Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Franekereind 40
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerFranekereind 403-149 3-170 G-001G-002


Naastliggers vanFranekereind 40
ten oosten
ten westenFranekereind 38
ten noordenhet Franekereind


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Franekereind 40, HarlingenFranekereind 40, HarlingenFranekereind 40, Harlingen


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0009r van 16 jan 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 40Franekerpijp aan de ZZ van het diept, bij de0‑00‑00 GGhuis of getimmert
koperN. N.
verpachter grondde stad Harlingen5‑12‑00 CG
naastligger ten oostenOude Turfkade [staat: bolwerk]
naastligger ten oostende gang strekkende naar de hof van Aesge
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenFryse Douues
naastligger ten noordenFranekereind [staat: diept]
verkoperJan Pieters, voormomber over te Blessum
verkoperde achtergelaten weeskinderen van wijlen Pieter Cornelis, gehuwd met
verkoperwijlen Anna Pieters, zowel voor hem zelf alsook als gelastigde van zijn mede voormomber
verkoperJan Cornelis, voormombers over
verkoperde oudste kinderen van wijlen Pieter Cornelis, gehuwd (1) met te Stiens
verkoperwijlen Barber
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van Jan Pieters te Blessum als mede voormomber over de achtergelaten weeskinderen van Pieter Cornelis x Anna Pieters, en mede als lasthebber van zijn mede voormomber Jan Cornelis over de oudste kinderen van Pieter [Cornelis] bij Barber [niet ingevuld] te Stiens, een huis of getimmert zz. Franekerpijpen. Ten O. het bolwerk en de gang [het pad] naar de hof van Aesge, ten W. Fryse Douwes. Grondpacht 4 GG aan de Stad.


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0019v van 14 feb 1597 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 40Franekerpijp aan de ZZ van de375‑00‑00 GGhuis
koper provisioneelHaye Laes
koper provisioneelUlbe Jans
naastligger ten oostenOude Turfkade [staat: bolwerk]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJetse Cornelis
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild een huis zz. Franekerpijpen. Ten O. het bolwerk, ten W. Jetse? Cornelis. Provisioneel gekocht door Haye Laessen en ? Jans voor 375 gg.


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0101v van 26 mrt 1598 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 40Oosterwal ZZ70‑00‑00 GGkamer of huisje
koperJacob Symons de Prins, gehuwd met
koperLijsbet Annes
verpachter grondUulbe Jans 1‑01‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenSipcke Sytzes
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenUulbe Jansen
verkoperClaes Liepckeskramer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Symens x Lijsbet Annes kopen kamer of huiske aan de zuidkant van de Oosterwalle. Ten Z. Ypke Sytses, ten N. Ulbe Jans, voor 70 gg.


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0204v van 6 apr 1600 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 38, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0271v van 13 sep 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 40op de hoek van de wal00‑00‑00 cghuis
aanhandelaarAebbe Astiens, gehuwd met
aanhandelaarSyouck Sybes
protesteertde stad Harlingen
naastligger ten oostenOude Turfkade [staat: stadsbolwerk]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenSipcke Sytses* tafellakenwever
naastligger ten noordenN. N.
verwandelaarJacob Symons de Prins, gehuwd met
verwandelaarLijsbeth
tekst in de margeDe magistraet der stadt Harlingen protesteert salffs recht te blijven als Jacob Symons de Prins vermits d'selve geen behoorlicke consent sal hebben te bethoonen van sijn coop geimpetreert.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAebbe Astiens x Syouck Sybes kopen huis op de hoek van de wal hier binnen. Ten O. 't Stadts Bolwerck, ten W. Sipcke taeffellackenwever. Gekocht door wandelinge van Jacob Symens de Prins? x Lijsbeth dr.


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0355r van 20 mrt 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0354v van 20 mrt 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 40[staat: aan de Franekerpijp]475‑00‑00 GGhoekhuis
koperSipcke Sytzes, gehuwd met
koperAnneken Ottes
verpachter grondjuffrouw Jets Riemersma 1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenOude Turfkade [staat: stadswal]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenTierck schuitvaarder
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJacob Hessels, gehuwd met
verkoperFoucke Faesse


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0114v van 5 sep 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0157r van 18 apr 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0065v van 9 feb 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0072v van 9 mrt 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0132r van 17 mei 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0140v van 23 aug 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0145r van 8 nov 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenRoeliff Friesa


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0170r van 7 mrt 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 40Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen zuidzijde het oostelijkste hoekhuis]650‑00‑00 GGhoekhuis
verkoperAuck Freercks, weduwe van
verkoperwijlen Haancke Jansen
verpachter grondTomas Jans 1‑00‑00 CG
verpachter grondhet weeskind van wijlen Jan Sipckes
naastligger ten oostenOude Turfkade [staat: stadsvesten]
naastligger ten zuiden*Jan gortmaker
naastligger ten westenTierck Janssen schipper op Franeker
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde weduwe en erfgenamen van wijlen Sipcke Sytsestafellakenwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAuck Freercks wv Haancke Jans


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0318v van 16 jun 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0097r van 8 jan 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 38, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0107v van 4 feb 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 38, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0101v van 10 mei 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 38, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAntie Freercks


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0088v van 27 jan 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 40Franekereind ZZ [staat: meest oostelijke huis aan het diept bij de Franekerpijpen]475‑00‑00 GGhuis met 3 plaatsen erachter
koperGerrydt Fokeles, gehuwd met
koperTrijntie Gerryts
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Jan Sipckes 1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenTurfkade [staat: stadswal]
naastligger ten zuiden*de plaats van Jan Jansen
naastligger ten westenPieter Sybrands
naastligger ten noordenFranekereind [niet vermeld]
verkoper van 1/2Freerck Haenties
verkoper van 1/2Idtie Haenties, gehuwd met
verkoper van 1/2Jacob Beernsschoenmaker


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0136v van 23 nov 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende hof van Trijntie Gorgelts


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0137r van 23 nov 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHarmen Taedes


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0137v van 23 nov 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende hof van Doede Roelefs c.u.


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0004v van 7 jan 1655 (het 10e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 40Franekerein ZZ [staat: Franekerpijpen]600‑00‑00 GG1/2 huis en hof met woning ten oosten
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenOude Turfkade [staat: stadsvesten]
naastligger ten zuidenJan Groenheide c.soc.
naastligger ten westenPytter Sybrens
naastligger ten noordenFranekereind [staat: diept]
verkoper q.q.Jan Pytters, curator overbakdrager
verkoperRuird Hotses, nagelaten weeskind van
erflaterwijlen Hotse Ruirdts, gehuwd met
erflaterwijlen Trijntie Gerryts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild (10) ten verzoeke van (Jan Pytters backdrager of backdrayer, als curator over) Ruird Hotses, het nagelaten weeskind van Hotse Ruirdts x Trijntie Gerryts, 1/2 huis en hof met woning, zz. Franekerpijpen. Ten O. stadsvesten, ten Z. Jan Groenheide c.s., ten W. Pytter Sybrens, ten N. het diept. Grondpacht 1 cg. Geboden 600 GG.


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0030v van 18 mrt 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 40Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen]300‑00‑00 GG1/2 hoekhuis bestaande uit verscheidene huizen, en hof
koperWytse Beyma, gehuwd met
koperLijsbet Jacobs
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenOude Turfkade [staat: straat en stadsvesten]
naastligger ten zuidenJan Groenheide
naastligger ten zuidende weduwe en erfgenamen van wijlen Jelle Tieerdts
naastligger ten westenPytter Sybrens
naastligger ten noordenFranekereind [staat: diept]
verkoperAttie Gerryts, weduwe van
verkoperwijlen Inte Jeltes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWytse Beyma x Lijsbet Jacobs kopen 1/2 hoekhuis en hof, bestaande uit verscheidene woningen op de oostzijde daarachter, met waterbak en 1/2 waterput waarvan het huis ten westen de andere 1/2 toebehoort, zz. Franekerpijp. Ten O. stadsvesten en de straat, ten Z.Jan Groenheyde en wed. en erven Jelle Tieerds, ten W. Pytter Sybrens, ten N. het diept. Grondpacht 1 cg. Gekocht van Attie Gerryts wv Inte Jeltes, voor 300 gg.


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0061r van 7 okt 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenWytse Beima


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0013ra van 5 jan 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenWytse Beyma


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0130r van 16 feb 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenWytse Beyma


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0109v van 30 jun 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0129v van 5 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenWytse Beyma c.u.kapitein


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0016v van 10 jul 1670 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0025ra van 15 feb 1680 (het 5e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 40Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen]407‑07‑00 CGgrondpacht van 1-00-00 CG
koper provisioneelAucke Jansen, enmr. bakker
koper provisioneelFeddrick Jeppes mr. bakker
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Wytse* Beimakapitein1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenstadsvesten [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenFranekereind [niet vermeld]
verkoperGerryt Gerckes Osingh, gehuwd met te Leeuwarden
verkoperRixtie Dircks van der Meulen te Leeuwarden
verkoper q.q.Pyter Dirx van der Meulen, curator te Leeuwarden
verkoper q.q.Sybren Dirx van der Meulen, curatoren over te Leeuwarden
verkoperde minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters, gehuwd met
verkoperwijlen Aaltie Sybrens
verkoperJan Dircks van der Meulen te Leeuwarden
verkoperYebell Dircks van der Meulen te Leeuwarden
verkoper q.q.Jan Jansen, curatorsmid te Groningen
verkoper q.q.Freerck Martens, curatoren over te Groningen
verkoperde kinderen van wijlen Anna Claesen
erflaterwijlen Piter Sybrens provenier in het gasthuis te Leeuwarden


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0044va van 1 jan 1682 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 40Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijp]1000‑00‑00 GGhuis
koper provisioneeloud vaandrig Jacob Gerbens Sprottinga
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
huurderoud vaandrig Jacob Sprottinga
naastligger ten oostenstadsvesten en straat
naastligger ten zuidenJan Ockes
naastligger ten zuidenOeds kroder
naastligger ten westenoud vaandrig Jacob Sprottinga
naastligger ten noordenFranekereind [staat: diept]
verkoperReinouke Thijssen voor zich en haar minderjarige kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Wytse Beymakapitein Admiraliteit in Friesland
verkoperFrouckien Beyma, weduwe van
verkoperwijlen Boetius Gabbema
verkoperTrijntie Beyma c.u.
verkoperMaritie Beyma c.u.


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0004v van 11 nov 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhuis en tuin van vroedsman Jacob Sprottinga


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0030r van 10 feb 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 38achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenvroedsman Jacob Sprottinga


1684 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 218 folio 39r van 17 apr 1684 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Franekereind 40
inventarisantReinouke Thijssen, weduwe van
wijlen Wytso Beymakapitein Admiraliteit
vroedsman Jacob Gerbens Sprottinga, geauthoriseerde curator over
aangeverTyttje Wytses Beyma nagelaten kind, en over
Joannes Wytses Beyma nagelaten kind, en over
Bettje Wytses Beyma nagelaten kind, en over
Antje Wytses Beyma nagelaten kind
inleiding bij de boedelinventarisatie[0039r] Ontzegelinge van slotten ende vervolgens inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten overstaen van de heeren burgemeesteren Tjerdt Bouwens ende Lourens Jacobs Asperen als commissarien geadsocieert met Theodorus Stansius secretaris, ten sterffhuyse van Reinouke Thijssen nagelaten weduw van wijlen Wytso Beyma, in leven ordinaris capitein van collegie ter Admiraliteit in Frieslandt, ten versoeke van de vroedsman Jacob Gerbens Sprottinga als geauthoriseerde curator over Tyttje, Joannes, Bettje ende Antje Wytses Beyma, alle vier nagelaten kinderen van den overledenen, van alle sodanige goederen actien ende credytten als aldaer ten sterfhuyse bevonden, sijnde de aengevinge der goederen gedaen door Tyttje Wytses Beyma als den sterfhuyse meest gefrequenteert hebbende, die ook den belofte daertoe staende heeft gepraesteert in handen van d'burgemeester Pauw daer toe versocht, waer op dan tot de beschrijvinge is geprocedeert als volgt, actum den 17e april 1684.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0125v van 20 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenoud burgemeester Jacob Sprottinga
naastligger ten noordenoud burgemeester Jacob Sprottinga


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0126r van 20 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenoud burgemeester Jacob Sprottinga


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0022r van 13 feb 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJacob Sprottinga kapitein


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0088v van 10 feb 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 38, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Sprottinga kapitein


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0136v van 13 dec 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 40Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen]674‑00‑00 GGhuis en hof
koperMarten Andries c.u.
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenstadsvesten en straat
naastligger ten zuidenTiaard Fockes c.s.
naastligger ten westenhet pakhuis van Hendrick Sopingius
naastligger ten noordenFranekereind staat: Franekerpijpen]
verkoperSprottinga, voor zich en zijn drie voorkinderenkapitein
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMarten Andries koopt een huis en hof zz. Franekerpijpen. Ten O. de Stadsvesten en de straat, ten Z. Tiaard Fockes, ten W. het pakhuis van Hendrik Sopingius, ten N. de straat. Gekocht van de capitein Sprottinga en zijn voorkinderen, voor 674 gg.


1713 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0196r van 7 mei 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHendrik Sopingius
naastligger ten noordenMarten Andries


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-149Franekereind 40huis
eigenaarMarten Andries
gebruikerMarten Andries
huurwaarde36‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑04‑00 CG
grondpacht aan Aucke Backer cum soc.
grondpacht01‑00‑00 CG
aanslag grondpacht00‑05‑00 CG


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0292v van 14 feb 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende hof van burgemr. Sopingius


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-149Franekereind 40huis
eigenaarMarten Andries
huurwaarde36‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑04‑00 CG
aansl. huurw. voldaan16‑8‑1720
grondpacht aan Aucke Backer
grondpacht01‑00‑00 CG
aanslag grondpacht00‑05‑00 CG
aansl. grondp. voldaan23‑5‑1720


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0142r van 30 aug 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 38, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenMarten Andries


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-149Franekereind 40huis
eigenaarMarten Andries
gebruikerMarten Andries
huurwaarde36‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑00‑00 CG
grondpacht aan Jacobus Groenewold
grondpacht aan Antje Groenewold
grondpacht01‑00‑00 CG
aanslag grondpacht00‑04‑00 CG


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0129r van 10 okt 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 40Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen]1050‑00‑00 CGhuis en hof
koperJean Linnich, gehuwd metkoopman te Alkmaar
koperAnna Jochums Vissaen
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidende weduwe van Jetse Jans c.s.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen oud burgemeester Winsma
naastligger ten noordenFranekereind [niet vermeld]
verkoperGeertje Martens Vlasman, gehuwd met
verkoperHein Reynersveerschipper op Sneek


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0005ra van 31 okt 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Marten Andries


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-149Franekereind 40huis
eigenaarJohannes Lenning
gebruikerJohannes Lenning
huurwaarde36‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑00‑00 CG
grondpacht aan Jacobus Groenewout
grondpacht aan Antie Groenewout
grondpacht01‑00‑00 CG
aanslag grondpacht00‑04‑00 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
3-149 Franekereind 40Jean Linnich, bestaande uit (onleesbaar) personen10‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-149Franekereind 40huis
eigenaarJan Lenninghs
gebruikerJohannes Lenninghs
huurwaarde36‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑10‑14 CG
grondpacht aan Jacob Groenewold
grondpacht aan Antie Groenewold
grondpacht01‑00‑00 CG
aanslag grondpacht00‑05‑00 CG


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0083r van 27 sep 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 40Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen]601‑00‑00 GGhuis en hof
koperEeke Jans Menalda, gehuwd metmr. kleinbakker
koperAntie Poppes
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidende weduwe van Meyle Ollema
naastligger ten westenSjoerd Talma
naastligger ten noordenFranekereind [staat: diept]
verkoperAnna Johgchums Vissaan, weduwe van
verkoperwijlen Jan Lenningkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEeke Jans Menalda, mr. kleinbakker x Antie Poppes, kopen huis en hof bij de Franekerpijpen. Ten O. Stadsvesten, ten Z. koopman Meyle Ollema, ten W. koopman Sjoerd Talma, ten N. het diept. Grondpacht 1 cg. Gekocht van Anna Jogchums Vissaan wv koopman Jan Lenning, voor zichzelf en als erfgenaam van haar man, voor 601 gg.


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0058r van 1 jun 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 40Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen]578‑00‑00 GGhuis en hof
koperJan Rutgers, gehuwd metmr. metselaar
koperRenske Reidhorst
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenburgemeester Toussaint
naastligger ten westenburgemeester Schaaff q.q.
naastligger ten noordenFranekereind [niet vermeld]
verkoperJan Menalda, kind
verkoperPoppe Menalda, kinderen vanmr. bakker
erflaterwijlen E. J. Menalda
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Rutgers [Akkringa], mr. metselaar x Renske Reidhorst koopt een huis en grote hof bij de Franekerpijpen, zz. van het diept, dat door verkopers wl. vader E.S. Menalda metterdood is ontruimd. Ten O. de Stadsvesten, ten Z. burgemeester Toussaint, ten W. burgemeester Schaaff in qlt. Gekocht van Jan- en mr. bakker Poppe Menalda voor 578 gg.


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0360r van 27 nov 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Rutgers Akkringa


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0360r van 27 nov 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Rutgers Akkringa


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0360r van 27 nov 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJ. Rutgers Ackringa


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0087r van 13 jan 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 38, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan* Akkinga


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0148r van 10 nov 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Sas


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0226r van 5 okt 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Sas


1798 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0106r van 23 sep 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 40Franekerpoort, aan de stadsvesten bij de750‑00‑00 CGhuis en tuin
koperMagdalena Jacobs Reinalda, gehuwd metde Pot van Overvloed
koperDirk A. Ypei mr. zilversmid
huurder gedeelteJan Bierma
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenJan W. Vettevogel koopman
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Maria Lex
naastligger ten westenA. Bolman
naastligger ten noordenstraat
verkoperRinske H. Reidhorst, weduwe en erfgenaam van
verkoperwijlen Jan Rutgers Akkringa
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMagdalena Jacobs Reinalda x mr. zilversmid Dirk A. Ypei kopen huis en tuin, vanouds 'de Pot van Overvloed' , aan de Stadsvesten bij de Franeker Pijpen. Vrij in- en uitgang en op- en afslag door een deur achter in de tuin, over de plaats van de naastligger ten zuiden. Ten O. de Stadsvesten, ten W. erven Maria Lex en A. Bolman, ten Z. Jan W. Vettevogel, ten N. de straat. Gekocht van Rinske H. Reidhorst wv Jan [Rutgers] Akkringa.


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0145r van 23 okt 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 40Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen aan de stadsvesten] wijk G-001896‑00‑00 CGhuis en tuin
koperPieter Piebes te Woudsend
huurderde vrouw van P. Amelander
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenJan W. Vettevogel
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Maria Lex
naastligger ten westenAlbert Bolman
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat]
verkoperJacob Reinalda, gelastigde van zijn dochter
verkoperMagdalena Reinalda, gehuwd met
verkoperDirk Ypeypredikant in Holland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Piebes te Woudsend koopt het huis wijk G-001. Ten O. de stadsvesten, ten Z. Jan W. Vettevogel, ten W. Albert Bolman x Maria Lex, ten N. de straat. Gekocht van predikant in Holland Dirk Ypey x Magdalena Reinalda.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-170, pag. 66Franekereind 40Pieter Piebes2‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-001Franekereind 40Pieter Piebes de Jong... Jelles en Aafke ... ; BS huw 1817, ovl 1827, ovl 1837, ovl 1858, ovl 1875; eigenaar en gebruiker van wijk G-001, trekschipper, 1814. ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Franekereind 40 Pieter P. de Jongfl. 2


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-001Franekereind 40Pieter P de Jong Pieter P de Jong trekschipper


1831 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49024 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 216 van 2 aug 1831
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-001Franekereind 40koopaktefl. 1350huis G-001 bij de Franekerpijpen
 
verkoperWillem Vaartjes
koperJacob Pieters Poelstra


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 859Franekereind 40Willem VaartjeskoopmanHarlingenhuis en erf (450 m²)


1837 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7009 aktenr. 130 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-001Franekereind 40Aafke Sikkes Brouwer, overleden op 17 maart 1837vrouw van Jacob Pieters Poelstra (Leeuwardereind G 1, mede testamentair erfgenaam), moeder van Pieter Jacobs Poelstra. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-001Franekereind 40Jetje Timmermanoud 28 jaar, geb Vlieland en wonende te HRL. 1839, dienstmaagd, wijk G-001 VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-001Franekereind 40Pieter Cool... BS huw 1838, huw 1839, huw 1841; oud 32 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, DG-predikant, wijk G-001; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-001Bij de gewezen FranekerpijpPieter Cool32 jdoopsgez. predikantAmsterdamm, protestant, gehuwd
G-001Bij de gewezen FranekerpijpCatharina Fontein31 jHarlingenv, protestant, gehuwd
G-001Bij de gewezen FranekerpijpJetje Timmerman28 jdienstmaagdVlielandv, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7015 aktenr. 371 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-001Franekereind 40Cornelis Gerardus Voerman, overleden op 7 januari 1843bijna 1 dag, zoon van Gerardus Leonardus Voerman, belastingcontroleur Franekerend G 1 en Gerarda-Johanna van den Thoorn. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-001Franekereind 40Anna Margaretha Molenbergh... met Bernardus Dirks Eerdmans, N.H., dv Johannes M, en Martha Weidema; BS ovl 1834; bev.reg. HRL 1851 wijk G-001; oud 40 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk D-029; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-001Franekereind 40Bernardus Dirks Eerdmans... in 1851, zv Dirk E, en Magdalena Kramer; BS ovl 1853; bev.reg. HRL 1851 wijk D-033, wijk G-001; oud 55 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, koek- en banketbakker, wijk D-029; VT1839; B.D.E. ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-001Franekereind 40Catharina Fontein... HRL 1851 wijk A-017, wijk C-039, bev.reg. HRL 1860-80; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-001; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-001Franekereind 40Johan Nicolaas Huys... zv Johannis H, en Anna Geertruida Faber; dopen Grote Kerk HRL 1809, bev.reg. HRL 1851 wijk E-004, wijk G-001, supp wijk E-318; geb 11 may 1809, ged 30 may 1809 Grote Kerk HRL, zv Johannes Huis en Anna Geertruida ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-001Franekereind 40Pietje Tolsma... HRL, N.H., dv Reinder T, en Sjoerdje Noordbeek; BS huw 1855, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk E-065, wijk G-001; oud 30 jaar, geb St. Jacob en wonende te HRL. 1839, wijk E-058; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 859Franekereinde G-001Pieter J. Poelstrawoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 859Franekereinde G-002Pieter Jacobs Poelstrawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 5280Franekereind 40 (G-002)Hugo L. (Molenaar)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Franekereind 40 Gosse B. Molenaargraanhandelaarf. 14000f. 28000


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 40Sluik & v.d. Wal154Theehandel, Kruideniers- en Bakkerswaren


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 40Sluik & v.d. Wal154Theehandel, Kruideniers- en Bakkerswaren


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 40Sluik & v.d. Wal154Theeh., Kruideniers- en Bakkersw.


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 40Sluik & v.d. Wal154Theeh., Kruideniers- en Bakkersw.


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 40J.L. v. Loon151Touwsl.


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 40J.L. v. Loon151Touwsl.


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Franekereind 40L.J. van Loontouwslager
Franekereind 40D. Zuiderveldonderwijzer


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Franekereind 40P. (Pieter) Woudstra


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Franekereind 40rijksmonument 20352


2003 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 5855Franekereind 40
  terug