Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Grote Bredeplaats 5
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Bredeplaats 5 8-008 8-008 C-011 C-006
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Bredeplaats 5 8-008 8-008 C-012 C-006


Huisnaam in: 1660
Gebruik: herberg
Naam: de oude pinas
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1690
Gebruik: herberg
Naam: de oude pinas
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1772
Gebruik: herberg
Naam: de oude pinas
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1772
Gebruik: herberg
Naam: de valck
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1801
Gebruik: herberg
Naam: het swart kruis
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1803
Gebruik: herberg
Naam: de gouden romer
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1810
Gebruik:
Naam: zeemanswelkomst
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1817
Gebruik:
Naam: de valck
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1831
Gebruik: herberg
Naam: de valk
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1835
Gebruik: herberg
Naam: de valk
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Grote Bredeplaats 5, Harlingen Grote Bredeplaats 5, Harlingen
aangrenzende stegensteeg
Grote Bredeplaats 5Zeepaardsteeg ten oosten


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0266r van 26 mrt 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 5oostGrote Bredeplaats NZ [staat: bij de oude vismarkt]1/5 huis en erf
 
koperCornelis Syourdts Bonck grootschipper500-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
eerdere bewonerwijlen oud burgemeester Allert Jacobs
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenMary Jan Vlys
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenoud burgemeester Allert Jacobs
verkoperGilles Fransen RuysharingkoperAmsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Syourdts Bonck, grootschipper, koopt 1/5 huis en erf bij de oude Vismarkt van wl. oud-burgemeester Allert Jacobs. Grondpacht (voor 1/1) 3 cg aan de Stad. Ten O. Marij Jan Wijs en een steeg, ten W. wl. Allert Jacobs x Aelcke Freercx. Gekocht van haringkoper te Amsterdam Gilles Frans Ruys voor 500 GG.


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0115r van 12 okt 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 5oostGrote Bredeplaats NZ [staat: oude vismarkt tot aan de nieuwe haven]4/5 huis en houtstek
 
koperCornelis Cornelis Bonck, gehuwd met2000-00-00 GG
koperTrijntie Cornelis
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenMarten Harmens
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [niet vermeld]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Tiaerdt Sybrens
naastligger ten westenhet weeshuis
naastligger ten noordenNoorderhaven [niet vermeld]
verkoperJacob Symens de FriesAmsterdam
verkoperSeger Symens de FriesAmsterdam
verkoperSibbel Symens de FriesAmsterdam
verkoperAechtie Symens de FriesAmsterdam


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0022v van 15 jan 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 5oostGrote Bredeplaats NZ [niet vermeld]huis, tuin met bomen en planten, paardestal en loods met een vrije achteruitgang en op- en afslag reed en driste naar de Noorderhaven
 
koperClaes Huiberts c.u.koopman2800-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger van de achteruitgangPytter Aernts blokmaker
naastligger van de achteruitgangBouuen Hessels
naastligger ten oostenZeepaardsteeg [staat: steeg]
naastligger ten oostenhet huis bewoond door Pytter Jansen waagmeester
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats: [staat: straat]
naastligger ten westenhet huis waar de Pynas uithangt en bewoond wordt door Antie Symens Knossens
naastligger ten noordenDoecke Jansen blokmaker
verkoperPytter Pytters Ackersloot c.s.


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0015ra van 16 dec 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg die des avonds gesloten kan worden, doorgaande
naastligger ten westenClaes Huyberts


1690 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0308r van 12 jan 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhuis alwaer de Oude Pynas uythanght


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-008Grote Bredeplaats 5huis
eigenaarTieerd Siverda
gebruikerTieerd Siverda
huurwaarde48-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-12-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-008Grote Bredeplaats 5huis
eigenaarTjeerd Sjoerds
huurwaarde48-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan18-5-1720


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0057v van 17 dec 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende Oude Pinas


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-008 Grote Bredeplaats 5huis
eigenaarTjaerd Syvarda
gebruikerTjaerd Syvarda
huurwaarde48-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-00-00 CG


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0001ra van 13 jan 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 5westGrote Bredeplaats NZ [staat: Bredeplaats]huis en herberg
 
koper provisioneelDirk Hugens koopman1090-07-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
huurderRintie Hessels de Vos c.u.90-00-00 CG
naastligger ten oostenTjeerd Sjoerds Siverda koopman
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [staat: straat]
naastligger ten westenmonsieur Sjarlee koffieschenker
naastligger ten noordenLuitje Roorda mr. ijzersmid
verkoper van 2/3de stad Harlingen: weesvoogdij
verkoper van 1/3de Gereformeerde Gemeente: diaconie
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(westelijk gedeelte) Dirk Huigens koopt een huis en herberg 'de Oude Pinas', nz. Bredeplaats. Ten O. Tjeerd Sioerds Siverda, ten Z. de straat, ten N. mr. ijzersmid Luitje Roorda. Vrije achter in- en uitgang door de steeg tussen dit huis en dat van Siverda. Gekocht van het Stadsweeshuis voor 2/3 en de Gereformeerde gemeente voor 1/3.


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0002va van 10 feb 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 5westGrote Bredeplaats NZhuis en herberg
 
koper finaalDirk Hugens koopman1090-07-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
huurderRintie Hessels de Vos c.u.
naastligger ten oostenTjeerd Sjoerds Siverda koopman
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats
naastligger ten westenmonsieur Scharlee koffieschenker
naastligger ten noordenDirk Hugens koopman
verkoper van 2/3de stad Harlingen: weesvoogdij
verkoper van 1/3de Gereformeerde Gemeente: diaconie


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-008 Grote Bredeplaats 5huis
eigenaarTjeerd Syvarda
gebruikerTjeerd Syvarda
huurwaarde48-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-00-00 CG


1736 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0147v van 18 nov 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenherberg de Oude Pinas


1742 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0261r van 16 sep 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenZeepaardsteeg [niet vermeld]
naastligger ten westenTjeerd Syvarda


1746 - reëelkohieradresgebruik
8-008 Grote Bredeplaats 5huis
eigenaarTjeerd Syvarda
gebruikerTjeerd Syvarda
huurwaarde48-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-14-08 CG


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0131r van 13 jan 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 5westGrote Bredeplaats NZhuis en herberg
 
koperWilhelmus van Castel 567-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
huurderJan Hendriks c.u.86-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Tjeerd Sjoerds Sieverda
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats
naastligger ten westenTjepke kompasmaker
naastligger ten noordenLeendert Roorda mr. ijzersmid
verkoperMarijke Huigens, weduwe van
verkoperwijlen Roelof Jansen
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(westelijk gedeelte) Wilhelmus van Castel koopt huis en herberg 'de Oude Pynas', nz. Grote Bredeplaats, tegenwoordig bewoond door Jan Hendriks c.u. voor 86 cg. Grondpacht 4 cg. aan de Stad. Ten O. erven Tjeerd Sjoerds Sieverda, ten Z. de straat en Bredeplaats, ten W. Tjepke kompasmaker, ten N. Leendert Roorda, mr. ijzersmid. Vrije in- en uitgang door een steeg naar de Noorderhaven. Gekocht van Marijke Huigens wv Roelof Jansen, voor 567 gg.


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0143v van 5 sep 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westendr. Cornelis Siverda


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0213r van 26 okt 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westendr. Cornelis Syverda


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0001ra van 1 mrt 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 5westGrote Bredeplaats NZ [staat: Bredeplaats]huis en herberg, vroeger de Oude Pynas, nu de Valk
 
koper provisioneelOeble Gosses koopman1160-07-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
bewonerWikje Pieters, weduwe van
bewonerwijlen Gosse Tjebbes
naastliggerSaeke Folkerts blokmaker
naastligger ten oostendr. C. Sivarda
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [staat: Bredeplaats en straat]
naastligger ten westende weduwe van Jan Joukes
naastligger ten noordenLuitjen Pieters
verkoper q.q.Sybout Hoornstra, geauthoriseerde curator over
verkoperJohanna Wilhelmus van Kastel, en
verkoperNeeltje Wilhelmus van Kastel, en
verkoperWillem Wilhelmus van Kastel


1794 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0177v van 16 mrt 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Cornelius Siverda


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0156r van 31 mrt 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenherberg genaamd het Swart Kruis, eerder de Pinas en de Valk


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0289r van 25 jan 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 5westGrote Bredeplaats NZhuis en herberg
 
koperHendrik Geerts Klatter, gehuwd met1400-00-00 CG
koperElsjen Evers
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
huurderJan Taedes Dijkstra c.u.
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen dr. Siverda
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats
naastligger ten westende weduwe van Johannes Hogerhuis
naastligger ten noordenLuitjen Pieters mr. ijzersmid
verkoperJohannes Oebles van der Werfhavenmeester en koopman
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(westelijk gedeelte) Hendrik Geerts Klatter x Elsjen Evers koopt huis en herberg 'het Swart Kruis' nz. Grote Bredeplaats. Ten O. erven dr. Siverda, ten Z. de Grote Bredeplaats, ten W. wd. Johannes Hogerhuis, ten N. mr. ijzersmid Luitjen Pieters Faber. Vrij in- en uitgang door de Zeepaardsteeg ten O. naar de Noorderhaven. Gekocht van havenmeester Johs. Oebles v.d. Werf.


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0173r van 12 dec 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen dr. Siverda


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0233r van 17 apr 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 5westGrote Bredeplaats NZhuis en herberg
 
koperJohannes Harms Camminga c.u.1450-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen ds. Siverda
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats
naastligger ten westende weduwe van Johannes Hogerhuis
naastligger ten noordenLuitjen Pieters mr. ijzersmid
verkoperHendrik Geerts Klatter, gehuwd met
verkoperElsjen Everts
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(westelijk gedeelte) Johannes Harms Camminga uit Pekela koopt huis en herberg 'de Gouden Romer', nz. Bredeplaats. Ten O. dr. Siverda, ten W. wd. Johannes Hoogerhuis, ten Z. de Bredeplaats, ten N. Luitjen Pieters, mr. ijsersmid. Vrij in- en uitgang naar de Noorderhaven, door de Zeepaardsteeg ten O. Gekocht van Hendrik Geerts Klatter x Elsjen Everts.


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
8-008 Grote Bredeplaats 5Aron Jacobs, 34 jaar, gehuwd


1810 - notariaatTresoar toegang 16 inv.nr. 540 (notaris Taeke Steffens Stephany) repertoire nr. 52 van 11 feb 1810
adressoortbedraggebruik
C-011Grote Bredeplaats 5koopaktefl. 1300huis C-011
 
verkoperJ.H. Kamminga
koperJohannes Gebel


1810 - notariaatTresoar toegang 16 inv.nr. 540 (notaris Taeke Steffens Stephany) repertoire nr. 53 van 11 feb 1810
adressoortbedraggebruik
C-011Grote Bredeplaats 5renversaalfl. 1300huis C-011
 
Johannes Gebel
J.H. Kamminga


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0360v van 18 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 5westGrote Bredeplaats NZ wijk C-011huis en herberg
 
koperJohannes Gebel c.u.1300-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Sydsverda
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats
naastligger ten westende weduwe van P. C. Bakker
naastligger ten noordenLuitje Faber
verkoperJ. H. Cammingakastelein
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(westelijk gedeelte) Johannes Gebel koopt huis en herberg Wijk C-011. Ten O. erven Siverda, ten W. wd. P.C. Bakker, ten Z. de Bredeplaats, ten N. Luitje Faber. Met vrije in- en uitgang door de Zeepaardsteeg ten O., naar de Noorderhaven. Gekocht van J.H. Camminga, kastelein.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-008 Grote Bredeplaats 5Cornelis Syverda erven7-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-011Grote Bredeplaats 5Johannes Andries Gebel... Grote Kerk HRL 1810, BS geb 1811, huw 1812, ovl 1832, ovl 1847, ovl 1857; eigenaar en gebruiker van wijk C-011, kastelein, 1814. (GAH204); J.G. en Sijdske Tjerks Faber, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-012Grote Bredeplaats 5C Syverdaovl voor 1815; erven C.S. eigenaar van wijk C-012; gebruikers Otte Lubberts vrouw, en Reinder Buwalda, varensgesel, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-012Grote Bredeplaats 5Otto Lubberts... Hibbes, kind: Hebbe Ottes, geb 24 apr 1806 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1806; vrouw O.L. gebruiker van wijk C-012, medegebruiker is Reinder Buwalda, varensgesel, eigenaar is C. Sijverda erven, 1814. (GAH204); O.L. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-012Grote Bredeplaats 5Reinder Buwaldahuwt met Maria van Houtenberg, mogelijk logementhouder in 1810; BS geb 1811; gebruiker van wijk C-012, varensgesel, medegebruiker is Otte Lubberts vrouw; eigenaar is C. Sijverda erven, 1914. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-011Grote Bredeplaats 5Johannes Gebel Johannes Gebel kastelein
C-012Grote Bredeplaats 5C Syverda ervenOtte Lubberts vrouw
C-012Grote Bredeplaats 5Reinder Buwalda varensgesel


1820 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50005 (notaris Wytze Vettevogel) repertoire nr. 76 en 80 van 20 dec 1820
adressoortbedraggebruik
C-012Grote Bredeplaats 5provisionele en finale toewijzinghuis C-012
 
Sophia Waller


1828 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-012Grote Bredeplaats 5Johanna Hendriks Hoekstra, overleden op 2 augustus 1828dienstmeid, zuster van Regina, koopvrouw (vrouw van Jan C. Linstra, schipper Grote Bredeplaats C 12), Willemke, te Amsterdam, Lammert, sjouwerman en Marijke Hendriks Hoekstra. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1829 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-012Grote Bredeplaats 5Marijke Hendriks Hoekstra, overleden op 1 maart 182944 jr, Schritsen F 128, moeder van Hendrik Jans Hoekstra, varensgezel, ten huize van aangevers oom Jan Linstra, schipper Grote Bredeplaats C 12. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1831 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van woensdag 18 jan 1830
C-011Grote Bredeplaats 5Zeer groote huizinge en herberg, genaamd de valk, voor de neering der schippers zeer geschikt aan de Groote Breedeplaats, eigenaar en bewoner simon van der, meij. Finaal verkocht op 2 feb 1831 door notaris Wijma..


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 496Grote Bredeplaats 5Simon Martens van der MeijHarlingenherbergierhuis en erf (220 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 497Grote Bredeplaats 5Jan Cornelis LinstraHarlingenvarensgezelhuis en erf (230 m²)


1834 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-012Grote Bredeplaats 5Hendrik Hoekstra, overleden op 26 februari 1834varensgezel, onechte zoon van wijlen Marijke Hoekstra (zuster van Regina Hoekstra, winkeliersche, vrouw van Jan Linstra, schuitschipper Grote Bredeplaats C 12), enige erfgenaam is zijn genoemde tante Regina Hoekstra, bij wie hij inwoonde en onderhouden werd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1835 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 20 nov 1835
C-011Grote Bredeplaats 5Eene HUIZINGE en HERBERG met annexen, genaamd de Valk aan de Groote Breedeplaats, wijk C-011, als huurdersche gebruikt door de wed., Vaas. Finaal verkocht op 20 nov 1835 door not. Wijma..


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-011Grote Bredeplaats 5Anna M Lieuwesoud 50 jaar, geb St. Johannesga en wonende te HRL. 1839, wijk C-011; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-011Grote Bredeplaats 5Maria Elisabeth Cornelia Vaas... Linis; BS huw 1840, ovl 1879; oud 31 jaar, (vnm: Elisabeth), geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk C-011; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-011Grote Bredeplaats 5Petrus Jacobus Vaas... Margaretha Linis; BS huw 1840; oud 29 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, logementhouder, wijk C-011; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-012Grote Bredeplaats 5Caatje F Spoelstraoud 28 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk C-012; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-012Grote Bredeplaats 5Elisabeth Lammerts Pollema... Oeges P, en Sijtske Jacobs Visser; BS huw 1826, ovl 1839, huw 1841, ovl 1881, bev.reg. HRL 1851 wijk C-012, 192, wijk E-063; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-188; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-012Grote Bredeplaats 5Jan Cornelis Linstra... Geertje Roelofs; BS ovl 1843; oud 44 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, schipper en koopman, wijk C-012; VT1839; J.C.L. eigenaar van perceel nr. 497 te HRL, varensgezel, woonplaats HRL, legger nr. 419, huis en ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-012Grote Bredeplaats 5Jurjen Johannes van der Heide... Harmanus IJskamp; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1812, huw 1841, ovl 1894, bev.reg. HRL 1851 wijk C-012, 192, wijk E-063; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schrijver, wijk G-175; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-012Grote Bredeplaats 5Rein Germens Hoekstra... Kerk HRL, zv Gerben Reins Hoekstra en Pietertje Heins; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-012; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-011BreedeplaatsPetrus J Vaës29 jLeeuwardenm, rooms katholiek, ongehuwd, logementhouder
C-011BreedeplaatsAnna Margreta Linnes [Lienes]50 jSt Johannisgav, rooms katholiek, weduwe
C-011BreedeplaatsElisabeth C Vaës31 jLeeuwardenv, rooms katholiek, weduwe
C-011BreedeplaatsPetrus* Becker [Bekker]11 jOudeboornm, rooms katholiek, ongehuwd
C-011BreedeplaatsLamoraal* Becker [Bekker]7 jOldeboorn [Ytens]m, rooms katholiek, ongehuwd
C-011BreedeplaatsMargaretha Becker [Bekker]3 jDokkumv, rooms katholiek, ongehuwd
C-012BreedeplaatsJan Cornelis Linstra44 jSneekm, protestant, gehuwd, schipper en koopman
C-012BreedeplaatsRegina Hoekstra42 jHarlingenv, protestant, gehuwd
C-012BreedeplaatsAafke Hoekstra21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-012BreedeplaatsCaatje F Spoelstra28 jSneekv, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-012Grote Bredeplaats 5Jan Cornelis Linstra, overleden op 15 november 184348 jr, koopman/schuitschipper, geboren Sneek 17/1/1795, overleden Grote Bredeplaats C 12, man van Regina Hoekstra, winkeliersche (testamentair erfgenaam), geen kinderen, zoon van Geertje Jans, te Schermerhorn, broer van Hiltje, Grietje, Roelofke en wijlen Rienk Cornelis Linstra (vader van Geertje Rienks Linstra), alle aldaar. Saldo fl. 903,69. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1860 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 17 feb 1859
C-011Grote Bredeplaats 5Een winkelhuis aan de noordzijde van de Groote Breedeplaats, in gebruik bij de eigenaar F.G., Rikkers. verkocht op 29 feb 1860 door notaris J.A. Zaal Stroband. Waarop geboden is f. 3500..


1861 - bewonersadresnaamgegevens
C-011Grote Bredeplaats 5Jan Jacobs Dijk... huwafk, 15 en 22 feb 1818 HRL en Dokkum, varensgezel en wonende te Dokkum, havenmeester in 1851, ovl wijk C-011, huw.get. bij J. Jaspers en A. Agema, 2x, koopvaardijkapitein, wonende te HRL. 1838, zv Jacob Folkerts D, ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 496C-011 (Grote Breedeplaats)Jan Jacobs Dijkwoonhuis
Sectie A nr. 496C-200 (Grote Breedeplaats)Jan Jacobs Dijkwoonhuis
Sectie A nr. 497C-012 (Grote Breedeplaats)Simon Wiardawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3551C-006 (Grote Breedeplaats)Simon Wiardawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3557Grote Bredeplaats 5 (C-006)Pier Schaafsma (Jr.)woonhuis


1915 - kentekenadresnaam
B-1575
Grote Breedeplaats 5J.G.A. Fontein


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Gr. Bredeplaats 5wed G.A. Fontein geb. Wiardazonder
vorige grondslagf. 4000
huidige grondslagf. 4000


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Breedeplaats 5H.H. Alkema148Grossier, manufacturen en tricotages


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Breedeplaats 5H.H. Alkema148Gross., manufact. en tricot.


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Breedeplaats 5H.H. Alkema148Gross., manufact. en tricot.


1924 - kentekenadresnaam
B-7619
Grote Breedeplaats 5Wiebe Cornelis Postma


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Br. Plaats 5bovenW.C. Postma220


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Br. Plaats 5bovenW.C. Postma220


1928 - adresboekadresnaamberoep
Groote Breedeplaats 5W.G.R.Berkhoutstuwadoor
Groote Breedeplaats 5W.Plantengamachinist ter koopvaardij
Groote Breedeplaats 5C. v/d Veen1e stuurman


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Grote Bredeplaats 5, HarlingenGrote Bredeplaats 5 Dreisefotografie en fotohandel


1935 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Grote Bredeplaats 5, HarlingenGrote Bredeplaats 5 Dreisefotohandel


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Groote Breedeplaats 5L.H. Dreise327Fotogr. en fotoh.


1938 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Grote Bredeplaats 5, HarlingenGrote Bredeplaats 5L.H. Dreisefotografie en fotohandel


1938 - kentekenadresnaam
B-24638
Grote Bredeplaats 5aDirk Mateboer


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Groote Breedeplaats 5L.H. Dreise976Fotogr. en fotoh.


1948 - kentekenadresnaam
B-8526
Grote Bredeplaats 5Hendrik Klaver


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Bredeplaats 5G. Braaksma488Aardappelh.


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. BredeplaatsH. Klaver976Fotogr.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. BredeplaatsH. Klaver976Fotogr.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Br. PlaatsBevrachtingsagentschap861


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Br. PlaatsSchippersbeurs861


1955 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Br. PlaatsRijksverkeersinspectie861Bijkant., uitsl. v. bevr.


1965 - adresboekadresnaam
Grote Bredeplaats 5R. (Rinze) Weldring


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Grote Bredeplaats 5rijksmonument 20353


2003 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 8142Grote Bredeplaats 5
  terug