Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Grote Kerkstraat 33
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerGrote Kerkstraat 333-0683-0683-084G-199G-244


Naastliggers vanGrote Kerkstraat 33
ten oostenGrote Kerkstraat 35
ten zuidende Grote Kerkstraat
ten westende Grote Kerkstraat
ten noordende Kruisstraat


aangrenzende stegen
adresheeft
Grote Kerkstraat 33naamloze doorlopende steeg ten noorden


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0058r van 10 jul 1597 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kruisstraat 10west, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJelle Rompckes


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0268v van 16 aug 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kruisstraat 10west, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJelle Romckes


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0095r van 19 apr 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 35, een perceel ten zuidwesten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordoostenN. N.
naastligger ten noordwestenCarst Thoenis


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0095r van 19 apr 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 35, een perceel ten zuidwesten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordoostenN. N.
naastligger ten noordwestenCarst Thoenis


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0335v van 18 jan 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 35, een perceel ten zuidwesten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordoostenN. N.
naastligger ten noordwestenKarst Toenis


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0335v van 18 jan 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 35, een perceel ten zuidwesten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordoostenN. N.
naastligger ten noordwestenKarst Toenis


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0345v van 8 feb 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 35, een perceel ten zuidwesten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordoostenN. N.
naastligger ten noordwestenCarst Toenis


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0345v van 8 feb 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 35, een perceel ten zuidwesten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordoostenN. N.
naastligger ten noordwestenCarst Toenis


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0151r van 23 mei 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 35, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPieter Martens
naastligger ten noordenKruisstraat [staat: straat]


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0151r van 23 mei 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 35, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPieter Martens
naastligger ten noordenKruisstraat [staat: straat]


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0181v van 30 jan 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 35, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPieter Martens
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: straat]


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0181v van 30 jan 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 35, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPieter Martens
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: straat]


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0122r van 7 dec 1633 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 33Grote Kerkstraat NZ [staat: Kerkstraat]00‑00‑00 cghuis
koper provisioneelN. N.
huurderLiuue kramer
naastligger ten oostenTiaerdt Jouckes
naastligger ten zuidenTiaerdt Jouckes
naastligger ten westenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten noordenIdts Foeckes
verkoper q.q.burgemeester Pybe Bauckes, curator
verkoper q.q.burgemeester Jan Douwes, curatoren over
verkoperPyter Martens


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0016r van 13 nov 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 33Grote Kerkstraat NZ925‑00‑00 cghuis, plaats
koperDirck Hendriks Conink c.u. te Haarlem
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 cg
naastligger ten oostenTiaard Joukes
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenIds Fokkes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperLieuwe Scheltes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirck Hendriks Conink, p(l)atieleverkoper te Haarlem c.u., kopen een huis en plaatsje nz. Grote Kerkstraat. Ten O. Tiaard Joukes, ten W. Ide Fokkes. Grondpacht 19 st. Gekocht van Lieuue Scheltes voor 625 cg.


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0111r van 23 aug 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 33Grote Kerkstraat NZ325‑00‑00 gghuis
koperJan Adams Gipson
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 cg
naastligger ten oostenhet grote huis van Tiaerd Joukes
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenIds Fockes
naastligger ten noordoostende schuur van Tiaerdt Joukes
verkoperDirck Hendrix Coninckplateelbakker te Haarlem
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Adams Gipson koopt een huis nz Grote Kerkstraat. Ten O. Tiaerd Joukes grote huis, ten W. Ids Takes, ten NO. Tiaerdt Joukes schuur. Grondpacht 40 st aan de Stad. Gekocht van Dirck Hendrix Coninck, plateelbakker te Haarlem, voor 325 GG.


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0046r van 15 jan 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 35, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Adams
naastligger ten noordenJan Adams


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0046r van 15 jan 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 35, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Adams
naastligger ten noordenJan Adams


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0049v van 29 jan 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 31oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg, doorgaande
naastligger ten oostengemeensman Jan Adams Gipsun


1645 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0168r van 2 mrt 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 31oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Jan Adam Gypsums


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0059v van 20 jan 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 31oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0042r van 13 okt 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kruisstraat 10west, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenKruisstraat [niet vermeld]


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0051v van 17 jun 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 35, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenburgemeester Gellius Vetzensius c.s.
naastligger ten noordenReyer Jacobs gleibakker


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0051v van 17 jun 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 35, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenburgemeester Gellius Vetzensius c.s.
naastligger ten noordenReyer Jacobs gleibakker


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0216r van 7 feb 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kruisstraat 10west, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenFrans Heyns koster


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0004ra van 5 feb 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 33Grote Kerkstraat NZ225‑00‑00 gg1/2 huis, loods en plaats
koperoud burgemeester G. Vetzensius, gehuwd met
koperAaltje Dirx
huurderFreerk Haantjes e.a.
naastligger ten oostenFrans Heins koster
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenUift Folkerts
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Hendrik Beernts, curator
verkoper q.q.Hans Jansen, curatoren over
verkoperhet nagelaten kind van Nanne Hiddes
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(decreet)


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0021va van 17 jan 1675 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 33Grote Kerkstraat NZ [staat: Kerkstraat]365‑00‑00 gghuis
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
bewoner voorste gedeelteGerrit Jansen
bewoner achterste gedeeltemr. Hendrick Reyners
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Frans Heins koster
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenUift Folkerts
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van wijlen oud burgemeester Gellius Vetzensius, gehuwd met
verkoperAeltie Dirx Harderwijck


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0241v van 27 aug 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 33Grote Kerkstraat NZ [staat: Kerkstraat]240‑00‑00 gghuis
koperOtto Knijff, gehuwd metmr. hoosbreyder
koperHeiltie Wiero
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 cg
bewonerGerrit Jansscheepstimmerman
naastligger ten oostenFrans Heyns
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenhet huis bewoont door Uyft Folckerts
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJacobus Wetzensius, en
verkoperAbrahamus Wetzensius
eerdere samenvatting door Yde ElsingaOtto Knijff, mr. hoosbreyder x Hiltie Wiero kopen een huis nz. Kerkstraat, nu bewoond door scheepstimmerman Gerrit Jans e.a. Ten O. Frans Heyns (Coster?), ten W. Uyft Folckerts en een openbare doorgaande steeg waarin zijn achterkamer uit- en ingang heeft. Grondpacht 14 st aan de Stad. Gekocht van Jacobus en Abrahamus Wetzensius [Wetsens] voor 240 gg.


1677 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0259r van 4 feb 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kruisstraat 10west, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis nagelaten door wijlen burgemeester Vetsensius


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0235v van 26 feb 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 33Grote Kerkstraat NZ180‑00‑00 gghuis
koperGerrit Joannes, gehuwd met
koperJeltie Douwes
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 cg
naastligger ten oostenPyter Arjens doodgraver
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenUyft Folckerts
naastligger ten noordenSicke Scheltes koopman
verkoperburgemeester Otte Ruyrts


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0275r van 3 feb 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 35, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenburgemeester Otte Knijff
naastligger ten noordenN. N.


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0275r van 3 feb 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 35, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenburgemeester Otte Knijff
naastligger ten noordenN. N.


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0050r van 19 mrt 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 35, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis van de oud burgemeester Otte Knijff
naastligger ten noordenN. N.


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0050r van 19 mrt 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 35, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis van de oud burgemeester Otte Knijff
naastligger ten noordenN. N.


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0069v van 3 dec 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 35, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenoud burgemeester Knijff
naastligger ten noordenN. N.


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0069v van 3 dec 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 35, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenoud burgemeester Knijff
naastligger ten noordenN. N.


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0260r van 6 dec 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 35, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAntie Ottes
naastligger ten noordenN. N.


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0260r van 6 dec 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 35, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAntie Ottes
naastligger ten noordenN. N.


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0325r van 28 nov 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 35, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenoud burgemeester Otte Knijf
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordenbakkershuis


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0325r van 28 nov 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 35, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenoud burgemeester Otte Knijf
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordenbakkershuis


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0033r van 3 dec 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 33Grote Kerkstraat NZ180‑00‑00 cghuis
koperDirk Sytses, gehuwd metkoster en voorganger in de Kleine Kerk
koperFokeltie Jacobs
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 cg
huurderJan Jaspers c.s.
naastligger ten oostennazaat Pytter Arjens
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenUift Folkerts
naastligger ten westendoorgaande steeg
verkoperAntie Ottes Knijff, gehuwd met
verkoperJan van Leeuwenkapitein
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Sytses, koster en voorzanger in de kleine kerk x Fokeltie Jacobs kopen een huis in de Kerkstraat. Ten O. erven Pytter Arjens doodgraver, ten Z. de Kerkstraat, ten W. Uift Folkerts en een doorgaande steeg waardoor de achterwoning in- en uitgang heeft. Grondpacht 14 st aan de Stad. Gekocht van Antie Ottes Knijff, vrouw van kapitein Jan van Leeuwen, voor 180 CG en 3 1/2 ducaton tot een toetake voor des verkopers kinderen.


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0087r van 10 feb 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 35, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDirk Sytses
naastligger ten noordenN. N.


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0087r van 10 feb 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 35, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDirk Sytses
naastligger ten noordenN. N.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-068 , folio 48Grote Kerkstraat 33huis
eigenaarDirk Sytses
gebruikerDirk Sytses
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-068 , folio 30vGrote Kerkstraat 33huis
eigenaarDirk Sytses
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑00 cg
aansl. huurw. voldaan3‑5‑1720


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0034r van 15 jan 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 31oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten oostenDirk Sytses


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0151v van 29 nov 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 33Grote Kerkstraat NZ [staat: Kerkstraat]300‑00‑00 cghuis
koper door niaarHilbrand Dirks mr. schoenmaker
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 cg
geniaarde koperEile Eileskoemelker
naastligger ten oostenJucke Alberts
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten westenJucke Alberts
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordeneen pakhuis
verkoperDirk Sytsesoud koster v d kleine kerk
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHilbrandt Dirks, mr. schoenmaker en voorzanger in de Westerkerk, koopt, na niaar ratione sanguinis tegen koemelker Eile Eiles, een huis nz. Grote Kerkstraat. Ten O. Jucke Alberts, ten W. een openbare doorgaande steeg en Jucke Alberts, ten Z. die straat, ten N. een pakhuis. Gekocht van Dirk Sytses, oud-koster van de kleine kerk, voor 300 cg.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-068 , folio Grote Kerkstraat 33huis
eigenaarHilbrand Dirks
gebruikerHilbrand Dirks
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0105r van 4 apr 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kruisstraat 10west, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0007ra van 4 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 35, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHilbrand Dirks mr. schoenmaker
naastligger ten noordenJoris Aerts mr. gortmaker


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0007ra van 4 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 35, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHilbrand Dirks mr. schoenmaker
naastligger ten noordenJoris Aerts mr. gortmaker


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0067r van 4 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 35, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHilbrand Dirks mr. schoenmaker
naastligger ten noordenJoris Aerts mr. gortmaker


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0067r van 4 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 35, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHilbrand Dirks mr. schoenmaker
naastligger ten noordenJoris Aerts mr. gortmaker


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0007ra van 4 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 31oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendoorgaande steeg


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0068r van 4 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 31oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendoorgaande steeg


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0011va van 25 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 35, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHilbrand Dirks mr. schoenmaker
naastligger ten noordenJoris Aerts mr. gortmaker


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0011va van 25 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 35, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHilbrand Dirks mr. schoenmaker
naastligger ten noordenJoris Aerts mr. gortmaker


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0011va van 25 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 31oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendoorgaande steeg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-068 , folio 31rGrote Kerkstraat 33huis
eigenaarHilbrand Dirks
gebruikerHilbrand Dirks
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0153v van 19 feb 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 31oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendoorgaande steeg


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0215v van 28 jan 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 33Grote Kerkstraat NZ1200‑00‑00 cghuis
koperTjalling Harmens Sopingius, gehuwd metkoster van de grote kerk
koperTrijntie Wopkes
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 cg
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Gerrit Hilbrand
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenN. N.
verkoperHilbrand Dirksmr. schoenmaker en koster van de Wester kerk


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
3-068Grote Kerkstraat 33Tjalling Sopingius, bestaande uit 4 personen08‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-068 , folio 31rGrote Kerkstraat 33huis
eigenaarTjalling Sopingius
gebruikerTjalling Sopingius
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑05‑06 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-068 , folio 31rGrote Kerkstraat 33huis
eigenaarTjalling Sopingius wed.
gebruikerTjalling Sopingius wed.
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑05‑06 cg


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0248v van 25 nov 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kruisstraat 10west, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenArjen Aris


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0157r van 10 okt 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 35, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenArjen Aris


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0061v van 20 mei 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 35, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenArjen Aris n.u.


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-068 , folio 31rGrote Kerkstraat 33huis
eigenaarTjalling Sopingius wed.
gebruikerTjalling Sopingius wed.
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑05‑06 cg


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0250v van 19 jan 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 31oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendoorgaande steeg


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0019r van 26 apr 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 35, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTrijntje Wopkes Nota, gehuwd metwinkelier
naastligger ten westenArjen Aris Dreyer winkelier


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-084 , folio 58vGrote Kerkstraat 33huis
eigenaarArjen A. Dreyer nom.ux.
gebruikerArjen A. Dreyer nom.ux.
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0067v van 31 aug 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 35, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe Kniertje Simons Swart
naastligger ten noordende weduwe Kniertje Simons Swart


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0067v van 31 aug 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 35, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe Kniertje Simons Swart
naastligger ten noordende weduwe Kniertje Simons Swart


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0162r van 24 jan 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 31oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendoorgaande steeg


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0270v van 15 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 31oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendoorgaande steeg


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0116r van 30 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kruisstraat 10west, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Hessel Paulus


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-084 , folio 58vGrote Kerkstraat 33huis
eigenaarHessel Paulus wed.
gebruikerHessel Paulus wed.
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0224v van 21 okt 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 35, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenKnierke Simons, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Hessel Paulus
naastligger ten noordenKnierke Simons, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Hessel Paulus


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0224v van 21 okt 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 35, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenKnierke Simons, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Hessel Paulus
naastligger ten noordenKnierke Simons, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Hessel Paulus


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0284r van 5 dec 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 33Grote Kerkstraat NZ [niet vermeld]176‑21‑00 gghuis met bleekveld
koperPieter Backer, gehuwd metuitdragers
koperLijsbeth Cornelus
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 cg
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Lykle Reidses
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: straat]
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenJohannes Jacobus
verkoperKnierke Symons, weduwe van
verkoperwijlen Hessel Paulus


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-084 , folio 58vGrote Kerkstraat 33huis
eigenaarPieter Bakker wed.
gebruikerPieter Hessels
huurwaarde34‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑14‑00 cg
huurwaarde totaal32‑06‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑17‑06 cg
grondpacht vanPieter Bakker wed.
grondpacht aanstad Harlingen
grondpacht totaal00‑14‑00 cg
aanslag grondpacht00‑03‑08 cg


1798 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0077v van 11 feb 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 35, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenLijsbeth Bakker
naastligger ten noordenLijsbeth Bakker


1798 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0077v van 11 feb 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 35, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenLijsbeth Bakker
naastligger ten noordenLijsbeth Bakker


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0014r van 29 jan 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 33Grote Kerkstraat ZZ440‑00‑00 cghuis en bleekveld
koper door niaarhuisman Schelte Johannes, gehuwd met onder Herbayum
koper door niaarGeertje Jans
geniaarde koperClaas Harmens, gehuwd metkoemelker te Almenum
geniaarde koperTjietske IJsbrands te Almenum
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
huurderYede Bakker
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenGrote Kerkstraat
naastligger ten noordenJohannes Jacobs
verkoperLijsbert Cornelis, weduwe van
verkoperwijlen Pieter Bakkeruitdrager


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0002r van 6 sep 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 33Grote Kerkstraat NZ wijk G-201340‑00‑00 cghuis en bleekveld
koperJan Fekkes, gehuwd metkoopman
koperKlaaske Hanses
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
naastligger ten oostende heer Jan Hannema
naastligger ten zuidenArend Bartling [staat: Bertling]
naastligger ten westenGrote Kerkstraat
naastligger ten noordende heer Jan Hannema
verkoperSchelte Johannesboerenarbeider onder Almenum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Fekkes, koopman x Klaaske Hanses kopen huis en bleekveld oz. Grote Kerkstraat, thans ledig. Grondpacht 2 cg aan de Stad. Ten Z. Arend Bartling, ten O. en N. Jan Hannema, ten W. de Kerkstraat, zijnde wijk H-201 [moet zijn H-199]. Ten W. een steeg waarin twee vrije in- en uitgangen. Gekocht van Schelte Johannes, boerenarbeider onder Almenum, voor 340 cg.


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0343r van 14 jan 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 35, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Fekkes
naastligger ten noordenJohannes Kerkhoven


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0343r van 14 jan 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 35, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Fekkes
naastligger ten noordenJohannes Kerkhoven


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-084 , pag. 57Grote Kerkstraat 33Jan Fekkes 1‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-199Grote Kerkstraat 33Jan Fekkesovl voor 1815; mogelijk dezelfde als hieronder vermeld; wed. J.F. eigenaar en gebruiker van wijk G-199, gealimenteerd, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-199Grote Kerkstraat 33wed Jan Fekkeswed Jan Fekkesgealimenteerd


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 983Grote Kerkstraat 33wed. Jan Fekkes Harlingenhuis en erf (130 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-199Grote Kerkstraat 33Aaltje Tuinstra... Butter op 11 jun 1820 HRL, huw.afk. 21 en 28 mei 1820, wonende te HRL, arbeidster in 1851, N.H., ovl wijk G-199, dv Jan Fekkes (T), en Klaaske Hanses; BS huw 1820, ovl 1844, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk G-208; oud ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-199Grote Kerkstraat 33Ippe Romkes Butter... Jelles de Jong; BS huw 1818, huw 1820, ovl 1844; oud 44 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, wijk G-199; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-199Grote KerkstraatIpke Butter44 jgeenStavorenm, protestant, gehuwd
G-199Grote KerkstraatAaltie Tuinstra48 jAlmenumv, protestant, gehuwd
G-199Grote KerkstraatJan Butter3 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 171 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-199Grote Kerkstraat 33Ippe Romkes Butter, overleden op 11 september 184448 jr, geboren Stavoren 21/8/1796, werkman, overleden Kerkstraat G 199, man van Aaltje Tuinstra, vader van minderjarige Jan Ippes Butter. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-199Grote Kerkstraat 33Hette Koestrageb 1802 HRL, ovl 30 dec 1879 HRL, huwt met Andries Onsman, N.H., arbeidster in 1851, dv IJnte K, en Hiske Douwes Prins; BS ovl 1879; bev.reg. HRL 1851 wijk G-031, 199, wijk G-220, 303


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-199Grote Kerkstraat 33Wiebe Termeulen... zv Joseph T, en Elisabeth Lolles Brouwer; BS ovl 1827, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk F-314, wijk G-199, wijk H-090; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-185; ... (alles)


1870 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 02 dec 1870
vermeld alsgeschat adresbericht
G-199Grote Kerkstraat 33Eene hechte en welbetimmerde huizinge bestaande uit 2 woningen in de Kerkstraat. Finaal verkocht op 14 dec 1870 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris J.A. Zaal Stroband.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3657Kerkstraat G-244 Samuel Vreedenburg woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3657Grote Kerkstraat 33 (G-244)Brechtje van Getsen (wed. J.L. v.d. Wal)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Kerkstraat 33H.R. Drostwinkelier
Kerkstraat 33aTj. Tigchelaarstadsreiniger


1946 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Grote Kerkstraat 33, HarlingenGrote Kerkstraat 33G. Betlemradio- en electrotechnisch bureau, rijwielen


1949 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-36532
Grote Kerkstraat 33Jan Cornelis Betlem


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Kerkstr.G. Betlem Czn.391Radio- en electr. techn. bur.


1954 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Grote Kerkstraat 33, HarlingenGrote Kerkstraat 33G. Betlemradio- en electrotechnisch bureau, rijwielen, reparatie


1955 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Grote Kerkstraat 33, HarlingenGrote Kerkstraat 33G. Betlemradio- en electrotechnisch bureau, rijwielen


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Grote Kerkstraat 33J.L. (Jozef) Jilderts


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Grote Kerkstraat 33beeldbepalend pand6 van 10


2023
0.095838069915771


  terug