Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Droogstraat 41
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Droogstraat 41 1-130 1-199 A-089 A-099
Naastliggers vanDroogstraat 41
ten oostenDroogstraat 43
ten zuidende Droogstraat
ten westenDroogstraat 39
ten noordenDroogstraat 45


1614 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0202v van 6 feb 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 39, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende kamer van Meynert Wytses


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0145r van 10 apr 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 39, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenMaycke Jans, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Jan Cornelis


1632 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0065v van 3 jun 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 39, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende kamer van de erfgenamen van Jan Nannings


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0139r van 9 mei 1641 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 43, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe Atie Jacobs


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-130Droogstraat 41huis
eigenaarPiebe Auckes dogter
gebruikerPiebe Auckes dogter
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-130Droogstraat 41huis
eigenaarwed. Hans Melles
gebruikerHeere Heeres
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan25-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-130 Droogstraat 41huis
eigenaarHere Rinkes nom. uxor.
gebruikerHere Rinkes nom. uxor.
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-130 Droogstraat 41huis
eigenaarBeert Brouwer
gebruikerClaas Doedes
huurwaarde38-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-06-10 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-130 Droogstraat 41Jacob Dirks, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-130 Droogstraat 41huis
eigenaarBeert Brouwer
gebruikerJacob Dirks
huurwaarde38-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-18-02 CG


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0204v van 29 apr 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 34, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende ververij en tuin van Cornelis Brouwer


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0167r van 23 feb 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 34, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJan Baggelaar


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0251r van 24 mrt 1776 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 34, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenGauke S. Hingst


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-199 Droogstraat 41Doopsgezinde Gemeente1-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-089Droogstraat 41Marten Rimmerts... HRL; kind: Berber Martens, geb 28 jan 1775, ged 14 feb 1775 Grote Kerk ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-089Droogstraat 41Doopsgesinde Gemeente Marten Rimmerts wedgealimenteerd


1817 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 14 en 26 van 22 jan 1817
adressoortbedraggebruik
A-089Droogstraat 41provisionele en finale toewijzingfl. 22woning A-089
 
verkoperJetze Bouwes Boomsma
koperElizabeth Stijl


1826 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-089Droogstraat 41Eelkje Hendriks Zijlstra, overleden op 29 maart 1826vrouw van Rintje Gerrits Baantjer, touwslager Bildpoort A 89, moeder van minderjarige Hendrik Rintjes Baantjer. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1828 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-089Droogstraat 41Marijke Jans Roen, overleden op 14 augustus 1828Agterstraat A 89, wed. Willem Jurjens, geen kinderen, testamentair erfgenamen zijn Marijke Hendriks (vrouw van Johannes ter Deus, wever/turfdrager) en Janke Harmens (vrouw van Theodorus Koster, werkman Franeker), die ook ab intestato erfgenamen zouden zijn geweest (broerskinderen), de andere erfgenamen zijn reeds overleden: Ytje Hendriks en Wilhelmus en Marijke van Dongen. Saldo fl. 220,07. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 258Droogstraat 41wed. en kind. Simon Stijl Hingst en mede E.Harlingenfabrikeurhuis (35 m²)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 258A-089 (Achterstraat)Ebele H. Drijfhoutwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 258A-099 (Droogstraat)Trijntje Otma wed. E. Drijfhoutwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 258Droogstraat 41 (A-099)Rein Leijenwoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Droogstraat 41Tj.Vellingalompenkoopman


1947 - kentekenadresnaam
B-32652
Droogstraat 41Evert Scheffer
  terug