Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Gardenierstraat 2
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerGardenierstraat 2(niet bekend)(niet bekend)G-ongG-152


Naastliggers vanGardenierstraat 2
ten oostenGardenierstraat 4
ten zuidenBoth Apothekerstraat 3
ten noordende Gardenierstraat


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0323v van 5 okt 1622 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Gardenierstraat 2Both Apothekerstraat OZ [staat: Meulensteeg OZ op de hoek van een steeg]62‑00‑00 GGnoordelijke van twee kamers, met plaatsje
koperCornelis Jansen
bewoner zuidelijke kamerJetse Lieuuesrogmeter
toehaakeen dukaat
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperTaecke Barnardi, gehuwd met
verkoperGeertie Jansen


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0008r van 3 apr 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Gardenierstraat 2achter Pybe Bauckes op de hoek van de steeg122‑00‑00 CGhuis
koper door niaarWatse Ubles
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
geniaarde koperIJsbrant Lieuues
naastligger ten oostende proclamant IJsbrant Lieuues
naastligger ten zuidenWatse Ubles
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordensteeg
verkoper van 1/2Cornelis Jans [voot 56-00-00 CG]
verkoper van 1/2Griet Jans [voor 50-00-00 GG]


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0151r van 30 aug 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende koper IJsbrandt Liuues c.u.


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0223v van 24 mei 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Gardenierstraat 2Gardenierstraat ZZ hoek Both Apothekerstraat [staat: Molenstraat hoek Snackerburen]250‑00‑00 GGkamer
koperDionysius Pontanus c.u.
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenFredrick Samuels
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenGardenierstraat [niet vermeld]
verkoperJan Jochums van der Horst c.u.


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0102v van 19 jan 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0143r van 30 nov 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende kamer van Pontanus


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0041v van 30 sep 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Gardenierstraat 2Gardenierstraat ZZ hoek Both Apothekerstraat [staat: Peterceliestraat hoek Molenstraat]250‑00‑00 GGkamer
koperde kinderen en erfgenamen van wijlen oud burgemeester Laes Laessen
naastligger ten oostenLieuwe kramer
naastligger ten zuidenFrederick Samuels
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Molenstraat]
naastligger ten noordenGardenierstraat [staat: Petercelistraat]
verkoperDionisius Pontanus


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0240v van 4 dec 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Gardenierstraat 2Gardenierstraat ZZ hoek Both Apothekerstraat [staat: Peterseliestraat hoek Molenstraat]180‑00‑00 GGkamer
koperJetske Jans, weduwe van
koperwijlen Gerrit Reins
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Lieuwe Scheltes
naastligger ten zuidenFrederik Samuels
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Molensteeg]
naastligger ten noordenGardenierstraat [staat: Peterseliestraat]
verkoperVulthetus Jelgersma c.u.apotheker


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0082r van 3 feb 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende verkochte kamer van Wilthetus Jelgersma


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0062r van 17 sep 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Gardenierstraat 2Gardenierstraat ZZ hoek Both Apothekerstraat [staat: Pieterseliestraat hoek Molenstraat]143‑00‑00 GGkamer
koperBeernt Willems c.u.
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Lieuwe Scheltes
naastligger ten zuidende hof van Frederick Samuels
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Molensteeg]
naastligger ten noordenGardenierstraat [staat: Peterseliestraat]
verkoperWilthetus Jelgersma c.u.


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 5, fol. 15rGardenierstraat 2Beernt Willems, turfdragerf. 0-00-00


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0066v van 18 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBeernt Willems


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0016v van 13 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenTrijntie Hanses
naastligger ten noordenBeernt Willems rogverschieter


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0065r van 4 jan 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenWelmoedt Jacobs
naastligger ten noordenhet verkochte huis van Gerbrig Foppes


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0056r van 7 mei 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenWelmoed Jacobs
naastligger ten noordenhet verkochte huis van Gerbrigh Foppes


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0062v van 2 jul 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenWelmoed Jacobs
naastligger ten noordenGerbrigh Foppes


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0070r van 3 dec 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet verkochte huis van Welmoedt Jacobs
naastligger ten noordenhet verkochte huis van Gerbrich Foppes


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0149v van 21 apr 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0171r van 20 okt 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente: kamer


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0121v van 19 jun 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenBeernt Willems mr. linnenwever


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0133v van 23 okt 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Gardenierstraat 2Gardenierstraat ZZ hoek Both Apothekerstraat [staat: Snakkerburen hoek Pytter Molentiesteeg]50‑00‑00 CGkamer
koperPytter Gosses, gehuwd metzeevarende
koperAefke Jacobs
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Claes Stinnerts
naastligger ten zuidende verkoper Beern Willems c.u.turfdrager
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Pytter Molentiesteeg]
naastligger ten noordenGardenierstraat [staat: Snakkerburen]
verkoperBeern Willems, gehuwd metturfdrager
verkoperJiskjen Hendrix


1704 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0264r van 26 okt 1704 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPytter Gosses


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0304v van 6 sep 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Gardenierstraat 2Gardenierstraat ZZ [staat: op de hoek van Snakkerburen]100‑00‑00 CGkamer
koperGatske Jans ongehuwde meerderjarige dochter
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
naastligger ten oostenhet huis gekocht door Foeke Taedes n.u.
naastligger ten oostenhet huis verkocht aan Marten Abbes
naastligger ten zuidenBeern Willems
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Pieter Molentjesteeg]
naastligger ten noordenGardenierstraat [staat: Snakkerburen]
verkoperPytter Gosses, gehuwd met
verkoperAeffke Jacobs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGatske Jans


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0070r van 14 okt 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente: kamer


1716 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0259v van 16 feb 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Gardenierstraat 2Gardenierstraat ZZ [staat: Snakkerburen]94‑10‑00 CGkamer
koper door niaarMarten Abbes, gehuwd metmr. koordewerker
koper door niaarAeffke Cornelis
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
geniaarde koperTyttie Clases, weduwe van
geniaarde koperwijlen Eerk Tijssen
naastligger ten oostenMartin Abbes
naastligger ten zuidenBeern Willems
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Pieter Meulentiesteeg]
naastligger ten noordenGardenierstraat [staat: Snakkerburen]
verkoperGatske Jans bejaarde dochter


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0141r van 18 nov 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Marten Abbes


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0186v van 15 okt 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Marten Abbes


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0009v van 26 nov 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Gardenierstraat 2Gardenierstraat ZZ [staat: Snakkerburen hoek]77‑07‑00 GGwoning
koperJan Jansen bontwever
verpachter grondde stad Harlingen2‑10‑00 CG
huurderHessel Jelles
naastligger ten oostenDirk Geerts n.u.
naastligger ten zuidenDirk Geerts n.u.
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Pietermolentjessteeg]
naastligger ten noordenGardenierstraat [staat: Snakkerburen]
verkoper van 1/2Aafke Cornelis, gehuwd met
verkoper van 1/2Dirk Geertstimmerman
verkoper van 1/2Aefke Douwes, gehuwd met
verkoper van 1/2Bartel Bartelstimmerman


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0029v van 10 dec 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Jansen


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0085r van 2 sep 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Jansen


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0203r van 16 feb 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Gardenierstraat 2Gardenierstraat ZZ [staat: Snakkerburen] hoek Both Apothekerstraat [staat: Pietermolentjessteeg]115‑00‑00 CGwoning
koperburgervaandrig Albert Jacobs Noordga fabrikant
verpachter grondde stad Harlingen2‑10‑00 CG
naastligger ten oostenDirk Geerts n.u.
naastligger ten zuidenDirk Geerts n.u.
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Pietermolentjessteeg]
naastligger ten noordenGardenierstraat [staat: Snakkerburen]
verkoperJan Jansenmr. bontwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAlbert Jacobs Noordga, burger-vaandrig en fabriqeur koopt een woning op de hoek van de Snakkerburen. Ten O. en Z. Dirk Geerts, ten W. de Pieter Molentjessteeg, ten N. de Snakkerburen. Grondpacht 2 CG 10 st aan de Stad. Gekocht van mr. bontwever Jan Jansen voor 115 cg.


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0137v van 24 nov 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Gardenierstraat 2Both Apothekerstraat OZ [staat: hoek Pieter Molentjesteeg]650‑00‑00 CGhuis met woning ernaast
koperJelger Hessels, gehuwd metsleper
koperLiskje Jans
huurderde weduwe van Sible Hayes
naastligger ten oostenGerryt Offringa
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Philippus Bos
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Pieter Molentjesteeg]
naastligger ten noordenGardenierstraat [staat: Snakkerburen]
verkoperHuige Gerryts, gehuwd metkoopman
verkoperSybregje Pyters


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0168r van 16 mrt 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJelger Hessels


1770 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0180r van 16 dec 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJelger Hessels sleper


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0022v van 10 mei 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWybren Sybrens


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0024r van 31 mei 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJelger Hessels


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0133r van 21 jun 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGatske Wijngaarden
naastligger ten westende weduwe van Noordga
naastligger ten westenBeernd


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0307v van 12 nov 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenFolkert Jacobs


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0261v van 1 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenYmkje Sybrens


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0216r van 12 sep 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenFolkert Jacobs de Haas


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0232r van 7 nov 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Gardenierstraat 2Gardenierstraat ZZ [staat: Snakkerburen hoek]50‑00‑00 GGhuis
koperburgervaandrig Johannes Hendriks koopman
koperHendrik Ruurds
verpachter grondde stad Harlingen2‑10‑00 CG
naastligger ten oostenGosling Adams
naastligger ten zuidenHein Drost
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Pieter Molentiesteeg]
naastligger ten noordenGardenierstraat [staat: Snakkerburen]
verkoper q.q.Laas Spannenburg, curatorkoopman
verkoper q.q.Coerd Duman, curatoren overkoopman
verkoperWillem Douwes Bakker, gehuwd met
verkoperRinske Alberts Noordga


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0096r van 1 mrt 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Gardenierstraat 2Gardenierstraat ZZ [staat: Snakkerburen hoek]17‑00‑00 GGhuis
koperG. Pettinga koopman
huurderHendrik Ruurds 2‑10‑00 CG
naastligger ten oostenGosling Adams
naastligger ten zuidenHein Drost
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Pieter Molentjes steeg]
naastligger ten noordenGardenierstraat [staat: Snakkerburen]
verkoperJohannes Hendriks de Wind
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerbrandus Pettinga koopt een huis op de hoek van de Snakkerbuurt. Ten O. Gosling Adams, ten Z. Hein Drost, ten W. de Pietermolentjessteeg, ten N. de Snakkerburen. Grondpacht 2 cg 10 st aan de Stad. Gekocht van Johannes Hendriks de Wind.


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0355r van 13 nov 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenG. Pettinga c.s.


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0044v van 9 sep 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenG. Pettinga


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0152v van 20 nov 1808 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenG. Pettinga


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1695Gardenierstraat 2erven Abraham Frederiks de RuitergrutterHarlingenerf (30 m²)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3004Gardenierstraat G-152Anne Reinders Blijstrawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3004Gardenierstraat 2 (G-152)Klaas Schefferswoonhuis
  terug