Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Grote Kerkstraat 31
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Kerkstraat 31 3-065 3-081 G-196 G-241
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Kerkstraat 31 3-066 3-082 G-197 G-242
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Kerkstraat 31 3-067 3-083 G-198 G-243
aangrenzende stegensteeg
Grote Kerkstraat 31naamloze doorlopende steeg ten zuiden


1603 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0372r van 17 jul 1603 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Kruisstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidensteeg waarvan vrij medegebruik
naastligger ten zuidenCarst Tonys


1606 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0506r van 20 apr 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 31middenGrote Kerkstraat NZ [staat: oude kerkstraat]kamer
 
koperEmberich Stadens, gehuwd met162-14-00 GG
koperGuylcke Pyters
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenJelle Rompckes bakker
naastligger ten westenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenFoecke Jorryts
verkoperSymen Ryckels, gehuwd met
verkoperElsien Beernts


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0280v van 25 jun 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 31westKerkstraatkamer
 
koperGerryt Crijns, gehuwd met
koperJantien Wytses
verpachter grondde stad Harlingen0-08-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidoostende weduwe en erfgenamen van wijlen Emrik rogmeter
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordwestenGoslyck Freercks
verkoperFocke Jorryts, gehuwd met
verkoperGriet Jacobs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerryt Crijns x Jantien Wytses wandelen een huis in de Kerkstraat. Ten ZO wd. en erven rogmeter ? , ten NW Goslyck Freercks. Grondpacht 8 st aan de Stad. Aangewandeld van Focke Jorryts x Griet Jacobs.


1623 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0362v van 6 sep 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 31middenGrote Kerkstraat NZ [staat: Kerkstraat]3/4 huis
 
koperArent Gerryts, gehuwd metbakker184-14-00 GG
koperLijske Emrichts
eigenaar van 1/4Arent Gerryts c.u.bakker
naastligger ten oostenIdts Fockes
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten westende weduwe van Gerryt Crijns
naastligger ten noordenN. N.
verkoperTruycke Embrichs, gehuwd met
verkoperHendrickreidmaker
verkoperLijntyen Hendricks, gehuwd met
verkoperRoeliff Friesa
verkoperJanneke Embrichs, gehuwd met
verkoperReinier Eelckes


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0099v van 10 mrt 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 31westGrote Kerkstraat NZ [staat: Kerkstraat]huis
 
koper door niaarIdts Fockes 252-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-08-00 CG
geniaarde koperHans Steinbrenck
geniaarde koperLuts Hansen
afgewezen niaarnemer ratione proximitatisArent Gerritsbakker
bewonerClaes Claeses de jonge
naastligger ten oostenArent Gerrits* bakker
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenGoslyck Freercks* kleinroggenbakker
naastligger ten noordende mouterij van Idts Fockes
verkoperHaye Hidkes q.q.Oudega
verkoperSybe Hinnes q.q.in de zuider Drachten


1636 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0012v van 12 jun 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 31westGrote Kerkstraat NZhuis, kamer en mouterij
 
koperPiter Aebes, gehuwd metkoopman875-00-00 GG
koperSydtske Lases
verpachter grondde stad Harlingen0-16-00 CG
naastligger ten oostenAernt Gerrits* bakker
naastligger ten westenGoslyk Freercks* kleinroggenbakker
verkoperIdts Fokkes


1640 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0102v van 29 mrt 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 31westGrote Kerkstraat NZhuis en ledige plaats
 
koperJan Fransen c.u.rogdrager355-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-16-00 CG
naastligger ten oostenAernt Gerryts
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenHylke Mosselman
naastligger ten noordende schuur van Pieter Aebes koopman
verkoperPieter Aebeskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jansen c.u., rogdragers, kopen een huis en ledige plaats in de Grote Kerkstraat. Ten O. Aernt Gerryts, ten Z. de Kerkstraat, ten W. Hylke mosselman, ten N. verkopers' schuur. Grondpacht 16 st aan de Stad. Gekocht van koopman Pieter Aekes voor 355 GG.


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0049v van 29 jan 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 31oostGrote Kerkstraathuis, mouterij en plaats met een zomerkeuken en het mede gebruik en onderhoud van de steeg ten oosten
 
koperPytter Jacobs, en zijn broer1400-00-00 GG
koperReyn Jacobs
verpachter grondde stad Harlingen2-06-00 CG
naastligger ten oostensteeg, doorgaande
naastligger ten oostengemeensman Jan Adams Gipsun
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenAernt Gerrits
naastligger ten noordenKruisstraat [niet vermeld]
verkoperIdts Fockeskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPytter Jacobs en Reyn Jacobs, gebroeders, kopen huis, mouterij in de Grote Kerkstraat met medegebruik van een doorgaande steeg ten oosten. Ten O. die steeg en gemeensman Jan Adams Gipsum [Gipson], ten W. Aernt Gerrits. Grondpacht 46 st. Gekocht van Idts Fockes, koopman, voor 1400 gg.


1645 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0168r van 2 mrt 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 31oostGrote Kerkstraat NZ [staat: van de mouterij van Cornelis Arians tot aan de plaats of loods van bakker Aernt]huis, mouterij, eestkamer, vuurplaats en een ledige plaats er naast
 
kopermr. Wytse Pyters, gehuwd met1310-00-00 GG
koperBeytscke Rinses
verpachter grondde stad Harlingen2-06-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostende weduwe van Jan Adam Gypsums
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenAern Gerryts bakker
naastligger ten noorden*de mouterij van Cornelis Arians
verkoperPytter Jacobs vrijgezel, en zijn broer
verkoperReyn Jacobs vrijgezel
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMr. Wytse Pyters x Wytske Rinses koopt een huis, mouterij, eest en eestkamer, schuur en plaats en een ledige plaets daarnaast, strekkende van de mouterij van Cornelis Arians tot de muur v.d. plaets of loods van Aernt, bakker. Met mede-gebruik v.d. steeg ten O. doorlopend, en welke steeg ten O. wd. Jan Adam, ten W. Aernt Gerrits, bakker heeft. Gekocht van Pytter- en Rein Jacobs zonen voor 1310 gg.


1645 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0180r van 13 apr 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kruisstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenmr. Wytse Pytters c.u.


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0059v van 20 jan 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 31oostGrote Kerkstraathuis
 
koper door niaarSicke Scheltes koopman817-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-03-00 CG
geniaarde koperEvert Ruirtskoopman
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenAernt Gerrits bakker
naastligger ten noordende mouterij van Sicke Scheltes
verkoperWytse Pytersmr. chirurgijn
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEvert Ruerts koopt een huis c.a. nz. Grote Kerkstraat. Ten O. een openbare steeg, ten Z. die straat, ten W. bakker Aernt Gerrits, ten N. de mouterij van Sicke Scheltes. Gekocht van mr. chirurgijn Wytse Pyters voor 870 gg.


1654 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0265v van 15 apr 1654 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 31westGrote Kerkstraat NZhuis, loods en plaats
 
koperHans Jansen 406-08-00 GG
koperIge Gerbrants
verpachter grondde stad Harlingen0-16-00 CG
naastligger ten oostenEvert Jansen koopman
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten westenhet huis van Hylcke Mosselman
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJan Jansenrogstorter


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0140r van 12 dec 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 31westGrote Kerkstraat NZhuis, loods en plaatske
 
koperHylck Jans, weduwe van371-12-00 GG
koperwijlen Swerus Jansen
verpachter grondde stad Harlingen0-16-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Evert Jansen
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten westenhet huis van Hylcke Mosselman
naastligger ten noordenN. N.
verkoperHans Jansen
verkoperIge Gerbrandts


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0036r van 11 mrt 1660 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Kruisstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenSicke [staat: Scicke] Scheltes


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0100v van 31 mrt 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 31middenGrote Kerkstraat NZhuis
 
kopervroedsman Anscke Ypes, gehuwd met333-00-00 GG
koperAntie Hendrix
huurderFrans Appeltati c.u.
naastligger ten oostenUift Folckerts
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenJoucke Assuerus* koordewerker
naastligger ten noordenN. N.
verkoperTrijntie Arents, weduwe van
verkoperwijlen gemeensman Jochum Dirx


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0168r van 26 jul 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kruisstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenSicke Scheltes


1688 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0228r van 15 jan 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 31westGrote Kerkstraat NZhuis
 
koper door niaarDoede Hendrix koopman120-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-16-00 CG
geniaarde koperGerrit Joannis c.u.
afgewezen niaarnemerRomcke Benedictus c.u.
bewonerwijlen Joucke Assueruskoordewerker
naastligger ten oostenvroedsman Anske Ypes
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten westenRomke Benedictus
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van wijlen Joucke Assuerus
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDoede Hendrix, koopman, niaart een huis dat gekocht was door Gerrit Joannes c.u., nz. Grote Kerkstraat. Ten O. vroedsman Anske Ypes [Zeestra], ten Z. de Kerkstraat, ten W. Romcke Benedictus. Grondpacht 16 st. Gekocht van erven koordewerker Joucke Assuerus voor 120 gg.


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0196v van 19 jan 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 31middenGrote Kerkstraat NZhuis
 
koperhuisman Claas Pieters 150-00-00 CG
naastligger ten oostenUift Folckerts
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: straat]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Doede Hendrix
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Doede Hendrix
verkopervroedsman Anske Ypes Zeestra


1701 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0120v van 29 mei 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 31westGrote Kerkstraathuis met tuintje en plaats
 
koperUlbe Jansen, gehuwd metmr. metselaar100-04-00 GG
koperHiltie Louws
verpachter grondde stad Harlingen0-16-00 CG
huurderJoost zoutdrager12-00-00 GG
naastligger ten oosten*Heert timmerman
naastliggerJan Pytters Oldaen koopman
verkoper van 2/3Seerp Doedes Backer, erfgenaam, executeur testamentair en curator over de
verkoper van 2/3kinderen van Sytske Doedes
verkoper van 1/3Johannes Vosma, vader en voogd vankoopman
verkoper van 1/3de kinderen van Janke Doedes
erflatersewijlen Baukje Seerps, weduwe van
erflatersewijlen Doede Hendrixkoopman


1710 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0106r van 19 jan 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 31middenGrote Kerkstraat NZhuis
 
koperUlbe Jansen, gehuwd metmr. metselaar125-00-00 CG
koperHiltie Louws
naastligger ten oostenUift Folkerts
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westende koper Ulbe Jansen, gehuwd met
naastligger ten westenHiltie Louws
naastligger ten noordenUift Folkerts
verkoperhuisman Claes Pytters FormerPingjum


1710 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0115v van 16 mrt 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 31westGrote Kerkstraat NZhuis met een tuintie, plaats, put en bak
 
koperJeltie Jacobs meerderjarige dochter260-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen0-16-00 CG
naastligger ten oostenHeert timmerman
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten zuidenJetske Piers
naastligger ten noordenburgemeester Fosma
verkoperPieter Gosses c.u.steenvoerder


1716 - reëelkohieradresgebruik
3-065Grote Kerkstraat 31huis
eigenaarJeltie Jacobs
gebruikerGerrit Jacobs
huurwaarde16-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-04-00 CG
3-066Grote Kerkstraat 31huis
eigenaarwed. Ulbe Jansen
gebruikerwed. Ulbe Jansen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
3-067Grote Kerkstraat 31huis
eigenaarUift Folkerts
gebruikerSimen Dates
huurwaarde34-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
3-065Grote Kerkstraat 31huis
eigenaarJeltie Jacobs
gebruikerGerrit Jacobs cum soc.
huurwaarde16-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan23-5-1720
3-066Grote Kerkstraat 31huis
eigenaarwed. Ulbe Jansen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
opmerkinginsolvent
3-067Grote Kerkstraat 31
eigenaarJeltie Jacobs
gebruikerJacob Jacobs cum soc.
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan23-5-1720
opmerking1720 den 23 mey 1/2 jaer betaelt 3-0-0
opmerkingseyt van mey tot alderheiligen onverhuyrd is geweest


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0034r van 15 jan 1719 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 31oostGrote Kerkstraat NZ [staat: ? aan de zuidkant?]huis
 
koperJeltie Jacobs 170-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen1-03-00 CG
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten oostenDirk Sytses
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten westenUlbe Jansen
naastligger ten noordende mouterij van Schelte Uiftes mr. bakker
verkoperSchelte Uiftesmr. bakker


1726 - reëelkohieradresgebruik
3-065 Grote Kerkstraat 31huis
eigenaarJeltje Jacobs moeder
gebruikerJeltje Jacobs moeder
huurwaarde16-00-00 CG
aanslag huurwaarde00-00-00 CG
opmerkingpro deo begeert
3-066 Grote Kerkstraat 31huis
eigenaarwed. Ulbe Jans
gebruikerwed. Ulbe Jans
huurwaarde19-12-00 CG
aanslag huurwaarde00-00-00 CG
opmerkingAo 1722 insolvent verklaert
3-067 Grote Kerkstraat 31huis
eigenaarJeltje Jacobs erven
gebruikerCarst Fockes cum soc.
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0317r van 21 mrt 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 31middenGrote Kerkstraat NZ [staat: Kerkstraat]huis
 
koperJacob Dirx, gehuwd metkoster50-00-00 CG
koperGeertie Gerrits
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Joecke Alberts
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: straat]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Joecke Alberts
naastligger ten noordenLammert Warndersteeg [staat: straat]
verkoperHiltie Louws, weduwe van
verkoperwijlen Ulbe Jansen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Dirks, koster x Geertie Gerrits kopen een huis nz. Kerkstraat. Ten O. en N. erven Joeke Alberts, ten Z. de straat, ten W. N.N. Geen grondpacht. Gekocht van Hiltie Louws wv Ulbe Jansen, voor 140 CG.


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0331r van 5 sep 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 31westGrote Kerkstraat NZ [staat: Kerkstraat]huis
 
koperHyke Joekes, gehuwd met250-00-00 CG
koperSioerd Olferts varenspersoon
verpachter grondde stad Harlingen0-16-00 CG
huurderCaspar Dirks mr. bontwever
naastligger ten oostenUlbe Jansen* metselaar
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten westende dochter van Willem Loon
naastligger ten noordenburgemeester Vosma
verkoper van 1/2Minke Jacobs, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Joeke Allerts
verkoper van 1/2Trijntie Jacobs, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Ruierd Willems


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0064r van 4 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 31middenGrote Kerkstraat NZhuis
 
koperJohan Douwes, gehuwd metmr. bontwever280-00-00 CG
koperJanke Joekes
huurderPyter Ages 20-00-00 CG
naastligger ten westenSjoerd Olpherts
naastligger ten oostenhet verkochte huis van Allert Joekes c.s.
naastligger ten noordenhet verkochte huis van Allert Joekes c.s.
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
verkoperJacob Dirks, gehuwd metkoster
verkoperGeertie Gerryts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohan Douwes, mr. bontwever x Jancke Juckes koopt een huis nz. Kerkstraat, bewoond door Pyter Ages. Ten O. en N. het verkochte huis van Allert Joekes, ten W. Sjoerdt Olpherts, ten Z. die straat. Geen grondpacht. Gekocht van koster Jacob Dirks x Geertie Gerryts, voor 280 cg.


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0007ra van 4 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 31oostGrote Kerkstraat NZ1/4 huis en weefwinkel
 
koper provisioneelWillem Antoni mr. bontwever96-00-00 GG
bewonerAllert Joekes e.a.mr. damastwever
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenJacob Dirks koster
naastligger ten noordenSjoerd Talma koopman
verkoper q.q.Allert Joekes, curator overmr. damastwever
verkoperzijn minderjarige broeder Pyter Joekes
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(decreet)


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0068r van 4 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 31oostGrote Kerkstraat NZ3/4 huis
 
koperWillem Antoni, gehuwd metmr. bontwever289-07-00 GG
koperMinke Hilles
verpachter grondde stad Harlingen1-03-00 CG
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten westenJacob Dirks koster
naastligger ten noordenSjoerd Talma koopman
verkoper enAllert Joekesmr. damastwever
verkoper enHyke Joekes, gehuwd met
verkoper enSjoerd Olpherts
verkoperJanke Joekes, gehuwd met
verkoperJohan Douwes


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0011va van 25 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 31oostGrote Kerkstraat NZ1/4 huis en weefwinkel
 
koper provisioneelWillem Antoni 96-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen1-03-00 CG
bewonerAllert Joekesmr. damastwever
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenJacob Dirks koster
naastligger ten noordenSjoerd Talma koopman
verkoper q.q.Allert Joekes, curator overmr. damastwever
verkoperzijn minderjarige broeder Pieter Joekes


1736 - reëelkohieradresgebruik
3-065 Grote Kerkstraat 31huis
eigenaarSjoerd Olpherts
gebruikerCasper Dirks
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG
3-066 Grote Kerkstraat 31huis
eigenaarwed. Ulbe Jans
gebruikerPytie Ages
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
3-067 Grote Kerkstraat 31
eigenaarWillem Antony
gebruikerWillem Antony (voor 18-00-00 CG)
gebruikerRintie Johannes (voor 18-00-00 CG)
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0153v van 19 feb 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 31oostGrote Kerkstraat NZ [niet vermeld]huis
 
koperJan Annes Huidekooper koopman en bontreder580-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-03-00 CG
huurderSwerus Ruirds c.u.
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten westenJohannes Douwes
naastligger ten noordenSioerd Talma
verkoperWillem Antoni, gehuwd metmr. bontwever
verkoperMinke Hilles


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-065 Grote Kerkstraat 31Sjoerd Olpherts, bestaande uit 7 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG
3-066 Grote Kerkstraat 31Johannes Douwes, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal08-00-00 CG
3-067 Grote Kerkstraat 31Philippus Levy, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
3-065 Grote Kerkstraat 31huis
eigenaarSjoerd Olpherts
gebruikerSjoerd Olpherts
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-07-04 CG
3-066 Grote Kerkstraat 31huis
eigenaarJohannes Douwes
gebruikerJohannes Douwes
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-05-06 CG
3-067 Grote Kerkstraat 31huis
eigenaarJan Annes
gebruikerPhilippus Levi cum soc.
huurwaarde46-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-07-04 CG


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0014v van 31 aug 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 31westGrote Kerkstraat NZhuis en tuintje
 
koperMathijs van Idsinga secretaris185-14-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-16-00 CG
naastligger ten oostenJohannes Douwes
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westende weduwe van Simon Dekkers
naastligger ten noordenoud burgemeester Doede Johannes Vosma
verkoperhypothecaire crediteuren van wijlen Sioerd Olpherts, gehuwd met
verkoperHylkien Joekes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMathijs van Idsinga, secretaris, koopt zeker oud huis en tuintje c.a. aan de noordkant van de Grote Kerkstraat. Grondpacht 16 st aan de Stad. Ten O. Johannes Douwes, ten Z. de Kerkstraat, ten W. wd. Simon Dekkers, ten N. oud burgemeester Doede Johannes Vosma. Gekocht van Saco Harm van Idsinga, ontvanger der boelgoederen, als eerste hypothecaire crediteur van wl. Sioerd Olpherts x Hylkien Joekes, voor 185 gg.


1760 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0015r van 31 aug 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 31westGrote Kerkstraat NZhuis en tuintje
 
koperJacob Sybes, gehuwd metmr. timmerman600-00-00 CG
koperFookeltje Jacobs
verpachter grondde stad Harlingen0-08-00 CG
huurderde weduwe van Hartman
naastligger ten oostenJohannes Douwes
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten westenBonne Douwes
naastligger ten noordenTrijntje Jans*
verkoperMathijs Adolph van Idsingasecretaris en ontvanger van de boelgoederen


1760 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0044v van 7 dec 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 31middenGrote Kerkstraathuis
 
koper door niaarOlphert Sjoerds bontwever121-07-00 GG
geniaarde koperEeltje Travailjekoopman
huurderYde Rinses c.u.turfdrager24-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Jan Annes Huidekoper
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten westende heer M. van Idsinga secretaris
naastligger ten noordende weduwe van Jan Annes Huidekoper
verkoperJohannes Douwesuitdrager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaOlphert Sioerds, bontwever, koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Eeltje Travaille, een huis nz. Grote Kerkstraat, bewoond door Yde Rinses, turfdrager. Het huis heeft 2 kamers en een zolder, en achter een plaetske met opzij een loodske onder het dak van de secretaris Mattijs van Idsinga. Ten O. en N. wd. Jan Annes Huidekoper, ten W. secretaris Idsinga, ten Z. die straat. Gekocht van Johannes Douwes, uitdrager, voor 121 gg.


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0040v van 12 feb 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 31westGrote Kerkstraat NZhuis en bleekveld
 
koperJan Heins weesvader van gereformeerd weeshuis355-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen0-08-00 CG
huurderAlbert Jacobs c.u.
huurderJoseph Josephs c.u.uitdrager30-00-00 CG
naastligger ten oostenOlphert Sjoerds
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten westenBonne Douwes
naastligger ten noordends. Harkenroth
verkoper q.q.burgerhopman Pieter Gerbens Clamstra, gecommitteerde
verkoper q.q.Abraham Israel, gecommitteerden uitkoopman
verkoperde hypothecaire en personele crediteuren van Jacob Sybes Decker, gehuwd metmr. timmerman
verkoperFokeltje Jacobs


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0068r van 4 sep 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kruisstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0250v van 19 jan 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 31oostGrote Kerkstraat NZhuis
 
koperCornelis Jansen mr. ijzersmid378-14-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-03-00 CG
huurder voorste gedeelteJacob Sjoukes c.u.32-00-00 CG
huurder achtergedeelteFreerk Bootes c.u.30-00-00 CG
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenOlphert Sjoerds
naastligger ten noordenPieter Aukes c.s.
verkoperPieter Huidekooper voor zich en andere erfgenamen, zoon vankoopman
erflaterwijlen Fokje Pieters Oldaens


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0259v van 12 mei 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kruisstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0136r van 30 aug 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kruisstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenCornelis smid


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0162r van 24 jan 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 31oostGrote Kerkstraat NZhuis
 
koperJan Martens, gehuwd metmetselaarsknecht412-00-00 CG
koperTrijntje Pieters
verpachter grondde stad Harlingen1-03-00 CG
huurderJacob Sjouwkes
huurderJan Gerryts Breukers
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenOlphert Sjoerds
naastligger ten noordenPieter Aukes c.s.
verkoperCornelis Jansmr. ijzersmid


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0105r van 1 jul 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kruisstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenCornelis Jans


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0270v van 15 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 31oostGrote Kerkstraat NZhuis
 
koperJan Hannema distillateur460-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen1-03-00 CG
huurderDouwe Jans
huurderYge c.u.scheepstimmerman
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenPieter Aukes
verkoperJan Martens, gehuwd metmetselaar
verkoperTrijntje Pieters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Hannema, distelateur, koopt huis Nz. Grote Kerkstraat, thans verhuurd aan Douwe Jans c.u. en aan Yge, scheepstimmerman c.u. Grondpacht 23 st aan de stad. Ten O. een doorgaande steeg, ten Z. de Kerkstraat, ten W. N.N., ten N. Pieter Aukes c.s. Vrije in- en uitgang in de steeg ten oosten. Gekocht van Jan Martens, metzelaar x Trijntje Pieters, voor 460 cg.


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0286r van 13 okt 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kruisstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenCornelis Jans


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0067v van 31 aug 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 31middenGrote Kerkstraat NZhuis
 
koperJurjen Ockes koopman96-07-00 GG
huurderde weduwe Harstmeyer
naastligger ten oostenJan Martens
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenvroedsman C. Heins
naastligger ten noordenJan Martens
verkoper q.q.de Stad Sneek: weesvoogdij, curator overSneek
verkoperhet kleinkind en erfgenaam van wijlen Johannes Douwes


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0169r van 21 mrt 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 31middenGrote Kerkstraat NZhuis
 
koperJohannes van Pruisen, gehuwd metkoopman102-21-00 GG
koperElisabeth Muller
huurderde weduwe van Casper Rive 0-12-00 CG
naastligger ten oostenJan Harmens
naastligger ten noordenJan Harmens
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten westenClaas Heins
verkoper q.q.vroedsman Johannes Frank, gelastigde vankoopman
verkoper van 1/4Jannetje Nooy minderjarige vrijsterMonnikendam
verkoper q.q.Louys Nooy, vader en voogd vanMonnikendam
verkoper van 1/4Swaantje Nooy minderjarigMonnikendam
erflaterwijlen Geertje Douwes, weduwe van
erflaterwijlen Jurjen Ockes van der Stokkoopman
verkoper van 1/4Harke Jurjens van der Stok
verkoper van 1/4Ocke Jurjens van der Stok
erflaterwijlen Jurjen Ockes van der Stok


1796 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0347r van 2 okt 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 31middenGrote Kerkstraat NZhuis
 
koperArend Bartling, gehuwd metmr. bontwever20-07-00 GG
koperMayke Bisschop
huurderSybrigje Toons
naastligger ten oostenJan Hannema [staat: Hanema]
naastligger ten zuidende weduwe van Heins
naastligger ten westenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten noordenJan Hannema [staat: Hanema]
verkoper q.q.Hendrik Winter, geauthoriseerde redderkastelein in Het Herenlogement
verkoper q.q.dr. Hendrik Philip Stambke, geauthoriseerde redders vanadvocaat Hof van Friesland
verkoperhet sterfhuis en de boedel van wijlen Johannes Thomas Mentzemr. broekmaker


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
3-076 Grote Kerkstraat 31Jan Hendriks, 34 jaar, gehuwd


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0271r van 4 jun 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 31westGrote Kerkstraat wijk G-196huis
 
koperJan Hendrik Claasen mr. korfmaker40-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen0-08-00 CG
naastligger ten oostenArend Bartling
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westende weduwe van J. Potting
naastligger ten noordenJohannes Jacobus Kerkhoven
verkoperAnna van Aarsen, weduwe van
verkoperwijlen Claas Heins


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-081 Grote Kerkstraat 31Jan Hendrik Claasen1-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-196Grote Kerkstraat 31Jan Hendriks Klaasen... en HRL. 1832, bl. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-196Grote Kerkstraat 31Willem Moes... ; eigenaar van wijk G-105; gebruiker Berend Hilles wed., gealimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk G-196; gebruiker Pieter Cummel wed., 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-197Grote Kerkstraat 31Arend Hendriks Bartling... 1814. (GAH204); id. van wijk G-186; gebruiker P. van der Stok vrouw, 1814. (GAH204); id. van wijk G-197; gebruiker is Asmus Feddes wed., gealimenteert, 1814 (GAH204); id. van wijk G-237; gebruiker Bern. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-197Grote Kerkstraat 31Asmus Feddes... 23 apr 1797, ged 9 may 1797 Grote Kerk ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-198Grote Kerkstraat 31Geert Jans Brouwer... wonende te HRL 1812; dopen Grote Kerk HRL 1808, 1811, BS huw 1812, ovl 1826, ovl 1832; gebruiker van wijk G-198, moutersknegt; medegebruiker Simon H. Piebinga, sjouwer; eigenaar is Jan Hannema, 1814. (GAH204); woont in ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-198Grote Kerkstraat 31Jan Hannema... id. van wijk G-145, gebruiker is Christ. Doekes Postma, gleybakkersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk G-198, gebruikers zijn Geert J. Brouwer, moutersknegt, en Simon H. Piebinga, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-198Grote Kerkstraat 31Simon Hoites Piebinga... 1796, dopen Grote Kerk HRL 1802, 1804, 1808, 1811, BS ovl 1833, huw 1835, ovl 1853; gebruiker van wijk G-198, sjouwer; medegebruiker Geert J. Brouwer, moutersknegt; eigenaar is Jan Hannema, 1814. (GAH204); Wij ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-196Grote Kerkstraat 31Jan Hendriks Klaasen Jan Hendriks Klaasen korfmaker
G-197Grote Kerkstraat 31A Bartling ervenAsmus Feddes wedgealimenteerd
G-198Grote Kerkstraat 31Jan Hannema Geert J Brouwer moutersknegt
G-198Grote Kerkstraat 31Simon H Piebinga sjouwer


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 986Grote Kerkstraat 31Jan Hendriks KlazenHarlingenmandemakerhuis en erf (60 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-196Grote Kerkstraat 31Grietje Klaasesoud 67 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-196; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-197Grote Kerkstraat 31Dirkje Fekkes Dekker... Harmens Nekker; BS huw 1824, ovl 1841, ovl 1857; oud 41 jaar, geb St. Anna en wonende te HRL. 1839, wijk G-197; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-197Grote Kerkstraat 31Johannes Pieters Strak... N.H., zv Lodewijk S, en Aafke Aales Hetting; BS huw 1836, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk A-079, wijk G-197; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, huistimmerman, wijk C-185; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-198Grote Kerkstraat 31Willem Johannes Velthuis... Rink; BS huw 1821, huw 1842, ovl 1849; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, turfdrager, wijk G-198; VT1839; W.J.V. eigenaar van perceel nr. 1793 te HRL, verwer, woonplaats HRL, legger nr. 716, huis, 50 m2, ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-196Grote KerkstraatJan Hendriks Klaasen69 jHulstm, protestant, gehuwd, mandemaker
G-196Grote KerkstraatGuikje Klaases67 jHarlingenv, protestant, gehuwd
G-197Grote KerkstraatBernardus Spandauw46 jHarlingenm, protestant, gehuwd, schippersknegt
G-197Grote KerkstraatDurkje J Dekker41 jSt Annav, protestant, gehuwd
G-197Grote KerkstraatAkke Spandauw13 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-197Grote KerkstraatImkje Spandauw8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-197Grote KerkstraatGeertje Spandauw4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-198Grote KerkstraatWillem Veldhuis45 jHarlingenm, rooms katholiek, gehuwd, turfdrager
G-198Grote KerkstraatMaria Klumper44 jHarlingenv, rooms katholiek, gehuwd
G-198Grote KerkstraatFranciskus Veldhuis25 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd, stoelwinder
G-198Grote KerkstraatJohannes Veldhuis11 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
G-198Grote KerkstraatHarmanus Veldhuis6 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
G-198Grote KerkstraatElisabeth Veldhuis8 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-198Grote Kerkstraat 31Johanna Dekker, overleden op 11 oktober 1846(Certificaat van onvermogen), 42 jr (geboren nov. 1803), overleden Kerkstraat G 198, weduwe, 4 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-197Grote Kerkstraat 31Setske Folkerts Vlietstra, overleden op 4 januari 184725 jr, geboren Franeker 12/4/1821, overleden G 197, vrouw van Rients Pieters Tigchelaar, tichelaarsknecht, moeder van minderjarige Mettje Rients Tigchelaar. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-197Grote Kerkstraat 31Simkje Rientses Tigchelaar, overleden op 4 januari 18474 dg (geboren 1/1/1847), overleden G 197, dochter van Rients Pieters Tigchelaar, tichelaarsknecht en ook op 4/1/1847 overleden Sietske Folkerts Vlietstra, zuster van minderjarige Mettje Rientses Tigchelaar. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-196Grote Kerkstraat 31Jan Hendriks Klazen, overleden op 24 oktober 184776 jr, geboren Middelburg 22/12/1770, overleden Kerkstraat G 196, turfdrager, weduwnaar, vader van Marijke (vrouw van Meindert Tjallings Hibma, arbeider), Sjoukje (vrouw van Klaas Harmens Fontein, idem Minnertsga) en afwezige Age Jans Klazen, als kanonnier naar Oost-Indien. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-196Grote Kerkstraat 31Lenze Baukes Faber, overleden op 7 april 184823 jr, geboren Midlum 16/3/1825, overleden Harlingen (Achter 't Bolwerk G 196), werkman/sjouwerman, ongehuwd, broer van Grietje (wed. Paulus de Vries) en Harmke Baukes Faber, vrijster Harlingen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-196Grote Kerkstraat 31Wietske IJsbrands Wielsma... Wytses W. en Getje Jans Overmeyer; BS ovl 1839; 1874 overlijdens, bev.reg. Ha18 51 wijk B-060, wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-197Grote Kerkstraat 31Bernardus Geerts Spandauw... wijk A-200, wijk E-273, 307, wijk G-116; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schippersknecht, wijk G-197; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-197Grote Kerkstraat 31Hinke de Boergeb 1786 Buitenpost, ovl 18jan853 HRL, huwt met Jan Jacobs Noorman, (gk), N.H., dv Hinke de B., en Aafke Hendriks; BS ovl 1853; bev.reg. HRL 1851 wijk G-197


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-197Grote Kerkstraat 31Mulder Johannes Oorthuisgeb 1809 HRL, ovl 31 jan 1857 HRL, huwt met Baukje IJssels, (gk), werkman in 1851, N.H., zv Johannes O, en Sara Harmens; BS ovl 1857; bev.reg. HRL 1851 wijk G-197, 258


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-198Grote Kerkstraat 31Aaltje Foppes Dijkstrageb 1809 Franeker, ovl 6 mei 1858 HRL, huwt met Herre Simons Herrema, (gk), op 27 apr 1843 HRL, wonende te HRL, N.H., dv Foppe IJsbrands en Trijntje Feikes; BS huw 1843, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk G-198


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-198Grote Kerkstraat 31Maria Klumper... D-116, wijk G-206, wijk E-008, wijk F-307; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, stoelwinder, wijk G-198; ... (alles)


1861 - bewonersadresnaamgegevens
G-196Grote Kerkstraat 31Marijke Klasengeb 1802 HRL, ovl 2 feb 1861 HRL, huwt met Meindert Hibma, ovl wijk G-196, N.H., dv Jan Klasen en Gerkje van Dokkum; BS ovl 1861; bev.reg. Ha18 51 wijk G-204


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 986G-196 (Kerkstraat)Meindert Hibma c.u.woonhuis


1863 - bewonersadresnaamgegevens
G-196Grote Kerkstraat 31Klaaske Miedema... wijk A-261, dv Sikke M, en Antje Kas; BS ovl 1841; 1863 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk D-072, wijk G-196; oud 32 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk A-126; ... (alles)


1864 - bewonersadresnaamgegevens
G-198Grote Kerkstraat 31Grietje Wybes Veenstra... 2e huwt met Jan Tymens vd Hout op 28 sep 1843 HRL, 3e huwt met Rein de Groot op 2 jun 1859 HRL, ovl wijk G-198, N.H., dv Wiebe Jochums V, en Berendje Aukes (vd Meulen); BS huw 1843, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1871 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zondag 25 jun 1871
G-197Grote Kerkstraat 31Een bijzonder neringdoend winkelhuis op besten stand in de Kerkstraat, laatst bewoond door nu wijlen mej. Hendrikje de, Boer. Provisioneel verkocht op 28 jun 1871 door notaris J.A. Zaal Stroband..


1871 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 30 jun 1871
G-197Grote Kerkstraat 31Een bijzonder neringdoend winkelhuis op besten stand in de Kerkstraat, laatst bewoond door nu wijlen mej. Hendrikje de, Boer. Finaal verkocht op 5 jul 1871 door notaris J.A. Zaal Stroband. Waarop geboden is f. 826..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 986G-241 (Kerkstraat)Jan B. Baantjerwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5261Grote Kerkstraat 31 (G-241)fa. H.H. Alkemawoonhuis


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Kerkstraat 31firma H. Alkemajongens: 0, meisjes: 0
vrouwen: 1
mach. breierij


1916 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Grote Kerkstraat 31, HarlingenGrote Kerkstraat 31T.J. AlkemaMagazijn de Drie Winkelsmanufacturen, wollen garens, tricot ondergoederen


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr. 31T. Alkema120manufacturen, bedden, enz.


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Kerkstraat 31 Tjeerd Alkemamanufacturier
vorige grondslagf. 2100
huidige grondslagf. 3000
Kerkstraat 31 Cornelis Buismankoopman
vorige grondslagf. 900
huidige grondslagf. 1000


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr. 31T. Alkema120Manufacturen, bedden, enz.


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr. 31T. Alkema120Manufacturen, bedden, enz. "De Drie Winkels"


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr. 31T. Alkema120Manufact., bedden, enz.


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr. 31T. Alkema120Manufact., bedden, enz.


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr. 31T. Alkema120Manufact., bedden, enz.


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr. 31T. Alkema120Manufact., bedden, enz.


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kerkstraat 31E.Bosmahandelsreiziger
Kerkstraat 31mej. L.Bosma-van Kerkvoordebewaarschool-onderwijzeres


1929 - variaadresbronbericht
Grote Kerkstraat 31Oud Harlingen Magazine 1997In 1929 werd het pand [Kleine Voorstraat 82 van mandenmakerij en jute zakken handel Dijkstra] te klein en verhuisde men naar de Kerkstraat (De Drie Winkels van de firma Alkema)..


1933 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Grote Kerkstraat 31, HarlingenGrote Kerkstraat 31L.A. Dijkstrazakkenhandel, mandenmakerij


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Grote Kerkstraat 31, HarlingenGrote Kerkstraat 31 Dijkstrarieten meubelen, mandenwerk, borstelwaren


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr. 31L.A. Dijkstra120Borstelw., huish. art., zakkenh. en mandenw.


1938 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Grote Kerkstraat 31, HarlingenGrote Kerkstraat 31L.A. Dijkstrahandel in borstelwerk, klompen en mandenwerk


1939 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Grote Kerkstraat 31, HarlingenGrote Kerkstraat 31L.A. Dijkstrahandel in borstelwerk, klompen en mandenwerk


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr. 31L.A. Dijkstra506Borstelw., huish. art., zakkenh. en mandenw.


1947 - kentekenadresnaam
B-31687
Gr. Kerkstraat 31Fa. L.A. Dijkstra


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr.L.A. Dijkstra506Borstelw., huish. art., zakkenh. en mandenw.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr.L.A. Dijkstra506Borstelw., huish. art., zakkenh. en mandenw.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr.L.A. Dijkstra506Borstelw., huish. art., zakkenh. en mandenw.


1961 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Grote Kerkstraat 31, HarlingenGrote Kerkstraat 31L.A. Dijkstraborstelwaren, klompen, mandenwerk en huishoudelijke art.


1965 - adresboekadresnaam
Grote Kerkstraat 31G.B. (Gerardus) Dijkstra
  terug