Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Franekereind 27
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Franekereind 27 3-046 3-072 D-075 D-116


Huisnaam in: 0
Gebruik:
Naam: de jager
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 0
Gebruik: hotel
Naam: de boer
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
Naastliggers vanFranekereind 27
ten oostenhet Franekereind
ten oostenNieuwstraat 66
ten zuidenhet Franekereind
ten westenFranekereind 25
ten noordenFranekereind 25


1600 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0213r van 1 jun 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 27Franekereind NZ [staat: aan de noordzijde van de Franekerpijp] strekkende van voren de straat tot achter aan zekere kamerhuis
 
koperSycke Claesen, gehuwd met260-00-00 GG
koperAeffke Jans Wijnaldum
verpachter grondde stad Harlingen0-09-12 CG
naastligger ten oostenDoede Michiels
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHercke Waatzes
naastligger ten noordende kamer van N. N.
verkoperSipcke Eeckes, gehuwd metHallum
verkoperLijsbeth AernsHallum
eerdere samenvatting door Yde Elsinganz. Franicker pijp. Ten O. Doede Michiels, ten W. ? Waatzes. Grondpacht 9 3/4 st aan de Stad.


1600 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0223r van 5 okt 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 27Franekereind NZ [staat: bij de Franekerpijp]huis
 
koperDouwe Stinnerts, gehuwd met262-00-00 GG
koperGeert Beyns Kollum
verpachter grondde stad Harlingen0-09-12 CG
naastligger ten oostenDoede Michiels
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHancke Waatses
naastligger ten noordende kamer van Saeckle
verkoperSycke Claesen, gehuwd metWijnaldum
verkoperAeffke HansenWijnaldum
eerdere samenvatting door Yde Elsingaomtrent de franeker pijp


 


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0006v van 26 mrt 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 27Franekereind NZ [staat: bij de Franekerpijpen]huis
 
koperBeernt Sickes, gehuwd met563-00-00 GG
koperTaedske Wybes
verpachter grondde stad Harlingen0-09-12 CG
naastligger ten oostenburgerhopman Sent Jenties
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Griet Syerckx
naastligger ten noordende kamer van N. N.
verkoperOene Hardus, gehuwd metLeeuwarden
verkoperSytske DouwesLeeuwarden


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0100r van 10 mrt 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenBarent Sickes


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0117r van 26 okt 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0145v van 2 mei 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0145v van 2 mei 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1647 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0263v van 25 apr 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 29, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhuis bewoond door Anne Syberens


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0194v van 5 feb 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJeltie Teunis Vrijthoff


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0175v van 1 feb 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJeltje Teunis Vrijhooff


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0026va van 28 feb 1675 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 27Franekereind NZ [staat: bij de Franekerpijpen]huis
 
koper provisioneelAecke Willems 426-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-09-12 CG
bewonerAntie, weduwe van
bewonerwijlen Wierd Vos
naastligger ten oostenFedde Pieters
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat]
naastligger ten westenHessel Herckes
naastligger ten noordenHessel Herckes
verkoperde heer Joan Ammamaoud lid Gedeputeerde Staten van Friesland


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0002va van 5 mrt 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 27Franekereind NZ [staat: bij de Franekerpijpen]huis
 
koper provisioneelPytter Farrijn, gehuwd met351-00-00 GG
koper provisioneelAntie Jans
verpachter grondde stad Harlingen0-09-12 CG
huurderCornelis Scheltes bakker56-00-00 CG
naastligger ten oostenhet huis van Douwe Jansen* Bergervaarder
naastligger ten oostenals bewoner Hendrik Lammerts
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: diept]
naastligger ten westenHessel Herkes mr. metselaar
naastligger ten noordenHessel Herkes mr. metselaar
verkoperAnskjen Pytters, weduwe van en voogd van hun 2 kinderen
verkoperburgerhopman Eco Willems Ecoma
verkoperAntie Eekes, weduwe van
verkoperwijlen Hendrik Aetes, en nagelaten voordochter van
verkoperburgerhopman Eco Willems Ecoma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van Ansckjen Pytters wv hopman Eco Willems Ecoma voor 1/2, en Antie Eekes, een voordochter van Ecoma voor 1/2, een huis omtrent de Franekerpijpen. Ten O. bargevaarder Douwe, ten Z. het diept, ten W. en N. mr. metselaar Hessel Herckes. Koper is Pytter Farrijn x Antie Jans.


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0190v van 19 jan 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPieter Farrijn e.a.


1716 - reëelkohieradresgebruik
3-046Franekereind 27huis
eigenaarPieter Farrijn
gebruikerPieter Farrijn
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohieradresgebruik
3-046Franekereind 27huis
eigenaarPieter Farrijn
opmerkingonvermogende


1726 - reëelkohieradresgebruik
3-046 Franekereind 27huis
eigenaarPieter Farrijn
gebruikerPieter Farrijn
opmerkingpauper


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0223v van 23 jan 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPyter Farrijns


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0001r van 11 mrt 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Pyter Varijns


1736 - reëelkohieradresgebruik
3-046 Franekereind 27huis
eigenaarerven Pieter Farijn
gebruikererven Pieter Farijn
opmerkingpauper


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0134r van 20 nov 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 27Franekereind NZ [staat: bij de Franekerpijp]3/4 huis
 
koperJan Arents, gehuwd metmr. bontwever761-07-00 GG
koperAntie Joosten
eigenaar van 1/4Jan Arents c.u.
verpachter grondN. N. 0-09-12 CG
naastligger ten oostenHycke Douwes
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat en diept]
naastligger ten westenvroedsman Claas Leistra
naastligger ten noordenvroedsman Claas Leistra
verkoper van 1/3Trijntie Joosten, gehuwd met
verkoper van 1/3Pytter Lucasmr. ankersmid
verkoper van 1/3Jeltje Joosten, gehuwd met
verkoper van 1/3Lieuwe Dirksmr. metselaar
verkoper van 1/3Jacoba Joosten, gehuwd met
verkoper van 1/3Hendrik Gerrits
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Arents, mr. bontwever x Antie Joosten kopen 3/4 huis bij de Franekerpijpen, door henzelf bewoond en voor de overige 1/4 in hun bezit. Grondpacht 9 st 12 pn. Ten O. Hylke Douwes, ten Z. de straat en diept, ten W. en N. vroedsman Claas Leistra. Gekocht van Trijntie Joosten gesterkt met haar man mr. ankersmid Pyter Lucas Oy voor 1/3, van Jeltje Joosten vrouw van mr. metselaar Lieuwe Dirks voor 1/3, en van Jacoba Joosten vrouw van Hendrik Gerrits voor 1/3, [zijnde de erven van Joost Carels en Martje Pieters], voor 761 gg 7 st.


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-046 Franekereind 27Jan Arends, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal07-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
3-046 Franekereind 27huis
eigenaarJan Arents
gebruikerJan Arents
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-14-08 CG


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0251r van 28 nov 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 27Franekereind NZ [staat: bij de Franekerpijp]huis
 
koperJoost Jans scheepstimmerman730-00-00 GG
naastligger ten oostenR. Zeylmaker
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat en diept]
naastligger ten westenH. de Waard
naastligger ten noordenH. de Waard
verkoperAaltje Jans, erfgenaam van haar ouders
erflaterwijlen Jan Arents, gehuwd met
erflaterwijlen Antje Joosten
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJoost Jans, scheepstimmerman, koopt het huis 'de Stad Groningen' bij de Franekerpijp. Ten O. R. Zeylmaker, ten Z. de straat, ten W. en N. H. de Waard. Gekocht van Aaltje Jans, als erfgename van haar ouders Jan Arents x Antje Joosten.


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0001r van 11 mrt 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0129r van 11 sep 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 27Franekereind NZ [staat: bij de Franekerpijp] wijk D-080huis en logement
 
koperPieter Gelinde trekveerschipper1200-00-00 CG
naastligger ten oostenArjen Douwes
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat en diept]
naastligger ten westenJ. Reinhart kastelein
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Frans Willems Leemkool, executeur testamentairkoopman
verkoperAntje Joosten, dochter van
erflaterwijlen Pietje Bonnes, weduwe van
erflaterwijlen Joost Janslogementhouder
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Gelinde koopt huis en logement de Stad Groningen, aan de nz. bij de Franeker Pijpen. Ten O. wd. Arjen Douwes, ten W. en N. de kastelein Jacob Reinhart, ten Z. de straat en het diept. Verkopers erven Pietje Bonnes wd. Joost Jansen.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-072 Franekereind 27P Gelinde2-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-075Franekereind 27Pieter Jans/Jarigs Gelinde... gebruiker van wijk C-146, herbergier, eigenaar is Jan Hannema, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-075, gebruiker is Riekele Wesselius wed., herbergiersche, 1814. (GAH204); id. van wijk G-081, gebruiker is ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-075Franekereind 27Riekele Wesseliusovl voor 1815; wed. R.W. gebruiker wijk D-075, herbergiersche; eigenaar is P. Gelinde, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-075Franekereind 27P Gelinde Riekele Wesselius herbergiersche


1819 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51010 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 165 van 10 jul 1819
adressoortbedraggebruik
D-075Franekereind 27koopaktefl. 700huis en herberg de Jager, D-075
 
verkoperHendrik Jans Smith
koperJacob de Bruin
koperJanke Klaases Oosterbaan


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 796Franekereind 27Jacob Jans NoodkampHarlingenturfdragerhuis (27 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-075Franekereind 27Larsiena Steunebrinkoud 52 jaar, geb Steenwijk en wonende te HRL. 1839, wijk D-075; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-075Franekereind 27Sytse Pereboomgeb 1786 ... , huw.get. bij A.J. Dijkstra en A.A. Frank, trekschipper, wonende te HRL; BS huw 1839; oud 54 jaar, geb Kuinre en wonende te HRL. 1839, wijk D-075; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-075Gewezen Franeker PijpSytze Pereboom54 jCuinrem, protestant, gehuwd, kastelein en trekveerschipper
D-075Gewezen Franeker PijpLamiena [Larsiena] Steunebrink52 jSteenwijkv, protestant, gehuwd
D-075Gewezen Franeker PijpDubbeld Pereboom16 jCuinrem, protestant, ongehuwd
D-075Gewezen Franeker PijpBarend Pereboom14 jCuinrem, protestant, ongehuwd
D-075Gewezen Franeker PijpAdreanus Pereboom10 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-075Gewezen Franeker PijpJetske Pereboom7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-075Gewezen Franeker PijpAaltie Pereboom23 jCuinrev, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-075Franekereind 27Christina Elizabeth Coeze... N.H., dv Jacob C, en Anna Catharina Juliana Stein; BS ovl 1842; 1867 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk D-075, wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-075Franekereind 27Cornelis Acronius... 10 feb 1854 uit Leeuwarden, N.H., zv Tjeerd A., en Jacomina Rinking; bev.reg. HRL 1851 wijk C-161, wijk D-075, wijk G-353, BS ovl ... (alles)


1856 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49054 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 38 en 46 van 15 mrt 1856
adressoortbedraggebruik
D-075Franekereind 27provisionele en finale toewijzingfl. 1065huis D-075
 
verkoperSytze Peereboom (voor zich en q.q.)
verkoperLucas Peereboom
verkoperDubbeld Peereboom
koperTjalling Schaafsma


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 796D-075 (Franeker-eind)Tjalling Schaafsmawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 796D-116 (Franekereinde)Tjalling Schaafsmawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 796Franekereind 27 (D-116)Petrus de Boerwoonhuis


1917 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49123 (notaris Sybe Okkinga) repertoire nr. 212 van 2 aug 1917
adressoortbedraggebruik
D-116Franekereind 27koopaktefl. 1000huis
 
verkoperPieter Huese
koperGosse Bote Molenaar


1928 - adresboekadresnaamberoep
Franekereind 27F.Broersmatransportarbeider


1987 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Franekereind 27, HarlingenFranekereind 27P. Kroesepuike zingende kanaries


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Franekereind 27beeldbepalend pand8 van 10
  terug