Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Franekereind 18
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Franekereind 18 3-136 3-181 G-014 G-013
 huisnummer lager  huisnummer hoger Franekereind 18 3-137 3-181 G-014 G-013


Huisnaam in: 1653
Gebruik:
Naam: de muysevreuchde
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Franekereind 18, Harlingen
Naastliggers vanFranekereind 18
ten oostenFranekereind 20
ten zuidende Lammert Warndersteeg
ten westenFranekereind 16
ten noordenhet Franekereind


1618 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0121r van 15 mrt 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJacob Hendricx


1623 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0368v van 6 dec 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 18Franekereind ZZ [staat: bij de nieuwe kerkstraatsbrug bij de Franekerpijpen]huis
 
aanhandelaar van 1/2burgerhopman Lambert Warners
aanhandelaar van 1/2Lijsbet Lamberts, gehuwd met
aanhandelaar van 1/2Jan Hotzes
verpachter grondde stad Harlingen1-08-00 CG
naastligger ten oostenTiaard Jouckes
naastligger ten zuidende mouterij van de koper Lambert Warners
naastligger ten westenTiman Andries
naastligger ten noordenFranekereind [niet vermeld]
verwandelaarJacob Hendricks, gehuwd metLeeuwarden
verwandelaarLutske TyebbesLeeuwarden


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0099v van 14 jan 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 18Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen aan de zuidzijde van het diept]huis
 
koperTiede Jouckes, gehuwd met2109-00-00 GG
koperGrietie Pieters
verpachter grondde stad Harlingen1-08-00 CG
naastligger ten oostenTyaard Jouckes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenTiman Andries
naastligger ten noordenFranekereind [niet vermeld]
verkoperburgerhopman Lambert Warnars voor zich en zijn twee kinderen, gehuwd met
verkoperLijsbeth Jans Oliphier
verkoper q.q.Cornelis Jansen Oliphier, curator
verkoper q.q.Cornelis Adriaens Oliphier, curatoren over
verkoperStoffel Hendricks Creeft oud 24 jaar, voorzoon van
verkoperLijsbeth Jans Oliphier, weduwe van
verkoperwijlen Hendrick Creeft


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0105v van 29 jan 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenburgerhopman Lambert Warnars


1628 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0056r van 15 mrt 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 18Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen aan de zuidkant van het diept]huis
 
koperGerryt Gerbens, gehuwd met1801-00-00 GG
koperN. N.
verpachter grondde stad Harlingen1-08-00 CG
naastligger ten oostenTiaard Jouckes
naastligger ten zuideneen mouterij, het volgende perceel in deze akte
naastligger ten westenTiman Andries
naastligger ten noordenN. N.
verkoperGrietie Pieters, weduwe van
verkoperwijlen Tyte Jouckes


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0081r van 26 jan 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenGerrit Gerbens


1636 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0180v van 17 jan 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 18Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijp]huis en mouterij
 
koperN. N.
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Andrys timmerman
naastligger ten zuideneen bijbehorende hof en kamer in de Weverstraat
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Tymen Andrys
naastligger ten noordenFranekereind [niet vermeld]
verkoper van 1/2Yd Sytses, en als moeder en voorstander van
verkoper van 1/2het kind in echt verwekt bij Gerrit Gerbens


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0084r van 8 okt 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 18Franekereind ZZ [staat: bij de twee pijpen]1/2 huis
 
koperClaes Gerbens Luidum c.u.350-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-08-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen0-14-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Andryes timmerman
naastligger ten zuidenmouterij
naastligger ten westenTrijn Tymens
naastligger ten noordenFranekereind [staat: diept]
verkoperPier PietersLeeuwarden


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0130v van 26 mei 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 18Franekereind ZZ [niet vermeld]1/2 huis
 
koperClaes Gerbens Luidum, gehuwd met350-00-00 GG
koperIdtie Lous Aesgema Achlum
verpachter grondde stad Harlingen0-14-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Andries timmerman
naastligger ten zuiden [staat: noorden]de mouterij van Claes Gerbens Luidum c.u.Achlum
naastligger ten westenTiepke glasmaker
naastligger ten noorden [staat: zuiden]Franekereind [niet vermeld]
verkoperPier Pyters


1645 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0191v van 10 dec 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0197v van 18 jan 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 18Franekereind ZZ [staat: aan de zuidkant van het diept bij de Franekerpijp]huis, plaats en loods
 
koperGerryt Pytters c.u.910-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-08-00 CG
huurderPyerke schipper op Franeker
naastligger ten oostenSybout schipper op Sneek
naastligger ten zuidende mouterij van Claes Gerbens Luyden Achlum
naastligger ten westenhet nagelaten huis van wijlen Tymen Andris
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat en diept]
verkoperClaes Gerbens LuydenAchlum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerryt Pytters c.u. kopen een huis van Claes Gerbens Luyden (Luydum) te Achlum voor 910 GG.


1648 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0020v van 20 feb 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenGerrit Pyters slager


1651 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0151v van 26 jan 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Gerrit Pyters


1652 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0214v van 21 nov 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Gerryt Pyters slager


1653 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0227r van 5 feb 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenFolckert Jansen


1653 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0238v van 8 mei 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 18Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijp aan de zuidzijde van het diept]huis, plaats, loods bank en gemak
 
koper van 1/2Folckert Jansen, gehuwd metticheler600-00-00 GG
koper van 1/2Rigtie Douwes
verpachter grondde stad Harlingen1-08-00 CG
eigenaar van 1/2Folckert Jansen, gehuwd metticheler
eigenaar van 1/2Rigtie Douwes
naastligger ten oostenClaes Feickes
naastligger ten zuidende mouterij van Ruyrd Wirdes
naastligger ten westenJelle Claessen
naastligger ten noordenFranekereind [niet vermeld]
verkoperde erfgenamen van wijlen Gerrit Pyttersslager


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0029r van 5 mrt 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenFolckert Jansen


1656 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0096v van 29 nov 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 18Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijp]huis, plaats en loods
 
koperAntie Jans, weduwe van
koperwijlen Hendrick Meynerts
verpachter grondde stad Harlingen1-08-00 CG
naastligger ten oostenClaes Feyckes
naastligger ten zuidende mouterij van Ruird Wirdes
naastligger ten westende weduwe van Cornelis Wijnerts
naastligger ten noordenFranekereind [niet vermeld]
verkoperRigstie Douwes, weduwe van
verkoperwijlen Folckert Jansen


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0036va van 3 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Antje Symons


1689 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0300r van 1 dec 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Antje Symens


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0374r van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenClaes Rinties Botsma


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0113v van 18 nov 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenClaes Rintjes Botsma


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0036r van 14 jan 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenClaes Rinties Botsma


1716 - reëelkohieradresgebruik
3-136Franekereind 18woningh
eigenaarAndries Johannes
gebruikerAndries Johannes
huurwaarde10-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
3-137Franekereind 18hoff
eigenaarvroedsman Bonk
gebruikervroedsman Bonk
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
3-136Franekereind 18kamer
eigenaarAndries Johannes
huurwaarde10-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan--
opmerkinginsolvent
3-137Franekereind 18hoff
eigenaargemeensman Bonk
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan--


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0061r van 14 jan 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 18Franekereind [staat: bij de Lammert Warnersbrug]huis
 
koperSybe Pieters c.u.timmerman200-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-08-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Symen Jacobs koopman
naastligger ten zuidenketen van Auckjen Fontein
naastligger ten westenJohannes Vosma koopman
naastligger ten noordenFranekereind [niet vermeld]
verkoper van 1/2Elisabeth Claeses Botsma, gehuwd met
verkoper van 1/2Feytemakoopman
verkoper van 1/2Antie Jelles, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Jan Lolles


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0241v van 11 nov 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 18Franekereind ZZ [staat: bij de Lammert Warnersbruggen]huis
 
koperWybe Gerrits Backer zoutzieder495-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Simens koopman
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Dirk Pyters
naastligger ten westenJohannes Vosma
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat en diept]
verkoperSybe Pyterstimmerman


1726 - reëelkohieradresgebruik
3-136 Franekereind 18camer
eigenaarAndries Johannes
gebruikerAndries Johannes
opmerkingAo. 1720 insolvent verklaert
3-137 Franekereind 18hoff en kamer
eigenaarJacob Bonk
gebruikerJacob Bonk
opmerkingpro deo begeert


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0274v van 1 sep 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenWybe Gerrits Backer


1736 - reëelkohieradresgebruik
3-136 Franekereind 18kamer
eigenaarBeernt Willems
gebruikerFeyte Tjommes
huurwaarde10-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-13-06 CG
3-137 Franekereind 18woning
eigenaarwed. Dirk Taedes
gebruikerwed. Dirk Taedes
opmerkingpro deo begeert


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0035v van 31 mei 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenWybe Gerrits Backer


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0062r van 11 okt 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 18Franekereind ZZ [staat: bij de Lammert Warndersbrug bij de Franekerpijpen]huis
 
koperGemeensman Harmen Arents Baxma, gehuwd met681-00-00 GG
koperAttie Oepkes
naastligger ten oostenBerent Geersma
naastligger ten zuidenFreerk Fontein
naastligger ten westenFreerk Fontein
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat en diept]
verkoper van 1/4Otte Sybesmr. wolkammer
verkoper van 1/4meerderjarige vrijgezel Gijsbert Sybes
verkoper van 1/4meerderjarige ongehuwde dochter Trijntie Sybes
verkoper van 1/4Hiltie Sybes, gehuwd metFraneker
verkoper van 1/4Philippus Lucas, erfgenamen van hun vadermr. wolkammerFraneker
erflaterwijlen Sybe Gerrits Backerkoopman


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-136 Franekereind 18Meinert Orks, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal08-00-00 CG
3-137 Franekereind 18Sikke Jelles, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
3-136 Franekereind 18kamer
eigenaarBeernt Willems
gebruikerMeynert Orks
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG
3-137 Franekereind 18woning
eigenaarSikke Jolles
gebruikerSikke Jolles
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0071r van 6 mei 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenvroedsman Baxma


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0197v van 12 jan 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 18Franekereind ZZ [niet vermeld]huis
 
koperFreerk Fontein zoutzieder675-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen1-08-00 CG
huurdermilitairen
huurderJacob Ruitenschild waterhaler18-00-00 CG
naastligger ten oostenGerben Jans mr. bakker
naastligger ten zuidenFreerk Fontein
naastligger ten westenFreerk Fontein
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat]
verkopervroedsman Harmen Arents Baxma, gehuwd met
verkoperAttje Oepkes


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0264r van 12 mei 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenFreerk Fontein


1769 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0126v van 3 sep 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenFreerk Fontein


1810 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50002 (notaris Wytze Vettevogel) repertoire nr. 122 van 20 feb 1810
adressoortbedraggebruik
G-014Franekereind 18koopaktefl. 203woning G-014
 
verkoperJan Wytses Vettevogel
koperJan Hendrik Gastrik


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-181 Franekereind 18Jan Fontein1-10-00 CGpakhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-014Franekereind 18Jan Fontein... 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-168, wagenhuis, ledig, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-014, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-015, wagenhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk G-016, koopman, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-014Franekereind 18Jan Fontein Jan Fontein pakhuis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 936Franekereind 18Freerk Fontein Jz.Harlingenkoopmanpakhuis en erf (75 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-014Franekereind 18Berber Lammerts Tolsma... Katholiek, dv Lambertus Dirks T, en Jantje Hilles Meyer; BS huw 1826, ovl 1879 bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 936G-014 (Franekereinde)Jan Freerk Fonteinpakhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 936G-013 (Franekereinde)Jan Freerk Fonteinpakhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4850Franekereind 18 (G-013)Sybrand Fonteinpakhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Franekereind 18D.Overzetbakker


1931 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Franekereind 18, HarlingenFranekereind 18 Overzetbakkerij


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 18D. Overzet508Brood-, koek- en banketbakk.


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekereindD. Overzet508Br.-, koek- en banketb,


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekereindD. Overzet508Br.-, koek- en banketb,


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekereindD. Overzet508Br.-, koek- en banketb,


1957 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Franekereind 18, HarlingenFranekereind 18D. Overzetbrood-, koek-, beschuit- en banketbakkerij


1960 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Franekereind 18, HarlingenFranekereind 18 Overzetbrood- en banketbakkerij


1965 - adresboekadresnaam
Franekereind 18P. (Piet) Overzet


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Franekereind 18beeldbepalend pand6 van 10
  terug