Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Franekereind 5
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerFranekereind 52-1602-1602-191D-027D-022


Naastliggers vanFranekereind 5
ten oostenFranekereind 7
ten zuidenhet Franekereind
ten westenFranekereind 3


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Franekereind 5, HarlingenFranekereind 5, Harlingen


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0054v van 5 jun 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGercke Mertens


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0168r van 10 jun 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGercke Martens


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0113r van 20 jun 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGercke Marthens


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0098v van 23 nov 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Gercke Marthens


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0277v van 12 mei 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Gercke Martens


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0317r van 26 mei 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Gerben Martens


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0105r van 13 jun 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Gercke Martens


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0077v van 13 jan 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 5Franekereind NZ [staat: op de Noordijs]859‑14‑00 gghuis, plaats en vrije steeg
koperSipcke Dircx c.u.bakker
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 cg
naastligger ten oostenhet huis nagelaten door Sipcke Feddricx
naastligger ten zuidenFranekereind [niet vermeld]
naastligger ten westende proclamanten Sipcke Dircx c.u.bakker
naastligger ten noordende proclamanten Sipcke Dircx c.u.bakker
verkoperN. N.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSipcke Dircx, bakker, koopt een huis, plaats en vrije steeg op de Noordijs. Ten O. wl. Sipcke Feddricx, ten W. en N. de proclamanten. Grondpacht 30 st. Gekocht van [niet vermeld] voor 859 gg 14 st.


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0241r van 19 jun 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet andere huis van Sipke Dircx c.u.


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0067v van 9 dec 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Sipcke Dircx


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0030ra van 2 jan 1681 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 5Franekereind NZ [staat: Voorstraat over de Zakkendragersbrug]1590‑00‑00 gghuis
koper provisioneelvroedsman Jacob Claessen
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Pier Piersens
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat]
naastligger ten westenJancke Jacobs, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Seerp Tjepkes
naastligger ten noordenGrietie van Bemen, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen burgervaandrig Broer Jansen
verkoperJetske Sybouts mede voor haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Sybren Martensmr. brouwer
verkoperGeertie Martens, weduwe van
verkoperwijlen Andries Sybouts
verkoperPyttie Martens, gehuwd met
verkoperRuyrd Sybes Bontekoe
verkoperHylckien Martens jongedochter veniam aetatis
verkoperSytske Martens jongedochter veniam aetatis
erflaterwijlen Marten Tjepkes, gehuwd metbrouwer
erflaterwijlen Attie Hessels


1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0318r van 13 jan 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenburgemeester Sloterdijk


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-160 , folio 38Franekereind 5huis
eigenaarburgemeester Sloterdijk
gebruikerburgemeester Sloterdijk
huurwaarde totaal72‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde14‑08‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-160 , folio 23vFranekereind 5huis
eigenaarburgemeester Sloterdijk
huurwaarde totaal72‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde14‑08‑00 cg
aansl. huurw. voldaan21‑3‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-160 , folio Franekereind 5huis
eigenaarburgemeester Sloterdijk wed.
gebruikerburgemeester Sloterdijk wed.
huurwaarde totaal72‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑00‑00 cg


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0037r van 28 okt 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 23, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSymen Sloterdijk convooimeester Admiraliteit in Friesland


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-160 , folio 24rFranekereind 5huis
eigenaarconvooimeester Sloterdijk
gebruikerconvooimeester Sloterdijk
huurwaarde totaal72‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑00‑00 cg


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0223r van 19 jan 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenS. Sloterdijk convooimeester Admiraliteit in Friesland


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-160Franekereind 5convoymr. Sloterdijk, bestaande uit 5 personen75‑00‑00 cg05‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-160 , folio 24rFranekereind 5huis
eigenaarconvoymr. Sloterdijk
gebruikerconvoymr. Sloterdijk
huurwaarde totaal72‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde13‑01‑12 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
2-160, fol. 36rFranekereind 5Sloterdijk cum uxore, bestaande uit 5 volwassenen en geen kinderenconvoymeester176:9:00 cg29:8:00 cgwel begoedigt


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-160 , folio 24rFranekereind 5huis
eigenaarconvooimeester Sloterdijk
gebruikerconvooimeester Sloterdijk
huurwaarde totaal72‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde13‑01‑12 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-160 , folio 24rFranekereind 5huis
eigenaarconvooimeester Sloterdijk erven
gebruikerconvooimeester Sloterdijk erven
huurwaarde totaal72‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde13‑01‑12 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-191 , folio 45rFranekereind 5huis en achterhuis
eigenaarTaeke Sloterdijk erven
gebruikerTaeke Sloterdijk erven
huurwaarde totaal88‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde16‑00‑00 cg


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0030r van 19 jan 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenburgemeester B. van der Meulen


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-191 , folio 45rFranekereind 5huis
eigenaardr. Andrae nom.ux.
gebruikerJan A. Keiser
huurwaarde125‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting06‑00‑00 cg
huurwaarde totaal119‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑12‑10 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-191 , folio 45rFranekereind 5huis
eigenaardr. Andreae
gebruikerNic. Boltte
huurwaarde130‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting06‑00‑00 cg
huurwaarde totaal124‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde22‑10‑14 cg


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
2-183, pag. 32Franekereind 5Harmen Winnekes


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-191 , pag. 45Franekereind 5Harmen Winnekes 6‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-027Franekereind 5Grietje Harmensgeb 1787 HRL, ovl 19 jan 1814 HRL; wijk D-027, dv Harmen Arentsen en Geertruida Arents; BS ovl 1814


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-027Franekereind 5Harm Wennekes... 15 okt 1795. (burgerboek); eigenaar en gebruiker van wijk D-022, stalling, 1814. (GAH204); id. van wijk D-027, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-028; gebruiker H.F. Schoonhoff, 1814. (GAH204); id. van wijk ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-027Franekereind 5H WennekesH Wennekeskoopman


1827 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49020 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 140 van 5 mei 1827
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-027Franekereind 5koopaktefl. 2200huis aan de Voorstraat D-027
 
verkoperAnna Maria Alida Arends
verkoperGerhardus Telsemeyer
verkoperGeertruida Arends
verkoperBernardus Leemkoel
koperGouke Sybrands Hingst


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 740Franekereind 5Johannes Lanting verwerHarlingenhuis en erf (160 m²)


1835 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7008 aktenr. 4 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-027Franekereind 5Johannes Lanting, overleden op 14 november 1835verver/glazenmaker Voorstraat /bij Zakkendragersbrug D 27, man van Jeltje Jacobi, idem (erft vruchtgebruik), vader van minderjarige Joukje en Pieter Johannes Lanting. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1836 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7009 aktenr. 55 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-027Franekereind 5Jeltje Jacobi, overleden op 16 mei 1836wed. Johannes Lanting, in leven mr. verver/glazenmaker Voorstraat /Zakkendragersbrug D 27, moeder van minderjarige Joukje en Pieter Johannes Lanting (voogd is Elisa Prillevits, boekverkoper). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
D-027Franekereind 5C Boterweg stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
D-027NoordijsCoenraad Boterweg33 jkoopman en winkelierHarlingenm, protestant, gehuwd
D-027NoordijsAntje Zwanenburg33 jHarlingenv, protestant, gehuwd
D-027NoordijsDurk Boterweg1 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-027NoordijsJeltie Boterweg4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-027NoordijsAukje Boterweg3 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-027NoordijsJantie Boterweg9 mHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-027Franekereind 5Antje Jans Zwanenburg... 1833, ovl 1883, bev.reg. HRL 1851 wijk A-114, wijk B-116; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-027; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-027Franekereind 5Coenraad Boterweg... bev.reg. HRL 1851 wijk A-114, 241; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman/winkelier, wijk D-027; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-027Franekereind 5Levij Liepman de Vries... voor 1871, huwt met Mariane Stokvis, winkelbediende en koopman, NI, woonde tussen 1851 en 1860 in wijk D-027, wijk G-192 wijk G-0263, kind: Schoone Levi dV, geb 1810 HRL; BS huw 1832, ovl 1870, bevrHRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-027Franekereind 5Luutske Wassenaargeb 1784 Kimswerd, Vst 4 apr 1854 uit Almenum, A 21 jun 1856 Kimswerd, Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk D-027, wijk G-081


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 740Franekereinde D-027Kornelis Posthumus woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 740Franekereind D-022wed. en erven Tjalke van Rees woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4605Franekereind 5 (D-022)Antje van Rees (wed. R. Vellinga)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Franekereind 5A. Gnoddefotograaf
Franekereind 5J. Gnoddekantoorbediende


1936 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-22619
Franekereind 5Theunis ten Kate


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Franekereind 5I.H. (Izaak) de Jager


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Franekereind 5rijksmonument 20336


2003 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 4605Franekereind 5


onbekend - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Franekereind 5, HarlingenFranekereind 5A. Gnoddefotografisch atelier


2023
0.17199516296387


  terug