Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Grote Bredeplaats 13
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerGrote Bredeplaats 138-004 8-004 C-016C-010


Naastliggers vanGrote Bredeplaats 13
ten oostenGrote Bredeplaats 15
ten zuidende Grote Bredeplaats
ten westenGrote Bredeplaats 11
ten noordenNoorderhaven 16


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Grote Bredeplaats 13, Harlingen


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0054v van 17 nov 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Jochums


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0261r van 20 jan 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 13Grote Bredeplaats NZ [staat: op het oude blokhuis NZ van de brede plaats]0‑00‑00 GGhuis daer den Vergulden Hulck uutsteeckt
koper provisioneelN. N.
bewonerJan Jochumsbakker
protesteert vanwege een hypotheekPieter Dircks nom. curatorio
protesteert vanwege een reversaalTiaerd Loussecretaris van Harlingen
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJan Jochums voor zich en zijn kinderen, weduwnaar vanbakker
verkoperwijlen Machtel Tiaardts


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0264v van 11 feb 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 13Grote Bredeplaats NZ [staat: op het oude blokhuis NZ brede plaats]1212‑00‑00 GGhuis daer den Hulck uuthanght
koper provisioneelN. N. de Hulk
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Cornelis Kunst
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [niet vermeld]
naastligger ten westenoud burgemeester Hero Jansen
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.


1638 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0063r van 7 apr 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 13Grote Bredeplaats NZ [staat: Oude Vismarkt]1412‑00‑00 GGhuis daer de Hulck uythangt
koperAtte Taeckes, ende Hulk
koperAntie Claesses
naastligger ten oostende weduwe van Cornelis Cunst
naastligger ten westenwijlen burgemeester Hero Jansen
naastligger ten noordenhet huis bewoond door Jacob Pyetters
verkoperJan Fransen Sleutele
verkoperGryettie Lamberts


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0176r van 15 nov 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAtte Takes


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0047v van 1 dec 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 13Grote Bredeplaats NZ [staat: voorstraat bij de oude vismarkt]2200‑00‑00 GGhuis
koperEbeltie Fockes, weduwe van
koperwijlen Dirck Cornelis
verpachter grondde stad Harlingen0‑09‑00 CG
naastligger ten oostensteeg waarlangs vrije (achter)uit- en ingang
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Cornelis Kunst
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [niet vermeld]
naastligger ten westenNanne Keimpes kistmaker
naastligger ten noorden*Jacob Pytters biersteker
verkoperAtte Takesmr. schoenmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEbeltie Fockes wv Dirck Cornelis koopt een huis nz. Voorstraat naast de Oude Vismarkt. Ten O. erven Cornelis Kunst?, ten W. Nanne Keimpes. Vrij in- en uitgang door de steeg die ten O. achter het huis loopt. Gekocht van mr. schoenmaker Atte Takes voor 2200 gg.


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0002v van 13 nov 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenYbell Fokkes


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0003raa van 13 nov 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenIbell Fokkes


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0049r van 14 mei 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenIbel Fockes


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0060v van 17 sep 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenIbel Fockes


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 8, fol. 1rGrote Bredeplaats 13Iebel Fockesf. 8000-00-00 (5000+3000)


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0238r van 18 jun 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenYbel Fockes


1679 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 214 folio 147r van 2 dec 1679 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Grote Bredeplaats 13
overledeneYebel Fockes
Cornelis Dirx [niet vermeld]
Antie Tjeerdts voor haar drie kinderen, weduwe van
wijlen Focke Dirx
Grietie Dirx, gehuwd met
Claes Sybes Bontekoe, bij testament verzochte curator overwijdschipper
de kinderen van Wytske Dirx, gehuwd met
[burger]majoor Gerryt Stoffels Middachten executeur
aangeverMayke Dirx jongedochter doch major annis
inleiding bij de boedelinventarisatie[0147r] Inventarisatie ende bescrievinge gedaen ten overstaen van de heeren praesiderende burgemeesteren Jacobus Goslingh en Jan Symens Bijlaen als commissarien, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten sterfhuyse van wijlen Yebel Fockes in leven burgerse binnen Harlingen, van alle sodanige goederen actien en crediten sampt uit- en inschulden als den overledenen metterdoodt ontruymt en naegelaten heeft ende ten selve sterfhuys zijn bevonden, ten versoecke van de erfgenamen van welgedachte Yebel Fockes, met namen Cornelis, Antie Tjeerdts als moeder en wettige voorstanderse over haer drie kinderen bij wijlen Focke Dirx in echte getogen, Grietie Dirx echte huysvrouwe van Claes Sybes Bontekoe wijdschipper in desen met den selven gesterct, ende deselve Claes Sybes Bontekoe als bij testament versochte curator over de kinderen van Wytske Dirx, Gerryt Stoffels Middachten major en executeur, als man en voogd over voorschreven Wijdske Dirx sijn echte huysvrouw, ende eindelijk Mayke Dirx jongedochter doch major annis, alles op het aengeven van de selve Maycke Dirx, die oock om sulx getrouwelyck te zullen doen, den solemnelen eede in forma heeft gepraesteert in handen van welgedachte heeren [0147v] commissarien, waerop tot de bescrievinge is geprocedeert, soo volght, actum den 2e december 1679.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1686 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0120v van 31 jan 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Yebel Fockes


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0220r van 15 jan 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenYbel Fockes


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0220r van 15 jan 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenYbel Fockes


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-004Grote Bredeplaats 13huis
eigenaarYbel Fockes erven
eigenaarnu Douwe Reins
gebruikerDouwe Reins
huurwaarde40‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde08‑00‑00 CG


1716 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0256v van 19 jan 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 13Grote Bredeplaats NZ [staat: Voorstraat na nevens de Bredeplaets]670‑00‑00 GGhuis
koper door niaarDouwe Reins, gehuwd methoutmolenaar
koper door niaarTeetske Clases
verpachter grondde stad Harlingen0‑09‑00 CG
geniaarde koperMeile Ruirds, gehuwd met
geniaarde koperAeffke Sioerds
naastligger ten oostenGerrit Gerrits Schiere
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [staat: Bredeplaets en Voorstraat]
naastligger ten westenMinne Jeies mr. kuiper
naastligger ten noordenSimon Cornelis mr. blokmaker
verkoperDirck Cornelis c.s.koopman
verkoperDirck Fockes c.s.koopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDouwe Reins, houtmolenaar onder Midlum, koopt als curator over de voorkinderen van zijn vrouw Taetske Clases Bontekoe, na niaar ratione sanguinis tegen Meile Ruurds x Aefke Sioerdts, een huis nz. Voorstraat naast de Bredeplaats. Ten O. Gerrit Gerrits Schiere, ten Z. de Bredeplaats, ten W. mr. kuiper Minne Jeyes, ten N. mr. blokmaker Simon Cornelis. Er is vrij in- en uitgang achter, door de steeg naar de Noorderhaven. Gekocht van Dirck Cornelis en Dirck Fockes c.s., voor 670 gg.


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0284r van 17 jan 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDouwe Reins mr. bakker


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-004Grote Bredeplaats 13huis
eigenaarDouwe Reins
huurwaarde40‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde08‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan14‑6‑1720


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0132r van 25 jan 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDouwe Reins


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-004Grote Bredeplaats 13huis
eigenaarTjetske Gerrits
gebruiker
huurwaarde40‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑13‑00 CG


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0252r van 13 jan 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 13Grote Bredeplaats NZ [staat: Voorstraat naast de Breedeplaats]1475‑00‑00 CGhuis
koperTjetske Gerrits, weduwe van
koperwijlen Jetse Hanses mr. bakker
verpachter grondde stad Harlingen0‑09‑00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen vroedsman Gilles Jansen Wiersma
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [staat: Bredeplaats en straat]
naastligger ten westenMinne Jejes mr. kuiper
naastligger ten noordensteeg waarlangs vrij in- en uitgang naar de Noorderhaven
naastligger ten noordenals bewoner Simon Cornelis blokmaker
verkoperDouwe Reins, gehuwd met
verkoperTaetske Clases Bontekoe
verkoperwijlen haar eerste man Douwe Durxhoutmolenaar


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-004Grote Bredeplaats 13huis
eigenaarClaas Symons
gebruikerClaas Symons
huurwaarde40‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑13‑06 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-004Grote Bredeplaats 13huis
eigenaarClaas Simons
gebruikerClaas Simons
huurwaarde40‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑05‑06 CG


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0242r van 2 okt 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenClaas Simons


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0244r van 10 jun 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenClaas Simons


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0188v van 14 jan 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenClaes Symens bakker


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0218r van 2 sep 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg achter Noorderhaven


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0186r van 20 feb 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 13Grote Bredeplaats NZ, Voorstraat nevens de1260‑21‑00 GGhuis en bakkerij
koper door niaarAlbert Jans, gehuwd metmr. bakker
koper door niaarFettje Clases
verpachter grondde stad Harlingen0‑09‑00 CG
geniaarde koperJan Symonsdistillateur
naastligger ten oostenJoost Zeeman gerechtsbode
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats
naastligger ten westenCoenraad Ostwald
naastligger ten noorden*steeg waarlangs vrij in- en uitgang naar de Noorderhaven
naastligger ten noordenJan Hendriks Pot
verkoperYmkjen Jetses, weduwe van
verkoperwijlen Claas Symonsmr. bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAlbert Jans [Gonggrijp], mr. bakker x Fettje Clases koopt, na niaar ratione sanguinis tegen destillateur Jan Symons, een huis en bakkerij nz. Voorstraat bij de Bredeplaats, met vrij in- en uitgang langs een steeg naar de Noorderhaven. Ten O. gerechtsbode Joost Zeeman, ten Z. de Bredeplaats, ten W. Coenraad Oswald, ten N. Jan Hendriks Pot. Met overname van de inventaris. Grondpacht 9 st aan de Stad. Gekocht van Ymkjen Jetses wv mr. bakker Claas Symons.


1770 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0156v van 4 feb 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAlbert Jans


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0108r van 5 sep 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAlbert Jansen


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0225r van 24 sep 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAlbert Jans


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0116r van 9 sep 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenvroedsman Albert Gonggrijp


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0268r van 8 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 13Voorstraat NZ nevens de Breedeplaats4500‑00‑00 CGhuis en bakkerij
koperBauke Thomas, gehuwd metmr. bakker
koperAntje Taekes
verpachter grondde stad Harlingen0‑09‑00 CG
naastligger ten oostenHendrik van der Mey
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats NZ [staat: Bredeplaats]
naastligger ten westenCoenraad Oswald
naastligger ten noordenOtte Aukes
verkopervroedsman Albert Gonggrijpmr. bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBauke Thomas, mr. bakker x Antje Taekes kopen huis en bakkerij nz. Voorstraat nevens de Bredeplaats, thans door de verkoper zelf bewoond en gebruikt. Grondpacht 9 st aan de stad. Vrije waterlossing van de plaats noordwaarts naar de haven. Vrij in- en uitgang langs een steeg naar de Noorderhaven. Ten O. Hendrik v.d. Mey, ten Z. de Bredeplaats, ten W. Coenraad Oswald, ten N. Otte Aukes [Overdijk?]. Gekocht van Raad in de Vroedschap en mr. bakker Albert Gonggrijp voor 4500 cg.


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0045r van 11 dec 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBauke Thomas


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0148r van 17 okt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 13Grote Bredeplaats NZ [staat: Voorstraat nevens de Grote Bredeplaats]1000‑00‑00 GGhuis en bakkerij
koperThomas Baukes mr. bakker
koperJohannes Rinsma bedienaar van het boelgoedsontvang
verpachter grondde stad Harlingen0‑09‑00 CG
naastligger ten oostenFrans Feersma
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats
naastligger ten westende weduwe van Harmen Gonggrijp
naastligger ten noordenOtte Overdijk
verkoperBauke Thomas, gehuwd metmr. bakker
verkoperAntje Taekes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaThomas Baukes, mr. bakker, en bedienaar van het boelgoedsontvang Johannes Rinsma kopen een huis en bakkerij nz. Voorstraat nevens de Grote Bredeplaats. Ten O. Frans Feersma, ten Z. de Grote Bredeplaats, ten W. wd. Harmen Gonggrijp, ten N. Otte Overdijk. Grondpacht 9 st aan de Stad. Gekocht van Bauke Thomas x Antje Taekes, voor 1000 GG.


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0218v van 20 feb 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenThomas Baukes


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-004, pag. 159Grote Bredeplaats 13Thomas Baukes c s4‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-016Grote Bredeplaats 13Hendrik Poort... bij W. Wagenaar en J.U. Eikhout, 1812; BS huw 1811, huw 1812, huw 1816; eigenaar en gebruiker van wijk C-016, bakker, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-201; gebruiker Baukje Siebrens, broodverkoopster 1814. ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Grote Bredeplaats 13 H. Poortfl. 3


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-016Grote Bredeplaats 13H Poort H Poort bakker


1816 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49009 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 229 van 3 jul 1816
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-016Grote Bredeplaats 13koopaktefl. 1800huis en bakkerij aan de Grote Bredeplaats C-016
 
verkoperHendrik Poort
koperCornelis Lautenbach


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 507Grote Bredeplaats 13Dirk Cornelis LautenbachbakkerHarlingenhuis en erf (120 m²)


1833 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49026 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 131 en 142 van 24 apr 1833
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-016Grote Bredeplaats 13provisionele en finale toewijzingfl. 800huis en bakkerij op de Groote Bredeplaats C-016
 
verkoperDirk Cornelis Lautenbach
verkoperHillegonda Merkelbach
koperAnne Reinders Blijstra
koperSjeuwke Sipkes Westerbaan


1833 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van dinsdag 09 apr 1833
vermeld alsgeschat adresbericht
C-016Grote Bredeplaats 13Uitmuntende huizinge en broodbakkerij, met annexen, ten dienste der scheepvaart zeer gelegen aan de Groote Breedeplaats, eigenaar d.c., lautenbach. Finaal verkocht op 1 mei 1833 in het Heeren-logement door notaris Wijma.


1835 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7008 aktenr. 300 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-016Grote Bredeplaats 13Antje Pieters Nauta, overleden op 21 januari 1835dochter van Pieter Willems Nouta, mr. bakker Grote Bredeplaats C 16 (tekent 'Nauta') en Jetsche Christoffels de Haas, zuster van minderjarige Willem Pieters Nauta. (in akte 'Nouta') Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-016Grote Bredeplaats 13Anne R Blijstra... ovl 1886; bev.reg. HRL 1851 wijk C-189, 16; oud 32 jaar, geb Blija en wonende te HRL. 1839, bakker, wijk C-016; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-016Grote Bredeplaats 13Cornelis Jaarsma... ongehuwd, bakkersknecht en bakker, zv Harmen J, en Antje de Vries; BS ovl 1854; bev.reg. HRL 1851 wijk C-016; oud 32 jaar, geb Oosternijkerk en wonende te HRL. 1839, bakkersknecht, wijk C-016; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-016BreedeplaatsAnne R Blijstra32 jbakkerBlijam, protestant, gehuwd
C-016BreedeplaatsSjouwkje Westerbaan27 jBolswardv, protestant, gehuwd
C-016BreedeplaatsAntie A Blijstra6 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-016BreedeplaatsDurkje Blijstra4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-016BreedeplaatsKornelis H Jaarsma32 jbakkersknegtOoster Nijkerkm, protestant, ongehuwd
C-016BreedeplaatsAntie M Bangma20 jMakkumv, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. 1 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-016Grote Bredeplaats 13Sipke Annes Blijstra, overleden op 7 oktober 18417 dg (geboren 30/9/1841), overleden Grote Bredeplaats C 16, zoon van Anne Reinders Blijstra, bakker en Sjieuwke Sipkes Westerbaan, broer van minderjarige Antje, Durkje en Jan Annes Blijstra. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. Ongenummerd, december (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-016Grote Bredeplaats 13Douwe Pot, overleden op 16 december 18414 jr, geboren Leeuwarden 4/8/1837, overleden Harlingen (Bredeplaats C 16). (gerenvooieerd) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 507Grote Breedeplaats C-016Frederikus R. Dumanwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 507Grote Breedeplaats C-010Fredrikus R. Dumanwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 507Grote Bredeplaats 13 (C-010)Wybren H. Bumawoonhuis


1914 - variabron: Oud Harlingen Magazine 1991
adresgegevens
Grote Bredeplaats 13Bakkerij Buma, Grote Bredeplaats. Later van R. Miedema.


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Gr. Bredeplaats 13 Wijbren Bumabroodbakkerf. 2000f. 2000


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Breedepl. 13R. Buma215Bakker


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Breedepl. 13R. Buma215Bakker


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Breedepl. 13R. Buma215Bakker


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Breedepl. 13R. Buma215Bakker


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Groote Breedeplaats 13R. Bumabroodbakker


1934 - advertentiebron: Officieele Feestgids Harlingen 700 jaar stad, Herdenkingsfeesten 27 augs. tot en met 3 sept. 1934
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Grote Bredeplaats 13, HarlingenGrote Bredeplaats 13 Bumabakkerij


1935 - advertentiebron: Gids voor Harlingen, VVV Harlingen
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Grote Bredeplaats 13, HarlingenGrote Bredeplaats 13 Bumabrood-, koek- en banketbakkerij


1957 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Grote Bredeplaats 13, HarlingenGrote Bredeplaats 13G. Miedemabrood-, koek- en banketbakkerij


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Grote Bredeplaats 13S. (Siebren) Vellinga


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Grote Bredeplaats 13rijksmonument 20356


2003 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 507Grote Bredeplaats 13


onbekend - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Grote Bredeplaats 13, HarlingenGrote Bredeplaats 13G. Miedemabrood-, koek- en banketbakkerij
  terug