Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Grote Kerkstraat 26
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Kerkstraat 26 5-079 5-077 G-190 G-237


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Grote Kerkstraat 26, Harlingen
Naastliggers vanGrote Kerkstraat 26
ten oostenGrote Kerkstraat 28
ten zuidenHeiligeweg 36
ten westende Heiligeweg
ten noordende Grote Kerkstraat


aangrenzende stegensteeg
Grote Kerkstraat 26naamloze doorlopende steeg ten zuiden


0000 - variaadresbronbericht
Grote Kerkstraat 26Oud Harlingen Magazine 1998Klaas Tigchelaar, herenkapper op de hoek Kerkstraat-Heiligeweg


1598 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 pagina 237r van 2 jul 1598 (exacte ligging niet zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Grote Kerkstraat 26Jan Eylerts x Itke Hayes kopen een huis opden hoek vanden olden kerck poorts brugge. Ten O. Folckert Tonys, ten W. en N. de straat. Grondpacht 14 st aan de Stad. Aangewandeld van Crijn Gerryts.


1599 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 pagina 261r van 7 jan 1599 (exacte ligging vrij zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Grote Kerkstraat 26Jan Jans x Trijntien Willems kopen huis opden hoeck vanden olde kerck poorts brugge. Ten O. erven Folckert Thonis, ten W. en N. de straten. Eerder van Crijn Gerryts en Luck? Warners. Grondpacht 14 st. Gekocht van Jan Allerts x Ytke Hayes, voor 385 gg.


1601 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 pagina 485r van 25 jan 1601 (exacte ligging vrij zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Grote Kerkstraat 26Willem Egberts x Sara Jans kopen huis op de hoeck van de olde kercke poorts brugge. Ten O. Folkert Tonys, ten W. en N. de straten. Grondpacht 14 st. Zoals eerder gekocht van Jan Eylerts x Iske Hayes. Gekocht van Jan Jansen x Tryncken Willems voor 408 gg.


1601 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 pagina 527r van 5 jul 1601 (exacte ligging vrij zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Grote Kerkstraat 26(per decreet) "[doorgehaald] Wordt geveild ten verzoeke van (Krijn Gerrits als crediteur van) bakker Jan Allerts x Ytzyen Gerryts, een huis op de hoek van de olde kerckbrugge. Ten O. Folckert Tonys, ten W. en N. de straten.


1617 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0080v van 27 apr 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 26Grote Kerkstraat ZZ [staat: op de noordwesterhoek van de Kerkstraat aan de Turfhaven]4/10 huis
 
koperHarmen Jouckes, mede-erfgenaam van zijn oom168-15-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHeiligeweg [niet vermeld]
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
verkoperHendrick Hartmans, mede-erfgenaam vanSteggerda
verkoperwijlen Harmen Hendricks Hoenichman


1617 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0098r van 23 nov 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 26Turfhaven op de NW hoek van de Kerkstraat2/14 huis
 
koperGeert Jans burgerbakker127-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
eerdere eigenaardit is het sterfhuis van Harmen Hendricks Hoenighman
verkoperHarmen JonckerBlesdijke


1618 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0119r van 8 mrt 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 26Grote Kerkstraat ZZ [staat: Kerkstraat] bij de Kerkbrug1/14 van 2 huizen
 
koper door niaarPieter Briffo schoenmaker127-00-00 GG
geniaarde koper Douue Reyns, gehuwd metBolsward
geniaarde koper Auck GerrytsBolsward
naastligger ten oostenClaes bezemmaker
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat naar de Schritsen]
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
erflaterwijlen Harmen Hendricks Hoenichman, oom van
verkoperSyttie PietersBolsward


1629 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0093r van 28 feb 1629 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 28, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenhet huis van Jan Alberts turfmeter


1634 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0141r van 8 mrt 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 28, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHarmen Honingman


1634 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0141v van 8 mrt 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 28, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenDouwe Douwes


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0178v van 27 feb 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 28, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenDouue Douues


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0138v van 6 okt 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 28, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1645 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0183v van 30 aug 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 28, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenDouue Douues


1648 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0010v van 16 jan 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 28, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg


1648 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0010v van 16 jan 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 28, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1664 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 25ra van 10 jan 1664 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Grote Kerkstraat 26(per decreet) "(decreet) Tieerd Jelles Koesma, als vader en wettige voorstander over zijn drie kinderen bij wl. Antie Timens, verkoopt 1/2 huis op de hoek van de Grote Kerkstraat. Ten O. Rippert Jacobs Forsenburg, ten Z. en W. de straat, ten N. de Grote Kerkstraat. Grondpacht 5 st. Geboden door Jan Jansen [Graafsma] en koper gebleven voor 1110 cg 7 st 8 pn.


1664 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0024va van 10 jan 1664 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 26Grote Kerkstraat, op de hoek van de1/2 huis
 
koper provisioneel en finaalJan Jansen 1110-07-08 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-05-00 CG
naastligger ten oostenRippert Jacobs Forsenburg
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat]
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoperTieerd Jelles Koesma, weduwnaar van en voogd van hun 3 kinderen
verkoperwijlen Antie Tiemens


1664 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0206v van 11 jan 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 36, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat


1664 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0206v van 11 jan 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 36, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1672 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0079r van 14 jan 1672 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 28, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs)


1672 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0097v van 24 mrt 1672 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 28, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet vierde perceel van mr. Ruirdt Everts Hogenhuis


1672 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0097v van 24 mrt 1672 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 28, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0139v van 23 jan 1681 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 28, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs)


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0214v van 3 sep 1682 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 28, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende koper Albert Sioerdts


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0215v van 3 sep 1682 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 28, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0215v van 3 sep 1682 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 28, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1710 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0134r van 13 dec 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 26Grote Kerkstraat ZZ [staat: oost van de Kerkbrug op de hoek van de Kerkstraat]huis
 
koperPieter Jansen c.u.schoenmaker250-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-03-00 CG
naastligger ten oostensteeg [staat: straat]
naastligger ten zuidenhet pas gekochte huis van Jan Jacobs timmerman
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat]
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: straat]
verkoperJan Jansen Grafsmamr. steenhouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Jansen, schoenmaker c.u. kopen een huis aan de oz. Kerkbrug, op de hoek van de Kerkstraat. Ten O., W. en N. de straten, ten Z. het zojuist door timmerman Jan Jacobs gekochte huis [Heiligeweg 36]. Grondpacht 3 st aan de Stad. Gekocht van mr. steenhouwer Jan Jansen Grafsma voor 250 gg.


1710 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0134v van 13 dec 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 36, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhet huis onlangs gekocht door Pieter Jansen c.u.schoenmaker


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-079Grote Kerkstraat 26huis
eigenaarPieter Jansen
gebruikerPieter Jansen
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-079Grote Kerkstraat 26huis
eigenaarPieter Jansen
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingpauper


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-079 Grote Kerkstraat 26huis
eigenaarPyter Jansen
gebruikerPyter Jansen
opmerkingpauper


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0308v van 5 feb 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 36, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenPyter Jansen mr. schoenmaker


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-079 Grote Kerkstraat 26huis
eigenaarPyter Jansen
gebruikerPyter Jansen
opmerkingpauper


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-079 Grote Kerkstraat 26Pieter Jansen, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0071v van 31 jan 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 26Grote Kerkstraat ZZ hoek Kerkbrughuis
 
kopermeerderjarig vrijgezel Cornelis Pytters, zoon vanschoenmaker239-07-00 GG
Pyter Jansenmr. schoenmaker
verpachter grondde Stad Harlingen0-03-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidende weduwe van Rinse Abbes
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat]
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
reversaalhouderAntje Jans Bakker
verkoper van 1/2Pytter Jansen, weduwnaar vanmr. schoenmaker
verkoper van 1/2wijlen zijn 1e vrouw Aefke Ruirds, en namens
verkoper van 1/2hun dochter Grietie Pyters


1746 - reëelkohieradresgebruik
5-079 Grote Kerkstraat 26huis
eigenaarPytter Jansen
gebruikerPytter Jansen
opmerkingonvermogende


1750 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0096ar van 25 okt 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 26Grote Kerkstraat ZZ op de hoek van de Kerkbrughuis
 
koperDirk Cornelis, gehuwd mettimmerman229-07-00 GG
koperTrijntje Tjerks Franeker
verpachter grondde Stad Harlingen0-03-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidende weduwe van Rinse Abbes
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat]
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: straat]
verkoperCornelis Pietersschoenmaker


1750 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 96b van 21 nov 1750 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Grote Kerkstraat 26(Er zijn twee folio 96!) Dirk Cornelis, timmerman te Franeker x Trijntje Tjerks kopen een huis zz. Grote Kerkstraat op de hoek van de kerkbrug, bewoond en gebruikt door de verkoper. Grondpacht 3 st aan de Stad. Ten O., W. en N. de straat en een steeg, ten Z. wd. Rinse Abbes. Gekocht van schoenmaker Cornelis Pieters voor 229 gg 7 st.


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0308v van 5 feb 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 36, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0164v van 13 jan 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 36, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDirk Cornelis


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0108v van 16 sep 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 36, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenEise Freerks* mr. schoenmaker


1798 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0070v van 21 jan 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 36, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenEyse Freerks mr. schoenmaker


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0277r van 4 sep 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 36, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erfgenamen van Dirk Cornelis


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0137v van 10 mrt 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 36, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenEise Freerks


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-077 Grote Kerkstraat 26Dirk Cornelis wed1-10-00 CG


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0108r van 2 dec 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 36, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenEise Freerks


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-190Grote Kerkstraat 26Eise Freerks Leensmaeigenaar en gebruiker van wijk G-190, schoenmaker, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-190Grote Kerkstraat 26Eise Freerks Lemsma Eise Freerks Lemsma schoenmaker


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1619Grote Kerkstraat 26Gereformeerde ArmvoogdijHarlingenhuis (35 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-190Grote Kerkstraat 26Hiske Dijkstraoud 48 jaar, geb Midlum en wonende te HRL. 1839, wijk G-190; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-190Grote KerkstraatHiske Dijkstra48 jMidlumgezin 1, v, protestant, weduwe
G-190Grote KerkstraatPietje Zijlstra22 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-190Grote Kerkstraat 26Dirkje Fekkes Dekker, overleden op 14 februari 184142 jr, geboren St. Annaparochie, overleden Kerkstraat G 190, vrouw van Bernardus Spandauw, schippersknecht, moeder van minderjarige Akke, Imkje en Geertje Bernardus Spandauw. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-190Grote Kerkstraat 26Foppe Herrema, overleden op 13 augustus 18431 1/2 jr (geboren 12/12/1841), overleden Kerkstraat G 190. (Certificaat van onvermogen nr. 143) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-190Grote Kerkstraat 26Akke Lammerts van der Zee, overleden op 20 augustus 184312 jr (geboren 24/5/1831), overleden Kerkstraat G 190. (Certificaat van onvermogen nr. 61) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-190Grote Kerkstraat 26Aafke Pieters de Boer, overleden op 11 maart 1844(Certificaat van onvermogen), 54 jr, geboren Drachten 9/4/1790, overleden Kerkstraat G 190, gehuwd, met kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-190Grote Kerkstraat 26Simon Herres Herrema, overleden op 19 augustus 1846(Certificaat van onvermogen), 3 jr (geboren 9/12/1843), overleden Achter Grote Kerk G 190. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-190Grote Kerkstraat 26Stijntje Coersen, overleden op 3 maart 1847(Certificaat van onvermogen), 9 jr (geboren 8/4/1838), overleden Kerkstraat G 190. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-190Grote Kerkstraat 26Martinus Oorthuis, overleden op 27 september 1847(Certificaat van onvermogen), 2 mnd (geboren 13/7/1847), overleden Kerkstraat G 190. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-190Grote Kerkstraat 26Hendrika Pannebakker, overleden op 2 augustus 1848(Certificaat van onvermogen), 7 mnd (geboren 21/1/1848), overleden Kerkstraat G 190. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1850 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-190Grote Kerkstraat 26Gerben Servaas de Groot, overleden op 12 april 1850geboren 25/10/1849, zoon van Servaas Heins de Groot (Grote Kerkstraat G 190) en Jouwerke Gerbens Dijksma, broer van minderjarige Hein-Servaas Servaas de Groot. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-190Grote Kerkstraat 26Pietje Meyer... N.H., ovl wijk G-187, dv Auke M, en Wietske van Akkeren; BS huw 1814, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk G-190; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, naaister, wijk G-187; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1619G-190 (Kerkstraat)Algemeene Armvoogdijwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1619G-237 (Kerkstraat)Algemeene Armvoogdijwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4999Grote Kerkstraat 26 (G-237)Elkan A. Speijerwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Kerkstraat 26 Nicolaas C. Hermesbarbier
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 700


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kerkstraat 26Kl.Tigchelaarbarbier


1965 - adresboekadresnaam
Grote Kerkstraat 26K. (Klaas) Tigchelaar


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Grote Kerkstraat 26beeldbepalend pand9 van 10
  terug