Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Droogstraat 59
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerDroogstraat 592-042 2-063 B-069B-097


Naastliggers vanDroogstraat 59
ten oostenDroogstraat 61
ten zuidende Droogstraat
ten westenKarremanstraat 27
ten noordenKarremanstraat 27


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0241v van 13 aug 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRitske Jeppes


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0379r van 17 jan 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Simon Isbrants


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0386v van 7 feb 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Simon Isbrants


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0008v van 14 apr 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSytse Yges


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0133v van 3 nov 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 59Droogstraat NZ135‑00‑00 GGkamer
koperHendrick Jansen Hengevelt c.u.
naastligger ten oostenSioerd Reyners
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenWybe Lammerts
naastligger ten noordenWybe Lammerts
verkoperAbram Jacobs, gehuwd met te Medemblik
verkoperJancke Sickes te Medemblik
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Jansen Hengevelt koopt een camer in de Droogstraat. Ten O. Sioerd Reyners, ten W. en N. Wybe Lammerts, ten Z. die straat. Geen grondpacht. Gekocht van Abram Jacobs x Jancke Sipkes te Medemblik voor 135 gg.


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0183r van 11 jan 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 59Droogstraat NZ175‑00‑00 GGkamer
koperHeere Doedes c.u.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenWybe Lammerts gortmaker
naastligger ten noordenSioerd houtzager
verkoperHendrick Jansen Hengevelt


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0206v van 10 apr 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 59Droogstraat NZ220‑00‑00 CGhuis
koperHillegund Jans, weduwe van
koperwijlen Daniel reidmaker
naastligger ten oostenSioerd Reyners portier
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenWybe Lammerts* gortmaker
naastligger ten noordenN. N.
verkoperHeere Doedes c.u.


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0048r van 1 dec 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSioerd Reyners c.soc.


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0108v van 14 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenCoene Hepkes
naastligger ten oostensteeg


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0135r van 31 mrt 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 61, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGerrit Praal


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0053v van 3 jun 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 59Droogstraat NZ2500‑00‑00 GGwoning
koperAllert Tjerks c.u.
naastligger ten oostenRuierd Wirdes
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenClaas Herckes* gortmaker
naastligger ten noordenClaas Herckes* gortmaker
verkoperHepke Coenes c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAllert Tjerks c.u. kopen een woning in de Droogstraat. Ten O. de kamer van Ruierd Wirdes, ten Z. de Droogstraat, ten W. en N. gortmaker Claas. Gekocht van Hepke Coenes c.u. voor 250 GG.


1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0011va van 14 jan 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 61, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAllert Tjercks


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0219r van 6 feb 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 61, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAllert Tjerx


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0037v van 24 feb 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 59Droogstraat200‑00‑00 GGhuis
koperGeert Jansen Steenhoff, gehuwd met
koperPytie Tjommes
naastligger ten oostenPyter Oedses
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenAert Willems* gortmaker
naastligger ten noordenAert Willems* gortmaker
verkoperAllert Tjercks, gehuwd met
verkoperEelckien Ages
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGeert Jansen Steenhoff x Pytie Tjommes koopt een mooi huis met beneden kamer, opkamer, potkast, put en bak, nz. Droogstraat. Ten O. Pieter Oedses, ten Z. de Droogstraat, ten W. en N. gortmaker Aert. Gekocht van Allert Tjerx x Eelckien Ages, voor 200 gg.


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0063va van 14 jan 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPieter Oedses


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0399r van 6 mrt 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPyter Oedses


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0259r van 6 dec 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPieter Oedzes c.s.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-042Droogstraat 59huis
eigenaarOtte Auckes cum soc.
gebruikerJan Oebles
gebruikerHendrick Caspers
huurwaarde08‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑12‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-042Droogstraat 59huis
eigenaarOtte Auckes
eigenaarDirk Jacobs erven
gebruikerFoecke Ages
huurwaarde08‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑12‑00 CG
aansl. huurw. voldaan5‑9‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-042Droogstraat 59huis
eigenaarOtte Auckes
eigenaarDirk Jacobs erven
gebruikerJacob Cornelis
huurwaarde08‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑06‑08 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-042Droogstraat 59huis
eigenaarOtte Aukes
eigenaarerven Dirk Jacobs
gebruikerClaas Jansen cum soc.
huurwaarde22‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑13‑06 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-042 Droogstraat 59Douwe Alberts, bestaande uit 3 personen06‑00‑00 cg01‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-042Droogstraat 59huis
eigenaarOtte Aukes
eigenaarDirk Jacobs erv.
gebruikerDouwe Alberts
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑14‑08 CG


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0200v van 19 jan 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 61, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAucke Ottes


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0040v van 14 nov 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 59Droogstraat NZ achter het huis van Gerryt Tjallings180‑00‑00 CGhuis
koperSteffen Franzen, gehuwd met
koperGeertje Tjallings
naastligger ten oosten*N. N.
naastligger ten zuiden*Droogstraat
naastligger ten westen*Gerryt Tjallings
naastligger ten noorden*N. N.
verkoperAuke Ottesmatroos


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0072r van 18 sep 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 59Droogstraat NZ400‑00‑00 CGhuis
koperJan Symons mr. metselaar
huurder bovende weduwe van Lieuwe Baniers
naastligger ten oostenReinder Goverts
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenKeympe Douwes Vlasbloem nom. liberorum
naastligger ten noordenKeympe Douwes Vlasbloem nom. liberorum
verkoperSteffen Fransenarbeider


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0247v van 25 feb 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 59Droogstraat NZ400‑00‑00 CGhuis
koperJacob Claazen metselaarsknecht
naastligger ten oostenReinder Goverds
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Gerryt Tjallings
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Gerryt Tjallings
verkoperJan Simonsmr. metselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Claazen, metselaarsknecht


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0045v van 25 mei 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 59Droogstraat NZ115‑07‑00 GGhuis
koper van 1/3Doeke Venema
koper van 1/3Jan Bolman
koper van 1/3Willem Hendriks
naastligger ten oostenReinder Goverts
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenTjerk van Benthem n.u.
naastligger ten noordenTjerk van Benthem n.u.
verkoper q.q.de stad Harlingen: weesvoogdij, curator over
verkoperde nalatenschap van Grietje Jacobs, weeskind van
erflaterwijlen Jacob Claasenmetselaar
erflaterwijlen Yttje Dirks


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0277r van 23 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 61, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDoeke Fenema


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0075r van 19 feb 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 59Droogstraat63‑00‑00 CG1/3 huis
koperDoeke Venema, en
koperJan Bolman
naastligger ten oostenCornelis Hendriks
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenTjerk van Benthem
naastligger ten noordenTjerk van Benthem
verkoperWillem Hendriksbalkvlotter


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0208v van 20 mei 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 61, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenD. Fenema


1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0251r van 7 jun 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 61, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenD. Venema


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0021r van 17 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 59Droogstraat NZ wijk B-071 [moet zijn: B-069]117‑00‑00 CGhuis
koperFeike Dirks Tadema huistimmerman
huurderJohannes Reins c.u.24‑00‑00 CG
naastligger ten oostenSybren Bouwes
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenT. van Benthem
naastligger ten noordenT. van Benthem
verkoperAlbert Bolmankoopman


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-063, pag. 32Droogstraat 59Feike Dirks0‑10‑00 cg


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0062v van 7 okt 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 61, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenFeike Dirks Tadema*


1813 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49006 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 303 van 8 okt 1813
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-069Droogstraat 59koopaktehuis aan de Droogstraat (vermeld als B-071)
 
verkoperFeike Dirks Tadema
koperTrijntje Rommerts


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-069Droogstraat 59Trijntje Rommerts Jagerzie ook: Trijntje Rommerts; geb 1788 ... , ovl 29 mrt 1817 HRL, ongehuwd; BS ovl 1817; eigenaar en gebruiker van wijk B-069, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-069Droogstraat 59Trijntje R Jager Trijntje R Jager


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 229Droogstraat 59Bauwe Dirks de VriessleperHarlingenhuis en erf (30 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-069Droogstraat 59Ids van der Meer... onder Midlum, schippersknecht, zv Jacobus vdM, en Aaltje ... ; BS ovl 1858; bevrHa 1851 wijk A-190, wijk B-069; oud 36 jaar, geb Wolvega en wonende te HRL. 1839, schippersknecht, wijk B-061; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-069Droogstraat 59Jouwerke Vrijoud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-069; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-069Droogstraat 59Tietje Bakkeroud 62 jaar, geb Marssum en wonende te HRL. 1839, wijk B-069; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
B-069Jouwerke Vrij39 jHarlingengezin 1, v, protestant, weduwe
B-069Wieberdina Vrij12 jLeergezin 1, v, protestant, ongehuwd
B-069Tietje Bakker62 jMarsumgezin 2, v, protestant, weduwe


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, maart (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-069Droogstraat 59Jacob van der Linden, overleden op 19 maart 1848(Certificaat van onvermogen), 4 mnd, geboren Franeker 17/11/1847, overleden Karremanstraat B 69. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-069Droogstraat 59Yme Kostergeb 12 aug 1808 Franeker, ovl 25 feb 1869 HRL, huwt met IJmkje Hartenberg koetsier, zv Sjoerd K, en IJtje Alkema; BS ovl 1869; bev.reg. HRL 1851 wijk B-024, 25, 69, wijk D-048


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-069Droogstraat 59Ymkje Hartenberg... 1851 wijk B-024, 25, 69, wijk D-048; oud 40 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk B-020; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 229Achterstraat B-069Hemmes van der Meulenwoonhuis


1866 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-069Droogstraat 59Wytse Epkes... zv Epke Wytses en Sietske ... (alles)


1867 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-069Droogstraat 59Jetsche Prosee... vd Meer, ovl wijk A-274, dv Roelof P, en Antje Ebeles; BS ovl 1867; bev.reg. HRL 1851 wijk A-190, wijk B-069, 109; oud 33 jaar, geb Leeuwarden (!) en wonende te HRL. 1839, wijk B-061; VT ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 229Droogstraat B-097Wijke Horjuswoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 229Droogstraat 59 (B-097)Andries Nautawoonhuis


1945 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-28667
Droogstraat 59Antoon Scheffer


1946 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-29393
Droogstraat 59Antoon Scheffer
  terug