Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Droogstraat 41
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerDroogstraat 411-1301-1301-199A-089A-099


Naastliggers vanDroogstraat 41
ten oostenDroogstraat 43
ten zuidende Droogstraat
ten westenDroogstraat 39
ten noordenDroogstraat 45


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0169v van 19 jun 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 39, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDirck Claes c.u.


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0178v van 17 okt 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 41Bij de Zoutsloot150‑14‑00 ggkamer
koperDirck Claes, gehuwd metmetselaar
koperAntie Franses
verpachter grondClaes Feddes 2‑16‑00 cg
huurder voor 1 jaarN. N. 17‑14‑00 gg
naastligger ten oostende koeschuur van Douue Tyaerts slager
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende kamer gekocht door Jentye Johannes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperClaes Feddes, gehuwd met
verkoperEetske Ryoerts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirck Claesen metselaar x Antie Fransen kopen een kamer bij de Zoutsloot. Ten O. de koeschuur van Douue Tyaerts slachter, ten W. de kamer gekocht door Jentje Johannes. Grondpacht 2 GG aan de verkopers. Gekocht van Claes Feddes x Eetske Ryoerts voor 150 GG.


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0202v van 6 feb 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 39, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende kamer van Meynert Wytses


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0145r van 10 apr 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 39, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenMaycke Jans, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Jan Cornelis


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0049v van 25 feb 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 43, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenMaycke, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Jan Cornelis


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0065v van 3 jun 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 41Droogstraat84‑00‑00 ggkamer
koperCornelis Claesen, gehuwd metbezemmaker
koperTrijntie Andries
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Claes Feddes 2‑16‑00 cg
naastligger ten oostende kamer van de erfgenamen van wijlen Jan Nannings
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende brouwerij van Jentie Rutgers
naastligger ten noordende hof van Reyn Ydes
verkoperMayke Gerryts Phelten, gehuwd met
verkoperDirck Gerryts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Claesen, bezemmaker x Trijntie Andries


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0111v van 16 jun 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 45, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenCornelis Claesen bezemmaker
naastligger ten zuidende kleine kamer van Jentie Rutgers


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0162r van 7 feb 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 39, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten oostenN. N.


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0162r van 7 feb 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 41Droogstraat NZ80‑00‑00 gggrondpacht van 4-00-00 gg
koperAlle Franssen
eigenaar perceelgrondpacht uit twee kamers van N. N.2‑16‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenDroogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenJentie Rutgers
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJacob Feddes te Leeuwarden


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0128r van 17 jan 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 41Droogstraat NZ95‑00‑00 ggkamer
koperSioerd Bartels, gehuwd met
koperReinsk Johannis
naastligger ten oostenPieter Clijfoet
naastligger ten zuidenDroogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenCornelis Trompeter
naastligger ten noordenN. N.
verkoperAeltie Jacobs*, weduwe van
verkoperwijlen Wytse Meynerts*


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0139r van 9 mei 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 43, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe Atie Jacobs


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0137v van 15 nov 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 43, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende andere kamer van Attie Jacobs*, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Wytse Meynerts*


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0070r van 30 dec 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 43, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende andere kamer van Attie Jacobs*
naastligger ten westenwijlen Wytse Meynerts*


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-130 , folio 16Droogstraat 41huis
eigenaarPiebe Auckes dochter
gebruikerPiebe Auckes dochter
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑08‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-130 , folio 10rDroogstraat 41huis
eigenaarHans Melles wed.
gebruikerHeere Heeres
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan25‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-130 , folio Droogstraat 41huis
eigenaarHere Rinkes nom.ux.
gebruikerHere Rinkes nom.ux.
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑10‑00 cg


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0142v van 23 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 34, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente: kamer
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente: kamer


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-130 , folio 10vDroogstraat 41huis
eigenaarBeert Brouwer
gebruikerClaas Doedes
huurwaarde totaal38‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑06‑10 cg


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0075v van 22 nov 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 34, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
1-130Droogstraat 41Jacob Dirks, bestaande uit 6 personen06‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-130 , folio 10vDroogstraat 41huis
eigenaarBeert Brouwer
gebruikerJacob Dirks
huurwaarde totaal38‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑18‑02 cg


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0006v van 31 aug 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 34, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-130 , folio 10vDroogstraat 41huis
eigenaarClaas Fontein
gebruikerJohannes Elgersma erven
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0205v van 29 apr 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 34, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente: woning
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente: woning


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-130 , folio 10vDroogstraat 41huis
eigenaarClaas Fontein
gebruikerJohannes Elgersma erven
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-199 , folio 21rDroogstraat 41woning
eigenaarDoopsgezinde Gemeente
gebruikerWillem Symons
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingwoont vergeefs
gebruikerDooitze Anes
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingwoont vergeefs


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0251r van 24 mrt 1776 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 34, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGauke S. Hingst


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0089v van 7 dec 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 37, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-199 , folio 21rDroogstraat 41woning
eigenaarDoopsgezinde Gemeente
gebruikerWillem Simons wed.
huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkinggealimenteerd
gebruikerGerryt Pieters wed.
huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkinggealimenteerd
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingwonen vergeefs


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-199 , folio 21rDroogstraat 41woning
eigenaarDoopsgezinde Gemeente
gebruikerWillem Simons wed.
opmerkinggealimenteerd, woont vergeefs
gebruikerHerryt Pieters
opmerkinggealimenteerd, woont vergeefs
opmerkingIs voor den 4 mey 1720 geaquireerd


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-199 , pag. 21Droogstraat 41Doopsgezinde Gemeente 1‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-089Droogstraat 41Marten Rimmerts... HRL; kind: Berber Martens, geb 28 jan 1775, ged 14 feb 1775 Grote Kerk ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-089Droogstraat 41Doopsgesinde Gemeentewed Marten Rimmerts gealimenteerd


1817 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 14 en 26 van 22 jan 1817
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-089Droogstraat 41provisionele en finale toewijzingfl. 22woning A-089
 
verkoperJetze Bouwes Boomsma
koperElizabeth Stijl


1826 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7004 aktenr. 188a (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-089Droogstraat 41Eelkje Hendriks Zijlstra, overleden op 29 maart 1826vrouw van Rintje Gerrits Baantjer, touwslager Bildpoort A 89, moeder van minderjarige Hendrik Rintjes Baantjer. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1828 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7005 aktenr. 225 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-089Droogstraat 41Marijke Jans Roen, overleden op 14 augustus 1828Agterstraat A 89, wed. Willem Jurjens, geen kinderen, testamentair erfgenamen zijn Marijke Hendriks (vrouw van Johannes ter Deus, wever/turfdrager) en Janke Harmens (vrouw van Theodorus Koster, werkman Franeker), die ook ab intestato erfgenamen zouden zijn geweest (broerskinderen), de andere erfgenamen zijn reeds overleden: Ytje Hendriks en Wilhelmus en Marijke van Dongen. Saldo fl. 220,07. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 258Droogstraat 41wed. en kind. Simon Hingst en mede eig.fabrikeurHarlingenhuis (35 m²)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 258Achterstraat A-089M. Douma woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 258Droogstraat A-099 Trijntje Otma wed. E. Drijfhoutwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 258Droogstraat 41 (A-099)Rein Leijenwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Droogstraat 41Tj. Vellingalompenkoopman


1947 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-32652
Droogstraat 41Evert Scheffer


2023
0.061769008636475


  terug