Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Gardenierstraat 2
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Gardenierstraat 2 (niet bekend) (niet bekend) G-ong G-152
Naastliggers vanGardenierstraat 2
ten oostenGardenierstraat 4
ten zuidenBoth Apothekerstraat 3
ten noordende Gardenierstraat


1664 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0240v van 4 dec 1664 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Gardenierstraat 2Peterseliestraat hoek Molenstraatkamer
 
koperJetske Jans, weduwe van180-00-00 GG
wijlen Gerrit Reins
verpachter grondde Stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Lieuwe Scheltes
naastligger ten zuidenFrederik Samuels
naastligger ten westenMolensteeg
naastligger ten noordenPeterseliestraat
verkoperVulthetus Jelgersma c.u.apotheker


1701 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0133v van 23 okt 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Gardenierstraat 2Gardenierstraat ZZ [staat: Snakkerburen] hoek Both Apothekerstraat [staat: Pytter Molentiesteeg]kamer
 
koperPytter Gosses, gehuwd metzeevarende50-00-00 CG
Aefke Jacobs
verpachter grondde Stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Claes Stinnerts
naastligger ten zuidenBeern Willems c.u.turfdrager
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Pytter Molentiesteeg ]
naastligger ten noordenGardenierstraat [staat: Snakkerburen]
verkoperBeern Willems, gehuwd metturfdrager
Jiskjen Hendrix


1705 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0304v van 6 sep 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Gardenierstraat 2Gardenierstraat ZZ [staat: op de hoek van Snakkerburen]kamer
 
koperGatske Jans ongehuwde meerderjarige dochte100-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenhet huis gekocht door Foeke Taedes n.u.
naastligger ten oostenhet huis verkocht aan Marten Abbes
naastligger ten zuidenBeern Willems
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Pieter Molentjesteeg]
naastligger ten noordenGardenierstraat [staat: Snakkerburen]
verkoperPytter Gosses, gehuwd met
Aeffke Jacobs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGatske Jans


1716 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0259v van 16 feb 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Gardenierstraat 2Gardenierstraat ZZ [staat: Snakkerburen]kamer
 
koper door niaarMarten Abbes, gehuwd metmr. koordewerker94-10-00 CG
Aeffke Cornelis
verpachter grondde Stad Harlingen1-10-00 CG
geniaarde koperTyttie Clases, weduwe van
wijlen Eerk Tijssen
naastligger ten oostenMartin Abbes
naastligger ten zuidenBeern Willems
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Pieter Meulentiesteeg]
naastligger ten noordenGardenierstraat [staat: Snakkerburen]
verkoperGatske Jans bejaarde dochter


1736 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0141r van 18 nov 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Gardenierstraat 4, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erven van Marten Abbes


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0009v van 26 nov 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Gardenierstraat 2Gardenierstraat ZZ [staat: Snakkerburen hoek]woning
 
koperJan Jansen bontwever77-07-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen2-10-00 CG
huurderHessel Jelles
naastligger ten oostenDirk Geerts n.u.
naastligger ten zuidenDirk Geerts n.u.
naastligger ten westenPietermolentjessteeg
naastligger ten noordenGardenierstraat [staat: Snakkerburen]
verkoper van 1/2Aafke Cornelis, gehuwd met
Dirk Geertstimmerman
verkoper van 1/2Aefke Douwes, gehuwd met
Bartel Bartelstimmerman


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0203r van 16 feb 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Gardenierstraat 2Gardenierstraat ZZ [staat: Snakkerburen] hoek Both Apothekerstraat [staat: Pietermolentjessteeg]woning
 
koperburgervaandrig Albert Jacobs Noordga fabrikant115-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen2-10-00 CG
naastligger ten oostenDirk Geerts n.u.
naastligger ten zuidenDirk Geerts n.u.
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Pietermolentjessteeg]
naastligger ten noordenGardenierstraat [staat: Snakkerburen]
verkoperJan Jansenmr. bontwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAlbert Jacobs Noordga, burger-vaandrig en fabriqeur koopt een woning op de hoek van de Snakkerburen. Ten O. en Z. Dirk Geerts, ten W. de Pieter Molentjessteeg, ten N. de Snakkerburen. Grondpacht 2 CG 10 st aan de Stad. Gekocht van mr. bontwever Jan Jansen voor 115 cg.


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0137v van 24 nov 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Gardenierstraat 2Both Apothekerstraat OZ [staat: hoek Pieter Molentjesteeg]huis met woning ernaast
 
koperJelger Hessels, gehuwd metsleper650-00-00 CG
Liskje Jans
huurderde weduwe van Sible Hayes
naastligger ten oostenGerryt Offringa
naastligger ten zuidende erven van Philippus Bos
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Pieter Molentjesteeg]
naastligger ten noordenGardenierstraat [staat: Snakkerburen]
verkoperHuige Gerryts, gehuwd metkoopman
Sybregje Pyters


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0168r van 16 mrt 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Both Apothekerstraat 3, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJelger Hessels


1770 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0180r van 16 dec 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Both Apothekerstraat 3, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJelger Hessels sleper


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0024r van 31 mei 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Both Apothekerstraat 3, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJelger Hessels


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0133r van 21 jun 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Gardenierstraat 4, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenGatske Wijngaarden
naastligger ten westende weduwe van Noordga
naastligger ten westenBeernd


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0307v van 12 nov 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Both Apothekerstraat 3, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenFolkert Jacobs


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0216r van 12 sep 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Both Apothekerstraat 3, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenFolkert Jacobs de Haas


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0232r van 7 nov 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Gardenierstraat 2Gardenierstraat ZZ [staat: Snakkerburen hoek]huis
 
koperburgervaandrig Johannes Hendriks koopman50-00-00 GG
Hendrik Ruurds
verpachter grondde Stad Harlingen2-10-00 CG
naastligger ten oostenGosling Adams
naastligger ten zuidenHein Drost
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Pieter Molentiesteeg]
naastligger ten noordenGardenierstraat [staat: Snakkerburen]
Laas Spannenburg, curatorkoopman
Coerd Duman, curatoren overkoopman
verkoperWillem Douwes Bakker, gehuwd met
Rinske Alberts Noordga


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0096r van 1 mrt 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Gardenierstraat 2Gardenierstraat [staat: Snakkerburen hoek]huis
 
koperG. Pettinga koopman 17-00-00 GG
huurderHendrik Ruurds 2-10-00 CG
naastligger ten oostenGosling Adams
naastligger ten zuidenHein Drost
naastligger ten westenPieter Molentjes steeg
naastligger ten noordenGardenierstraat [staat: Snakkerburen]
verkoperJohannes Hendriks de Wind
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerbrandus Pettinga koopt een huis op de hoek van de Snakkerbuurt. Ten O. Gosling Adams, ten Z. Hein Drost, ten W. de Pietermolentjessteeg, ten N. de Snakkerburen. Grondpacht 2 cg 10 st aan de Stad. Gekocht van Johannes Hendriks de Wind.


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0355r van 13 nov 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Gardenierstraat 4, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenG. Pettinga c.s.


1792 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0044v van 9 sep 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Both Apothekerstraat 3, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenG. Pettinga


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0152v van 20 nov 1808 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Gardenierstraat 4, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenG. Pettinga


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1695Gardenierstraat 2erven Abraham Frederiks de RuiterHarlingengruttererf (30 m²)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3004G-152 (Gardenierstraat)Anne Reinders Blijstrawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3004Gardenierstraat 2 (G-152)Klaas Scheffers
  terug