Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Gardenierstraat 4
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerGardenierstraat 4(niet bekend)(niet bekend)G-141G-151


Naastliggers vanGardenierstraat 4
ten oostenGardenierstraat 6
ten zuidenRomastraat 3
ten westenGardenierstraat 2
ten noordende Gardenierstraat


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0323v van 5 okt 1622 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0008r van 3 apr 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende proclamant IJsbrant Lieuues


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0151r van 30 aug 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Gardenierstraat 4Gardenierstraat [staat: Snackerburen]115‑00‑00 GGkamer met een ledige plaats daarachter
koperIJsbrandt Liuues, gehuwd met
koperGrietie Jacobs
verpachter grondde stad Harlingen1‑12‑08 CG
naastligger ten oostenBuwe Luyties
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende koper IJsbrandt Liuues c.u.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperDirck Hendrickx van Swoll


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0223v van 24 mei 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0102v van 19 jan 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Gardenierstraat 4Gardenierstraat ZZ [staat: Snakkerburen]450‑00‑00 GGkamer, loods en tuin daarachter
koperJan Fransen c.u.
verpachter grondde stad Harlingen0‑15‑00 CG
naastligger ten oostenWillem Beerns
naastligger ten zuidenLourens wever
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenGardenierstraat [niet vermeld]
verkoperLieuwe Scheltes c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Fransen c.u. kopen een kamer en loods met tuin daarachter op de Snakkerburen. Ten O. Willem Beerns, ten Z. Lourens, wever. Grondpacht 15 st. Gekocht van Lieuwe Scheltes c.u. voor 450 gg.


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0143r van 30 nov 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Gardenierstraat 4Gardenierstraat ZZ [staat: Snakkerburen]400‑00‑00 GGkamer, loods en tuin daarachter
koperLieuwe Scheltes, gehuwd met
koperGrietje Jacobs
verpachter grondde stad Harlingen0‑15‑00 CG
naastligger ten oostenWillem Beernts wever
naastligger ten zuidenLourens wever
naastligger ten westende kamer van Pontanus
naastligger ten noordenGardenierstraat [staat: Snakkerburen]
verkoperJan Fransen


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0041v van 30 sep 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLieuwe kramer


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0240v van 4 dec 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Lieuwe Scheltes


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0082r van 3 feb 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Gardenierstraat 4Gardenierstraat ZZ [staat: Snakkerburen]425‑00‑00 CGkamer met een plaats en tuin en een vrije steeg ten oosten
koperMaycke Pytters, weduwe van
koperwijlen Pytter bakker
verpachter grondde stad Harlingen0‑15‑00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenWillem Beerns
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende verkochte kamer van Wilthetus Jelgersma
naastligger ten noordenGardenierstraat [niet vermeld]
verkoperN. N.


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0004v van 30 jan 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenMaycke bakster


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0058r van 3 sep 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenMaycke bakster


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0062r van 17 sep 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Lieuwe Scheltes


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 5, fol. 15rGardenierstraat 4Gerrit Pyttersf. 4000-00-00


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0066v van 18 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Gardenierstraat 4Gardenierstraat ZZ [staat: Snakkerburen]300‑00‑00 GGhuis met plaats
koperClaes Stennerts, gehuwd metmr. stadstimmerman
koperSjuwke Sjouckes
verpachter grondde stad Harlingen0‑15‑00 CG
naastligger ten oostenTaeke Jacobs Haspelman
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenBeernt Willems
naastligger ten noordenGardenierstraat [staat: Snakkerburen]
verkoper q.q.de Gereformeerde Gemeente: diaconie q.q., alimentatores van
verkoper van 1/2wijlen Jan Pieters
verkoper van 1/2wijlen Gerryt Pieters


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0194r van 29 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenClaes Stinnerts stadstimmerman


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0016v van 13 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende hof van de erfgenamen van wijlen dr. Swaelve


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0065r van 4 jan 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen dr. B. Swalue


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0056r van 7 mei 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende hof van dr. Swaluwe


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0062v van 2 jul 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende hof van de erfgenamen van wijlen B. Swaluwe


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0070r van 3 dec 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende hof van de erfgenamen van wijlen Swaluwe


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0121v van 19 jun 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenClaes Stinnerts mr. timmerman


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0133v van 23 okt 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Claes Stinnerts


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0006r van 12 dec 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente (Blauwe Schuur): kamer


1704 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0264r van 26 okt 1704 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Gardenierstraat 4Gardenierstraat ZZ [staat: Snakkerburen]500‑00‑00 CGhuis en tuintje
koperMarten Abbes, gehuwd met
koperAefke Cornelis
verpachter grondde stad Harlingen3‑05‑00 CG
naastligger ten oostenJacob Willems
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten westenPytter Gosses
naastligger ten noordenGardenierstraat [staat: Snakkerburen]
verkoperSjouke Sjoukes, gehuwd met
verkoperFoeke Taedesbinnenvader stadsweeshuis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMarten Abbes x Aefke Cornelis kopen huis en tuintje in de Snakkerburen. Ten O. Jacob Willems, ten Z. de Botapothequerstraat, ten W. Pytter Gosses, ten N. de Snakkerburen. Grondpacht 3 cg 5 st aan de Stad. Gekocht van Sjoucke Sjoukes, huisvrouw van Foeke Taedes, binnenvader in het stads weeshuis, voor 500 cg.


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0304v van 6 sep 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis gekocht door Foeke Taedes n.u.
naastligger ten oostenhet huis verkocht aan Marten Abbes


1711 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0142v van 18 jan 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente (Blauwe Schuur): kamer


1716 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0259v van 16 feb 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenMartin Abbes


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0290v van 31 jan 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente (Blauwe Schuur): kamer


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0103r van 4 dec 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente (Blauwe Schuur): kamer


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0141r van 18 nov 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Gardenierstraat 4Gardenierstraat ZZ [staat: Snakkerburen]480‑00‑00 CGhuis
koperAllert Joekes, gehuwd metdamastwever
koperTrijntie Reins
verpachter grondde stad Harlingen1‑12‑08 CG
huurderTrijntie Lieuwes
naastligger ten oostenJan Reus
naastligger ten zuidenFreerk Lucas
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Marten Abbes
naastligger ten noordenGardenierstraat [staat: Snakkerburen]
verkoperMarijke Hendriks, gehuwd met
verkoperGerben Stoffelsruilebuit


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0186v van 15 okt 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Gardenierstraat 4Gardenierstraat ZZ [staat: Snakkerburen]217‑07‑00 GGhuis
koperburgemeester Joost Agema
verpachter grondde stad Harlingen1‑04‑00 CG
naastligger ten oostende hof van Jan Reus c.s.mr. chirurgijn
naastligger ten zuidenFreerk Lucas
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Marten Abbes
naastligger ten noordenGardenierstraat [staat: straat]
verkoperAllert Joekes c.u.mr. damastwever


1743 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0294r van 3 mrt 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0009v van 26 nov 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDirk Geerts n.u.


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0029v van 10 dec 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Gardenierstraat 4Gardenierstraat ZZ [niet vermeld]178‑17‑08 GG1/2 huis (heeft een achteruitgang in de Both Apothekerstraat) met hof of tuin en een weefwinkel erachter
koperAafke Cornelis, gehuwd met
koperDirk Geerts timmerman
eigenaar van 1/2Aafke Cornelis, gehuwd met
eigenaar van 1/2Dirk Geertstimmerman
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 CG
naastligger ten oostenHarryt Eeuwes
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten westenJan Jansen
naastligger ten noordenGardenierstraat [staat: Snakkerburen]
verkoperAafke Douwes, gehuwd met
verkoperBartel Bartelstimmerman


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0085r van 2 sep 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Marten Abbes


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0090r van 16 sep 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDirk Geerts


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0203r van 16 feb 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDirk Geerts n.u.


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0219v van 21 sep 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDirk Geerts


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0258r van 8 feb 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente: kamer


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0137v van 24 nov 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGerryt Offringa


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0168r van 16 mrt 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGerryt Offringa


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0058r van 15 mei 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente: kamer


1770 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0180r van 16 dec 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGerryt Offringa


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0009v van 16 feb 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente: kamer


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0024r van 31 mei 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGerryt Offringa


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0133r van 21 jun 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Gardenierstraat 4Gardenierstraat ZZ [staat: Snakkerburen]120‑00‑00 GGhuis
koperGosling Adams, gehuwd metmr. metselaar
koperBaukjen Folkerts
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 CG
naastligger ten oostenEibert Harryts
naastligger ten oostenLolke Hennings
naastligger ten zuidenGosling Adams
naastligger ten westenGatske Wijngaarden
naastligger ten westende weduwe van Noordga
naastligger ten westenBeernd
naastligger ten noordenGardenierstraat [staat: Snakkerburen]
verkoperDirk Geerts, weduwnaar vanmr. huistimmerman
verkoperwijlen Aafke Cornelis
verkoper q.q.Dirk Geerts, vader en voorstander vanmr. huistimmerman
verkoperYmkie Dirks, en van
verkoperGeertie Dirks, en van
verkoperLijsbeth Dirks


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0179v van 6 jun 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGosling Adams


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0307v van 12 nov 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTjepke de Hoop


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0001r van 27 nov 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGosling Adams


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0216r van 12 sep 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFokke Martens c.u.


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0232r van 7 nov 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGosling Adams


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0096r van 1 mrt 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGosling Adams


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0355r van 13 nov 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Gardenierstraat 4Gardenierstraat ZZ [staat: Snakkerburen]70‑00‑00 GGwoning
koperPieter Floris
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 CG
huurderSikke Warnders meesterknecht0‑12‑00 CG
betrokkeneJan Altenakoopman
naastligger ten oostenGerrit Jans
naastligger ten zuidenDirk Geerts
naastligger ten westenG. Pettinga c.s.
naastligger ten noordenGardenierstraat [staat: Snakkerburen]
verkoperGosling Adamsmr. metselaar


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0044v van 9 sep 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGoslings Adams


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0152v van 20 nov 1808 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Gardenierstraat 4Gardenierstraat ZZ [staat: Snakkerburen] wijk G-141200‑00‑00 CGhuis en tuin
koperHendrik van Varel, gehuwd met
koperAkke Dirks
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 CG
huurderHendrik van Varel
huurderAkke Dirks
naastligger ten oostenAnna Pieters, gehuwd met
naastligger ten oostenWouter Burgershoff apothekersknecht
naastligger ten zuidenH. Winnekes
naastligger ten westenG. Pettinga
naastligger ten noordenGardenierstraat [staat: Snakkerburen]
verkoperAnna Pieters, gehuwd met
verkoperWouter Burgershoffapothekersknecht


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-141Gardenierstraat 4Dirk Hendriks Faber... inkomen bebouwd resp. 36 en 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 49); gebruiker van wijk G-141, gleybakkersknegt, eigenaar is Hendrik van Varel, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-141Gardenierstraat 4Hendrik Andries Akersloot van Varel... ovl 1873; gebruiker wijk F-037, winkelier; eigenaar is Jan J. Hilverda, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-141; gebruiker Dirk Faber, gleibakkersknegt, 1814. (GAH204); H. v. Vaarel, Koopman, wonende te HRL in 1815, is ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Gardenierstraat 4 H. van Varelfl. 1


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-141Gardenierstraat 4Hendrik van Varel Dirk Faber gleybakkersknegt


1816 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-141Gardenierstraat 4Harmen Evering... 13 nov 1803 HRL, 2e huwt met Baukje Christoffels op 17 nov 1816 HRL, huw.afk. 3 en 10 nov 1816, ovl wijk G-141, huw.get. bij P. IJdes en H. Namles, wonende te HRL. 1811, id. bij J.P. Snijder en E.S. Hoedtje, werkman ... (alles)


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1694Gardenierstraat 4Bernardus Jans de VriesbalkvlotterHarlingenhuis en erf (117 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-141Gardenierstraat 4Attie E. de Vriesoud 46 jaar, geb Witamrsum en wonende te HRL. 1839, wijk G-141; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-141Gardenierstraat 4Bernardus Jans de Vries... 1855, ovl 1863, bev.reg. HRL 1851 wijk G-146; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, balkvlotter, wijk G-141; VT1839; geb 19 mrt 1794, ged 8 apr 1794 Grote Kerk HRL, zv Jan Janse de Vries en Eeke Jans Proosterbeek; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-141Gardenierstraat 4Klaaske Stevens Berkman... 15 mei 1828 HRL, huwelijksafkondigingen 4 en 11 mei 1828, dienstmeid. arbeidster in 1851, N.H., ovl wijk G-141, dv Steven Everts B., en Riemke Femmes; BS huw 1828, ovl 1840, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk G-146; oud ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-141Gardenierstraat 4Maria Fabergeb 1767 Makkum, ovl 13 feb 1847 HRL, huwt met Ate Pieters de Vries, dv Hijlke Jacobs en ... ; BS ovl 1847; oud 70 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk G-141; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-141TypelstegenBernardus de Vries46 jbalkflotterHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd
G-141TypelstegenAaltie Faber52 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
G-141TypelstegenMarij Faber70 jMakkumgezin 2, v, protestant, weduwe
G-141TypelstegenAttie Ates de Vries46 jWitmarsumgezin 2, v, protestant, weduwe


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-141Gardenierstraat 4Aaltje Rommerts Faber... bev.reg. HRL 1851 wijk E-219, wijk F-249, wijk G-206; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-141; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-141Gardenierstraat 4Janke Rienks Stoker... S, en Francina Adolfs Pas; BS huw 1858, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk E-166, wijk F-249, 282, wijk G-141 259, wijk H-117; oud 38 jaar (!), geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-136; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-141Gardenierstraat 4Roelofke Pieters van der Meulen... Iversen; BS ovl 1830, huw 1838, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk A-226, wijk E-166, wijk G-118, 141, ... (alles)


1853 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49051 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 50 van 21 jun 1853
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-141Gardenierstraat 4koopaktefl. 200huis en erf in de Snakkeburen G-141
 
verkoperBernardus Jans de Vries
koperTewes Jans Tewes


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1694Typelstegen G-141Teves Jans Teveswoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1694Gardenierstraat G-151Teves Jans Teveswoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1694Gardenierstraat 4 (G-151)Elkan J. Speijerwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Gardenierstraat 4P. v/d Plaatswerkman gemeente reiniging
  terug