Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Franekereind 17
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Franekereind 17 2-184 2-214 D-068 D-067
 huisnummer lager  huisnummer hoger Franekereind 17 2-ong 2-ong D-ong D-067a


Huisnaam in: 1808
Gebruik:
Naam: de stad groningen
Kwartier/wijk 3-068
Verkoper:
Koper/eigenaar: blauw, klaas rommerts


Huisnaam in: 1808
Gebruik:
Naam: het groninger veerhuis
Kwartier/wijk D-068
Verkoper:
Koper/eigenaar: blauw, klaas rommerts
Naastliggers vanFranekereind 17
ten oostenFranekereind 19
ten zuidenhet Franekereind
ten westende William Boothstraat
ten noordenWilliam Boothstraat 39


1600 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0192r van 20 jan 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenAgge Hayes


1602 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0315v van 30 mei 1602 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 17in de Noordijs bij de Franekerpijphuis
 
koperSaeff Claessen, gehuwd met210-00-00 GG
koperLijsbeth Jans
verpachter grondde stad Harlingen1-05-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenWopcke Ipes
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordensteeg waarvan halve eigendom
naastligger ten noordenClaes Janssen Spaenthien
verkoperImpck Ides, weduwe van
verkoperwijlen Ide Ibes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSaeff Claessen x Lijsbeth Jans kopen een huis in den Noordijs bij de Franekerpijp. Ten Z. Wopkce Ipes, ten N. Claes Jans Spaentgien. Grondpacht 25 st. Met eigendom van 1/2 steeg van 4 voet aan de noordzijde. Gekocht van Impck Ides wv Ide Ikes, voor 210 gg.


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0278v van 11 jun 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Siouue Ottes


1622 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0295v van 19 jan 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 17Franekereind NZ [staat: in de noordees bij de Franekerpijpen]huis daer de Pereboom uuthanght
 
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde stad Harlingen armvoogdij0-09-06 CG
floreenrente0-02-12 fl
naastligger ten oostenArent Gerryts
naastligger ten zuidenFranekereind [niet vermeld]
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenClaes Spaentie
verkoper q.q.Pieter Dircks, oom en geauthoriseerde curator over
verkoperde nagelaten weeskinderen van wijlen Syouue Ottes, gehuwd met
verkoperGriet Douues


1622 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0301r van 9 feb 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: straat]


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0373v van 17 jan 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 17Franekereind NZ [staat: in de Noordees bij de Franekerpijpen]huis
 
koperAtte Fransen, gehuwd met1501-00-00 GG
koperAntie Taedes
verpachter grondde stad Harlingen armvoogdij0-09-06 CG
floreenrente0-02-12 fl
naastligger ten oostenArent Gerryts
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat]
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenClaes Spaentie
verkoperWiger Jansen, gehuwd met
verkoperJacobtie Jansen van Royen


1647 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0264r van 25 apr 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 17Franekereind NZ [staat: bij de Franekerpijpen]1/2 huis
 
koper door niaarPyter Fransen 855-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen armvoogdij0-09-06 CG
geniaarde koperCarst Willems
naastligger ten oostenAernt Gerrits
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat]
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenhet huis eerder van Claes Spaenties
verkoperde erfgenamen van wijlen Jan Martens


1651 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0149v van 18 jan 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Atte Fransen


1664 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0231r van 11 sep 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenAbbe Luyckes


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0101v van 7 apr 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 17Franekereind NZ [staat: bij de Franekerpijp, naast de Lammert Warndersbrug]huis
 
koperJelle Tieerts koopman818-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-09-06 CG
floreenrente0-02-12 fl
naastligger ten oostenPytter Ulbes bakker
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat]
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van wijlen Pytter Fransen


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0113v van 5 okt 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenAebe Lucas


1686 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0115r van 17 jan 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 17Franekereind NZ [staat: hoek Zoutsloot tegenover Lammert Warnersbrug]huis
 
koperJochum Folckerts, gehuwd met600-00-00 GG
koperEelckjen Sytses
floreenrente0-02-12 fl
naastligger ten oostenburgemeester Adama
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: diept]
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: diept]
naastligger ten noordenBeern Fockes* glasmaker
verkoper van 1/3Reynier Claassen Fonteinkoopman
verkopers van 1/3Wytse Piebeskoopman
verkoper van 1/3Sytske Lases, gehuwd met
verkoper van 1/3Willem Claassenkoopman
verkoperSytske Lases, erfgenaam ex testamento van wijlen
erflaterwijlen Dieucke Tieerdts ongehuwde dochter


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0003va van 25 feb 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 17Franekereind NZ [staat: op de hoek van de Lammert Warndersbrug]huis
 
koper provisioneel en finaalPybe Auckes c.u.995-00-00 GG
naastligger ten oostenoud burgemeester Adema
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: diept]
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: diept]
naastligger ten noordenBeernt Fockes* glasmaker
verkoperJochum Jochums, erfgenaam
verkoperongehuwde dochter Beerntie Jochums, erfgenaam
verkoperminderjarige Tjalling Jochums, erfgenaam
verkoperminderjarige Fokeltie Jochums, erfgenamen van hun vader
erflaterJochum Folckertswinkelier


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0052v van 5 feb 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 17Franekereind NZ [staat: bij de Franekerpijpen tegenover de Lammert Warndersbrug]hoekhuis
 
koperGerrit Jansen, gehuwd met1200-00-00 CG
koperLijsbet Cornelis
verpachter grondde stad Harlingen1-01-00 CG
naastligger ten oostenburgemeester Adema
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat en diept]
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten noordende weduwe van Hendrik Jansen ijzersmid
verkoperPybe Aukes, gehuwd metmr. pan- en estrikbakker
verkoperAntie Foekes


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0053r van 5 feb 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-184Franekereind 17huis
eigenaarGerrit Jansen
gebruikerGerrit Jansen
huurwaarde25-10-00 CG
aanslag huurwaarde05-02-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-184Franekereind 17huis
eigenaarGerrit Jansen
huurwaarde25-10-00 CG
aanslag huurwaarde05-02-00 CG
aansl. huurw. voldaan4-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-184 Franekereind 17huis
eigenaarwed. Gerrit Johannes
gebruikerTjalling Fransen
huurwaarde25-10-00 CG
aanslag huurwaarde04-05-00 CG


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0002ra van 4 apr 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 17Franekereind NZ [staat: Franekerpijpen bij de Lammert Warndersbrug]huis
 
koper provisioneelMelle Ynses wijdschipper875-00-00 GG
naastligger ten oostenPieter Adema mr. bakker
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat]
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenPieter Adema mr. bakker
verkoperTjalling Fransen, weduwnaar vanzoutdrager
verkoperwijlen Trijntje Tjallings, namens hun kind
verkoperFrans Tjallings
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(decreet)


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-184 Franekereind 17huis
eigenaarMelle Ynses
gebruikerMelle Ynses
huurwaarde25-10-00 CG
aanslag huurwaarde04-05-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-184 Franekereind 17Melle Ynses, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal18-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-184 Franekereind 17huis
eigenaarMelle Ynses
gebruikerMelle Ynses
huurwaarde25-10-00 CG
aanslag huurwaarde04-12-10 CG


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0028r van 16 nov 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenMelle Ynses


1757 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0070v van 8 mei 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenMelle Ynses


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0238r van 20 okt 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenMelle Ynzes


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0108r van 13 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 17Franekereind NZ [staat: Lammert Warndersbrug bij de Franekerpijpen]huis
 
koperJan F. Visser, gehuwd metkoopman950-00-00 CG
koperTjietske Heeres
huurderJan F. Visser koopman60-00-00 CG
huurderTjietske Heeres
naastligger ten oostenFrank Helstra
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat]
naastligger ten westenWilliam Bootstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenFrank Helstra
verkoperBouwe Boomsma
verkoperAaltje Douwes


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0298v van 12 nov 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Visser


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-214 Franekereind 17Jan Visser3-10-00 CG(lotten)


1812 - bewonersadresnaamgegevens
D-068Franekereind 17Eeke Johannes Koen... met Remke Siebolts Hunia op 13 mei 1812 HRL, huw.afk. 14 en 21 mrt 1813, wonende te HRL. 1812, ovl wijk D-068, N.H., dv Johannes Simons K, en Antie Jans; huw Grote Kerk HRL 1809, huw Grote Kerk HRL 181, BS ovl 1812, ... (alles)


1812 - bewonersadresnaamgegevens
D-068Franekereind 17Jan Folkerts Visser... V, geb ... , Eerk V, geb 12 feb 1811 HRL, Fokje V, geb ... , Gatske V, geb ... ., winkelier en ovl wijk D-068, zv Fokke Eriks V, en Gatske IJges; huw Grote Kerk HRL 1809, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1812, huw ... (alles)


1813 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51005 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 115 en 179 van 17 mrt 1813
adressoortbedraggebruik
D-068Franekereind 17provisionele en finale toewijzingfl. 2322huis D-068
 
verkoperEelkje Johannes Koen (wv Jan Visser)
verkoperDoeke Jans Siersma
verkoperSjoerd Simons Wijma
verkoperGatske Jans Visser (gehuwd met Pieter Jentjes van Ruiten)
verkoperFokje Jans Visser (gehuwd met Geert Jans Panjer)
koperPieter Jentjes van Ruiten (gehuwd met Gatske Jans Visser)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-068Franekereind 17Gerrit Klaasen Burghout... HRL 1795, 1810, dopen Grote Kerk HRL 1805, BS ovl 1811, ovl 1812, huw 1823, ovl 1853; gebruiker van wijk D-068, medegebruiker is Gerrit Gobertus, varensgesel; eigenaar is Jan Galama, 1814. (GAH204); G.C.B. ende ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-068Franekereind 17Pieter Jentjes van Ruiten... is Overleden te Oostwolde. HRL den 3 jan ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-068Franekereind 17Pieter J van Ruiten wedPieter J van Ruiten wedwinkeliersche


1825 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van woensdag 03 mei 1825
D-068Franekereind 17Uitmuntende en tot winkelnering zeer geschikte huizinge c.a., het Groninger Veerhuis genaamd bij de Franekerpijpen, eigenaar Klaas Rommerts, Blauw. Finaal verkocht op 3 mei 1825 door mr. Jacob Hanekuyk..


1825 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51014 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 54 en 58 van 4 mei 1825
adressoortbedraggebruik
D-068Franekereind 17provisionele en finale toewijzingfl. 2598uitmuntende winkelhuis D-068
 
verkoperHendrik Witte
koperDirk Annes Zeilmaker


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 747Franekereind 17Durk Annes ZeilmakerHarlingenwinkelierhuis (120 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-068Franekereind 17Dirk Annes Zeilmaker... supp wijk D-195; oud 41 jaar, (geslnm: Zeylmaker), geb Sneek en wonende te HRL. 1839, besteller, wijk D-068; VT1839; D.A.Z. eigenaar van de percelen nrs. 161-163 te HRL, winkelier, woonplaats HRL, legger nr. 830, ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
D-068Franekereind 17D A Zeilmaker stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-068Bij Lammert W. BrugDirk Zeylmaker41 jSneekm, protestant, gehuwd, besteller
D-068Bij Lammert W. BrugLeentie de Vries41 jHarlingenv, protestant, gehuwd
D-068Bij Lammert W. BrugKlaas Zeylmaker15 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-068Bij Lammert W. BrugJohanna Zeylmaker6 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-068Bij Lammert W. BrugWypkje W Stoker24 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-068Franekereind 17Oetske Dirks Zeilmaker, overleden op 12 oktober 184134 wk (geboren 26/1/1841), overleden Franekerend D 68, dochter van Dirk Zeilmaker, besteller en Leentje de Vries, broer van minderjarige Johanna en Klaas Dirks Zeilmaker. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 747D-068 Dirk ZeilmakerHarlingenvan voren veranderd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-068Franekereind 17Heerd van der Woudegeb 1779 Frl, huwt met IJtje Kuiper, schipper, na 1860 met gezin niet meer gevonden; bev.reg. HRL 1851 wijk A-008, wijk D-068


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-068Franekereind 17Wierd van der Woudegeb 1779 prov, huwt met Y. Kuiper, na 1860 niet meer gevonden; bev.reg. Ha18 51 wijk A-008, wijk D-068


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-068Franekereind 17Ytje Kuipergeb 1787 Friesland, huwt met Heert vd Woude, na 1860 met gezin niet meer gevonden; bev.reg. HRL 1851 wijk A-008, wijk D-068


1852 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-068Franekereind 17Leentje Klazes de Vries, overleden op 27 november 1852vrouw van Durk Annes Zeilmaker, schipper (Franekereind D 68), moeder van Klaas, zoutdrager en minderjarige Johanna Durks Zeilmaker. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1853 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-068Franekereind 17Petronella Jans Postma, overleden op 11 januari 1853vrouw van Klaas Durks Zeilmaker, zoutdrager (Franekereind D 68), moeder van minderjarige Leentje Klazes Zeilmaker. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 747D-068 (Franeker-eind)Boele de Vrieswoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 747D-067 (Franekereinde)Boele de Vrieswachthuisje


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 747Franekereind 17 (D-067)Jan Hanzes de Boerwoonhuis


1906 - variaadresbronbericht
Franekereind 17Oud Harlingen Magazine 1997Vergunning tot het houden van een tapperij (Y. Sipma)


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Franekereind 17 Ype Sipmakastelein
vorige grondslagf. 1800
huidige grondslagf. 1800


1919 - kentekenadresnaam
B-2184
Franekerend 17IJ. Sipma


1921 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Franekereind 17, HarlingenFranekereind 17 de JongGeneraal de Wetvervoer per motordienst


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 17J. Sipma93Stoombootd. Harlingen-Leeuwarden Generaal de Wet


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 17J. Sipma93Stoombootd. Harlingen-Leeuwarden Generaal de Wet


1924 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Franekereind 17, HarlingenFranekereind 17 de JongGeneraal de Wetvervoer per motordienst


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 17Y. Sipma93Stoombootd. Harlingen-Leeuwarden Generaal de Wet


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 17Y. Sipma93Stoombootd. Harlingen-Leeuwarden Generaal de Wet


1927 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Franekereind 17, HarlingenFranekereind 17 Sipma & De JongGeneraal de Wetdagelijksche motordienst op leeuwarden


1928 - adresboekadresnaamberoep
Franekereind 17IJ.Sipmastoombootondernemer


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 17Y. Sipma93Stoomb.d. Leeuwarden Generaal de Wet


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 17Y. Sipma505Stoombootd. Leeuwarden Generaal de Wet


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekereindY. Sipma505Stoombootd. Leeuwarden Gen. de Wet


1956 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Franekereind 17, HarlingenFranekereind 17R. SipmaPrins van Oranjevervoer


1965 - adresboekadresnaam
Franekereind 17A. (Adriaan) Stam
  terug