Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Franekereind 40
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Franekereind 40 3-149 3-170 G-001 G-002


Huisnaam in: 1823
Gebruik:
Naam: de pot van overvloed
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Franekereind 40, Harlingen Franekereind 40, Harlingen Franekereind 40, Harlingen
Naastliggers vanFranekereind 40
ten oostenFranekereind 42
ten westenFranekereind 38
ten noordenhet Franekereind


1637 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0033v van 19 mrt 1637 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 40Franekereind ZZ [staat: Franekerpijp aan de wal]kamer
 
koperGerryt Jans c.u.73-00-00 GG
naastligger ten oostende wal
naastligger ten zuidenGosse Pytters
naastligger ten noordenArent Janssen
verkoperFrans Pietters c.u.soldaat
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Gerryt Jans c.u. kopen een kamer zz. Franekerpijp. Ten Z. Gosse Pytters, ten O. de wal, ten N. Arent Janssen. Gekocht van soldaat Frans Pietters, voor 73 GG.


1652 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0218v van 26 dec 1652 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 40Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijp aan de stadsvesten]kamer
 
koperJan Willems Groenheyde c.u.100-00-00 GG
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenhunnen middenom twee
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenDoecke brilverkoper [staat: brillecramer]
verkoperHans Philipssoldaat onder de guarde van zijne excellentie
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Willems Groenheyde c.u. kopen een kamer zz. Franekerpijp aan de stadsvesten. Ten O. Stadsvesten, ten Z. Harmen Middenom? twee?, ten N. brillecramer Doecke. Geen grondpacht. Gekocht van Hans Philips, soldaet onder de Guarde van sijn Exellentie, voor 100 GG.


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0025ra van 15 feb 1680 (het 5e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 40Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen]grondpacht
 
koper provisioneelAucke Jansen, enmr. bakker407-07-00 CG
koper provisioneelFeddrick Jeppes mr. bakker
Wytse* Beimakapitein*1-00-00 CG
verkoper als man en voogd vanGerryt Gerckes Osingh, gehuwd metLeeuwarden
Rixtie Dircks van der MeulenLeeuwarden
verkoperPyter Dirx van der Meulen, curatorLeeuwarden
verkopersSybren Dirx van der Meulen, curatoren overLeeuwarden
de minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters, gehuwd met
wijlen Aaltie Sybrens
verkoperJan Dircks van der MeulenLeeuwarden
verkoperYebell Dircks van der MeulenLeeuwarden
verkoperJan Jansen, curatorsmidGroningen
verkoperFreerck Martens, curatoren overGroningen
de kinderen van wijlen Anna Claesen, allen gezamenlijke erfgenamen van
wijlen Piter Sybrens provenier in het gasthuisLeeuwarden


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0026va van 29 feb 1680 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 38, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erven van Pyter Sybrens


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0044va van 1 jan 1682 (het 4e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 40Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijp]huis
 
koper provisioneeloud vaandrig Jacob Gerbens Sprottinga 1000-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
huurderoud vaandrig Jacob Sprottinga
naastligger ten oostenstadsvesten en straat
naastligger ten zuidenJan Ockes
naastligger ten zuidenOeds kroder
naastligger ten westenoud vaandrig Jacob Sprottinga
naastligger ten noordenFranekereind [staat: diept]
verkoper van haar zelf, en als moeder en wettige voorstander over haar kinderenReinouke Thijsses, weduwe van
wijlen Wytse Beymakapitein bij de Admiraliteit
verkoper van haar zelfFrouckien Beyma, weduwe van
wijlen Boetius Gabbema
verkoper van haar zelfTrijntie Beyma
verkoper van haar zelfMaritie Beyma


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0030r van 10 feb 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 40Franekereind ZZ [niet vermeld]tuin en hof
 
koperEeke Willems burgerherbergier21-00-00 CG
naastligger ten oostenvroedsman Jacob Sprottinga
naastligger ten noordenvroedsman Jacob Sprottinga
naastligger ten westenEeke Willems burgerherbergier
verkopervroedsman Jacob Sprottinga
eerdere samenvatting door Yde ElsingaReyner Gerbens koopt voor Harmen Harmens te Leeuwarden 1/12 deel van een huis op de hoek van de Bredeplaats, met tuin, bomen en plantagie en achteruitgang in de Vijverstraat. Ten O. Sjoerdt Schiere, grootschipper, ten W. de haven en het huis van Akke Doyes, ten Z. de Vijverstraat, ten N. de Grote Bredeplaats. Gekocht van de crediteuren van Jan Everts Oosterbaan x Auckien Wouters.


1686 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0114v van 17 jan 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 38, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenvroedsman Jacobus Sprottinga


1709 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0088v van 10 feb 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 38, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJacob Sprottinga kapitein


1710 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0136v van 13 dec 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 40Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen]huis en hof
 
koperMarten Andries c.u.674-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenstadsvesten en straat
naastligger ten zuidenTiaard Fockes c.s.
naastligger ten westenhet pakhuis van Hendrick Sopingius
naastligger ten noordenFranekereind staat: Franekerpijpen]
verkoperSprottinga, voor zich en zijn drie voorkinderenkapitein
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMarten Andries koopt een huis en hof zz. Franekerpijpen. Ten O. de Stadsvesten en de straat, ten Z. Tiaard Fockes, ten W. het pakhuis van Hendrik Sopingius, ten N. de straat. Gekocht van de capitein Sprottinga en zijn voorkinderen, voor 674 gg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
3-149 Franekereind 40huis
eigenaarMarten Andries
gebruikerMarten Andries
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-04-00 CG
grondpacht aan Aucke Backer cum soc.
grondpacht01-00-00 CG
aanslag grondpacht00-05-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
3-149 Franekereind 40huis
eigenaarMarten Andries
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan16-8-1720
grondpacht aan Aucke Backer
grondpacht01-00-00 CG
aanslag grondpacht00-05-00 CG
aansl. grondp. voldaan23-5-1720


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0142r van 30 aug 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 38, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenMarten Andries


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
3-149 Franekereind 40huis
eigenaarMarten Andries
gebruikerMarten Andries
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
grondpacht aan Jacobus Groenewold
grondpacht aan Antje Groenewold
grondpacht01-00-00 CG
aanslag grondpacht00-04-00 CG


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0129r van 10 okt 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 40Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen]huis en hof
 
koperJean Linnich, gehuwd metkoopman1050-00-00 CG
Anna Jochums Vissaen
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidende weduwe van Jetse Jans c.s.
naastligger ten westende erven van oud burgemeester Winsma
naastligger ten noordenFranekereind [niet vermeld]
verkoperGeertje Martens Vlasman, gehuwd met
Hein Reynersschipper op Sneek (veer-)


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
3-149 Franekereind 40huis
eigenaarJohannes Lennings
gebruikerJohannes Lennings
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
grondpacht aan Jacobus Groenewout
grondpacht aan Antie Groenewout
grondpacht01-00-00 CG
aanslag grondpacht00-04-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-149 Franekereind 40Jean Linnich, bestaande uit (onleesbaar) personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG


1750 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0083r van 27 sep 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 40Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen]huis en hof
 
koperEeke Jans Menalda, gehuwd metmr. kleinbakker601-00-00 GG
Antie Poppes
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidende weduwe van Meyle Ollema
naastligger ten westenSjoerd Talma
naastligger ten noordenFranekereind [staat: diept]
verkoperAnna Johgchums Vissaan, weduwe van
wijlen Jan Lenningkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEeke Jans Menalda, mr. kleinbakker x Antie Poppes, kopen huis en hof bij de Franekerpijpen. Ten O. Stadsvesten, ten Z. koopman Meyle Ollema, ten W. koopman Sjoerd Talma, ten N. het diept. Grondpacht 1 cg. Gekocht van Anna Jogchums Vissaan wv koopman Jan Lenning, voor zichzelf en als erfgenaam van haar man, voor 601 gg.


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0058r van 1 jun 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 40Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen]huis en hof
 
koperJan Rutgers, gehuwd metmr. metselaar578-00-00 GG
Renske Reidhorst
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenburgemeester Toussaint
naastligger ten westenburgemeester Schaaff q.q.
naastligger ten noordenFranekereind [niet vermeld]
verkoperJan Menalda, kind
verkoperPoppe Menalda, kinderen vanmr. bakker
wijlen E. J. Menalda
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Rutgers [Akkringa], mr. metselaar x Renske Reidhorst koopt een huis en grote hof bij de Franekerpijpen, zz. van het diept, dat door verkopers wl. vader E.S. Menalda metterdood is ontruimd. Ten O. de Stadsvesten, ten Z. burgemeester Toussaint, ten W. burgemeester Schaaff in qlt. Gekocht van Jan- en mr. bakker Poppe Menalda voor 578 gg.


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0087r van 13 jan 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 38, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan* Akkinga


1798 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0106r van 23 sep 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 40Franekerpoort, aan de stadsvesten bij dehuis en tuin
 
koperMagdalena Jacobs Reinalda, gehuwd met750-00-00 CG
Dirk A. Ypeimr. Zilversmid
huurder gedeelteJan Bierma
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenJan W. Vettevogel koopman
naastligger ten westende erven van Maria Lex
naastligger ten westenA. Bolman
naastligger ten noordenstraat
verkoperRinske H. Reidhorst, weduwe en erfgenaam van
Jan Rutgers Akkringa
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMagdalena Jacobs Reinalda x mr. zilversmid Dirk A. Ypei kopen huis en tuin, vanouds 'de Pot van Overvloed' , aan de Stadsvesten bij de Franeker Pijpen. Vrij in- en uitgang en op- en afslag door een deur achter in de tuin, over de plaats van de naastligger ten zuiden. Ten O. de Stadsvesten, ten W. erven Maria Lex en A. Bolman, ten Z. Jan W. Vettevogel, ten N. de straat. Gekocht van Rinske H. Reidhorst wv Jan [Rutgers] Akkringa.


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0145r van 23 okt 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 40Franekerpijpenhuis en tuin
 
koperPieter Piebes 896-00-00 CG
huurderde vrouw van P. Amelander
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenJan W. Vettevogel
naastligger ten westenMarie Lex
naastligger ten westenAlbert Bolman
naastligger ten noordenstraat
gelastigde Jacob Reinalda, vader van
verkoperwijlen Magdalena Reinalda, weduwe van
wijlen Dirk Ypeypredikant
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Piebes te Woudsend koopt het huis wijk G-001. Ten O. de stadsvesten, ten Z. Jan W. Vettevogel, ten W. Albert Bolman x Maria Lex, ten N. de straat. Gekocht van predikant in Holland Dirk Ypey x Magdalena Reinalda.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-170 Franekereind 40Pieter Piebes2-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-001Franekereind 40Pieter Piebes de Jong... Jelles en Aafke ... ; BS huw 1817, ovl 1827, ovl 1837, ovl 1858, ovl 1875; eigenaar en gebruiker van wijk G-001, trekschipper, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-001Franekereind 40Pieter P de Jong Pieter P de Jong trekschipper


1831 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49024 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 216 van 2 aug 1831
adressoortbedraggebruik
G-001Franekereind 40koopaktefl. 1350huis G-001 bij de Franekerpijpen
 
verkoperWillem Vaartjes
koperJacob Pieters Poelstra


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 859Franekereind 40Willem VaartjesHarlingenkoopmanhuis en erf (450 m²)


1837 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-001Franekereind 40Aafke Sikkes Brouwer, overleden op 17 maart 1837vrouw van Jacob Pieters Poelstra (Leeuwardereind G 1, mede testamentair erfgenaam), moeder van Pieter Jacobs Poelstra. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-001Franekereind 40Jetje Timmermanoud 28 jaar, geb Vlieland en wonende te HRL. 1839, dienstmaagd, wijk G-001 VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-001Franekereind 40Pieter Cool... BS huw 1838, huw 1839, huw 1841; oud 32 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, DG-predikant, wijk G-001; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-001Bij de gewezen FranekerpijpPieter Cool32 jAmsterdamm, protestant, gehuwd, doopsgez. predikant
G-001Bij de gewezen FranekerpijpCatharina Fontein31 jHarlingenv, protestant, gehuwd
G-001Bij de gewezen FranekerpijpJetje Timmerman28 jVlielandv, protestant, ongehuwd, dienstmaagd


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-001Franekereind 40Cornelis Gerardus Voerman, overleden op 7 januari 1843bijna 1 dag, zoon van Gerardus Leonardus Voerman, belastingcontroleur Franekerend G 1 en Gerarda-Johanna van den Thoorn. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-001Franekereind 40Anna Margaretha Molenbergh... met Bernardus Dirks Eerdmans, N.H., dv Johannes M, en Martha Weidema; BS ovl 1834; bev.reg. HRL 1851 wijk G-001; oud 40 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk D-029; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-001Franekereind 40Bernardus Dirks Eerdmans... in 1851, zv Dirk E, en Magdalena Kramer; BS ovl 1853; bev.reg. HRL 1851 wijk D-033, wijk G-001; oud 55 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, koek- en banketbakker, wijk D-029; VT1839; B.D.E. ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-001Franekereind 40Catharina Fontein... HRL 1851 wijk A-017, wijk C-039, bev.reg. HRL 1860-80; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-001; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-001Franekereind 40Johan Nicolaas Huys... zv Johannis H, en Anna Geertruida Faber; dopen Grote Kerk HRL 1809, bev.reg. HRL 1851 wijk E-004, wijk G-001, supp wijk E-318; geb 11 may 1809, ged 30 may 1809 Grote Kerk HRL, zv Johannes Huis en Anna Geertruida ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-001Franekereind 40Pietje Tolsma... HRL, N.H., dv Reinder T, en Sjoerdje Noordbeek; BS huw 1855, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk E-065, wijk G-001; oud 30 jaar, geb St. Jacob en wonende te HRL. 1839, wijk E-058; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 859G-001 (Franekereinde)Pieter J. Poelstrawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 859G-002 (Franekereinde)Pieter Jacobs Poelstrawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5280Franekereind 40 (G-002)Hugo L. (Molenaar)


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Franekereind 40 Gosse B. Molenaargraanhandelaar
vorige grondslagf. 14000
huidige grondslagf. 28000


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 40Sluik & v.d. Wal154Theehandel, Kruideniers- en Bakkerswaren


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 40Sluik & v.d. Wal154Theehandel, Kruideniers- en Bakkerswaren


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 40Sluik & v.d. Wal154Theeh., Kruideniers- en Bakkersw.


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 40Sluik & v.d. Wal154Theeh., Kruideniers- en Bakkersw.


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 40J.L. v. Loon151Touwsl.


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 40J.L. v. Loon151Touwsl.


1928 - adresboekadresnaamberoep
Franekereind 40L.J. van Loontouwslager
Franekereind 40D.Zuiderveldonderwijzer


1965 - adresboekadresnaam
Franekereind 40P. (Pieter) Woudstra


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Franekereind 40rijksmonument 20352


2003 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 5855Franekereind 40
  terug