Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Franekereind 16
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerFranekereind 163-1843-1843-180G-015G-014


Naastliggers vanFranekereind 16
ten oostenFranekereind 18
ten zuidende Lammert Warndersteeg
ten westende Lammert Warndersteeg
ten noordenhet Franekereind


aangrenzende stegen
adresheeft
Franekereind 16Lammert Warnderssteeg ten westen


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Franekereind 16, Harlingen


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0204v van 13 feb 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 1noord, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenTaecke Sipckes


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0207v van 6 mrt 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 1noord, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Taecke Sipckes


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0255r van 24 dec 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 1noord, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Foockel Idses


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0355r van 10 mei 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 1noord, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenTiman Andries


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0355v van 10 mei 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 1noord, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenTiman Andries


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0368v van 6 dec 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTiman Andries


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0008v van 13 mrt 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 1noord, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende verwandelaar Tiaard Jouckes


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0099v van 14 jan 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTiman Andries


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0099v van 14 jan 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 1noord, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende kamer van de verkoper, burgerhopman Lambert Warnars


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0056r van 15 mrt 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTiman Andries


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0056r van 15 mrt 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 1noord, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenTiman Andries
naastligger ten noordende kamer van Grietie Pieters, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Tyte Jouckes


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0180v van 17 jan 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Tymen Andrys


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0084r van 8 okt 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTrijn Tymens


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0083v van 8 okt 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 1noord, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0130v van 26 mei 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTiepke glasmaker


1645 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0191v van 10 dec 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 16Lammert Warndersteeg00‑00‑00 cghoekhuis
koperCornelis Bastiaens c.u.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Bastiaens c.u. kopen een hoekhuis op de hoek van Lammert Warnerts [rest niet ingevuld]. In de marge: de 56e penning wort nu aen gegeven gecocht den 10e december 1645


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0197v van 18 jan 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet nagelaten huis van wijlen Tymen Andris


1647 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0250r van 24 jan 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 1noord, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0151v van 26 jan 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 16Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen ten oosten van Lambart Warners huis]1400‑00‑00 gghuis
koperJelle Claessen, gehuwd metboterkoper
koperAntie Sytses
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 cg
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Gerrit Pyters
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenLambart Warnerssteeg en huis
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat met houten brug]
verkoperCornelis Bastiaens, gehuwd metbakker
verkoperArjaentie Piters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJelle Claessen, boterkoper x Antie Sytses kopen een huis bij de Franekerpijpen ten oosten van Lambart Warners huis. Ten O. wd. Gerryt Pyters, ten W. steeg en huis van Lambart Warners, ten N. de straat en houten brugge. Grondpacht 20 st aan de Stad. Er mag geen bakkerij uitgeoefend worden zolang Cornelis of Jelle leven. Gekocht van bakker Cornelis Bastiaens x Arjaentje Pieters voor 1400 gg.


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0227r van 5 feb 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 16Franekereind ZZ hoek Lambert Warnerssteeg1425‑00‑00 gghuis, alwaar de Muijse vreuchde uithangt
koperCornelis Wynerts koopmande Muizenvreugde
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 cg
naastligger ten oostenFolckert Jansen
naastligger ten zuidenRioerd Wirders
naastligger ten westenLambert Warnerssteeg
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat]
verkoperJelle Claessen c.u.koopman


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0238v van 8 mei 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJelle Claessen


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0096v van 29 nov 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Cornelis Wijnerts


1658 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 203 folio 276r van 23 apr 1658 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Franekereind 16
requireerde en aangeverTieetske Ulbes, weduwe (1) van
wijlen Cornelis Wijnerts
requireerde en aangeverTieetske Ulbes, gehuwd (2) met
burgervaandrig Jacob Jansen Haselaer
requirantJelmer Olpherts geauthoriseerde curator ad actum divisionis over het nagelaten weeskind
inleiding bij de boedelinventarisatie[0276r] Inventarisatie ende beschrievinge gedaen ende gemaeckt ten overstaen van de praesiderende burgemeesteren, Pybe Oedses ende Doctore Jacobus Hillebrand, daertoe verordonneerde commissarien geadsocieert met Doctore Dominicus Wringer secretaris der stede Harlingen, ten huyse Teetske Ulbes laest weduwe van Cornelis Wynerts, tegenwoordich haer ad secunda vota begeven hebbende met Jacob Jansen Haselaer burger faendrick alhier, van alle den goederen geen exempt aldaer bevonden, ten versoecke van Jelmer Olpherts als geauthoriseerde curator ad actum divisionis over 't naegelaten weeskint van wijlen Cornelis Wynerts bij Teetske Ulbes voornoemt in echte getogen, dat alles op 't aengeven van de gedachte Teetske Ulbes naer dat sij bij handtastinge in plaets van eede in handen van welgedachte heere commissaris Pibe Oedses hadde belooft om alles getrouuelijk aen te geven ende niets te verswijgen, en sijn eenige der mobilen ende inboelen gewardeert door Auck Jans ende Geert Willems onse stadts gesworen wardeersters, so volgt desen 23 april 1658.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0131r van 12 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 1noord, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAntie, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Hendrick Meyers


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0036va van 3 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 16Franekereind ZZ [staat: op de hoek van de Lammert Warndersteeg bij de Frankerpijpen]1320‑00‑00 gghuis
koper provisioneelPieter Cornelis Bonk c.u.
verpachter grondN. N. 1‑08‑00 cg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Antje Symons
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenLammert Warndersteeg
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat en diept]
verkoper q.q.vroedsman Pytter Tyttes, curator over te Franeker
verkoperhet nagelaten weeskind van Teetske Ulbes


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0300r van 1 dec 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 16Franekereind [staat: bij de Franekerpijpen] hoek Lammert Warnderstreeg1000‑00‑00 cghuis
koperSymen Pyters Bonck c.u.
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 cg
protesteert vanwege een hypotheekCornelis Cornelis Boncq voorzoon van de verkoper
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Antje Symens
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenLammert Warndersteeg
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat en houten brug]
verkoperCornelis Pyters Bonck


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0374r van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 16Lammert Warner Steegh, op de hoek van de, bij de Franekerpijpen565‑00‑00 cghuis
koperCornelis Minses, gehuwd metkoopman
koperDoetje Romkes
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 cg
naastligger ten oostenClaes Rinties Botsma q.q.
naastligger ten zuidende mouterij van Cornelis Minses, gehuwd metkoopman
naastligger ten zuidenDoetje Romkes
naastligger ten westenLammert Warndersteeg
naastligger ten noordenstraat
verkoperSymen Pytters Bonq, gehuwd met te Schapendijk buiten Harlingen
verkoperMarijke Joannes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Minses x Doetie Romkes [Braam] kopen een huis op de hoek van de Lammert Warnerssteeg, omtrent de Franeker Pijpen. Ten O. Claes Rinties Botsma, ten W. die steeg, ten Z. de mouterij van de verkoper, ten N. de straat. Gekocht van Symen Pieters Boncq x Mayke Joannes.


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0060r van 18 jun 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 1noord, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenals bewoner Dirck Jacobs* bakker


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0113v van 18 nov 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 16Franekereind ZZ [staat: Voorstraat hoek zgn. Lammert Warndersteeg]400‑00‑00 cghuis en bakkerij
koperJohannes Willems Vosma, gehuwd metkoopman
koperJancke Doedes
huurderDirck Jacobs mr. bakker
naastligger ten oostenClaes Rintjes Botsma
naastligger ten zuidenJohannes Willems Vosma c.u.
naastligger ten westenLammert Warndersteeg
naastligger ten noordenFranekereind [staat: Voorstraat en diept]
verkoperMense Cornelis, als curator over zijn te Amsterdam
verkoperkindskind Rompcke Cornelis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Willems Vosma x Jancke Doedes koopt een huis en bakkerij zz. Voorstraat/hoek Lammert Warnerssteeg. Ten O. Claes Rintjes Botsma, ten Z. de koper, ten W. die steeg, ten N. de Voorstraat en diept. Gekocht van de curator over Romcke Cornelis, zijn kindskind.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-184 , folio 59Franekereind 16huis
eigenaarJohannes Vosma
gebruikerPieter Tomas
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑04‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-184 , folio 38vFranekereind 16huis
eigenaarJohannes Vosma
gebruikerPieter Tomas
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑04‑00 cg
aansl. huurw. voldaan17‑6‑1720


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0061r van 14 jan 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJohannes Vosma koopman


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0241v van 11 nov 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJohannes Vosma


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-184 , folio Franekereind 16huis
eigenaarJohannes Vosma
gebruikerPyter Thomas
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0274v van 1 sep 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 16Lammert Warndersteeg, hoek375‑00‑00 cghuis
koperHarmanus Portier c.u.zoutzieder
huurderPieter Tomas c.u.mr. kuiper
naastligger ten oostenWybe Gerrits Backer
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Dirk Pyters
naastligger ten westenLammert Warndersteeg
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat en diept]
verkoperJohannes Willems Vosma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmanus Portier, zoutzieder, koopt een huis op de hoek v.d. Lammert Warnerssteeg, nu bewoond door mr. kuiper Pieter Thomas. Ten O. bakker Wybe Gerrits, ten Z. erven Dirk Pyters?, ten W. die steeg, ten N. de straat en diept. Gekocht van Johannes Willems Vosma, voor 375 cg.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-184 , folio 39rFranekereind 16huis
eigenaarHarmanus Portier
gebruikerHarmanus Portier
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0035v van 31 mei 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 16Franekereind ZZ [staat: op de hoek van Lammert Warndersteeg]420‑00‑00 cgpakhuis
koper door niaarFreerk Fontein vrijgezelzoutzieder
geniaarde kopervroedsman Harmen Arents Baksma, en zijn broer
geniaarde koperWouter Arentsmr. schoenmaker
teruggetrokken niaarnemer ratione sanguinisEvert Nieuwenhuis
naastligger ten oostenWybe Gerrits Backer
naastligger ten zuidenReinder Fontein koopman
naastligger ten zuidenFreerk Fontein koopman
naastligger ten westenLammert Warndersteeg
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat en diept]
verkoperHarmanus Portierkoopman


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0062r van 11 okt 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenFreerk Fontein


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-184 , folio 39rFranekereind 16huis
eigenaarFreerk Fontein
gebruikerFreerk Fontein
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑10‑14 cg


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0197v van 12 jan 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenFreerk Fontein


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-184 , folio 39rFranekereind 16huis
eigenaarFreerk Fontein
gebruikerFreerk Fontein
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑10‑14 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-184 , folio 39rFranekereind 16huis
eigenaarFreerk Fontein
gebruikerFreerk Fontein
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑10‑14 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-180 , folio 68vFranekereind 16huis
eigenaarF. Fontein
gebruikerledig
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-180 , folio 68vFranekereind 16huis
eigenaarF. Fontein
gebruikerJacob Johannes
huurwaarde22‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting03‑00‑00 cg
huurwaarde totaal19‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑09‑00 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-180 , folio 68vFranekereind 16huis
eigenaarF. Fontein
gebruikerJentje Jans
huurwaarde22‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting03‑00‑00 cg
huurwaarde totaal19‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑09‑00 cg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-180 , pag. 67Franekereind 16D. Fontein 2‑00‑00 cgwoningen


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-015Franekereind 16Jan Fontein... ledig, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-014, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-015, wagenhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk G-016, koopman, 1814. (GAH204); id. van wijk G-017, kantoor, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-015Franekereind 16Jan Fonteinwagenhuis


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 937Franekereind 16Freerk Fontein Jz.koopmanHarlingenstal en wagenhuis (75 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-015Franekereind 16Trijntje Pottinga... Sijbrens in 1811; huw Grote Kerk HRL 1806, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS geb 1811, bev.reg. Ha18 51 wijk G-015, 245; Joost Walles en T. Harkes P., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 937Franekereinde G-015Jan Foekens wagenhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 937Franekereinde G-014 Jan Freerk Fontein pakhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 937Franekereind 16 (G-014)Sybrand Fonteinzoutkeet


1957 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Franekereind 16, HarlingenFranekereind 16D. Overzetbrood-, koek-, beschuit- en banketbakkerij


1960 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Franekereind 16, HarlingenFranekereind 16 Overzetbrood- en banketbakkerij


2023
0.069154024124146


  terug