cg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-114 , pag. 13Droogstraat 35Jan D. Zeilmaker 0‑00‑00 cg


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 268Droogstraat 35 Jan Veen winkelierHarlingenpakhuis (45 m²)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 268Bildtstraat A-116Paulus Boone woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3453Droogstraat 35 (A-ong)Haring de Bockwoonhuis en pakhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Droogstraat 35 Jan Carel Posthumalos werkmanf. 500f. 500  terug