Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Franekereind 27
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerFranekereind 273-046 3-072 D-075D-116


Naastliggers vanFranekereind 27
ten oostenhet Franekereind
ten oostenNieuwstraat 66
ten zuidenhet Franekereind
ten westenFranekereind 25
ten noordenFranekereind 25


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0213r van 1 jun 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 27Franekereind NZ [staat: aan de noordzijde van de Franekerpijp] strekkende van voren de straat tot achter aan zekere kamer260‑00‑00 GGhuis
koperSycke Claesen, gehuwd met te Wijnaldum
koperAeffke Jans te Wijnaldum
verpachter grondde stad Harlingen0‑09‑12 CG
naastligger ten oostenDoede Michiels
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHercke Waatzes
naastligger ten noordende kamer van N. N.
verkoperSipcke Eeckes, gehuwd met te Hallum
verkoperLijsbeth Aerns te Hallum
eerdere samenvatting door Yde Elsinganz. Franicker pijp. Ten O. Doede Michiels, ten W. ? Waatzes. Grondpacht 9 3/4 st aan de Stad.


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0223r van 5 okt 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 27Franekereind NZ [staat: bij de Franekerpijp]262‑00‑00 GGhuis
koperDouwe Stinnerts, gehuwd met te Kollum
koperGeert Beyns te Kollum
verpachter grondde stad Harlingen0‑09‑12 CG
naastligger ten oostenDoede Michiels
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHancke Waatses
naastligger ten noordende kamer van Saeckle
verkoperSycke Claesen, gehuwd met te Wijnaldum
verkoperAeffke Hansen te Wijnaldum
eerdere samenvatting door Yde Elsingaomtrent de franeker pijp


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0064v van 2 mrt 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 29west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenOene Hardus, gehuwd met
naastligger ten westenSytske Douwes


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0006v van 26 mrt 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 27Franekereind NZ [staat: bij de Franekerpijpen]563‑00‑00 GGhuis
koperBeernt Sickes, gehuwd met
koperTaedske Wybes
verpachter grondde stad Harlingen0‑09‑12 CG
naastligger ten oostenburgerhopman Sent Jenties
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Griet Syerckx
naastligger ten noordende kamer van N. N.
verkoperOene Hardus, gehuwd met te Leeuwarden
verkoperSytske Douwes te Leeuwarden


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0100r van 10 mrt 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBarent Sickes


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0117r van 26 okt 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0145v van 2 mei 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1645 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0189r van 7 dec 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 29oost, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAnne Pau


1647 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0263v van 25 apr 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 29, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhuis bewoond door Anne Syberens


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0194v van 5 feb 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJeltie Teunis Vrijthoff


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0175v van 1 feb 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJeltje Teunis Vrijhooff


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0026va van 28 feb 1675 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 27Franekereind NZ [staat: bij de Franekerpijpen]426‑00‑00 GGhuis
koper provisioneelAecke Willems
verpachter grondde stad Harlingen0‑09‑12 CG
bewonerAntie, weduwe van
bewonerwijlen Wierd Vos
naastligger ten oostenFedde Pieters
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat]
naastligger ten westenHessel Herckes
naastligger ten noordenHessel Herckes
verkoperde heer Joan Ammamaoud lid Gedeputeerde Staten van Friesland


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0002va van 5 mrt 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 27Franekereind NZ [staat: bij de Franekerpijpen]351‑00‑00 GGhuis
koper provisioneelPytter Farrijn, gehuwd met
koper provisioneelAntie Jans
verpachter grondde stad Harlingen0‑09‑12 CG
huurderCornelis Scheltes bakker56‑00‑00 CG
naastligger ten oostenhet huis van Douwe Jansen* Bergervaarder
naastligger ten oostenals bewoner Hendrik Lammerts
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: diept]
naastligger ten westenHessel Herkes mr. metselaar
naastligger ten noordenHessel Herkes mr. metselaar
verkoperAnskjen Pytters, weduwe van en voogd van hun 2 kinderen
verkoperburgerhopman Eco Willems Ecoma
verkoperAntie Eekes, weduwe van
verkoperwijlen Hendrik Aetes, en nagelaten voordochter van
verkoperburgerhopman Eco Willems Ecoma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van Ansckjen Pytters wv hopman Eco Willems Ecoma voor 1/2, en Antie Eekes, een voordochter van Ecoma voor 1/2, een huis omtrent de Franekerpijpen. Ten O. bargevaarder Douwe, ten Z. het diept, ten W. en N. mr. metselaar Hessel Herckes. Koper is Pytter Farrijn x Antie Jans.


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0190v van 19 jan 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPieter Farrijn e.a.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-046Franekereind 27huis
eigenaarPieter Farrijn
gebruikerPieter Farrijn
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-046Franekereind 27huis
eigenaarPieter Farrijn
opmerkingonvermogende


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-046Franekereind 27huis
eigenaarPieter Farrijn
gebruikerPieter Farrijn
opmerkingpauper


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0223v van 23 jan 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPyter Farrijns


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0001r van 11 mrt 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Pyter Varijns


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-046Franekereind 27huis
eigenaarerven Pieter Farijn
gebruikererven Pieter Farijn
opmerkingpauper


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0134r van 20 nov 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 27Franekereind NZ [staat: bij de Franekerpijp]761‑07‑00 GG3/4 huis
koperJan Arents, gehuwd metmr. bontwever
koperAntie Joosten
eigenaar van 1/4Jan Arents c.u.
verpachter grondN. N. 0‑09‑12 CG
naastligger ten oostenHycke Douwes
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat en diept]
naastligger ten westenvroedsman Claas Leistra
naastligger ten noordenvroedsman Claas Leistra
verkoper van 1/3Trijntie Joosten, gehuwd met
verkoper van 1/3Pytter Lucasmr. ankersmid
verkoper van 1/3Jeltje Joosten, gehuwd met
verkoper van 1/3Lieuwe Dirksmr. metselaar
verkoper van 1/3Jacoba Joosten, gehuwd met
verkoper van 1/3Hendrik Gerrits
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Arents, mr. bontwever x Antie Joosten kopen 3/4 huis bij de Franekerpijpen, door henzelf bewoond en voor de overige 1/4 in hun bezit. Grondpacht 9 st 12 pn. Ten O. Hylke Douwes, ten Z. de straat en diept, ten W. en N. vroedsman Claas Leistra. Gekocht van Trijntie Joosten gesterkt met haar man mr. ankersmid Pyter Lucas Oy voor 1/3, van Jeltje Joosten vrouw van mr. metselaar Lieuwe Dirks voor 1/3, en van Jacoba Joosten vrouw van Hendrik Gerrits voor 1/3, [zijnde de erven van Joost Carels en Martje Pieters], voor 761 gg 7 st.


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
3-046 Franekereind 27Jan Arends, bestaande uit 4 personen07‑00‑00 cg03‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-046Franekereind 27huis
eigenaarJan Arents
gebruikerJan Arents
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑14‑08 CG


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0251r van 28 nov 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 27Franekereind NZ [staat: bij de Franekerpijp]730‑00‑00 GGhuis
koperJoost Jans scheepstimmermande Stad Groningen
naastligger ten oostenR. Zeylmaker
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat en diept]
naastligger ten westenH. de Waard
naastligger ten noordenH. de Waard
verkoperAaltje Jans, erfgenaam van haar ouders
erflaterwijlen Jan Arents, gehuwd met
erflaterwijlen Antje Joosten
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJoost Jans, scheepstimmerman, koopt het huis 'de Stad Groningen' bij de Franekerpijp. Ten O. R. Zeylmaker, ten Z. de straat, ten W. en N. H. de Waard. Gekocht van Aaltje Jans, als erfgename van haar ouders Jan Arents x Antje Joosten.


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0018r van 28 jun 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 29west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPietje Bonnes


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0129r van 11 sep 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 27Franekereind NZ [staat: bij de Franekerpijp] wijk D-0801200‑00‑00 CGhuis en logement
koperPieter Gelinde trekveerschipperde Stad Groningen
naastligger ten oostenArjen Douwes
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat en diept]
naastligger ten westenJ. Reinhart kastelein
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Frans Willems Leemkool, executeur testamentairkoopman
verkoperAntje Joosten, dochter van
erflaterwijlen Pietje Bonnes, weduwe van
erflaterwijlen Joost Janslogementhouder
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Gelinde koopt huis en logement de Stad Groningen, aan de nz. bij de Franeker Pijpen. Ten O. wd. Arjen Douwes, ten W. en N. de kastelein Jacob Reinhart, ten Z. de straat en het diept. Verkopers erven Pietje Bonnes wd. Joost Jansen.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-072, pag. 56Franekereind 27P Gelinde2‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-075Franekereind 27Pieter Jans/Jarigs Gelinde... gebruiker van wijk C-146, herbergier, eigenaar is Jan Hannema, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-075, gebruiker is Riekele Wesselius wed., herbergiersche, 1814. (GAH204); id. van wijk G-081, gebruiker is ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-075Franekereind 27Riekele Wesseliusovl voor 1815; wed. R.W. gebruiker wijk D-075, herbergiersche; eigenaar is P. Gelinde, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-075Franekereind 27P Gelinde Riekele Wesselius herbergiersche


1819 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51010 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 165 van 10 jul 1819
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-075Franekereind 27koopaktefl. 700huis en herberg de Jager, D-075
 
verkoperHendrik Jans Smith
koperJacob de Bruin
koperJanke Klaases Oosterbaan


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 796Franekereind 27Jacob Jans NoodkampturfdragerHarlingenhuis (27 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-075Franekereind 27Larsiena Steunebrinkoud 52 jaar, geb Steenwijk en wonende te HRL. 1839, wijk D-075; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-075Franekereind 27Sytse Pereboomgeb 1786 ... , huw.get. bij A.J. Dijkstra en A.A. Frank, trekschipper, wonende te HRL; BS huw 1839; oud 54 jaar, geb Kuinre en wonende te HRL. 1839, wijk D-075; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
D-075Gewezen Franeker PijpSytze Pereboom54 jkastelein en trekveerschipperCuinrem, protestant, gehuwd
D-075Gewezen Franeker PijpLamiena [Larsiena] Steunebrink52 jSteenwijkv, protestant, gehuwd
D-075Gewezen Franeker PijpDubbeld Pereboom16 jCuinrem, protestant, ongehuwd
D-075Gewezen Franeker PijpBarend Pereboom14 jCuinrem, protestant, ongehuwd
D-075Gewezen Franeker PijpAdreanus Pereboom10 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-075Gewezen Franeker PijpJetske Pereboom7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-075Gewezen Franeker PijpAaltie Pereboom23 jCuinrev, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-075Franekereind 27Christina Elizabeth Coeze... N.H., dv Jacob C, en Anna Catharina Juliana Stein; BS ovl 1842; 1867 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk D-075, wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-075Franekereind 27Cornelis Acronius... 10 feb 1854 uit Leeuwarden, N.H., zv Tjeerd A., en Jacomina Rinking; bev.reg. HRL 1851 wijk C-161, wijk D-075, wijk G-353, BS ovl ... (alles)


1856 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49054 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 38 en 46 van 15 mrt 1856
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-075Franekereind 27provisionele en finale toewijzingfl. 1065huis D-075
 
verkoperSytze Peereboom (voor zich en q.q.)
verkoperLucas Peereboom
verkoperDubbeld Peereboom
koperTjalling Schaafsma


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 796Franeker-eind D-075Tjalling Schaafsmawoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 796Franekereinde D-116Tjalling Schaafsmawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 796Franekereind 27 (D-116)Petrus de Boerwoonhuis


1917 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49123 (notaris Sybe Okkinga) repertoire nr. 212 van 2 aug 1917
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-116Franekereind 27koopaktefl. 1000huis
 
verkoperPieter Huese
koperGosse Bote Molenaar


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Franekereind 27F. Broersmatransportarbeider


1987 - advertentiebron: Oud Harlingen, Tweede jaargang (Ver. Oud Harlingen en Werkgroep Stadshistorie)
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Franekereind 27, HarlingenFranekereind 27P. Kroesepuike zingende kanaries


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Franekereind 27beeldbepalend pand8 van 10
  terug